Visie & Beleidsplein

U zoekt op "provincies" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

215 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2023 Rol provincies op het gebied van sport is aan herziening toe
Uitgever(s): Arko Sports Media
2023 Landelijke kennisrapportage recreatief fietsen 2023
Uitgever(s): Stichting Landelijk Fietsplatform
2022 Gelders sportakkoord 2.0
Uitgever(s): Gelderse Sport Federatie
2022 De Utrechtse kracht van sport en bewegen
Uitgever(s): Provincie Utrecht
2022 Levendig Brabant 2030
Uitgever(s): Provincie Noord-Brabant
2022 Quickscan Gelders sportbeleid
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Factsheet Beweegvriendelijke omgeving
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen, Sportservice Flevoland, Provincie Flevoland
2021 Sport en bewegen geeft nieuwe energie
Uitgever(s): Provincie Utrecht
2021 Beleidskader vrije tijd, cultuur en sport 2021-2022
Uitgever(s): Provincie Noord-Brabant
2021 Gelderse open clubs en vitale sportparken
Uitgever(s): Mulier Instituut, HAN University of Applied Sciences (SERC)
2021 Kansen voor provinciaal sportevenementenbeleid
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Limburg, sport!
Uitgever(s): Provincie Limburg
2020 De inclusieve buitenruimte
Uitgever(s): Mulier Instituut, Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd
2020 Beleidsagenda Gelderland Sport! 2020-2023
Uitgever(s): Provincie Gelderland
2020 Sportdeelname naar provincie
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Gezond bewegen
Uitgever(s): Staat van Utrecht
2020 Samen werken naar een vitale provincie
Uitgever(s): Provincie Groningen
2020 Limburg paardensport 2030
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Kader sport- en beweegbeleid 2021-2023
Uitgever(s): Provincie Groningen
2020 Vitaal Overijssel : sport en en bewegen voor iedereen
Uitgever(s): Sportservice Overijssel, Topsport Overijssel
2020 Ondersteuningsstructuur, hoofdstuk 8
Uitgever(s):
2020 Drenthe samen gezond in beweging
Uitgever(s): Vereniging van Drentse Gemeenten
2020 Opleiding jeugdtrainers en doelgroepenbeleid
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Rapportage ruimte voor gezondheid in de omgevingsvisie
Uitgever(s): I&O research, Provincie Utrecht
2019 Betekenis van de hippische bedrijfstak in Overijssel
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Evaluatie Gelders jaar van het aangepast sporten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Sport in provinciale coalitieakkoorden 2019-2023
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Verkenning rol provincies in de sport
Uitgever(s): NLsportraad
2018 Een leven lang bewegen in Overijssel
Uitgever(s): Provincie Overijssel
2018 Uitvoeringsprogramma sport Limburg 2018-2019
Uitgever(s): Provincie Limburg
2018 Investeer en bouw mee aan sport!
Uitgever(s): NOC*NSF
2018 Het speelveld van de provincie
Uitgever(s): Stijn van Iersel
2017 Naar Brabantse sportevenementen met maatschappelijke impact
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Evaluatiemethode Brabantse sportevenementen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Sportdeelname en accommodatiegebruik in Limburg
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Sociaal jaarverslag 2016
Uitgever(s): Huis voor de Sport Limburg
2017 Naar een duurzaam Nederland
Uitgever(s): Vereniging Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen
2016 Sportuitgaven en beleidsinzet van Limburgse gemeenten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Gehandicaptensportbeleid in gemeenten en provincies
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Evaluatie sportplan Brabant 2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Kader sport- en beweegvisie 2016-2019
Uitgever(s): Provincie Groningen
2016 Verenigingsmonitor Overijssel 2015
Uitgever(s): Sportservice Overijssel
2016 Geld op en rond het veld
Uitgever(s): KU Leuven
2016 Aangepast sporten in Noord-Brabant: Sportagenda 2016-2019
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Sportdeelname en accommodatiegebruik in Limburg
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Gelderse sportmonitor 2015
Uitgever(s): Gelderse Sport Federatie (GSF)
2016 Sociale kwaliteit 2016-2019
Uitgever(s): Provincie Overijssel
2016 Nota sociaal beleid 2016-2020
Uitgever(s): Provincie Drenthe
2016 Visie op krimp en leefbaarheid 2016-2020
Uitgever(s): Provincie Drenthe
2016 Met sport halen we het beste uit Gelderland!
Uitgever(s): Provincie Gelderland
2016 Beleidsbrief hert, holle, hannen (Friestalig)
Uitgever(s): Provincie Friesland
2016 Uitvoeringsplan ‘Mei hert, holle en hannen 2017-2018’
Uitgever(s): Provincie Friesland
2015 Sport voor een gezonde, vitale en economisch sterke provincie
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019
Uitgever(s): Provincie Groningen
2015 Coalitieakkoord provincie Limburg 2015-2019
Uitgever(s): Provincie Limburg
2015 College-akkoord 2015-2019 provincie Drenthe
Uitgever(s): Provincie Drenthe
2015 Ruimte voor Gelderland
Uitgever(s): Provincie Gelderland
2015 Coalitieakkoord 2015-2019
Uitgever(s): Provincie Overijssel
2015 In verbinding!
Uitgever(s): Provincie Utrecht
2015 Mei elkenien foar elkenien
Uitgever(s): Provincie Fryslân
2015 Zuid-Holland aan kop met Sportimpuls-projecten
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Provincies herkennen het belang van sport en bewegen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Maatschappelijke functie sportverenigingen in Gelderland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Besparingspotentieel Gelderse sportaccommodaties en scholen
Uitgever(s): Cailin Partners v.o.f.
2015 Combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches in Overijssel 2015
Uitgever(s): Sportservice Overijssel
2015 Limburg scoort het hoogste met provinciale uitgaven aan sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2014 Sportdeelname en accommodatiegebruik in Noord-Brabant
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Verenigingsmonitor Overijssel 2013
Uitgever(s): Sportservice Overijssel
2014 Verkenning haalbaarheid komst Giro d'Italia 2016 naar de provincie Gelderland
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
2014 Evaluatie doeltreffendheid boekjaarsubsidie kennisfunctie Sportservice Noord-Holland
Uitgever(s): Sport2B, Bureau Beweeg
2014 Monitor sportplan Brabant 2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Sportplan Brabant
Uitgever(s): Provincie Noord-Brabant
2014 Sportbeleid binnen provincies
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Sportdeelname en accommodatiegebruik in Limburg
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Monitor sportplan Brabant 2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Overheidssteun voor ijsbanen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Programma gezondheid en zorg 2013-2015
Uitgever(s): Provincie Limburg
2013 Sport beweegt Fryslân 2014-2017
Uitgever(s): Provincie Friesland
2013 Maak van je evenement een A-merk!
Uitgever(s): Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN), BMC
2013 Sportdeelname en accommodatiegebruik in Limburg
Uitgever(s): Mulier Instituut
2012 Quick scan evaluatie sportevenementen
Uitgever(s): Mulier Instituut, NHTV
2012 Rapport nulmeting Sportplan Brabant 2012
Uitgever(s): Sportservice Noord-Brabant, Olympisch Netwerk Brabant
2012 Nulmeting sport in Brabant
Uitgever(s): Vrijetijdshuis Brabant
2012 Nulmeting sport in Brabant
Uitgever(s): Vrijetijdshuis Brabant
2012 Rapportage nulmeting Sportplan
Uitgever(s): Het PON
2012 "We trekken ons eigen (Olympisch) Plan"
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2012 Uitvoeringsprogramma Gelderland sport! 2013-2016
Uitgever(s): Provincie Gelderland
2011 Wat sport beweegt in 2011
Uitgever(s): Provincie Friesland
2011 Limburg beweegt naar de toekomst
Uitgever(s): Huis voor de Sport Limburg
2011 Kaderstelling sociale agenda 2010-2011, focus op jongeren
Uitgever(s): Provincie Utrecht
2011 Coalitieakkoord 2011-2015
Uitgever(s): Provincie Fryslân
2011 Hoofdlijnenakkoord 2011 - 2015
Uitgever(s): Provincie Zuid-Holland
2011 'Verantwoord en duidelijk gericht op de toekomst'
Uitgever(s): Provincie Noord-Holland
2011 Flevoland
Uitgever(s): Provincie Flevoland
2011 Energiek en scherp aan de wind
Uitgever(s): Provincie Groningen
2011 Focus en verbinding in Drenthe
Uitgever(s): Provincie Drenthe
2011 De kracht van Overijssel
Uitgever(s): Provincie Overijssel
2011 Focus, vertrouwen, oplossingsgericht
Uitgever(s): Provincie Utrecht
2011 Uitdagend Gelderland
Uitgever(s): Provincie Gelderland
2011 Stuwende krachten
Uitgever(s): Provincie Zeeland
2011 Coalitieakkoord 2011 - 2015
Uitgever(s): Provincie Limburg
2011 "Tien voor Brabant"
Uitgever(s): Provincie Noord-Brabant
2011 Regionaal beeld van de jeugd 2011
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2011 NISB brengt Gelderse koppen bij elkaar
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2011 Verenigingsmonitor Overijssel 2011
Uitgever(s): Sportservice Overijssel
2011 Dutch Divers' Delta
Uitgever(s): Nederlandse Onderwatersport Bond, Kenniscentrum Kusttoerisme
2011 De economische waarde van sport
Uitgever(s): SER Brabant
2011 Gezocht: lenige provinciebestuurders
Uitgever(s): Arko Sports Media
2010 Sportief Flevoland 2010-2011
Uitgever(s): Sportief Flevoland BV
2010 Kinderen in tel databoek 2010
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2010 Drenthe maakt dromen waar
Uitgever(s): Provincie Drenthe
2010 Sportdeelname Noordoostpolder 2010
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2010 Position paper VNG en IPO
Uitgever(s): VNG, IPO
2010 Gelderland sportland, een wereld te winnen!
Uitgever(s): Provincie Gelderland, Gelderse Sport Federatie
2010 Omgevingsvisie Drenthe
Uitgever(s): Provinciale Staten Drenthe
2010 Provincie Zuid-Holland en het Olympisch Plan
Uitgever(s): Provincie Zuid-Holland
2010 Visie op Zuid-Holland
Uitgever(s): Provincie Zuid-Holland
2010 Structuurvisie Noord-Holland 2040
Uitgever(s): Provincie Noord-Holland
2010 Ontwikkeling watersport provincie Overijssel 2010
Uitgever(s): Waterrecreatie Advies
2010 Ontwikkeling watersport provincie Gelderland 2010
Uitgever(s): Waterrecreatie Advies
2009 Sport beweegt Fryslân
Uitgever(s): Provincie Fryslân, afdeling Zorg&Welzijn
2009 Sociale agenda 2009-2012
Uitgever(s): Provincie Groningen
2009 Jong in Groningen
Uitgever(s): Provincie Groningen
2009 'Door de ogen van het kind'
Uitgever(s): Provincie Noord-Holland
2009 Meedoen in Noord-Holland
Uitgever(s): Provincie Noord-Holland
2009 Hoe meer sport, hoe beter!
Uitgever(s): Grontmij, Marktplan, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2009 Flevoland, sportiefste provincie
Uitgever(s): Provincie Flevoland
2009 Positionering Overijssel binnen het Olympisch Plan 2028
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2009 De kansen van het Olympisch Plan 2028 voor Noord-Brabant
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut, Sportservice Noord-Brabant, Olympisch Netwerk Brabant
2009 Beleidsprogramma vrije tijd 2009-2012
Uitgever(s): Provincie Utrecht
2009 Omgevingsvisie Overijssel
Uitgever(s): Provincie Overijssel
2009 Meedoen in Zuid-Holland
Uitgever(s): Provincie Zuid-Holland
2008 Provinciale uitvoeringsnota
Uitgever(s): Provincie Utrecht
2008 Jaarverslag 2007
Uitgever(s): Sportservice Noord-Holland
2008 Sociaal doe je niet alleen
Uitgever(s): Provincie Drenthe
2008 Inspraaknotitie
Uitgever(s): Provincie Drenthe
2008 Zeeland in actie
Uitgever(s): Provincie Zeeland
2008 Kaderstellende notitie sport in beeld
Uitgever(s): Provincie Noord-Brabant
2008 Waar toekomst vensters vindt
Uitgever(s): Provincie Flevoland
2008 Wie de jeugd heeft
Uitgever(s): Provincie Gelderland
2008 Provinciaal sportbeleid 2008
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Kiezen voor de kracht van Drenthe
Uitgever(s): Provincie Drenthe
2008 Uitwerking beleidsprioriteiten sport 2009-2012
Uitgever(s): Provincie Gelderland
2008 Voorzet twee
Uitgever(s): Provincie Gelderland
2008 'Ieder kind is een talent!'
Uitgever(s): Provincie Limburg
2008 Investeren in mensen
Uitgever(s): Provincie Limburg
2008 Investeren en verbinden
Uitgever(s): Provincie Limburg
2008 Coalitieakkoord tussen de fractie van CDA, VVD en Christenunie in Provinciale Staten van Utrecht
Uitgever(s): Provincie Utrecht
2008 Ruimte, regie en rekenschap
Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
2008 Beleidskader jeugdzorg Overijssel 2009-2012
Uitgever(s): Provincie Overijssel
2008 Zuid-Holland méér op de fiets
Uitgever(s): Provincie Zuid-Holland
2007 Bouwstenennotitie sportbeleid 2008-2012
Uitgever(s): Provincie Noord-Brabant
2007 Sociale agenda 2008-2011
Uitgever(s): Provincie Friesland
2007 Gelderland maakt het verschil
Uitgever(s): Provincie Gelderland
2007 Krachtig, in balans
Uitgever(s): Provincie Noord-Holland
2007 Overijssel begint bij de jeugd!
Uitgever(s): Provincie Overijssel
2007 & Overijssel!
Uitgever(s): Provincie Overijssel
2007 Nieuwe verbindingen
Uitgever(s): Provincie Zeeland
2007 Actieplan fiets
Uitgever(s): Provincie Groningen
2007 Monitoren van het Gelders sportbeleid 2006-2008
Uitgever(s): DSP-groep BV
2007 Themarapport watersport Brabant 2007
Uitgever(s): Brabants Bureau voor Toerisme
2006 Provincie op maat 2004
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2006 Drenthe beweegt!
Uitgever(s): Provincie Drenthe
2006 Uitvoeringsplan speelveld in beweging
Uitgever(s): Provincie Gelderland
2006 Sportnota provincie Groningen 2007 t/m 2010
Uitgever(s): Provincie Groningen
2005 Sportnota
Uitgever(s): Provincie Flevoland
2005 Meerjarenvisie sociaal beleid provincie Gelderland
Uitgever(s): Provincie Gelderland
2005 Fryslân Fytslân
Uitgever(s): Provincie Fryslân
2005 Beleidsscan provinciale investeringen in sport en bewegen 2005
Uitgever(s): Sportservice Midden Nederland
2004 Koesteren en kiezen
Uitgever(s): Commissie Vrijwilligersbeleid
2004 Speelveld in beweging
Uitgever(s): Provincie Gelderland
2003 Managementrapportage breedtesportimpuls nr. 1, november 2003
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2003 Diverse provinciale verkiezingsprogramma's politieke partijen Limburg
Uitgever(s):
2003 Allemaal anders in Zuid-Holland
Uitgever(s): Provincie Zuid-Holland
2002 Sportprovincie Noord-Brabant
Uitgever(s): Provincie Noord-Brabant
2002 Behoefteanalyse breedtesportimpuls Zuid-Holland
Uitgever(s): Marktplan Adviesgroep bv
2002 Transformatiecheck voor de provinciale sportondersteuning
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2002 Beleidsplan fiets
Uitgever(s): Provincie Groningen
2001 Inventarisatie provinciale sportondersteuning anno 2001
Uitgever(s): Boer & Croon Management Consultants
2001 Erratum rapport "Inventarisatie provinciale sportondersteuning anno 2001"
Uitgever(s): Boer & Croon
2001 Fryslân in beweging
Uitgever(s): Provinciale Staten van Fryslân
2000 Regionale belangenbehartiging en sport 2
Uitgever(s): Route IV
2000 Quick scan breedtesportimpuls provincie Gelderland
Uitgever(s): Diopter-Janssens & Van Bottenburg
1997 Notitie provinciaal sportbeleid
Uitgever(s): Provincie Flevoland
1996 Trends in gemeentelijk sportbeleid in Zuid-Holland
Uitgever(s): Sportraad Zuid-Holland
1994 De veranderende rol van de commissaris van de koningin
Uitgever(s):
1993 Van commissaris en gouverneur
Uitgever(s): Provincie Zeeland
1991 Nota inzake plaatsbepaling structurering & functionering interprovinciaal overleg sport
Uitgever(s):
1987 Sportaccommodaties provincie Drenthe
Uitgever(s): Samenwerkingsverband informatievoorziening recreatie, toerisme en sport
1987 Vrije tijd, blije tijd?
Uitgever(s): Stichting Overijssel
1987 Zwemmen in Friesland
Uitgever(s): Provincie Friesland, Hoofdgroep Waterstaat en Milieu
1986 Netwerk van spel- en sportuitleencentra
Uitgever(s): Interprovinciaal Overleg Sport
1979 Informatienota sportvisserij
Uitgever(s): Directie van de Visserijen
1979 Informatienota sportvisserij
Uitgever(s): Directie van de Visserijen
1979 Informatienota sportvisserij
Uitgever(s): Directie van de Visserijen
1979 Informatienota sportvisserij
Uitgever(s): Directie van de Visserijen
1979 Informatienota sportvisserij
Uitgever(s): Directie van de Visserijen
1979 Informatienota sportvisserij
Uitgever(s): Directie van de Visserijen
1979 Informatienota sportvisserij
Uitgever(s): Directie van de Visserijen
1979 Informatienota sportvisserij
Uitgever(s): Directie van de Visserijen
1979 Informatienota sportvisserij
Uitgever(s): Directie van de Visserijen
1979 Informatienota sportvisserij
Uitgever(s): Directie van de Visserijen
1979 Informatienota sportvisserij
Uitgever(s): Directie van de Visserijen
z.j. Staatscourant
Uitgever(s): SDU
z.j. Slotakkoord
Uitgever(s): Provincie Limburg
z.j. Groningen, sociaal en slagvaardig
Uitgever(s): Provincie Groningen
z.j. Meerjarenbeleidskader jeugdzorg 2009 - 2012
Uitgever(s): Provincie Drenthe
z.j. Hoofdlijnenakkoord 2007-2011
Uitgever(s): Provincie Flevoland
z.j. Coalitieakkoord 2007-2011
Uitgever(s): Provincie Limburg
z.j. Sport in beeld
Uitgever(s): Provincie Utrecht
z.j. Mensen in Zeeland
Uitgever(s): Provincie Zeeland
z.j. Beleidskader jeugd 2009 - 2012
Uitgever(s): Provincie Zuid-Holland
z.j. Omgevingsplan Flevoland 2006-2015
Uitgever(s): Provincie Flevoland
z.j. Sportservice Noord-Brabant in beweging!
Uitgever(s): Sportservice Noord-Brabant