Visie & Beleidsplein

U zoekt op "subsidies" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

126 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2023 Minimaregelingen voor sportdeelname
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Evaluatie subsidieregeling topsportevenementen 2021-2023
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Mogelijke financiering van clubkadercoaching
Uitgever(s):
2022 Subsidieregeling Impuls en Innovatie Bewegingsonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2022 Kamerbrief Sportstelsel en sportbeleid vanaf 2023
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2022 Erasmus+ programmagids 2023
Uitgever(s): Europese Commissie
2022 Ondersteuningsstructuur, hoofdstuk 7
Uitgever(s):
2021 Handreiking extra inzet gezonde leefstijlinterventies en impuls op bewegen
Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
2021 De financiële gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportsector, hoofdstuk 8
Uitgever(s):
2021 Het succes van de buurtsportcoach : vertrouwen, maatwerk en continuïteit
Uitgever(s): Springer
2021 Whitepaper Europese financieringsmogelijkheden voor sport en bewegen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Erasmus+ programmagids 2022
Uitgever(s): Europese Commissie
2021 Tussenevaluatie Subsidieregeling bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) en Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK SPORT) 2021
Uitgever(s): Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)
2021 Evaluatie Brede Regeling Combinatiefuncties
Uitgever(s): Regioplan
2021 Wetgevingsoverleg sportaccommodaties
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 Sportverenigingen, hoofdstuk 3
Uitgever(s):
2020 Europese financieringsmogelijkheden voor onderzoek en innovatie op het gebied van sport en bewegen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 Fiscale vragen en antwoorden Regeling specifieke uitkering sport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2020 Beoordelingscommissie sportevenementen
Uitgever(s): Nederlandse Sportraad
2020 Uitvoering van gemeentelijk sportbeleid na de eerste coronamaatregelen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 De financiële gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportsector, hoofdstuk 9
Uitgever(s):
2020 Sportondernemers, hoofdstuk 4
Uitgever(s):
2019 Stimuleringsregelingen voor zwemvaardigheid door gemeenten
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2019 Gelderse open clubs en vitale sportparken
Uitgever(s): Mulier Instituut, HAN Hogeschool
2019 Evaluatie subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS-regeling)
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2019 Op achterstand
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Subsidieregeling sociale basis
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2018 Europese financieringsmogelijkheden voor onderzoek en innovatie op het gebied van sport en bewegen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Sport diplomacy: identifying good practices
Uitgever(s): European Commission
2018 Klein-en-fijn project
Uitgever(s): Academische Werkplaats Jeugd in Twente
2018 Kamerbrief over briefadvies subsidies sportevenementen
Uitgever(s): Ministerie van VWS
2018 Inzicht in stimuleringsregelingen ter bevordering van de zwemvaardigheid
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Erasmus+: Europese subsidie beschikbaar voor sportprojecten
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Haags Sportinitiatief
Uitgever(s): Gemeente Den Haag
2017 Culemborg gezond en in beweging
Uitgever(s): Gemeente Culemborg
2017 Wat gebeurt er internationaal op het gebied van sport & bewegen?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2017 Introductie op de Financieringswijzer voor het sport- en beweegbeleid van gemeenten
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Europese financieringsmogelijkheden voor onderzoek en innovatie op het gebied van sport en bewegen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Sportuitgaven en beleidsinzet van Limburgse gemeenten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Tips en tools voor werven en behouden van vrijwilligers op allesoversport.nl
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Waarom is borging belangrijk?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 De nieuwe Kennisagenda Sport en de rol die een sportbond kan spelen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Knokken op eigen kracht
Uitgever(s): Rekenkamercommissie Apeldoorn
2016 Vernieuwende samenwerkingen, bijzondere resultaten
Uitgever(s): Sportservice provincie Utrecht
2016 Samen met kennis de praktijk verbeteren
Uitgever(s): ZonMw
2016 Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen
Uitgever(s): Gemeente Ede
2016 Terugrollend geld
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2015 Sportimpuls, meting 2015
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kennispraktijk
2015 Beleidskader sportevenementen
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2015 Zuid-Holland aan kop met Sportimpuls-projecten
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Appeltjes van Oranje 2016: op zoek naar sociale initiatieven die een ontmoetingsruimte beheren
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Energiebesparing bij sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Impuls voor energiebesparing bij sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Nieuwe subsidieregeling voor duurzame sportverenigingen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Subsidies en fondsen voor sport en maatschappij
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Een zwemdiploma voor 650 kinderen uit arme gezinnen in Zuid-Holland
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 De strijd om schaarser wordende sporters en subsidies
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Nieuwe subsidieregeling voor energiebesparing in de sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Sport, geld en de stad
Uitgever(s): Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen
2015 Fondsenboek 2015
Uitgever(s): Uitgeversmaatschappij Walburg Pers i.s.m. Kennisbank Filantropie
2015 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 12 augustus 2015, nr. WJZ/14186622, tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies in verband met energiebesparende maatregelen bij sportaccommodaties
Uitgever(s): Staatscourant
2014 Evaluatie doeltreffendheid boekjaarsubsidie kennisfunctie Sportservice Noord-Holland
Uitgever(s): Sport2B, Bureau Beweeg
2014 VoordeBuurt
Uitgever(s): RegioBank
2014 Zelfredzaamheid vergt zekerheid
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2014 Sport, wat gaat dat kosten?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Financiering van onderzoek in de sport
Uitgever(s): Moonen Sport & Leisure
2013 Subsidie in de sport loont
Uitgever(s):
2013 Wat haalt de Nederlandse sportvereniging uit Europa?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2012 Microkredietregeling voor sportverenigingen?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2012 Handleiding Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht
Uitgever(s): Sport & Bewegen in de Buurt
2012 Subsidies, kans voor sport en onderwijs?
Uitgever(s): KVLO
2011 Europese subsidiewijzer
Uitgever(s): Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
2011 Een veld voor de helft
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Gezond leven binnen bereik van lage SES
Uitgever(s): Stivoro voor een rookvrije toekomst
2011 Leren van elkaar in sport, welzijn en zorg
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2011 Reader masterclass financiering van sport en gezondheid
Uitgever(s): NIGZ, Moonen Sport & Leisure, NISB Consult
2011 Fondsenboek 2011
Uitgever(s): Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN)
2011 School, bewegen en sport
Uitgever(s): KVLO
2010 Financieel fundament onder 'Olympisch' sportonderzoek
Uitgever(s): Moonen Sport & Leisure
2010 Kop of munt
Uitgever(s): ...daM uitgeverij
2010 Onderzoek Heel Nederland fietst
Uitgever(s):
2010 Bewegen en sport in het mbo; vakleerkrachten opgelet!
Uitgever(s): KVLO
2009 Fondsen voor ouderen
Uitgever(s):
2009 Subsidie- en tarievenwijzer sport- en beweegbeleid
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2009 Kleurstof
Uitgever(s): ZonMw
2009 Het Actieplan LeerKracht: werk in uitvoering (1)
Uitgever(s): KVLO
2008 Passen onze leerlingen deze 'sokken'?
Uitgever(s): KVLO
2008 Maatschappelijke stage
Uitgever(s): KVLO
2007 Rijksbegroting 2008
Uitgever(s): SDU
2007 Beleidsregels subsidieverstrekking sportstimulering 2007
Uitgever(s): Gemeente Breda
2006 Lokale sportbundelingen en gemeentelijk sportbeleid
Uitgever(s): Sportfacilities & Media BV
2006 Topsportbeleid en topsportsubsidies in Vlaanderen en Nederland
Uitgever(s): Lessius Hogeschool
2005 De grens als spiegel
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2005 Subsidieaanvraag 2006-2010
Uitgever(s): Nederlandse Sport Alliantie (NSA)
2004 Prestatie-indicatoren voor Rotterdam Topsport
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2003 Verdeling rijkssubsidies hoogwaardige topsportbegeleiding
Uitgever(s): Mulier Instituut
2003 Rijksbegroting 2004
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2003 Handreiking gemeentelijk tarieven- en subsidiebeleid in de sport
Uitgever(s): VNG Uitgeverij
2003 Subsidiebeleid VWS
Uitgever(s): SDU
2002 De breedtesportimpuls in beeld
Uitgever(s): Ministerie van VWS
2002 De meerwaarde van sport
Uitgever(s): Gemeente Enschede
2002 Samen sterk in de breedtesportimpuls
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2002 Subsidieregeling welzijnsbeleid
Uitgever(s):
2001 Stimuleringsregeling breedtesport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Directie Sport
2000 Sport for all incentive in the Netherlands
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2000 Breedtesportprojecten gemeenten
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzij en Sport (VWS)
1999 Beleidsbrief breedtesport
Uitgever(s): Ministerie van VWS
1999 Vertrekpunt van de breedtesportimpuls voor gemeenten en bonden in 1999
Uitgever(s): Ministerie van VWS
1999 NWO - gids
Uitgever(s): NWO
1998 Talentontwikkeling
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
1996 Het programma 'versterking ondersteuning aan sportverenigingen door landelijke sportbonden', kortweg infrastructuur
Uitgever(s): NOC*NSF
1995 Haalbaarheidsstudie centraal orgaan voor onderzoek op het gebied van sport en gezondheid
Uitgever(s): Berenschot
1994 Sport in Tilburg
Uitgever(s): Gemeente Tilburg
1990 Leisure and government
Uitgever(s): Business Education Publishers Limited
1988 Kostbare gehandicaptensport
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
1988 Kiezen en delen
Uitgever(s): Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven (IOO)
1985 Samenhang van sportvoorzieningen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1983 Doorgaand fietsverkeer?
Uitgever(s): Stichting Recreatie
1977 Rijksregeling voor de subsidiëring van landelijke organisaties op het gebied van de sport
Uitgever(s): Staatsuitgeverij
1958 Subsidiëring van de jeugdsport
Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten
z.j. VSB Fonds
Uitgever(s): VSB Fonds
z.j. Subsidieronde / subsidy round
Uitgever(s): ZonMw
z.j. Reader 'projectformulering'
Uitgever(s): Warner strategy & fundraising
z.j. De wervingspiramide
Uitgever(s): Stichting Onbeperkt Sportief
z.j. Sportagenda Apeldoorn
Uitgever(s): Gemeente Apeldoorn