Visie & Beleidsplein

Zuid-Holland aan kop met Sportimpuls-projecten

Dusée, M., & Arko Sports Media (2015). Zuid-Holland aan kop met Sportimpuls-projecten.

Waar in het eerste jaar nog 93 gemeenten gebruik maakten van de subsidieregeling, is dit aantal in 2014 gegroeid naar 101 gemeenten - oftewel ruim een kwart van alle Nederlandse gemeenten. In totaal hebben deze gemeenten in drie jaar tijd een Sportimpuls-aanvraag ingediend voor 519 projecten. Provincie Zuid-Holland (35) had in 2014 de meeste Sportimpuls-projecten lopen.

Sportimpuls loopt tot en met 2016
In 2012 is het Ministerie van VWS met de Sportimpuls gestart. De Sportimpuls maakt deel uit van het VWS-programma Sport en Bewegen in de Buurt en is bedoeld voor sport- en beweegaanbieders die de ambitie hebben om meer mensen langdurig te laten sporten en bewegen. Met de Sportimpuls maken sport- en beweegaanbieders - zoals een sportvereniging - aanspraak op startkapitaal, om activiteiten te starten die gebaseerd zijn op het (elders al succesvolle uitgevoerde) aanbod uit de Menukaart Sportimpuls. De subsidieregeling Sportimpuls loopt tot en met 2016. 

Aantal aanvragen in 2014 met negen procent gegroeid
De sportimpuls kent drie vormen. Het Ministerie van VWS is in 2012 voor het eerst gestart met de reguliere sportimpuls. In het eerste jaar zijn er in totaal 172 projecten gehonoreerd in 93 gemeenten. In dat jaar besloot het Kabinet om extra maatregelen te nemen om overgewicht bij kinderen te voorkomen. De reden waarom er in het Lenteakkoord gesproken werd over een tweede Sportimpuls in 2013: Kinderen Sportief op Gewicht (KSG). Hoewel een tweede impuls aan de subsidieregeling werd toegevoegd, was er in 2013 een lichte daling te zien. In totaal werden er in 2013 166 projecten gehonoreerd, verdeeld over 95 gemeenten. Van deze projecten vielen er twintig aanvragen onder de "nieuwe Sportimpuls KSG. Een jaar later, in 2014, werd de Sportimpuls nog uitgebreid met een derde onderdeel: Jeugd in lage inkomensbuurten. Dit heeft er mede voor gezorgd dat het aantal aanvragen in 2014 gestegen is van 166 naar 181 projecten (een groei van 9%) - verdeeld over 101 gemeenten. 122 projecten (67%) waren hierbij te scharen onder de "regulieresportimpuls, terwijl 59 projecten (33%) onder sportimpuls ‘Jeugd in lage inkomensbuurten’ vielen. Voor de Sportimpuls KSG zijn daarnaast ook nog eens 26 projecten gehonoreerd.

Meeste projecten te vinden in Zuid-Holland
De gehonoreerde projecten binnen de Sportimpuls 2014 zijn over heel Nederland verspreid te vinden. De rode lantaarn is in handen van de provincie Drenthe met een totaal van drie projecten. Dit lage aantal is opvallend, omdat er in de twee voorgaande jaren nog negen projecten aanspraak maakten op de subsidieregeling. Kijken we naar de bovenkant van de ranking, dan staat Zuid-Holland met een totaal van 35 projecten aan kop. Na Zuid-Holland volgen Gelderland (31), Noord-Holland (28) en Noord-Brabant (25). Als we specifieker inzoomen op de drie verschillende typen 'Sportimpuls, dan is de volgorde iets anders: 

  • Reguliere sportimpuls: Gelderland (27), Zuid-Holland (15) en Overijssel (15).
  • Jeugd in lage inkomensbuurten: Zuid-Holland (14), Noord-Holland (10) en Groningen (8).
  • Kinderen sportief op gezond gewicht: Noord-Brabant (8), Zuid-Holland (6) en Noord-Holland (4). 

Kijken we naar een verdeling op gemeentelijk niveau, dan steken er drie gemeenten boven de rest van Nederland uit. In Den Haag zijn de meeste Sportimpuls-projecten te vinden (5), gevolgd door Amsterdam en Groningen (beiden vier projecten). Het complete kaartje over de Sportimpuls 2014 is hieronder te vinden. 

Op sportopdekaart.nl is een interactieve versie van de kaart te vinden met gehonoreerde projecten voor 2014. Ook voor 2012 en 2013 zijn hier kaarten opgenomen.

Uitgever(s): Arko Sports Media,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Michel Dusée
Arko Sports Media

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

projecten
provincies
sportimpuls
statistische gegevens
subsidies