Visie & Beleidsplein

Wat zou sport voor kinderen met autisme kunnen betekenen?

Kenniscentrum Sport (2016). Wat zou sport voor kinderen met autisme kunnen betekenen?. Sportexpert.

Wat zou sport voor kinderen met autisme kunnen betekenen?

Over het algemeen kan sport positief bijdragen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met autisme. Door te sporten worden bepaalde hersengebieden gestimuleerd en stoffen aangemaakt die de sociaal-emotionele ontwikkeling bevorderen. Daarnaast bestaan er aanwijzingen dat sport met een afgestemde invulling van de training zou kunnen bijdragen aan het verbeteren van:

  • sociale vaardigheden (samenwerken, omgaan met afspraken en regels, sociale responsiviteit)
  • communicatievaardigheden
  • aandacht voor en uitvoering van taken op school
  • zelfregulatie, waaronder agressie regulatie
  • zelfvertrouwen
  • eigenwaarde
  • weerbaarheid
  • stressklachten en kwaliteit van leven

De belangrijkste voorwaarde van een positieve bijdrage door sport is plezier. Wanneer een kind met autisme een sport wil uitoefenen, dan moet het een sport zijn die het kind zelf ook leuk vindt.

Hoe kan de trainer sport passend kan maken voor kinderen met autisme?

Voor kinderen met autisme is het belangrijk om van tevoren duidelijkheid te hebben over het programma van de training. Hierbij moet gedacht worden aan: welke oefeningen en spellen worden uitgevoerd, op welke manier dit gebeurt, waarom dit zo gebeurt, welke regels erbij horen, wanneer dit gebeurt, waar dit gebeurt, hoeveel tijd het gaat kosten en welke materialen erbij gebruikt worden. Wanneer er nieuwe oefeningen aangeleerd worden, dan moet dit in stapjes gebeuren. Voor kinderen met autisme is de uitleg van een oefening duidelijker wanneer de trainer deze zelf voordoet en daarbij verbaal wordt ondertiteld.

Wanneer kan een kind met autisme van sport leren?

Door de juiste kennis kan structuur en duidelijkheid aangebracht worden in de invulling van de training, fysieke omgeving en communicatie. Dit vormt een goede basis voor de mogelijk werkzame elementen: succesmomenten creëren, gebruik van competitie en samenwerking binnen de groep bevorderen. Al deze aspecten samen vormen de pedagogische sportcontext en moeten afgestemd worden op de kwaliteiten van het kind. Deze afstemming kan verbeterd worden door monitoring van het gedrag en de prestaties tijdens de training. Daarnaast moet de trainer in gesprek blijven met het kind, zijn ouders en eventueel de begeleider om een goede afstemming te kunnen bereiken.

Hoe meer het kind afwijkend gedrag vertoont, hoe meer aandacht besteed moet worden aan de pedagogische sportcontext om afstemming te bereiken en hoe meer er gradueel van impliciet naar expliciet wordt gewerkt aan de sociaal-emotionele vaardigheden van het kind via de sport. Dit betekent dus meer aandacht voor structuur, duidelijkheid, succesmomentjes, competitie, samenwerking en de monitoring daarvan.

Meer lezen?

Lees het hele artikel over waarom sport voor kinderen met autisme belangrijk is en hoe de trainer sport passend kan maken voor kinderen met autisme op allesoversport.nl.

Uitgever(s): Kenniscentrum Sport,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Kenniscentrum Sport

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

autisme
lichaamsbeweging
sport (algemeen)
trainers