Netwerk & Leden

Gemeenteleden en bedrijfspartners vormen samen het VSG-netwerk

Gemeenteleden en bedrijfspartners vormen samen het VSG-netwerk. Circa 70% van de Nederlandse gemeenten is aangesloten bij Vereniging Sport en Gemeenten. Ruim veertig bedrijven is lid van het platform. Ook provinciale sportraden, sport(service)bedrijven en zwembaden zijn welkom als lid.

Het Young Professionals Network voor jonge ambitieuze professionals (<36 jaar) werkzaam in de sportsector maakt onderdeel uit van het VSG-netwerk.

VSG werkt op verschillende manieren en binnen diverse projecten samen met NOC*NSF, ministeries van VWS en OCW, Kenniscentrum Sport en het Mulier Instituut. In nauwe samenwerking met de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) treedt VSG op landelijk niveau op als gesprekspartner namens gemeenten in contacten met ministeries, sportkoepels en onderzoek- en onderwijsinstellingen. Op themaonderdelen wordt ook samengewerkt met onder andere het RIVM Centrum Gezond Leven, de MO-groep en Movisie.

Waar bent u naar op zoek?


Vereniging Sport en Gemeenten

Samen sterk voor lokale sport!