Visie & Beleidsplein

U zoekt op "lichaamsbeweging" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

2138 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024

SROI sport en bewegen 2024
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2024 Infographic: Sporten en bewegen tijdens de zwangerschap: tips en adviezen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2024 De weg naar meer en beter bewegen in de kinderopvang
Uitgever(s): Mulier Instituut
2024 Door het oog van de professional
Uitgever(s): Mulier Instituut
2024 Implementation Mapping
Uitgever(s): Mulier Isntituut
2024 Waarde van sport voor ons welzijn
Uitgever(s): HAN University of Applied Sciences
2024 Levenslooptransities en sport- en beweeggedrag
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2023 Whitepaper Sport en bewegen door mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2023 Step Up! Tackling the burden of insufficient physical activity in Europe
Uitgever(s): OECD Publishing
2023 Physical activity and mental health in middle-aged and older adults
Uitgever(s): Erasmus Universiteit
2023 Physical activity and cognitive vitality
Uitgever(s): Erasmus Universiteit
2023 Beweeggedrag in 2021
Uitgever(s): RIVM
2023 Beweegdeelname op buurtniveau
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Sustained physical activity and health following rehabilitation
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen, Research Institute SHARE, UMCG
2023 Building Momentum
Uitgever(s): World Cancer Research Fund
2023 Fysieke activiteit tijdens ziekenhuisopname
Uitgever(s): Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
2023 Zitgedrag in Nederland. Ontwikkelingen tussen 2015 en 2021
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2023 The impact of the built environment and social environment on physical activity: a scoping review
Uitgever(s): MDPI
2023 Meer bewegen tijdens de schooldag
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 MOOI in beweging - Strategisch plan
Uitgever(s): ZonMw
2023 Roadmap Gezond Leven
Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
2023 De minder sportieve Nederlanders bereiken: startpositie
Uitgever(s): Arko Sports Media
2023 Beweegmonitor kinderopvang 2022
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Leefstijl en oversterfte tijdens de COVID-19-pandemie
Uitgever(s): SEO Economisch Onderzoek
2023 Infographic Sport en bewegen bij baby's, peuters en kleuters
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2023 Bewegend leren in de praktijk: de rol van de schoolomgeving
Uitgever(s): Maastricht University, UHasselt
2023 Waarom stoppen veel jonge moeders met sporten?
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2023 Start(V)aardig: een vaardige start voor kleuters
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2023 Correlates of fundamental motor skills in the early years (0-4 years): a systematic review
Uitgever(s): Human Kinetics Journals
2023 Bewegen in de gecombineerde leefstijlinterventies
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Correlates of physical activity in 0- to 5-year-olds: a systematic umbrella review and consultation of international researchers
Uitgever(s): Springer Nature
2023 Reframing physically active learning as movement-centred pedagogy: a European priority action framework
Uitgever(s): BMC
2023 The effect of standing versus sitting on creativity in adolescents - a crossover randomized trial: the PHIT2LEARN study
Uitgever(s): Wiley Online Library
2022 Factsheet 65 plussers
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Hoe schatten Nederlanders hun beweeggedrag in?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 De gevolgen van de coronapandemie voor de gezondheid en het welzijn van de jeugd
Uitgever(s): NIVEL, RIVM
2022 Impact of Dutch COVID-19 restrictive policy measures on physical activity behavior and identification of correlates of physical activity changes
Uitgever(s): Springer Nature
2022
Impact routes sport en bewegen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Met een fit bedrijf win je veel
Uitgever(s): NOC*NSF
2022 Naar meer sportparticipatie van de jongeren in het vmbo
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Sedentary work and participation in leisure–time physical activity
Uitgever(s): Springer
2022 Actief transport van en naar de basisschool
Uitgever(s): Mulier Instituut, RIVM
2022 The acute effects of interrupting prolonged sitting time in adults with standing and light-intensity walking on biomarkers of cardiometabolic health in adults
Uitgever(s): Spring
2022 Impact van scenario’s voor sport en bewegen op gezondheid en zorgkosten
Uitgever(s): RIVM
2022 Small steps, strong shield
Uitgever(s):
2022 Start(V)aardig: pedagogische-didactisch handelen in de kleutersport
Uitgever(s): KVLO
2022 Peer coaching as a population approach to increase physical activity in older adults
Uitgever(s): Leiden University
2022 Effectieve interventies en beleid mentale gezondheid en preventie
Uitgever(s): RIVM
2022 The (over)use of SMART goals for physical activity promotion
Uitgever(s): Taylor Francis
2022 De actieve schooldag:
Uitgever(s): Mulier Instituut, Hogeschool Windesheim Calo
2022 Deelname aan sport en bewegen door ouderen
Uitgever(s): Mulier instituut
2022 Invloed van de fysieke leefomgeving op gezond gedrag
Uitgever(s): RIVM
2022 The joy choice
Uitgever(s): Hachette books
2022 Minder bewegen en meer gewicht tijdens en na coronapandemie
Uitgever(s): KVLO
2022 Representing the healthy lifestyle
Uitgever(s): Radboud Universiteit
2022 Promoting physical activity through schools
Uitgever(s): WHO
2022 Improving physical activity during hospital stay
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2022 Leefstijlpsychiatrie
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2022 Sport- en bewegingsonderwijs (5)
Uitgever(s): KVLO
2022 What moves us?
Uitgever(s):
2022 Risicoreductie en primaire preventie van dementie
Uitgever(s): Alzheimer Nederland, Alzheimer Centrum Limburg
2022 Waarde van sport en bewegen voor mensen met een verstandelijke beperking
Uitgever(s): Rebel
2022 Beweeggedrag veranderen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Is working from home during COVID-19 associated with increased sports participation?
Uitgever(s): MDPI
2022 Physical activity and risk of infection, severity and mortality of COVID-19
Uitgever(s): BMJ
2022 Bewegend leren: vragen & antwoorden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Jodan; de principes en morele code open buiten de mat toepassen (4)
Uitgever(s): KVLO
2022 Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2022 Infographic beweegadvies voor kinderen van 0-4 jaar
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022
Sport and physical activity
Uitgever(s): European Commission
2022 The impact of “home office” work on physical activity and sedentary behavior during the COVID-19 pandemic
Uitgever(s):
2022 Global status report on physical activity 2022
Uitgever(s): WHO
2022 Digitale media in relatie tot bewegen bij 0-4 jarigen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen, Trimbos-instituut, Netwerk Mediawijsheid
2022 Begeleiding van senioren in sport- en beweegactiviteiten
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Beweegambities halen? Richt je op de samenwerking tussen de zorg- en beweegsector
Uitgever(s): Arko Sports Media
2022 Inventarisatie Nederlandse COVID-19 onderzoeken
Uitgever(s): RIVM
2022 Invloed van de transitie vmbo naar mbo op sport- en beweeggedrag
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Preventiewijzer sport en bewegen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Impactrapportages sport- en beweegprojecten
Uitgever(s): HAN University of applied sciences
2022 Lokale verbinder 50-plussport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 ‘Ik werd lui, ik had zin in niks’
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Bereik
Uitgever(s): Arko Sports Media
2022 De inzet van meetinstrumenten voor motorische vaardigheden door scholen en gemeenten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Literatuurstudie brede welvaart en sport & bewegen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen, Ecorys
2022 Whitepaper Brede welvaart bevorderen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 “Alle toekomstige docenten basisonderwijs moeten getraind worden op bewegend leren”
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2022 Zitgedrag. Van vragenlijst tot cijfer
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2022 Leefstijl, gezondheid en kwaliteit van leven van ouderen tijdens de corona-epidemie
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2021 Keuzewijzer online bewegen
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam
2021 'Denken en Doen erg succesvol"
Uitgever(s): BCM Media
2021 Changes in physical activity and sedentary behaviours from before to during the COVID-19 pandemic lockdown
Uitgever(s):
2021 Handreiking meetinstrumenten voor motorische vaardigheden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Handreiking meetinstrumenten voor motorische vaardigheden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Physical activity in type 2 diabetes care
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2021 Meten van motorische vaardigheden bij kinderen in het speciaal onderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Locations of physical activity: where are children, adolescents, and adults physically active?
Uitgever(s): MDPI
2021 Bewegen, sport en gezonde leefstijl in middelbaar beroepsonderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Motivatie om te sporten en bewegen voor volwassenen 2011, 2018, 2020
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 The evidence for the impact of policy on physical activity outcomes within the school setting
Uitgever(s):
2021 De effecten en kosten van de Gezonde Basisschool van de Toekomst
Uitgever(s): Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
2021 Vlaamse monitor sport en beweging
Uitgever(s): Sport Vlaanderen
2021 Het effect van beweegmomenten op school: wat weten we vanuit onderzoek?
Uitgever(s): KVLO
2021 Understanding vocational students’ motivation for dietary and physical activity behaviors
Uitgever(s):
2021
Impact van veranderingen in sport en bewegen door het coronavirus in 2020
Uitgever(s): Sports & Economics Research Centre (SERC), HAN University of Applied Sciences (HAN)
2021 Beweging in de type 2-diabeteszorg
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Model beweegvriendelijke omgeving (BVO-model)
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Effects of classroom active desks on children and adolescents’ physical activity, sedentary behavior, academic achievements and overall health
Uitgever(s):
2021 Physical inactivity is associated with a higher risk for severe COVID-19 outcomes
Uitgever(s):
2021
Sport- en beweeggedrag van kinderen en jongeren naar sociaaleconomisch milieu
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Inventarisatie Nederlandse COVID-19 onderzoeken: preventie en zorg & brede maatschappelijke vraagstukken
Uitgever(s): RIVM
2021 Development and evaluation of a blended home-based exercise intervention for older adults
Uitgever(s):
2021 Effects of regular physical activity on the immune system, vaccination and risk of community-acquired infectious disease in the general population
Uitgever(s): Springer
2021 Handreiking extra inzet gezonde leefstijlinterventies en impuls op bewegen
Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
2021 De kinderfysiotherapeut: verbinder tussen zorg, bewegen en sport
Uitgever(s): Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK)
2021 Whitepaper Jeugd die arm opgroeit
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 How do we harness adolescent values in designing health behaviour change interventions?
Uitgever(s): Wiley
2021 Met sport en bewegen naar een energieke en gezonde gemeente
Uitgever(s): NOC*NSF
2021
Preventief gezondheidsbeleid 2006-2018
Uitgever(s): RIVM
2021 Striking the right balance: evidence to inform combined physical activity and sedentary behavior recommendations
Uitgever(s):
2021 Investigation of the associations between physical activity, self-regulation and educational outcomes in childhood
Uitgever(s):
2021 An ecosystem service perspective on urban nature, physical activity, and health
Uitgever(s):
2021 Risicofactoren voor minder bewegen bij tieners die thuis moeite ervaren met rondkomen
Uitgever(s): Healthy’R Centrum voor gedragsonderzoek en ontwikkeling
2021 Beleidsadvies bewegen 2021-2040
Uitgever(s): Ministerie van VWS, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Minsterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
2021 Corona en sporten en bewegen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Bereken de effecten van meer bewegen
Uitgever(s): Werken in beweging
2021 Association between urban greenspace and health
Uitgever(s):
2021 Can health-enhancing sporting programs in sports clubs lead to a settings-based approach? An exploratory qualitative study
Uitgever(s): MDPI
2021 Barriers and facilitators for physical activity in adults with type 2 diabetes mellitus
Uitgever(s):
2021 Essentials of exercise and sport psychology
Uitgever(s): Society for Transparency, Openness, and Replication in Kinesiology.
2021 Effecten van niet sporten en bewegen in tijden van de COVID-19 pandemie
Uitgever(s): RIVM Centrum voor Voeding, Preventie en Zorg
2021 Wheelchair mobility skills in youth using a manual wheelchair
Uitgever(s): Marleen Sol
2021 Impactvolle determinanten: bewegen
Uitgever(s): RIVM
2021 Physical activity promotion and the United Nations Sustainable Development Goals
Uitgever(s):
2021 Vlaamse gezondheidsaanbevelingen 2021 sedentair gedrag (lang stilzitten), beweging en slaap
Uitgever(s): Vlaams Instituut Gezond Leven
2021 “My patient is looking for some guidance, can I send her to you?”
Uitgever(s): Vrije Universiteit (VU)
2021 Advancing the global physical activity agenda
Uitgever(s):
2021 Bewegen als medicijn
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 Legal strategies to improve physical activity in populations
Uitgever(s): WHO
2021 Sport- en beweeggedrag in 2020
Uitgever(s): RIVM
2021 2nd Physical activity almanac
Uitgever(s): International Society for Physical Activity and Public Health (ISPAH)
2021 Associations of changes in neighbourhood walkability with changes in walking activity in older adults: a fixed effects analysis
Uitgever(s): BMC, part of Springer Nature
2021 Bevorder de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen met bewegen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Understanding and addressing inequalities in physical activity
Uitgever(s): Public Health England
2021 Parkinson’s exercise recommendations
Uitgever(s): American College of Sports Medicine, Parkinson's Foundation
2021 Through the looking glass
Uitgever(s): Springer Link
2021
Keep on moving
Uitgever(s): Centre for Aging Better
2021 Barriers and facilitators to implementing community-based physical activity interventions
Uitgever(s): Springer Nature
2021 Kan ik meedoen?
Uitgever(s): Labyrinth Onderzoek & Advies
2021 Inspiratiesheet 'Kan ik Meedoen?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 2021 Physical activity factsheets for the European Union member states in the WHO European region
Uitgever(s): WHO Regional Office for Europe
2021 The impact of the Covid-19 crisis on socioeconomic differences in physical activity behavior
Uitgever(s): ScienceDirect
2021 Nieuws vanuit Onconet
Uitgever(s): Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie
2021 Samenwerken vanuit de jeugdgezondheidszorg om bewegen te stimuleren bij kinderen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Risicoreductie van dementie
Uitgever(s): RIVM
2021 Fair Play
Uitgever(s): WHO
2021 Inventarisatie Nederlandse COVID-19 onderzoeken: preventie en zorg & brede maatschappelijke vraagstukken
Uitgever(s): RIVM
2021 Monitor lokaal sportbeleid 2020
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Monitor Sport en corona IV
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Factsheet beweegvriendelijke leefomgeving
Uitgever(s): Provincie Gelderland, Gemeente Arnhem, GGD Noord- en Oost-Gelderland, GGD Gelderland-Midden, GGD Gelderland- Zuid, Gelderse Sport Federatie
2021 Exercised
Uitgever(s): Penguin Books
2021 Barriers and enablers to physical activity in patients during hospital stay
Uitgever(s): Springer Nature
2021 De waarde van sport en bewegen voor mensen met een fysieke beperking
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Sport in Rotterdam toegankelijk voor iedereen?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Wat is de sociaaleconomische waarde van sport en bewegen?
Uitgever(s): Sport in de buurt
2021 Embedding health promotion in support settings for people with intellectual disabilities
Uitgever(s): Radboud University
2021 De impact van de avondlockdown op de mentale en fysieke gezondheid van studenten
Uitgever(s): Erasmus Sync-Lab
2021 Invloed van leefstijlfactoren op de vatbaarheid, ziektebeloop en herstel van COVID-19
Uitgever(s): TNO
2021 Differences in habitual physical activity behavior between students from different vocational education tracks and the association with cognitive performance
Uitgever(s): MDPI
2021 Ouderen in het gemeentelijk sport- en beweegbeleid
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Van binnen sporten naar buiten sporten. Of thuis!
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 Physical activity and sedentary behaviour in the prevention of cardiovascular disease
Uitgever(s):
2021 The impact of cognitive and physical effort exertion on physical effort decisions
Uitgever(s):
2021 Physical activity and the health of wheelchair users
Uitgever(s): Agency for Healthcare Research and Quality
2021 Hoe ROC Twente vorm en inhoud geeft aan B&S
Uitgever(s): KVLO
2021 Praktijk aan het woord : voeding en beweging bij de Utrechtse kinderdagverblijven
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
2021 Designing for active office work
Uitgever(s): Eindhoven University of Technology
2021 What matters most?
Uitgever(s):
2021 Ban bedcentricity
Uitgever(s):
2021 Bewegen & trainen bij kanker
Uitgever(s): Wereld Kanker Onderzoek Fonds
2020 Whitepaper Van jongs af aan vaardig in bewegen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 How are lifestyle factors associated with socioeconomic differences in healthcare costs?
Uitgever(s): Elsevier
2020 Smart Moves! Physical activity and cognitive performance of young adolescents
Uitgever(s): Vera van den Berg
2020 Social network interventions that promote physical activity among adolescents
Uitgever(s): Thabo J. van Woudenberg
2020 Jong beginnen is winnen
Uitgever(s): Uitgeverij SWP
2020 Establishing a scientific consensus on the cognitive benefits of physical activity
Uitgever(s):
2020 Built environment for physical activity
Uitgever(s):
2020 Physical activity and cardiometabolic health
Uitgever(s): Oyuntugs Byambasukh
2020 Infants’ and toddlers’ physical activity and sedentary time as measured by accelerometry
Uitgever(s):
2020 Gezond leven in een digitale wereld
Uitgever(s): Trimbos-Instituut, Netwerk Mediawijsheid
2020 Meer bewegen
Uitgever(s): Springer
2020 Associations between parent and child sedentary behaviour and physical activity in early childhood
Uitgever(s):
2020 Extra ondersteuning voor motorische ontwikkeling op de basisschool
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 How the urban environment impacts physical activity
Uitgever(s): Danish Health Authority
2020 Effective elements of care-physical activity initiatives for adults with a low socioeconomic status
Uitgever(s): ScienceDirect
2020 Small steps in fitness, major leaps in health for adults with intellectual disabilities
Uitgever(s): American College of Sports Medicine
2020 Monitoren van het beweeg-, sport-, en zitgedrag van de Nederlandse bevolking met objectieve meetmethoden
Uitgever(s): RIVM
2020 Health promotion package
Uitgever(s): Danish Health Authority
2020 Sport- en beweegadviezen in tijden van corona
Uitgever(s): NOC*NSF, Amsterdam UMC, KNVB, Vereniging voor Sportgeneeskunde, Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 Werkt de JOGG-aanpak?
Uitgever(s): RIVM
2020 The effect of The Daily Mile on primary school children’s aerobic fitness levels after 12 weeks: a controlled trial
Uitgever(s):
2020 The Daily Mile
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Active mile briefing: evidence and policy summary
Uitgever(s): Public Health England
2020 Ouders over buitenspelen in tijden van corona
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Sport en bewegen in tijden van covid-19
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Get the message?
Uitgever(s): Springer Nature
2020 Beweeggedrag van kinderen in tijden van corona
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Psychische gezondheid, bewegen en sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020
Spotlight on adolescent health and well-being
Uitgever(s): WHO Regional Office for Europe
2020 Gezondheid impact van veranderingen in sport- en beweeggedrag tijdens coronacrisis
Uitgever(s): Sports & Economics Research Centre (SERC), Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)
2020 Movement behavior in people with a first-ever stroke
Uitgever(s):
2020 Why have youth physical activity trends flatlined in the last decade?
Uitgever(s):
2020 Handboek leefstijlgeneeskunde
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2020 Exercise: the ultimate treatment to all ailments?
Uitgever(s): Wiley
2020 Use of the prevented fraction for the population to determine deaths averted by existing prevalence of physical activity
Uitgever(s):
2020 Monitor Sport en corona
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Buitenspelen 2020
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Involving parents to help improve children’s energy balance-related behaviours through a school-based intervention
Uitgever(s):
2020 Results from the Netherlands' 2018 Report Card and Report Card+ on physical activity for children and youth with and without chronic medical condition
Uitgever(s): ScienceDirect
2020 Themahoofdstuk van jongs af aan vaardig in bewegen
Uitgever(s):
2020 What happens when the party is over?
Uitgever(s): Taylor & Francis Group
2020 The physical activity paradox revisited
Uitgever(s): BMC
2020 The effects of physical activity on brain structure and neurophysiological functioning in children
Uitgever(s): ScienceDirect
2020 Sedentary behavior and public health
Uitgever(s):
2020 A critical evaluation of systematic reviews assessing the effect of chronic physical activity on academic achievement, cognition and the brain in children and adolescents
Uitgever(s):
2020 Sporten en bewegen voor mensen met een beperking: beleid en activiteiten van gemeenten
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2020 Effects of physical activity interventions on cognitive outcomes and academic performance in adolescents and young adults
Uitgever(s):
2020 Met sport en bewegen naar een energiek en gezond Nederland
Uitgever(s): NOC*NSF
2020 Effects of the KEIGAAF intervention on the BMI z-score and energy balance-related behaviors of primary school-aged children
Uitgever(s): BMC
2020 Starten en stoppen met een sportactiviteit
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Inclusie van Nederlands-Turkse en -Marokkaanse tienermeiden in sport- en beweegaanbod
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Sociaaleconomische status en deelname aan sport en bewegen van volwassenen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 A systematic review of the use and reporting of evaluation frameworks within evaluations of physical activity interventions
Uitgever(s): BMC
2020 De gevolgen van corona voor de sport in cijfers
Uitgever(s): Arko Sports Media
2020 Deelname aan en bekendheid van georganiseerde beweegactiviteiten voor ouderen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 De SROI van sport en bewegen in Ede
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen, Mulier Instituut, Rebel
2020 Evaluation of a stepwise prevention program for cardiometabolic diseases in primary care
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2020 Cost-effectiveness of selective cardiometabolic disease prevention in primary care
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2020 Motor milestones, physical activity, overweight and cardiometabolic risk: from birth to adolescence
Uitgever(s): Silvia Brouwer
2020 Physical activity and exercise in mild cognitive impairment and dementia
Uitgever(s): Elsevier
2020 Global Matrix 3.0 physical activity report card for children and youth
Uitgever(s): Elsevier
2020 "My child is already active by nature"
Uitgever(s):
2020 Richtlijn: houding en bewegen
Uitgever(s): Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
2020 Communicating about physical activity
Uitgever(s): FrameWorks
2020 Begrijpen waarom niet iedereen sport
Uitgever(s): werkboek laat zorgverleners reflecteren op eigen opvattingen
2020 Nederlanders zijn veel minder gaan sporten en bewegen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2020 De gezonde generatie
Uitgever(s): MarketResponse
2020 De waarde van een systeembenadering voor sport- en beweegbeleid
Uitgever(s): Arko Sports Media
2020 Gezonder op de basisschool: schoollunches en meer bewegen
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2020 Implementing individually tailored prescription of physical activity in routine clinical care
Uitgever(s):
2020 Wandelgedrag van 55-plussers
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Eight investments that work for physical activity
Uitgever(s): ISPAH
2020 Natuurlijk naar buiten!
Uitgever(s): Netwerk Zicht op Buiten
2020 An activity-friendly environment for all?
Uitgever(s): Universiteit Groningen
2020 Effect van bewegen op psychiatrische symptomen en lichamelijke gezondheid bij mensen met psychiatrische aandoeningen
Uitgever(s):
2020 Monitor Sport en corona II
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020
Measuring the social and economic impact of sport in England
Uitgever(s): Sheffield Hallam University
2020 Gezond bewegen
Uitgever(s): Staat van Utrecht
2020 Effects of the built environment on physical activity
Uitgever(s): BMC
2020 Physical activity in the prevention of childhood obesity
Uitgever(s):
2020 Het sport- en beweeggedrag van kinderen met een beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 How does occupational physical activity influence health
Uitgever(s):
2020 Lichaamsbeweging bij de preventie en de behandeling van ziektes
Uitgever(s): EU physical activity on prescription (EUPAP)
2020 Evidence on physical activity and the prevention of frailty and sarcopenia among older people
Uitgever(s): Human Kinetics
2020 Werken met ouderen
Uitgever(s): Sport in de buurt
2020 Test-retest reliability and concurrent validity of the Adapted Short QUestionnaire to ASsess Health-enhancing physical activity (Adapted-SQUASH) in adults with disabilities
Uitgever(s): Routledge Taylor & Francis group
2020 The first global physical activity and sedentary behavior guidelines for people living with disability
Uitgever(s): Human Kinetics
2020 5 Stappen om je project te borgen
Uitgever(s): FNO
2020 Self-reported impact of the COVID-19 pandemic on nutrition and physical activity behaviour in dutch older adults living independently
Uitgever(s): MDPI
2020 Veranderingen in sport- en beweeggedrag, hoofdstuk 2
Uitgever(s):
2020 Using a multi-stakeholder experience-based design process to co-develop the Creating Active Schools Framework
Uitgever(s): BMC, part of Springer Nature
2020 Just dance? Teachers perspectives on implementing a daily classroom physical activity break
Uitgever(s): Wolters Kluwer
2020 Sport- en beweeggedrag van actieve mensen met een beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Human Capital Model (intern rapport)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Sporten en bewegen in de openbare ruimte in Heerhugowaard
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Physical activity and academic achievement
Uitgever(s):
2020 Drenthe samen gezond in beweging
Uitgever(s): Vereniging van Drentse Gemeenten
2020 Samen in beweging met kwetsbare bewoners
Uitgever(s): Werkplaats Sociaal Domein regio Zwolle, GGD IJsselland, GGD Noord- en Oost-Gelderland, Academische Werkplaats AGORA
2020 Waarde van sport en bewegen voor mensen met een fysieke beperking
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen, Rebel
2020 Urban design for physical activity
Uitgever(s): Susanne E.M. van Rijn
2020 Bewegingsonderwijs in het speciaal (basis)onderwijs en praktijkonderwijs: een vak apart
Uitgever(s): KVLO
2020 Physiology of sport and exercise
Uitgever(s): Human Kinetics
2020 Bevorderen van sportgedrag en actieve leefstijl bij kwetsbare groepen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2020 Handleiding poster Best lastig?
Uitgever(s): GGD Kennemerland, Amsterdam UMC, Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid
2020 Motivating students for physical activity
Uitgever(s): SAGE
2020 Exercise interventions for the prevention of depression
Uitgever(s): Springer Nature
2020 Een dag in de babygroep
Uitgever(s): Uitgeverij SWP
2020 Technology in physical activity and health promotion
Uitgever(s): Routledge
2020 Lichamelijke activiteit en zorgkosten
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2020 Hart voor je brein
Uitgever(s): Athenaeum - Polak & Van Gennep
2019 De Social Return On Investment (SROI) van sport en bewegen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2019 What works in schools and colleges to increase physical activity?
Uitgever(s): Public Health England
2019 Effects of physical activity interventions on cognitive and academic performance in children and adolescents
Uitgever(s):
2019 Motivatie volwassenen om te sporten en bewegen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Deelname aan sport en bewegen door ouderen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 The effect of a programme to improve men’s sedentary time and physical activity
Uitgever(s):
2019 Lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Systems approaches to global and national physical activity plans
Uitgever(s): WHO
2019 Tracking of voluntary exercise behaviour over the lifespan
Uitgever(s): BMC
2019 Improving cognitive performance of 9–12 years old children
Uitgever(s):
2019 A movement for movement
Uitgever(s): Association of Play Industries (API)
2019 Physical literacy, physical activity and health
Uitgever(s): Springer International Publishing
2019 Daily sedentary time and physical activity as assessed by accelerometry and their correlates in older adults
Uitgever(s):
2019 Exercise for preventing falls in older people living in the community
Uitgever(s): Cochrane library
2019 Sport en bewegen door mensen met een lichamelijke beperking
Uitgever(s): Nivel
2019 A move ahead
Uitgever(s):
2019 Sporten en bewegen door mensen met een lichte verstandelijke beperking
Uitgever(s): NIVEL
2019 The 24-hour activity cycle
Uitgever(s): American college of sports medicine
2019 Effectiveness of healthcare interventions using objective feedback on physical activity
Uitgever(s): Foundation for Rehabilitation Information
2019 Active lives children and young people survey
Uitgever(s): Sport England
2019 Sports participation, physical activity, and health-related fitness in youth with chronic diseases or physical disabilities
Uitgever(s):
2019 Distinct trajectories of physical activity and related factors during the life course in the general population
Uitgever(s):
2019 Australia's physical activity and sedentary behaviour guidelines and the Australian 24-hour movement guidelines
Uitgever(s): Department of Health, Australian Government
2019 Guidelines for healthy growth & development for children & young people (5-17 years)
Uitgever(s): Australian Government
2019 Physical activity communication
Uitgever(s): Society for public health education
2019 Determinants of physical activity in wheelchair users with spinal cord injury or lower limb amputation
Uitgever(s): Taylor Francis
2019 Do generations differ in sports participation and physical activity over the life course?
Uitgever(s): Taylor & Francis Online
2019 Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age
Uitgever(s): WHO
2019 Active 10 - a new approach to increase physical activity in inactive people in England
Uitgever(s): Elsevier
2019 Cue-reminders to prevent health-risk behaviors
Uitgever(s): Frontiers
2019 Brain in motion
Uitgever(s): Donders Institute
2019 Enabling and disabling behaviors in the social environment are associated with physical activity of older people in the Netherlands
Uitgever(s): Springer nature
2019 Sitting time, physical activity, and risk of mortality in adults
Uitgever(s): Elsevier
2019 Uit de zorg, in beweging
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Meer bewegen
Uitgever(s): RIVM
2019 Is sportdeelname genoeg?
Uitgever(s): Active Healthy Kids the Netherlands, Kinderbewegingscentrum, Wilhelmina Kinderziekenhuis, UMC, Kenniscentrum Sport, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2019 Thinking inside the box
Uitgever(s):
2019 Risk reduction of cognitive decline and dementia
Uitgever(s): WHO
2019 Physical fitness and performance of daily activities in persons with intellectual disabilities and visual impairment
Uitgever(s): Annemarie Dijkhuizen
2019 Sports participation and health-related quality of life in children
Uitgever(s):
2019 Dog ownership, the natural outdoor environment and health
Uitgever(s):
2019 Altijd in beweging
Uitgever(s): Mulier Instituut, Wageningen Universiteit
2019 International comparison of the levels and potential correlates of objectively measured sedentary time and physical activity among three-to-four-year-old children
Uitgever(s):
2019 Bewegen! Ook voor cliënten met een ernstige meervoudige beperking
Uitgever(s):
2019 Roomburgh Actief
Uitgever(s): Leyden Academy on vitality and ageing
2019 Literatuuronderzoek associaties tussen lichamelijke activiteit en groei en ontwikkeling bij 0-5 jarige kinderen
Uitgever(s): Amsterdam UMC
2019 In beweging voor de inclusiviteit van mensen met een chronische aandoening
Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen, Mulier Instituut
2019 Uitvoeringsprogramma Rotterdam, ouder & wijzer
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
2019 Mass media to communicate public health messages in six health topic areas
Uitgever(s):
2019 Effectiveness of physical activity interventions on pregnancy-related outcomes among pregnant women
Uitgever(s):
2019 Objectively measured physical activity, sedentary behaviour and all-cause mortality in older men
Uitgever(s):
2019 The development of the Comprehensive Analysis of Policy on Physical Activity (CAPPA) framework
Uitgever(s):
2019 Associations of vigorous physical activity with all-cause, cardiovascular and cancer mortality among 64 913 adults
Uitgever(s):
2019 Participation in sports in childhood and adolescence and physical activity in adulthood
Uitgever(s): Routledge
2019 Dose-response associations between accelerometry measured physical activity and sedentary time and all cause mortality
Uitgever(s):
2019 Effects of aerobic exercise during pregnancy on 1-month infant neuromotor skills
Uitgever(s): American College of Sports Medicine
2019 Nudging to move
Uitgever(s): BMC
2019 Does stimulating physical activity affect school performance?
Uitgever(s): Wiley Periodicals
2019 Geef kinderen de natuur (terug)
Uitgever(s): Natuurmonumenten
2019 Exercise as a prescription for patients with various diseases
Uitgever(s):
2019 Physical activity of electric bicycle users compared to conventional bicycle users and non-cyclists
Uitgever(s): Elsevier
2019 Physically active lessons in schools
Uitgever(s):
2019 Evaluatie van de interventie Samen gezond eten en bewegen
Uitgever(s): CEPHIR
2019 Exercise guidelines for cancer survivors: consensus statement from international multidisciplinary roundtable
Uitgever(s):
2019 Effects of physical activity on the physical and psychosocial health of youth with intellectual disabilities
Uitgever(s):
2019 Evaluating health promotion in complex adaptive school systems
Uitgever(s):
2019 The economic benefits of a more physically active population
Uitgever(s): RAND Europe, Vitality
2019 Een dik compliment voor Nederland
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 The brain in motion
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2019 Association of BMI category with change in children’s physical activity between ages 6 and 11 years
Uitgever(s): Nature
2019 Associations between accelerometry measured physical activity and sedentary time and the metabolic syndrome
Uitgever(s): Wiley
2019 Muscle strengthening, aerobic exercise, and obesity
Uitgever(s): Wiley
2019 The Social Return on Investment (SROI) of sports and physical activity
Uitgever(s): Knowledge Centre for Sport Netherlands, Kenniscentrum Sport
2019 Efficacy of exercise for functional outcomes in older persons with dementia
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2019 Physical activity and loneliness
Uitgever(s):
2019 Evaluatie FNO-programma Meer Veerkracht, Langer Thuis
Uitgever(s): NIVEL
2019 Implementing exercise in healthcare settings
Uitgever(s):
2019 Whitepaper eenzaamheid
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2019 Lifestyle change in adults with intellectual disabilities
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2019 De SROI van sport en bewegen in Amersfoort
Uitgever(s): Rebel, Mulier Instituut
2019 Meer veerkracht, langer thuis
Uitgever(s): FNO Zorg voor kansen
2019 Ben jij je bewust van je eigen ‘beweeg-cv’?
Uitgever(s): NVvPO
2019 The effects of small-scale physical and social environmental interventions on walking behaviour among Dutch older adults living in deprived neighbourhoods
Uitgever(s): Springer Nature
2019 Evaluatierapport Buurtgym
Uitgever(s): GGD Hollands Midden
2019 Welzijn op recept
Uitgever(s): Landelijk Kennisnetwerk Welzijn op Recept
2019 Een quasi experimenteel onderzoek over de invloed van de leerkracht op de ontwikkeling van motorische vaardigheden bij kinderen tussen 7 en 11 en de relatie daarvan met de ontwikkeling van fysieke activiteit
Uitgever(s): Tess de Kok
2019 Movement behavior patterns in people with first-ever stroke
Uitgever(s):
2019 Physical activity in clinical psychiatry
Uitgever(s):
2019 Physical activity policies for cardiovascular health
Uitgever(s): European Heart Network
2019 Samenwerken met lokaal beweegaanbod
Uitgever(s):
2019 Beweegrichtlijnen en wekelijks sporter
Uitgever(s): RIVM
2019 The role of exercise in preventing and treating depression
Uitgever(s): Wolters Kluwer
2019 Physical activity and depression
Uitgever(s): Elsevier
2019 Promoting health enhancing physical activity and social welfare through outdoor running events
Uitgever(s): RUN for HEALTH
2019 School-based physical activity interventions in prevocational adolescents
Uitgever(s):
2019 Aanvulling vakwerkplan met Fitvakken
Uitgever(s): KVLO
2019 De relatie motorische vaadigheden en het beweeg- en zitgedrag leerlingen
Uitgever(s): KVLO
2018 Physical activity and the environment
Uitgever(s): National Institute for Health and Clinical Excellence
2018 Citius, altius, fortius
Uitgever(s): Vrije Universiteit Medisch Centrum (VUMC)
2018 Begrijp ik jou?
Uitgever(s): Stichting Special Heroes Nederland, Kenniscentrum Sport
2018 Bewegen en bewogen worden
Uitgever(s): Stichting Special Heroes Nederland
2018 A youth compendium of physical activities
Uitgever(s): American College of Sports Medicine
2018 2018 Physical activity guidelines advisory committee scientific report
Uitgever(s): U.S. Department of Health and Human Services
2018 Gezond door sport in de openbare ruimte
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2018 Sport and physical activity
Uitgever(s): European Commission
2018 Sport in liminal spaces
Uitgever(s):
2018 Moderate-to-vigorous physical activity and all-cause mortality
Uitgever(s):
2018 Effectiviteit van valpreventie bij ouderen met cognitieve problemen en dementie
Uitgever(s): Veiligheid.nl
2018 ‘Physical activity, that’s a tricky subject.’
Uitgever(s): VU Medisch Centrum
2018 Sport en bewegen
Uitgever(s): V&VN Diabeteszorg
2018 Gezond participeren aan de randen van het land
Uitgever(s): Platform 31
2018 Bewegen
Uitgever(s): Springer
2018 The Daily Mile makes primary school children more active, less sedentary and improves their fitness and body composition
Uitgever(s): BMC - part of Spring Nature
2018 London sport social return on investment
Uitgever(s): Sheffield Hallam University, Sport Industry Research Centre
2018 Gezondheidsbevordering en leefstijl
Uitgever(s): Lex Lemmers, Jeroen de Greeff & Boom uitgevers
2018 Top 10 reasons why children find physical activity to be fun
Uitgever(s): Routledge
2018 Top 10 reasons why children find physical activity to be 'unfun'
Uitgever(s): Routledge
2018 Interventions to improve physical activity among socioeconomically disadvantaged groups
Uitgever(s): BMC
2018 Physical activity and the risk of cancer
Uitgever(s): World Cancer Research Fund, American Institute for Cancer Research
2018 World Health Organization and physical activity
Uitgever(s): Wolters Kluwer
2018 Evaluatierapport ‘Lekker in je Lijf’
Uitgever(s): GGD Hollands Midden
2018 Iedereen telt
Uitgever(s): Stichting Special Heroes Nederland
2018 Let's get moving
Uitgever(s): Public Health Agency of Canada
2018 Sport en bewegen in de openbare ruimte
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Infosheet sportief integreren
Uitgever(s): Rijksoverheid, VNG, Pharos, GGD GHOR Nederland
2018 Een verband tussen beweeg- en rekenvaardigheid?!
Uitgever(s): Jan Schouten
2018 Infographic sporten en bewegen in de openbare ruimte
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2018 ‘Physical literacy’
Uitgever(s): Kwartiermakersgroep Physical Literacy
2018 The 2017 Dutch physical activity guidelines
Uitgever(s):
2018 Effect- & procesevaluatie meer veerkracht, langer thuis Aikido65+
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Een (on)gezonde leefstijl
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau
2018 Sport en bewegen in Nederland en de Europese Unie (2009, 2013 en 2017)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Haalbaarheid 'Sportfonds voor volwassenen'
Uitgever(s): DSP-groep
2018 Wat beweegt kwetsbare groepen in Utrechtse wijken?
Uitgever(s): DSP-groep
2018 Gezondheidseffecten van het reizen met auto of trein in het woon-werkverkeer
Uitgever(s): RIVM
2018 Evaluatie actieve en gezonde leefstijl senioren Noord-Veluwe
Uitgever(s): Evaluatiebureau publieke gezondheid
2018 Wat kun je doen aan dementie?
Uitgever(s): Lannoo Campus
2018 Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Trimbos-Instituut, Sociaal Cultureel Planbureau
2018
Plezier in bewegen
Uitgever(s): Nederlandse Sportraad, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, Onderwijsraad
2018 Worldwide trends in insufficient physical activity from 2001 to 2016
Uitgever(s): Sciencedirect
2018 Which is more important for cardiometabolic health: sedentary time, higher intensity physical activity or cardiorespiratory fitness? The Maastricht Study
Uitgever(s): SpringerLink
2018 Playing out
Uitgever(s): Children’s Commissioner for England
2018 Waarom het plaatsen van beweegtoestellen niet tot meer sporten leidt
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 Meer bewegen op school: waarom en hoe?
Uitgever(s): Smart moves!
2018 Physical activity factsheets for the 28 European Union member states of the WHO European Region
Uitgever(s): World Health Organization (WHO)
2018 Netherlands physical activity factsheet 2018
Uitgever(s): World Health Organization (WHO)
2018 Promoting physical activity in the education sector
Uitgever(s): World Health Organization
2018 Promoting physical activity in the health sector
Uitgever(s): World Health Organization
2018
Progress report on implementation of the Physical activity strategy for the WHO European region 2016–2025
Uitgever(s): World Health Organization
2018 Preventie van eenzaamheid
Uitgever(s): Movisie
2018 The 2018 United States report card on physical activity for children and youth
Uitgever(s): National Physical Activity Plan Alliance
2018 The 2016 United States report card on physical activity for children and youth
Uitgever(s): National Physical Activity Plan Alliance
2018 Interventions to increase physical activity in children 0-5 years old
Uitgever(s): World Obesity Federation
2018 Moving medicine
Uitgever(s): The Faculty of Sports and Exercise Medicine (UK)
2018 An updated systematic review of childhood physical activity questionnaires
Uitgever(s):
2018 Ouderen bereiken voor sociale en beweegactiviteiten
Uitgever(s): NIVEL
2018 The Daily Mile: what factors are associated with its implementation success?
Uitgever(s):
2018 Gender en preventie
Uitgever(s): ZonMw
2018 Leefstijlmonitor 2018 I&O research
Uitgever(s): I&O research
2018 The barrier-belief approach
Uitgever(s):
2018 Kindmonitor 2018
Uitgever(s): GGD Fryslân
2018 Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2018
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Whitepaper succesvolle inzet van interventies voor 55-plussers
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Samen werken aan bewegen
Uitgever(s): FNO zorg voor kansen, Vilans, Kenniscentrum Sport
2018 Physical activity, diet and other behavioural interventions for improving cognition and school achievement in children and adolescents with obesity or overweight (review)
Uitgever(s): John Wiley & Sons, Ltd. on behalf of The Cochrane Collaboration
2018 Meer uithoudingsvermogen voor bewegen op school
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 The global matrix 3.0: physical activity report card grades for children and youth
Uitgever(s): Human Kinetics
2018 A global systematic scoping review of studies analysing indicators, development, and content of national-level physical activity and sedentary behaviour policies
Uitgever(s):
2018 0-meting Overbetuwe sportbeleid
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Bewegen voor mensen met (een hoog risico op) diabetes type 2
Uitgever(s):
2018 Rapportage sport 2018
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau, Mulier Instituut
2018 Active lives children and young people survey
Uitgever(s): Sport England
2018 Gezond oud worden in Vlaardingen
Uitgever(s):
2018 Bewegen met een longziekte
Uitgever(s): Nivel
2018 Iedereen van jongs af vaardig vereist teamwork van school en vereniging
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 Effecten fysieke activiteit op cognitie van kinderen in het primair onderwijs
Uitgever(s): Centrum voor Bewegingswetenschappen, Universitair Medisch Centrum Groningen, Afdeling Onderwijskunde, Rijksuniversiteit Groningen, Afdeling Klinische Neuropsychologie, Vrije Universiteit Amsterdam
2018 Untapped resources: 10- to 13-year-old primary schoolchildren’s views on additional physical activity in the school setting
Uitgever(s):
2018 Sportinitiatief van het jaar: Beweegcoach Zorg Gorinchem
Uitgever(s): Gemeente Gorinchem
2018 Infographic Nationaal Preventieakkoord
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2018 Summary report of the update of systematic reviews of the evidence to inform the WHO guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep in children under 5 years of age
Uitgever(s): World Health Organization (WHO)
2018 Bewegen in de zorginstelling
Uitgever(s): Leyden Academy on vitality and ageing
2018 Physical activity in hard-to-reach physically disabled people
Uitgever(s):
2018 Ondersteunen van een gezonde leefstijl van jonge kinderen in de kinderopvang
Uitgever(s): Lectoraat Gewichtsmanagement Hogeschool van Amsterdam
2018 Be Active After School (BAAS)
Uitgever(s): KVLO
2018 EPA guidance on physical activity as a treatment for severe mental illness
Uitgever(s): Elsevier
2018 De vakleerkracht als veranderaar (1)
Uitgever(s): KVLO
2018 De vakleerkracht als veranderaar (2)
Uitgever(s): KVLO
2018 Projectplan Nationale Diabetes Challenge 2019
Uitgever(s): Bas van de Goor Foundation
2018 Effecten van de Nationale Diabetes Challenge op de kwaliteit van leven en somatische gezondheid van mensen met diabetes mellitus type 2
Uitgever(s): Nationale Diabetes Challenge
2018 Flipped Classroom brengt meer rendement in LO
Uitgever(s): KVLO
2018 Investigating motor competence in association with sedentary behavior and physical activity in 7- to 11-year-old children
Uitgever(s):
2018 Association between physical exercise and mental health in 1.2 million individuals in the USA between 2011 and 2015
Uitgever(s): Elsevier
2017 Smart Moves
Uitgever(s): Smart Moves
2017 Stats & stories - depressie
Uitgever(s): Mulier Instituut, VU Medisch Centrum
2017 Stats & stories - borstkanker
Uitgever(s): Mulier Instituut, VU Medisch Centrum
2017 Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2017
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Enhancing physical activity as life style behavior in older persons
Uitgever(s):
2017 Conflict between diabetes guidelines and experienced counselling in sports and physical activity
Uitgever(s): Oxford University Press
2017 Built environment, physical activity, and frailty among older persons
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
2017 Physically active learning
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2017 Onderzoeksrapportage ReSpAct deel II
Uitgever(s):
2017 Integrated community-based approaches to prevent childhood overweight and obesity
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2017 CANO in beweging
Uitgever(s): DSP-groep
2017 Active living
Uitgever(s): Maastricht University
2017 Passief bewegen voor een actiever brein bij dementie
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2017 Informatie over bewegen bij ouderen met dementie
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 A review of early influences on physical activity and sedentary behaviors of preschool-age children in high-income countries
Uitgever(s): Wiley Periodicals, Inc.
2017 Professionals' perceptions of factors affecting implementation and continuation of a physical activity promotion programme in rehabilitation
Uitgever(s): Foundation for Rehabilitation Information
2017 Correlates associated with participation in physical activity among adults
Uitgever(s): Biomed Central
2017 (On)begrensde mogelijkheden?
Uitgever(s): Active Healthy Kids the Netherlands, Kinderbewegingscentrum, Wilhelmina Kinderziekenhuis, UMC Utrecht
2017 (Un)limited possibilities?
Uitgever(s): Active Healthy Kids the Netherlands, Kinderbewegingscentrum, Wilhelmina Kinderziekenhuis, UMC Utrecht
2017 Jeugdsportmonitor Overijssel 2016
Uitgever(s): Provincie Overijssel
2017 Adolescent obesity and related behaviours
Uitgever(s): World Health Organization Europe
2017 Behavioral determinants of physical activity across the life course: a “DEterminants of DIet and Physical ACtivity” (DEDIPAC) umbrella systematic literature review
Uitgever(s): BioMed Central
2017 Exploring the sports experiences of socially vulnerable youth
Uitgever(s): Cogitatio
2017 Wat beweegt jou?
Uitgever(s): Kosmos Uitgevers
2017 At least eighty percent of brain grey matter is modifiable by physical activity
Uitgever(s):
2017 Barriers and facilitators to young children's physical activity and sedentary behaviour
Uitgever(s): Wiley Online
2017 Active play guidelines for under-fives
Uitgever(s): Ministry of Health, New Zealand
2017 Prevalence and correlates of sedentary behaviour and physical activity in European adults
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2017 Cardiovascular benefits of lifelong exercise
Uitgever(s): Radboud Universiteit
2017 Assessing the economic costs of unhealthy diets and low physical activity
Uitgever(s): WHO Regional Office for Europe
2017 Do nursing staff encourage functional activity among nursing home residents?
Uitgever(s):
2017 Beweegrichtlijnen 2017
Uitgever(s): Gezondheidsraad
2017 Physical activity and risk of chronic diseases
Uitgever(s): Gezondheidsraad
2017 Effecten van bewegingsonderwijs op sport- en beweeggedrag op latere leeftijd
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Handboek bouw jouw leefstijlplan
Uitgever(s): BlackBoxPublishers
2017 Exercise as intervention to reduce burnout
Uitgever(s): Radboud Universiteit
2017 Wat gebeurt er internationaal op het gebied van sport & bewegen?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2017 Sporten en bewegen voor (jong)volwassenen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), NOC*NSF, Kenniscentrum Sport
2017
ReSpAct: Revalidatie, Sport en Actieve Leefstijl
Uitgever(s): Onderzoeksgroep ReSpAct
2017 Fit en gezond in Overijssel 2016
Uitgever(s): Sportservice Overijssel, GGD IJsselland, GGD Twente
2017 Sport en bewegen in de levensfase 18-35 jaar
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Physical activity guidelines 2017
Uitgever(s): Health Council of the Netherlands
2017 Factsheet jeugd - armoede - sport
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Literatuuronderzoek bewegen door kinderen met overgewicht
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Diagnosing physical activity in 4D / een 4D diagnose van beweeggedrag
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2017 Unravelling environmental influences on children’s physical activity
Uitgever(s): Maastricht University
2017 Europese financieringsmogelijkheden voor onderzoek en innovatie op het gebied van sport en bewegen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Een beweegvriendelijke omgeving: ook het pakkie-an van de dokter
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum, Springer Media B.V.
2017 Physical literacy: verkenning naar het wat, wie en hoe…
Uitgever(s): Kennispraktijk
2017 Socio-cultural determinants of physical activity across the life course
Uitgever(s): Biomed Central
2017 Vitality club: a proof-of-principle of peer coaching for daily physical activity by older adults
Uitgever(s):
2017 Effects of urban motorways on physical activity and sedentary behaviour in local residents
Uitgever(s):
2017 The cost-effectiveness of physical activity interventions
Uitgever(s): Elsevier
2017 Physical activity at the workplace
Uitgever(s): European Commission
2017 Motieven en belemmeringen om te sporten en te bewegen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2017 AI magazine
Uitgever(s): Appreciative Inquiry Platform
2017 ReSpAct: Revalidatie, Sport en Actieve leefstijl
Uitgever(s): Onderzoeksgroep ReSpAct
2017 Gezond bewegen
Uitgever(s): KVLO
2017 Samen werken aan een Gezonde School
Uitgever(s): KVLO
2017 Sport en bewegingsonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2017 Tug of war
Uitgever(s): KVLO
2017 Wat kunnen we nu met de Coopertest?
Uitgever(s): KVLO
2017 Vijf strategieën als basis voor levenslange fysieke activiteit
Uitgever(s): KVLO
2017 Bewegen als noodzakelijk doel
Uitgever(s): KVLO
2017 De toepasbaarheid van het Athletic Skills Model (ASM)
Uitgever(s): KVLO
2017 Een doorlopende ontwikkellijn
Uitgever(s): KVLO
2017 Motorische Remedial Teaching (MRT)
Uitgever(s): KVLO
2017 Beweegstimulering in het basisonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2017 Het bewegingsontwerp
Uitgever(s): KVLO
2017 Sport en bewegen in Den Bosch op hoog niveau!
Uitgever(s): KVLO
2017 Onderzoek en praktijk LO groeien naar elkaar
Uitgever(s): KVLO
2017 Praktijkgericht onderzoek in het bewegingsonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2017 Relevantie van praktijkgericht onderzoek en de onderzoekende houding
Uitgever(s): KVLO
2017 Spelen en bewegen met kleuters
Uitgever(s): KVLO
2017 Beter spelen en bewegen met kleuters (2)
Uitgever(s): KVLO
2017 Projectplan nationale diabetes challenge 2018
Uitgever(s): Bas van der Goor Foundation
2017 Interventiestudie gezonde schoolpleinen
Uitgever(s): Alterra, TNO
2017 Diet, physical activity and behavioural interventions for the treatment of overweight or obese children from the age of 6 to 11 years
Uitgever(s): John Wiley & Sons, Ltd
2017 Diet, physical activity and behavioural interventions for the treatment of overweight or obese adolescents aged 12 to 17 years
Uitgever(s): John Wiley & Sons, Ltd
2017 Canadian 24-hour movement guidelines
Uitgever(s): Canadian Society for Exercise Physiology (CSEP)
2017 Systematic review of the relationships between physical activity and health indicators in the early years (0-4 years)
Uitgever(s):
2017 Systematic review of the relationships between combinations of movement behaviours and health indicators in the early years (0-4 years)
Uitgever(s):
2017 De plus van bewegen voor ouderen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Verdiepingsonderzoek buurtsportcoaches 2016: tabellenrapportage
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Sport en bewegen kan helpen tegen eenzaamheid bij ouderen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Investeren in actief transport leidt tot betere volksgezondheid
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Blijf weg bij de dokter met bewegen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Over goede voornemens en een andere kijk op gedragsverandering in de zorg
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Samen blijven bewegen!
Uitgever(s): Huis voor de Sport Groningen
2016 Kennissynthese sport en bewegen voor mensen met een lichamelijk handicap : zinvol en effectief?
Uitgever(s): NIVEL
2016 Supporting me to be active
Uitgever(s): English Federation of Disability Sport (EFDS)
2016 Kunnen we ook te veel bewegen?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Factsheet jeugd - armoede - sport
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Hoe breng ik als sportbegeleider mensen met een chronische aandoening in beweging?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Monitor Revalidatie, Sport en Bewegen
Uitgever(s): Onderzoeksgroep ReSpact
2016 Monitor Revalidatie, Sport en Bewegen
Uitgever(s): Onderzoeksgroep ReSpact
2016 Programma Revalidatie, Sport en Bewegen (2012-2015)
Uitgever(s): Onderzoeksgroep ReSpact
2016 Blijven bewegen na de BeweegKuur
Uitgever(s): Alterra Wageningen UR (University & Research centre)
2016 Werkboek voor de buurtsportcoach
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
2016 The school environment and adolescent physical activity and sedentary behaviour
Uitgever(s): World Obesity
2016 Dagelijks 1,5 kilometer rennen: goed voor de schoolprestaties?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Aan de slag met Positieve gezondheid in de sport- en beweegpraktijk
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Nieuwe trend: dagelijks sporten op school
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Wat zou sport voor kinderen met autisme kunnen betekenen?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Onderzoeksrapportage ReSpAct deel 1
Uitgever(s): Onderzoeksgroep ReSpAct
2016 Wat beweegt mensen met een chronische aandoening?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Buurtsportcoach kan brug slaan tussen vluchtelingen en lokaal sportaanbod
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Wat beweegt mensen met een chronische aandoening?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Growing up unequal
Uitgever(s): World Health Organization Europe
2016 Verbinding zorg, sport en bewegen
Uitgever(s): Wageningen University
2016 Het effect van kortdurende fysieke activiteit op taakgericht gedrag bij basisschoolleerlingen
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
2016 Operationele context buurtsportcoach
Uitgever(s): Wageningen Universiteit
2016 Nationale kennisagenda sport en bewegen
Uitgever(s): Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
2016 Kritische succesfactoren ter preventie van dropout in sport en fysieke activiteit bij Vlaamse jeugd
Uitgever(s): Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Sport 2012-2015
2016 Exposure to air pollutants during physical activity
Uitgever(s): Technische Universiteit Delft
2016 Physical activity in older adults
Uitgever(s): Maastricht University
2016 Physical exercise and psychosocial intervention in children with cancer
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2016 De effecten van bewegen op verschillende chronische aandoeningen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Targeting persons with low socioeconomic status of different ethnic origins with lifestyle interventions
Uitgever(s): Wageningen University
2016 LHBT-monitor 2016
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2016 Een kwalitatieve studie naar motieven en intenties van zorgmedewerkers om psychogeriatrische patiënten te stimuleren tot een actieve leefstijl
Uitgever(s):
2016 NWA route sport en bewegen
Uitgever(s):
2016 Physical activity and sedentary behavior in metabolically healthy versus unhealthy obese and non-obese individuals
Uitgever(s):
2016 Begeleiding van mensen met een chronische ziekte bij sport/bewegen: ga in gesprek over betekenissen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Physical activity in the school setting
Uitgever(s):
2016 Correlates of physical activity in children and adolescents with physical disabilities
Uitgever(s): Elsevier
2016 Measurement and promotion of physical activity
Uitgever(s): Maastricht University
2016 Type 2 diabetes prevention from research to practice
Uitgever(s): Wageningen Universiteit
2016 'Volwaardig meedoen in de maatschappij, begint met volwaardige toegang'
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Beweegrede
Uitgever(s): Avans Hogeschool, Lectoraat Leven Lang in Beweging
2016 Space, body, time and relationship experiences of recess physical activity
Uitgever(s): BioMed Central
2016 Physical activity strategy for the WHO European Region 2016–2025
Uitgever(s): World Health Organization (WHO)
2016 Playability of school-environments and after-school physical activity among 8–11 year-old children
Uitgever(s):
2016 The economic burden of physical inactivity
Uitgever(s): Elsevier
2016 Factors influencing implementation of youth physical activity interventions
Uitgever(s): American College of Sports Medicine
2016 Sport, physical activity and educational achievement
Uitgever(s): Routledge
2016 A structured physical activity and fitness programme for older adults with intellectual disabilities
Uitgever(s): MENCAP, International Association of the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities, John Wiley & Sons Ltd
2016 National knowledge agenda sport and exercise
Uitgever(s): Netherlands Organisation for Scientific Research
2016 Physical activity for cognitive and mental health in youth
Uitgever(s):
2016 Physical activity during the early years
Uitgever(s):
2016 The Copenhagen Consensus Conference 2016
Uitgever(s):
2016 What motivates people with cancer to get active?
Uitgever(s): Macmillan Cancer support
2016 Effects of physical activity on schoolchildren's academic performance
Uitgever(s):
2016 A review of childhood physical activity, brain, and cognition
Uitgever(s): Human Kinetics, Inc.
2016 Sporten en bewegen door Rotterdammers, 2015
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam, dienstencentrum Onderzoek en Business Intelligence (OBI)
2016 The state of physical activity in Europe
Uitgever(s): PASS consortium
2016 Is our youth cycling to health?
Uitgever(s): Active Healthy Kids the Netherlands, Sport & Society, Wilhelmina Kinderziekenhuis
2016 Fietsen onze kinderen naar een goede gezondheid?
Uitgever(s): Active Healthy Kids the Netherlands, Sport & Society, Wilhelmina Kinderziekenhuis
2016 Jaarboek Sport & Strategie 2015/2016
Uitgever(s): Arko Sports Media i.s.m. Mulier Instituut
2016 IBO gezonde leefstijl
Uitgever(s): Werkgroep IBO Gezonde leefstijl
2016 Physical activity and obesity
Uitgever(s): World Obesity
2016 Kwalitatief onderzoek in motiverende en belemmerende factoren in het wel of niet deelnemen van ouderen aan reguliere sport- en of beweegprogramma's
Uitgever(s): HZ University of Applied Sciences
2016 Mogelijkheden voor het verbeteren van de interventie 'Elke Stap Telt'
Uitgever(s): HZ University of Applied Sciences
2016 The world is a giant playground
Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool
2016 Werkt het vormen van implementatie intenties op het verkrijgen van een gezondere leefstijl?
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2016 Stats & stories - hiv
Uitgever(s): Mulier Instituut, VU Medisch Centrum
2016 Stats & stories - hiv (samenvatting)
Uitgever(s): Mulier Instituut, VU Medisch Centrum
2016 Stats & stories - mensen met diabetes type 2
Uitgever(s): Mulier Instituut, VU Medisch Centrum
2016 Which factors influence patients' physical activity?
Uitgever(s): Wageningen Universiteit, UMC Utrecht
2016 Het effect van implementatie intenties en doelintenties op het veranderen van snack- en sportgewoontes en de rol van impulsiviteit
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2016 Is our youth cycling to health?
Uitgever(s): Human Kinetics, Inc.
2016 The theory of expanded, extended, and enhanced opportunities for youth physical activity promotion
Uitgever(s):
2016 Breaking sitting with light activities vs structured exercise
Uitgever(s):
2016 The Bangkok declaration on physical activity for global health and sustainable development
Uitgever(s): ISPAH
2016 1st Physical activity almanac
Uitgever(s): International Society for Physical Activity and Public Health (ISPAH)
2016 Handboek voor gezond ouder worden
Uitgever(s): Healthy Aeging Supported bij Internet and Community (HASIC)
2016 Evaluatie ‘Fresh in de les’ gemeente Amsterdam
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Physically active academic lessons
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2016 Gewoontegedrag (blijvend) veranderen; van lift naar trap
Uitgever(s): Radboud Universiteit
2016 Nicotopia en bewegend leren
Uitgever(s): Radboud Universiteit
2016 Unhealthy eating
Uitgever(s): Universiteit Twente
2016 Designerly solutions for vital people
Uitgever(s): Technische Universiteit Eindhoven
2016 Monitor onderwijsagenda sport, bewegen en een gezonde leefstijl 2012-2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Notitie sporten en bewegen naar vermogen
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
2016 Werkzame elementen van voeding- en beweeginterventies
Uitgever(s): TNO
2016 Welk aanbod sluit aan bij de behoefte om vitaal te zijn?
Uitgever(s): Wagner Group, Sport Management Institute
2016 Body composition, physical activity and quality of life in end-stage renal disease patients
Uitgever(s): Maastricht University
2016 Exploring... what influences adults to be active
Uitgever(s): British Heart Foundation National Centre for Physical Activity and Health
2016 Hygiëne en veiligheid
Uitgever(s): KVLO
2016 Beweegactiviteiten voor vluchtelingen
Uitgever(s): KVLO
2016 Natuurlijk bewegen op het plein
Uitgever(s): KVLO
2016 De persoonlijke kracht van leren binnen bewegen
Uitgever(s): KVLO
2016 Het delen van praktijkervaringen als basis voor praktijkkennis
Uitgever(s): KVLO
2016 Iedereen in beweging
Uitgever(s): Zet
2016 Gelderse sportmonitor 2015
Uitgever(s): Gelderse Sport Federatie (GSF)
2016 Evaluatie JOGG Noord-Veluwe
Uitgever(s): Evaluatiebureau Publieke Gezondheid
2016 De geschiedenis van de sportschool en de opleidingen fysieke training en sport 1899-2016
Uitgever(s): QVuitgeverij
2016 Marion Herens : "Beweegleiders zijn blij met de wetenschappelijk onderbouwing"
Uitgever(s):
2016 De effecten van bewegen op verschillende chronische aandoeningen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Is sport en bewegen een overschat medicijn bij chronische ziekte?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Kunnen we ook te veel bewegen?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Causal pathways linking environmental change with health behaviour change
Uitgever(s):
2016 Meerwaarde van een master
Uitgever(s): KVLO
2016 Sport, spel en bewegen in en met de natuur
Uitgever(s): KVLO
2016 Een nauwe relatie
Uitgever(s): KVLO
2016 De kracht van buitenspelen
Uitgever(s): KVLO
2016 Natuursprong
Uitgever(s): KVLO
2016 Zelfstandig ontdekken en leren tijdens spelen
Uitgever(s): KVLO
2016 Buurt Onderwijs en Sport-medewerker
Uitgever(s): KVLO
2016 Bewegingsonderwijs aan kinderen met doofblindheid en een meervoudige communicatieve beperking
Uitgever(s): KVLO
2016 Bewegen moet je leren
Uitgever(s): KVLO
2016 Folkore en internationalisering
Uitgever(s): KVLO
2016 Waar bewegen basisschoolleerlingen eigenlijk?
Uitgever(s): KVLO
2016 Verkiezing
Uitgever(s): KVLO
2016 Gelderland
Uitgever(s): KVLO
2016 Gezond op het plein
Uitgever(s): KVLO
2016 Women in sport
Uitgever(s): Canadian Association for the Advancement of Women and Sport and Physical Activity
2016 Does physical activity attenuate, or even eliminate, the detrimental association of sitting time with mortality?
Uitgever(s): Elsevier
2016 Diet, physical activity, and behavioural interventions for the treatment of overweight or obesity in preschool children up to the age of 6 years
Uitgever(s): John Wiley & Sons, Ltd
2016 Physical activity prescription: a critical opportunity to address a modifiable risk factor for the prevention and management of chronic disease
Uitgever(s):
2016 Older adults with dementia are sedentary for most of the day
Uitgever(s):
2016 A systematic review of review articles addressing factors related to physical activity participation among children and adults with physical disabilities
Uitgever(s): Routledge
2015 Association between participation in outdoor play and sport at 10 years old with physical activity in adulthood
Uitgever(s): Elsevier
2015 The barrier-belief approach in the counseling of physical activity
Uitgever(s):
2015 Physical activity and all-cause mortality across levels of overall and abdominal adiposity in European men and women
Uitgever(s):
2015 Reactie NISB op Volkskrant-artikel: "Bewegen is gezond"
Uitgever(s): Sport Knowhow XL
2015 Rapportage sport 2014
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2015 Samenvatting en duiding van hoofdstuk 11: Sport en onderwijs
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Samenvatting en duiding van hoofdstuk 12: Integriteit in de sport
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Samenvatting en duiding van hoofdstuk 3: Sportbeleid
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Recommendations for physical activity in older adults
Uitgever(s):
2015 Wat je ook doet, gebruik hoofd, hart en handen!
Uitgever(s): Sport Knowhow XL
2015 Active education
Uitgever(s): Active Living Research
2015 Wijkgerichte aanpak JOGG Smallingerland
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2015
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Barriers to and motivators for physical activity among people with type 2 diabetes
Uitgever(s):
2015 The Age Institute, Finland
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Exercise: the miracle cure and the role of the doctor in promoting it
Uitgever(s): Academy of Medical Royal Colleges
2015 Bewegen is het medicijn dat alle artsen moeten voorschrijven
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Hoe word je 100?
Uitgever(s): Uitgeverij Lucht bv
2015 Physical activity and depressive symptoms
Uitgever(s): University of Groningen
2015 Co-benefits of designing communities for active living
Uitgever(s):
2015 ‘Let’s get fit-mates!’
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Toegankelijkheid sportverenigingen voor mensen met psychische problemen
Uitgever(s): Sportservice Noord-Holland/GGZ Noord-Holland-Noord
2015 Welke factoren zijn van invloed op duurzaam beweeggedrag bij vrouwen van niet-westerse herkomst?
Uitgever(s):
2015 Kinderen en hun ouders in beweging krijgen en houden
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Low-intensity wheelchair training in inactive people with long-term spinal cord injury
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2015 More children more active
Uitgever(s):
2015 Daily physical activity and COPD
Uitgever(s): Maastricht University
2015 Associations of parental influences with physical activity and screen time among young children
Uitgever(s):
2015 Kennis delen en ontwikkelen met de praktijk
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 ‘Bewegend leren is beter presteren’
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Hoe staan sport en bewegen tot preventie en de decentralisaties in het sociaal domein?
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Beweeg- en sportgedrag van mensen met een chronische aandoening of lichamelijke beperking
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2015 Factsheet vijftigplussers, beweging en sport
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Het terugdringen van gezondheidsachterstanden
Uitgever(s): Erasmus MC
2015 Gezond opgroeien
Uitgever(s): Gezondheidsraad
2015 Increases in physical activity is as important as smoking cessation for reduction in total mortality in elderly men
Uitgever(s):
2015 Factsheet Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht 2014
Uitgever(s): ZonMw
2015 Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht
Uitgever(s): ZonMw
2015 Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht 2014
Uitgever(s): ZonMw
2015 Fitness zoekt de weg in preventieland
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Wat werkt? Feiten en tips voor sportbegeleiders om verandering in beweeggedrag bij chronisch zieken (volwassenen) te stimuleren
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 10 tips voor sportbegeleiders om verandering in beweeggedrag bij chronisch zieken (volwassenen) te stimuleren
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 StApps naar bewegen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Veelzijdigheid in verhalen over sport, bewegen en ziekte
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Onderzoeksartikel
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
2015 De kracht van buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen
Uitgever(s): Special Heroes
2015 Sport-ziekteverhalen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Betere begeleiding nodig bij oppakken van bewegen en sport tijdens en na depressie
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 GoldenSports, sport en bewegingsactiviteiten in de buitenlucht voor 65+
Uitgever(s): Goldensports
2015 Change4Life evidence review
Uitgever(s): Public Health England
2015 European Code against cancer 4th edition
Uitgever(s):
2015 10.000 stappen haalbaar voor iedereen?
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Investeren in duurzame inzetbaarheid door fysiek in beweging te blijven!
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Creating places that promote physical activity
Uitgever(s): Active Living Research
2015 The effectiveness of interventions on sustained childhood physical activity
Uitgever(s): Sims et al.
2015 Daily (in)activities of nursing home residents in their wards
Uitgever(s):
2015 Functieverlies ouderen bij acute opname in ziekenhuis
Uitgever(s):
2015 No sweat
Uitgever(s): Amacon
2015 Even a low-dose of moderate-to-vigorous physical activity reduces by 22% in adults aged ≥60 years
Uitgever(s):
2015 Ruimte en sport: geen vanzelfsprekende combinatie
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 De patiënt moet het bed uit
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Physical activity and cognition in children
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2015 Verpleeghuisbewoner mag kiezen wat hij/zij wil doen tijdens dagelijks aandachtsuurtje
Uitgever(s):
2015 Filosoferen over beweging en sport
Uitgever(s): Uitgeverij Ten Have
2015 Jaarboek Sport & Strategie 2014/2015
Uitgever(s): Arko Sports Media i.s.m. Mulier Instituut
2015 Trendrapport bewegen en gezondheid 2000/2014
Uitgever(s): TNO
2015 Ook ‘sport als middel’ is geld waard… Maar hoeveel?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Vermoeide reumapatiënt heeft baat bij beweging
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Physical activity strategy for the WHO European Region 2016–2025
Uitgever(s): WHO Regional Office for Europe
2015 ‘Rendement van dynamisch werken: gluren bij de buren’
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Hoe krijgt de jeugdgezondheidszorg de jeugd in beweging?
Uitgever(s):
2015 De taal van sport begrijpt iedereen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Draagvlak en zichtbaarheid van sport- en beweegactiviteiten in zorginstellingen vergroten
Uitgever(s): Onbeperkt Sportief
2015 Meer inzicht in financiering van (sport)activiteiten voor kinderen met overgewicht en obesitas
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Effecten van fysieke activiteit op cognitie en de hersenen van kinderen in het primair onderwijs
Uitgever(s): Universitair Medisch Centrum Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Vrije Universiteit Amsterdam
2015 Physical activity, cognitive performance and academic achievement in adolescents
Uitgever(s): Open Universiteit
2015 Healthy urban gardening
Uitgever(s): RIVM
2015 8 Principes om kinderen meer te laten bewegen op school
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Factsheets on health-enhancing physical activity in the 28 European Union member states of the WHO European region
Uitgever(s): WHO Regional Office for Europe
2015 Promoting active living in rural communities
Uitgever(s): Active Living Research
2015 “Unieke samenwerking voor de kinderopvang”
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
2015 Exercise as medicine
Uitgever(s):
2015 Exploring participant appreciation of group-based principles for action in community-based physical activity programs for socially vulnerable groups in the Netherlands
Uitgever(s):
2015 UNESCO presenteert nieuwe charter in strijd tegen overgewicht en obesitas
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Facilitators and barriers in the collaboration between the primary care and the sport sector in order to promote physical activity
Uitgever(s):
2015 Rolmodellen en plezier deelnemers maken buurtgerichte beweegprogramma’s tot succes
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Zorgmodule bewegen
Uitgever(s): KNGF
2015 De effectiviteit van Gezonde School-activiteiten
Uitgever(s): RIVM/CGL
2015 Effects of one versus two bouts of moderate intensity physical activity on selective attention during a school morning in Dutch primary schoolchildren
Uitgever(s): Elsievier
2015 Monitor onderwijsagenda sport, bewegen en een gezonde leefstijl 2015
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Burgervisie op sporten, bewegen en spelen in Duiven
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Will they use it?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 Voeding in beweging
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
2015 Tailored communication, exercise behaviour, and personal goals
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2015 Sporten en bewegen in Breda
Uitgever(s): Gemeente Breda
2015 Slave of our behaviour
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2015 Verslag tafelsessies Bewegen en Leerprestaties
Uitgever(s): Stanislascollege Rijswijk
2015 Factsheet sportparticipatie in Utrecht
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
2015 Active living: development and quasi-experimental evaluation of a school-centered physical activity intervention for primary school children
Uitgever(s):
2015 Independent and combined effects of physical activity and body mass index on the development of type 2 diabetes
Uitgever(s):
2015 Jeugd
Uitgever(s):
2015 Volwassenen
Uitgever(s):
2015 Ouderen
Uitgever(s):
2015 Chronisch zieken
Uitgever(s):
2015 Discussie, conclusies en aanbevelingen
Uitgever(s):
2015 Worksite health promotion in the construction industry
Uitgever(s): Vrije Universiteit Medisch Centrum
2015 Outdoor gym as platform for social interactions
Uitgever(s): NHTV Breda University of Applied Sciences
2015 A qualitative review of the views and experiences of individuals with or at risk for chronic disease in physical activity programs
Uitgever(s): Wageningen University
2015 Sport in public space
Uitgever(s): Technische Universiteit Delft
2015 Energy metabolism in relation to diet and physical activity
Uitgever(s): Maastricht University
2015 Wachten tot je een ons weegt
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2015 Sport bewegen en gezondheid deel 2
Uitgever(s): Edu'Actief b.v
2015 Onderzoek sport, bewegen en leefstijl
Uitgever(s): Sportservice Zuid-Holland
2015 Sportparticipatie 2014 volwassenen
Uitgever(s): Gemeente 's-Hertogenbosch
2015 Sportparticipatie 2015 kinderen en jongeren
Uitgever(s): Gemeente 's-Hertogenbosch
2015 Older people’s perspectives on participation in physical activity
Uitgever(s):
2015 Sporting programs for inactive population groups
Uitgever(s):
2015 Sport bewegen en gezondheid deel 1
Uitgever(s): Edu'Actief b.v
2015 Gemengd of apart gymmen?
Uitgever(s): KVLO
2015 SMART MOVES!
Uitgever(s): KVLO
2015 Bewegen en leren moet je combineren
Uitgever(s): KVLO
2015 Meer bewegen tijdens schooltijd
Uitgever(s): KVLO
2015 Slimmer bewegen
Uitgever(s): KVLO
2015 Je kunt niet lezen en schrijven met de gymleraar
Uitgever(s): KVLO
2015 Programma ‘Sport en Bewegen in Buurt’
Uitgever(s): KVLO
2015 “Meester Sander inspireert”
Uitgever(s): KVLO
2015 Actieve leefstijl
Uitgever(s): KVLO
2015 De tijd is rijp voor bewegen en muziek!
Uitgever(s): KVLO
2015 Schoolplein14 mooi initiatief
Uitgever(s): KVLO
2015 Het plein wacht …(1)
Uitgever(s): KVLO
2015 Moet het bewegingsonderwijs ook op de schop?
Uitgever(s): KVLO
2015 Het plein wacht …(2)
Uitgever(s): KVLO
2015 Bewegen en gezondheid in LO2
Uitgever(s): KVLO
2015 Droom ik? (2)
Uitgever(s): KVLO
2015 Bewegen in het mbo zit niet stil!
Uitgever(s): KVLO
2015 Associations among physical activity, diet quality, and weight status in U.S. adults
Uitgever(s):
2015 Bewegen, jongeren en hun omgeving
Uitgever(s): Stichting Tijdschrift AGORA
2015 Promoting physical activity in persons with subacute spinal cord injury
Uitgever(s):
2015 Physical activity for adults
Uitgever(s): National Centre for Sport & Exercise Medicine
2015 Beweegredenen bij dementie
Uitgever(s):
2015 Psychology of physical activity
Uitgever(s): Routledge
2015 Effecten van sporten en bewegen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2014 Handreiking voor moeilijk verstaanbaar gedrag binnen beweegsituaties
Uitgever(s): Stichting Onbeperkt Sportief, ...daM uitgeverij
2014 Handreiking (dag)activiteiten bij dementie
Uitgever(s): Alzheimer Nederland
2014 Relatie tussen de beschikbaarheid van een auto van de zaak en lichaamsbeweging
Uitgever(s):
2014 Sportpark Sloten met fair play coaches en sportpedagoog
Uitgever(s): Arko Sports Media
2014 Gezond opgroeien
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2014 Physical activity for children and young people
Uitgever(s): British Heart Foundation National Centre (BHFNC) for Physical Activity and Health, Loughborough University
2014 Welzijn op recept
Uitgever(s): Trimbos Instituut
2014 Social media interventions for diet and exercise behaviours
Uitgever(s):
2014 Active transport between home and school assessed with GPS
Uitgever(s):
2014 Physical education's contribution to levels of physical activity in children and adolescents
Uitgever(s): Maastricht University
2014 Special Eurobarometer 412
Uitgever(s): European Commission
2014 Young people
Uitgever(s): BHF National Centre for Physical Activity and Health
2014 Characteristics of residential areas and transportational walking among frail and non-frail Dutch elderly
Uitgever(s): Etman et al.
2014 The meaning of sport and physical activity as narrated by patients with depression during treatment
Uitgever(s): VU Amsterdam
2014 Gezond en actief in Zuid-Holland
Uitgever(s): Stichting Sportservice Zuid-Holland
2014 The 2014 United States report card on physical activity for children & youth
Uitgever(s): National Physical Activity Plan Alliance
2014 Mensen met gezondheidsproblemen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2014 Long term maintenance of weight loss with non-surgical interventions in obese adults
Uitgever(s):
2014 The value of (pre)school playgrounds for children's physical activity level
Uitgever(s):
2014 Make your move - sit less
Uitgever(s): Australian Government, the Department of Health
2014 Make your move - sit less
Uitgever(s): Australian Government, the Department of Health
2014 Make your move - sit less
Uitgever(s): Australian Government, the Department of Health
2014 Make your move - sit less
Uitgever(s): Australian Government, the Department of Health
2014 Effect of structured physical activity on prevention of major mobility disability in older adults
Uitgever(s):
2014 Does physical activity prevent cognitive decline and dementia?
Uitgever(s): Blondell et al.
2014 Developing the principles of chair based exercise for older people
Uitgever(s): Robinson et al.
2014 Stabiliteit en verandering van psychosociale gezondheid en leefstijl bij adolescenten en mogelijkheden voor interventies
Uitgever(s): UMCG
2014 Onderzoeker Monique Simons over beweeggames
Uitgever(s): Kenniscentrum Suiker en Voeding
2014 The future of health & fitness
Uitgever(s): EuropeActive
2014 De sportieve openbare ruimte
Uitgever(s): Vereniging Stadswerk Nederland
2014 Sport-ziekte verhalen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 A longitudinal study of children's outside play using family environment and perceived physical environment as predictors
Uitgever(s):
2014 Mensen met diabetes over sport, bewegen en ziekte
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Ninth annual meeting of HEPA Europe
Uitgever(s): WHO Regional Office for Europe
2014 Scoren met sport en bewegen in het sociale domein
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2014 Sport en bewegen in de openbare ruimte
Uitgever(s): Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB)
2014 Obesity, abdominal obesity, physical activity, and caloric intake in U.S. adults
Uitgever(s):
2014 Effectief Actief ook interessant voor verzekeraar
Uitgever(s):
2014 Apps to promote physical activity among adults
Uitgever(s): Middelweerd et al.
2014 A short physical activity break from cognitive tasks increases selective attention in primary school children aged 10-11
Uitgever(s): Elsevier b.v.
2014 Examining the use of evidence-based and social media supported tools in freely accessible physical activity intervention websites
Uitgever(s):
2014 Zonder twijfel
Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen
2014 An assessment of schoolyard features and behavior patterns in children's utilization and physical activity
Uitgever(s): Human Kinetics, inc.
2014 Jaarboek Sport & Strategie 2013/2014
Uitgever(s): Arko Sports Media i.s.m. Mulier Instituut
2014 In hoeverre beïnvloedt lichamelijke activiteit het innovatieklimaat binnen Setpoint Integrated Solutions?
Uitgever(s):
2014 Sport en bewegen als middel
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Verwey Jonker Instituut, Gemeente Amsterdam
2014 Sport en bewegen als middel in het jeugd- en onderwijsbeleid
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Verwey Jonker Instituut, Gemeente Amsterdam
2014 Sport en bewegen als middel voor participatie
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Verwey Jonker Instituut, Gemeente Amsterdam
2014 Sport en bewegen als middel in het gezondheidsbeleid
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Verwey Jonker Instituut, Gemeente Amsterdam
2014 Sport en bewegen als middel voor een vitale buurt
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Verwey Jonker Instituut, Gemeente Amsterdam
2014 Laat je hersenen niet zitten
Uitgever(s): Athenaeum - Polak & Van Gennep
2014 Magic mirror on the wall, who is most inactive of them all?
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2014 Effecten van sport en bewegen op de basisschool
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Verzekerd bewegen met een minimum inkomen
Uitgever(s): GGD Hollands Midden
2014 Kennisagenda goed leren bewegen 2015-2020
Uitgever(s): Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)
2014 Playgrounds
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2014 Exercise in women with the metabolic syndrome
Uitgever(s): Radboud Universiteit
2014 Kinderen met overgewicht
Uitgever(s): Fit!vak
2014 Bewegen in Nederland 2000-2013
Uitgever(s): TNO
2014 Effecten van preventieve leefstijlinterventies op de volksgezondheid
Uitgever(s): Erasmus MC
2014 Physical exercise and dementia
Uitgever(s): Universitair Medisch Centrum Groningen
2014 Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2014
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Monitor onderwijsagenda sport, bewegen en een gezonde leefstijl 2014
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Bewegen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2014 Nieuw systeem leefstijlmonitoring
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2014 De buurtsportcoach als 'aansluitfunctionaris' van sociale wijkteams
Uitgever(s): Arko Sport Media
2014 Childhood socioeconomic position and adult leisure-time physical activity
Uitgever(s):
2014 Are interventions for low-income groups effective in changing healthy eating, physical activity and smoking behaviours?
Uitgever(s):
2014 Towards the effective introduction of physical activity interventions in primary health care
Uitgever(s):
2014 Kindermonitor 2013-2014 GGD Gelderland-Zuid
Uitgever(s): GGD Gelderland-Zuid
2014 De bijdrage van leefstijlfactoren aan de incidentie van en de sterfte aan kanker in Nederland
Uitgever(s): TNO
2014 Join2move
Uitgever(s): NIVEL
2014 Physical performance and cognition in older adults with and without dementia
Uitgever(s):
2014 Hoe krijgen we de jeugd in beweging?
Uitgever(s): Pharos Kennis- en adviescentrum, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
2014 Sport-ziekteverhalen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Cost-effectiveness of population-level physical activity interventions
Uitgever(s): American Journal of Health Promotion, inc.
2014 De samenhang tussen de leefstijl van ouders en het beweeggedrag van hun kind (4-6 jaar)
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 (Top)sport of kinderspel?
Uitgever(s): VUmc
2014 Strategisch plan 2014-2017
Uitgever(s): Platform Bewegen & Sport
2014 Ontwikkeling van een vragenlijst over zelfmanagement in relatie tot lichamelijke beweging
Uitgever(s): Wageningen Universiteit
2014 The double burden of malnutrition
Uitgever(s): Maastricht University
2014 Bewegen van patiënten met een nieuwe heup of knie
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2014 Daily functioning in children with developmental coordination disorder
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2014 Het effect van mindfulness meditatie, actief bewegen en hrv biofeedback op het psychologisch welbevinden
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2014 Fysieke beweging en cognitieve hersentraining: de ultieme combinatie voor gezond ouder worden?
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2014 De invloed van extra bewegen tijdens schooltijd op de leerprestaties van leerlingen in de bovenbouw van de basisschool
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2014 Overgewicht een 'dik' probleem in Nederland
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2014 Message framing: invloed op 'oog'beweging?
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2014 Longing to be superman
Uitgever(s): University of Amsterdam
2014 Monitor revalidatie, sport en bewegen
Uitgever(s): Onderzoeksgroep ReSpAct
2014 Monitor revalidatie, sport en bewegen
Uitgever(s): Onderzoeksgroep ReSpAct
2014 Promoting a healthy lifestyle
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
2014 Gezonde en weerbare pubers
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2014 The case for investing in public health
Uitgever(s): World Health Organization/Europe
2014 De vakdocent LO en buitenspelen
Uitgever(s): KVLO
2014 Zwevend en zwermend vanuit de Tuin van Akademos
Uitgever(s): Maastricht University
2014 Physical exercise in children with intellectual disabilities and epilepsy
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 SALVO: startschot voor een actievere leefstijl bij vmbo-scholieren
Uitgever(s): KVLO
2014 Allemaal meebewegen?
Uitgever(s): KVLO
2014 Differentieel leren
Uitgever(s): KVLO
2014 Gemotiveerde leerlingen door ClassWide Peer Tutoring?
Uitgever(s): KVLO
2014 De directeur maakt het verschil
Uitgever(s): KVLO
2014 De doelen van gezondheidsgerelateerde lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): KVLO
2014 Kansrijke rol voor LO-docent op een Gezonde School (2)
Uitgever(s): KVLO
2014 Physical activity and social support in adolescents
Uitgever(s):
2014 Hekken omlaag voor jeugdzorg
Uitgever(s): Arko Sports Media
2014 Qualitative research methods in sport, exercise and health
Uitgever(s): Routledge
2014 Experiential design landscapes
Uitgever(s): Technische Universiteit Eindhoven
2014 Monitor revalidatie, sport en bewegen
Uitgever(s): Onderzoeksgroep ReSpAct
2014 Hybrid cycling in spinal cord injury
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2014 Identifying solutions to increase participation in physical activity interventions within a socio-economically disadvantaged community
Uitgever(s): Cleland et al.
2014 Retirement and a healthy lifestyle: opportunity or pitfall?
Uitgever(s):
2014 Bewijs voor causale relatie tussen sport en bewegen en schoolprestaties nog licht
Uitgever(s): Arko Sports Media
2014 The next step in health behavior research
Uitgever(s):
2013 Prevention of onset and progression of basic ADL disability by physical activity in community dwelling older adults
Uitgever(s):
2013 The daily 10 kcal expenditure deficit
Uitgever(s): Dorresteijn JAN, van der Graaf Y, Zheng K, et al.
2013 Neighbourhood safety and leisure-time physical activity among Dutch adults
Uitgever(s): Kramer et al.
2013 Association between biologic outcomes and objectively measured physical activity accumulated in longer than 10-minute bouts and shorter than 10-minute bouts
Uitgever(s):
2013 Beweeg- en voedingsprogramma's op de werkplek
Uitgever(s):
2013 Gezondheidsrace Laarbeek
Uitgever(s):
2013 Wat beweegt u?
Uitgever(s): Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid-Holland
2013 The association between physical activity and dementia in an elderly population
Uitgever(s):
2013 Trendrapport bewegen en gezondheid 2010/2011
Uitgever(s): TNO
2013 Danskernes motions-og sportsvaner 2011
Uitgever(s): Idraettens Analyseinstitut
2013 Hersenen in beweging
Uitgever(s): Hersenstichting Nederland
2013 Physical inactivity as a policy problem
Uitgever(s): Rütten et al.
2013 Physical activity
Uitgever(s): Erasmus University Rotterdam
2013 Evaluatie pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 2011-2012
Uitgever(s): NIVEL
2013 Bewegen & fit blijven
Uitgever(s): Consumentenbond
2013 Interpreting the UK physical activity guidelines for children and young people (5-18)
Uitgever(s): BHF National Centre for Physical Activity and Health
2013 Making the case for physical activity
Uitgever(s): BHF National Centre for Physical Activity and Health
2013 Economic cost of inactivity
Uitgever(s): BHF National Centre for Physical Activity and Health
2013 Impact and cost-effectiveness of a universal strategy to promote physical activity in primary care
Uitgever(s): The Author(s)
2013 Physical activity and sedentary behavior during the early years in Canada
Uitgever(s): Colley et al.
2013 Physical activity in older people
Uitgever(s): Sun et al.
2013 Potential effect of physical activity based menu labels on the calorie content of selected fast food meals
Uitgever(s): Elsevier Ltd.
2013 Eén leefstijlmonitor
Uitgever(s): Bohn Stafleu Van Loghum
2013 Kennisvraag zorg en sport bewegen in de buurt
Uitgever(s): NIVEL
2013 Are we driving our kids to unhealthy habits
Uitgever(s): Active Health Kids Canada
2013 Educating the student body
Uitgever(s): Institute of Medicine of the National Academy of Sciences
2013 Monitoring van leefstijl in Nederland
Uitgever(s):
2013 Handreiking voor gezondheidsbevordering vanuit burgerinitiatief
Uitgever(s): Gemeente Laarbeek, GGD Brabant-Zuidoost
2013 Let's get physical
Uitgever(s): Mental Health Foundation
2013 Ruimte voor bewegen bij verzorgingshuis Robijnhof in Leiden
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2013 Een structurele plek voor sport, bewegen en een gezonde leefstijl in het schoolbeleid
Uitgever(s): PO-Raad
2013 The usability and preliminary effectiveness of a web-based physical activity intervention in patients with knee and/or hip osteoarthritis
Uitgever(s): Bossen et al.
2013 Onderzoek naar de effecten van studentensport
Uitgever(s): Bureau Beweeg
2013 Meedoen
Uitgever(s): Federatie Opvang
2013 Older adults
Uitgever(s): BHF National Centre for Physical Activity and Health
2013 Active video games and health indicators in children and youth
Uitgever(s): LeBlanc et al.
2013 Physical activity
Uitgever(s): National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
2013 Getting Australia moving
Uitgever(s): National Institute of Sport Studies
2013 Ren voor je leven!
Uitgever(s): Sanoma Uitgevers
2013 Efficacy of physical exercise intervention on mobility and physical functioning in older people with dementia
Uitgever(s): Elsevier Inc.
2013 KNGF-standaard Beweeginterventie overgewicht/obesitas bij kinderen
Uitgever(s): KNGF
2013 Special report on the EU Platform on Diet, Physical Activity and Health (reference period 2006-2012)
Uitgever(s): WHO DG SANCO
2013 Physical activity and overweight in young children
Uitgever(s): Universitair Medisch Centrum Groningen
2013 Physical activity promotion in socially disadvantaged groups
Uitgever(s): World Health Organization (WHO), Europe
2013 Gelderland sport!
Uitgever(s): Provincie Gelderland
2013 Do mass media campaigns improve physical activity?
Uitgever(s): Abioye et al.
2013 Systematic review of recess interventions to increase physical activity
Uitgever(s):
2013 What do adolescents want in order to become more active?
Uitgever(s): Corder et al.
2013 Toolkit gezonde leefomgeving
Uitgever(s): GGD Hollands Midden
2013 Early years
Uitgever(s): BHF National Centre for Physical Activity and Health
2013 Schoolyard physical activity of 6-11 year old children assessed by GPS and accelerometry
Uitgever(s): Dessing e.a.
2013 50-plussers en sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Bewegen op het werk
Uitgever(s): RIGO Research en Advies BV
2013 Het BeweegABC
Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool Eindhoven
2013 Handig bij dementie
Uitgever(s): Kosmos Uitgevers
2013 The influence of sports on a student's health, wellbeing and school achievements
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2013 Children
Uitgever(s): BHF National Centre for Physical Activity and Health
2013 Long-term health benefits of physical activity
Uitgever(s):
2013 Blijf in beweging!
Uitgever(s): Kosmos Uitgevers
2013 Reducing the impact of geriatric conditions by physical activity
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2013 Duurzaam investeren? Zet in op 'wat werkt'!
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Bewegingsgerichte zorg in praktijk brengen met het zorgleefplan
Uitgever(s): ActiZ, KNGF, LOC, V&VN
2013 Does doing housework keep you healthy?
Uitgever(s):
2013 Walking works
Uitgever(s): The Ramblers
2013 Effectief Actief zet in op 'wat werkt'!
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2013 Physiological adaptations to low-volume, high-intensity interval training in health and disease
Uitgever(s):
2013 Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt, 2013
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Effects of a web-based intervention on physical activity and metabolism in older adults
Uitgever(s):
2013 School en sport
Uitgever(s):
2013 Jumpin
Uitgever(s):
2013 Social and economic inequalities in diet and physical activity
Uitgever(s): Public Health England
2013 De Beweegvriendelijke omgeving
Uitgever(s): Acquire Publishing BV
2013 Associations between objectively measured physical activity and academic attainment in adolescents from a UK cohort
Uitgever(s):
2013 Inspiratieboekje kansen voor tijdelijke sportieve binnen- en buitenruimte
Uitgever(s): Provincie Gelderland
2013 Beweegvriendelijke omgeving essentieel voor goede gezondheid
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2013 Exercise programs for people with dementia
Uitgever(s):
2013 Gelderse sportmonitor 2013
Uitgever(s): Gelderse Sport Federatie
2013 Fit in 50 years
Uitgever(s):
2013 Leefstijlonderzoek Delft 2013
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Monitor onderwijsagenda sport, bewegen en gezonde leefstijl
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Physical exercise to improve or maintain Activities of Daily Living performance in frail institutionalized older persons
Uitgever(s): Betsy Weening-Dijksterhuis
2013 Factors influencing the adoption, implementation, and continuation of physical activity interventions in primary health care
Uitgever(s):
2013 Country profiles on nutrition, physical activity and obesity in the 53 WHO European region member States
Uitgever(s): WHO Europe
2013 Nutrition, physical activity and obesity
Uitgever(s): WHO Europe
2013 Family matters?
Uitgever(s): G. Rodenburg
2013 Gezondheidsbeleid in de groei
Uitgever(s): GGD Nederland
2013 Leefstijlmonitor Capelle aan den IJssel 2012
Uitgever(s): I&O Research
2013 A systematic review to update the Australian physical activity guidelines for children and young people
Uitgever(s): Australian Government Department of Health
2013 Verschillen in gedrag en opvattingen over bewegen tussen etnische groepen
Uitgever(s): TNO
2013 Physical activity
Uitgever(s):
2013 Multimove voor kinderen
Uitgever(s): Vlaamse overheid
2013 Jongeren en fysieke beweging
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2013 Huisarts en buurtsport moeten samenwerken
Uitgever(s):
2013 Lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): KVLO
2013 Beter ballen en beter nadenken
Uitgever(s): KVLO
2013 Vergelijk de kwaliteit van jouw praktijk
Uitgever(s): KVLO
2013 Gedragsverandering bij chronisch zieken
Uitgever(s): Kennispraktijk
2013 Evaluatie van Beweeg Wijs, de speelpleinmethode
Uitgever(s): KVLO
2013 Quantified self
Uitgever(s): KVLO
2013 Motorisch functioneren en cognitie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden
Uitgever(s): KVLO
2013 OBS de Morskring uit Leiden
Uitgever(s): KVLO
2013 OBS Over de Slinge
Uitgever(s): KVLO
2013 Polsstok's integrale vitaliteitsaanpak
Uitgever(s): KVLO
2013 De invloed van de ruimtelijke structuur op fysieke activiteit bij volwassenen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2013 Burgers in beweging
Uitgever(s): CEPHIR
2013 Goed groeien en goed bewegen gaan samen
Uitgever(s): KVLO
2013 Goed groeien en goed bewegen gaan samen
Uitgever(s): KVLO
2013 Juf, wat gaan we doen?
Uitgever(s): KVLO
2013 Bewegen chronisch zieke kinderen vanuit inspanningsfysiologisch perspectief
Uitgever(s): KVLO
2013 Het recht op blauwe plekken
Uitgever(s): KVLO
2013 Minimal intensity physical activity (standing and walking) of longer duration improves insulin action and plasma lipids more than shorter periods of moderate to vigorous exercise (cycling) in sedentary subjects when energy expenditure is comparable
Uitgever(s):
2013 Exercise for depression
Uitgever(s):
2013 Bewegen en bewogen worden
Uitgever(s): Christelijke Hogeschool Windesheim
2013 Slimme oplossingen voor verantwoord en duurzaam bewegen
Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool
2013 Het gebruik van mobiele sport apps
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2013 Cardiovascular effects of intensive lifestyle intervention in type 2 diabetes
Uitgever(s): Massachusetts Medical Society
2013 The great outdoors
Uitgever(s):
2013 Nobelprijs voor bewegen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Evaluatieverslag pilotprojecten Sociaal Vitaal
Uitgever(s): Stichting GALM
2013 Praktijkervaringen 2009-2013 met Grosso Utrecht en Sociaal Vitaal De Bilt & Baarn
Uitgever(s): Stichting GALM
2013 Mijn beweegredenen
Uitgever(s): Programma Revalidatie Sport en Bewegen
2012 Canadian physical activity guidelines
Uitgever(s): Canadian Society for Exercise Physiology
2012 Physical activity and performance at school
Uitgever(s): American Medical Association
2012 Response conversion for improving comparability of international physical activity data
Uitgever(s):
2012 Bewegen in de regio Gelre-IJssel
Uitgever(s): Apeldoorn
2012 A systematic review of the cost-effectiveness of worksite physical activity and/or nutrition programs
Uitgever(s):
2012 Actieve leefstijl 2010, sport, bewegen en gezondheid
Uitgever(s): Mulier Instituut
2012 Bewegingsonderzoek in een sociaalhistorisch vacuüm?
Uitgever(s):
2012 Drentse beweegbuurten, op naar 2028!
Uitgever(s): SportDrenthe
2012 Overgewichtpreventie in het voortgezet onderwijs in 2010-2011
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2012 School playground facilities as a determinant of children's daily activity
Uitgever(s):
2012 Sport, science and art in the prevention of crime among children and youth
Uitgever(s): European Crime Prevention Network
2012 Environmental influences on physical activity among adolescents
Uitgever(s): R.G. Prins
2012 Kosten en baten van gezondheidsbevordering op de werkplek
Uitgever(s): RIVM
2012 Meer bewegen
Uitgever(s): Unie KBO, NVOG, PCOB, NOOM en LOC Zeggenschap in zorg
2012 Brede scholen in Nederland
Uitgever(s): Oberon
2012 Bewegen doet leven
Uitgever(s): Stichting bio- wetenschappen en maatschappij
2012 Helmondse 13+ jeugd in beweging brengen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2012 European innovation partnership on active and healthy ageing
Uitgever(s): European Innovation Partnership
2012 Kamerbrief Sport, bewegen en een gezonde leefstijl in en rond het onderwijs
Uitgever(s): Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
2012 Differences in weight status and energy-balance related behaviors among schoolchildren across Europe
Uitgever(s):
2012 Social determinants of health and well-being among young people
Uitgever(s): Copenhagen
2012 An effective lifestyle intervention in practice?
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2012 Evaluatierapport haalbaarheidsstudie Bewegen op afstand met Zorg tv
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2012 Aantrekkelijk digitaal presenteren van interventies voor het onderwijs ter bevordering van gezond eten en bewegen
Uitgever(s): KlasseTV BV
2012 Physical activity and fitness in older adults with intellectual disabilities (lichamelijke activiteit en fitheid bij ouderen met een verstandelijke beperking)
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
2012 Lichamelijke activiteit en fitheid bij ouderen met een verstandelijke beperking
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
2012 Multiple behavior changes in diet and activity
Uitgever(s): American Medical Association
2012 Impact of physical activity on activity of daily living in moderate to severe dementia
Uitgever(s): Springer
2012 Role of video games in improving health-related outcomes
Uitgever(s): Elsevier Inc.
2012 Friends and physical activity during the transition from primary to secondary school
Uitgever(s): American College of Sports Medicine
2012 The distribution of physical activity in an after-school friendship network
Uitgever(s): American Academy of Pediatrics
2012 Procesevaluatie van de methodiek sCOOLsport
Uitgever(s): NIVEL
2012 Facilitated physical activity as a treatment for depressed adults
Uitgever(s): M Chalder et al
2012 Do's en dont's van lokale netwerkvorming
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2012 Physical activity in a multi-ethnic population
Uitgever(s): Jeroen S.L. de Munter
2012 Veerkracht!
Uitgever(s): VNG
2012 Versterking data-infrastructuur sport
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 Luister en hoor
Uitgever(s): GG&GD Utrecht
2012 The relationship between physical fitness and executive function in first year pre-vocational students
Uitgever(s): Centre of Human Movement Science Groningen (RUG), Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2012 Welke rol speelt sport en lichaamsbeweging voor (ex)borstkankerpatiënten?
Uitgever(s): Wageningen University
2012 Effectief actief
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2012 Systematic review of physical activity and health in the early years (aged 0-4 years)
Uitgever(s): NRC Research Press
2012 Physical activity promotion in the preschool years
Uitgever(s):
2012 After-school based obesity prevention interventions
Uitgever(s):
2012 Eindevaluatie Vmbo in Beweging
Uitgever(s): TNO Behavioural and Societal Sciences
2012 Effect of physical inactivity on major non-communicable diseases worldwide
Uitgever(s): Elsevier
2012 Global physical activity levels
Uitgever(s): Elsevier
2012 Parenting practices as mediators of child physical activity and weight status
Uitgever(s): Karger GmbH
2012 Inventarisatie leerlingvolgsystemen bewegingsonderwijs
Uitgever(s): TNO Preventie en Gezondheid
2012 Kinderen en jongeren in beweging
Uitgever(s): TNO Preventie en Gezondheid
2012 Sport- en beweeginterventies in het onderwijs die voortijdig schoolverlaten tegengaan of talentontwikkeling in de sport stimuleren
Uitgever(s): TNO Behavioural and Societal Sciences
2012 Current levels of physical activity in the early years
Uitgever(s): BHF National Centre for Physical Activity and Health
2012 Interventions to enhance the quality of life of older people in residential long-term care
Uitgever(s):
2012 Prepost
Uitgever(s): ZonMw
2012 Sport & ondernemen
Uitgever(s): ING, De Zaak
2012 Non communicable disease prevention
Uitgever(s): Global Advocacy for Physical Activity (GAPA), The Advocacy Council of the International Society for Physical Activity and Health (ISPAH)
2012 The experience of physical activity and the transition to retirement
Uitgever(s): Barnett et al.
2012 The relationship between built environments and physical activity
Uitgever(s): American Public Health Association
2012 Physical activity during school recess
Uitgever(s): American College of Preventive Medicine
2012 Het meten van fysieke activiteit en sedentair gedrag
Uitgever(s): ErasmusMC Universitair Medisch Centrum, Afdeling Revalidatiegeneeskunde & Fysiotherapie
2012 Prevalence and correlates of exergaming in youth
Uitgever(s): American Academy of Pediatrics
2012 Effectiveness of intervention on physical activity of children
Uitgever(s):
2012 Standard evaluation framework
Uitgever(s): The National Obesity Observatory (NOO)
2012 Active gaming in Dutch adolescents
Uitgever(s): Simons et al.
2012 Alle leerlingen actief!
Uitgever(s): Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)
2012 Voortijdig schoolverlaten voorkomen door bewegen en sport
Uitgever(s): KVLO
2012 Young and physical active
Uitgever(s): World Health Organization (WHO), Europe
2012 Final report "prisoners on the move!"
Uitgever(s): Prisoners on the move
2012 Sleutels tot interventiesucces
Uitgever(s): TNO
2012 De relaties tussen lichamelijke activiteit en cognitie bij jeugd
Uitgever(s): TNO
2012 Neuroprotective lifestyles and the aging brain
Uitgever(s): American Academy of Neurology
2012 Sport als bindmiddel
Uitgever(s): Trouw
2012 Sport als zorgtraject
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
2012 Leisure time physical activity of moderate to vigorous intensity and mortality
Uitgever(s):
2012
The physical environment and its association with physical activity and sedentary behaviors in adults and adolescents
Uitgever(s): Ghent University, Department of Movement and Sports Sciences
2012 Onbewogen om bewegen
Uitgever(s): Vrije Universiteit, Afd. Klinische Neuropsychologie
2012 Staat van de gezondheidszorg 2012
Uitgever(s): Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
2012 Duizenden leerlingen komen in beweging
Uitgever(s): Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)
2012 Eindrapportage overgewicht, boft-gedrag en determinanten bij leerlingen op B-Fit scholen
Uitgever(s): TNO
2012 Efficacy of progressive resistance training interventions in older adults in nursing homes
Uitgever(s):
2012 Integration of balance and strength training into daily life activity to reduce rate of falls in older people (the LiFE study)
Uitgever(s):
2012 Coach Actief
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2012 Publiek-private samenwerking
Uitgever(s):
2012 Dutch children and parents' views on active and non-active video gaming
Uitgever(s):
2012 Protein supplementation increases muscle mass gain during prologned resistance-type exercise training in frail elderly people
Uitgever(s):
2012 Training effectief samenwerken
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2012 Physical (in)activity and cognition in cognitively impaired older people
Uitgever(s):
2012 Beweegles met licht dementerenden die nog thuis wonen
Uitgever(s):
2012 Athletic skills model
Uitgever(s): Arko Sports Media
2012 Blijvend bewegen
Uitgever(s): Vilans
2012 In Balans en E-health
Uitgever(s):
2012 Monitor convenant gezond gewicht 2012
Uitgever(s): TNO Behavioural and Societal Sciences
2012 Early movers
Uitgever(s): British Heart Foundation (BHF)
2012 Early movers
Uitgever(s): British Heart Foundation (BHF)
2012 Early movers
Uitgever(s): British Heart Foundation (BHF)
2012 Early movers
Uitgever(s): British Heart Foundation (BHF)
2012 Early movers
Uitgever(s): British Heart Foundation (BHF)
2012 Early movers
Uitgever(s): British Heart Foundation (BHF)
2012 Early movers
Uitgever(s): British Heart Foundation (BHF)
2012 De korte en lange termijn effecten van beweeginterventies bij verstandelijk gehandicapten
Uitgever(s): Gehandicaptensport Nederland
2012 Beweegles in het verpleeghuis
Uitgever(s):
2012 GALM zet ouderen in beweging
Uitgever(s): Rijks Universiteit Groningen
2012 The effect of exercise on behavioral and psychological symptoms of dementia
Uitgever(s): International Psychogeriatric Association
2012 Nulmeting sport in Brabant
Uitgever(s): Vrijetijdshuis Brabant
2012 Validatie van een digitale vragenlijst voor het meten van totale fysieke activiteit bij jongeren van 12 t/m 18 jaar
Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool Tilburg
2012 Game of life
Uitgever(s): The Sport and Recreation Alliance
2012 Ruimtelijke en financiële determinanten van sporten, bewegen en sedentair gedrag
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2012 Effectief Actief
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2012 Sport en bewegen in het mbo
Uitgever(s): DSP-groep
2012 Validity of the occupational sitting and physical activity questionnaire
Uitgever(s):
2012 Onontgonnen beweegruimte rondom scholen
Uitgever(s): KVLO
2012 De docent LO als vertaler
Uitgever(s): KVLO
2012 Waarnemend leren van bewegingen
Uitgever(s): KVLO
2012 Videoanalyse
Uitgever(s): KVLO
2012 Zal het afgeronde masterplan leiden tot structureel meer bewegen en sport in het mbo?
Uitgever(s): KVLO
2012 Motorische Remedial Teaching (MRT)
Uitgever(s): KVLO
2012 Physical activity and risk of cardiovascular disease
Uitgever(s):
2012 Vmbo in beweging
Uitgever(s): KVLO
2012 Vmbo-scholen en -leerlingen in beweging!
Uitgever(s): KVLO
2012 Scholen profileren met een sportprofiel
Uitgever(s): KVLO
2012 Leren bewegen is belangrijk voor deelnamebekwaamheid aan de maatschappij
Uitgever(s): KVLO
2012 Beter leren kijken is beter leren bewegen
Uitgever(s): KVLO
2012 Werken aan kwaliteit bewegen en sport in onderbouw VO
Uitgever(s): KVLO
2012 Sport en bewegen voor ouderen in Den Helder
Uitgever(s): I&O Research BV
2012 Ouderbetrokkenheid en fysiek actieve kinderen
Uitgever(s): Ellen Ricke
2012 Sport en eenzaamheid
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2012 Het groene spelen
Uitgever(s): KVLO
2012 Zwaaien in de les LO (2)
Uitgever(s): KVLO
2012 Onontgonnen beweegruimte rondom scholen
Uitgever(s): KVLO
2012 Met z’n allen aan (de) slag (2)
Uitgever(s): KVLO
2012 Happy feet, food & fat
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam (HvA)
2012 Meer bewegen? Ja, maar wel op een manier die bij mij past!
Uitgever(s):
2012 Aanvullende NASB sportprojecten
Uitgever(s): NIVEL
2012 Be Sports-Minded
Uitgever(s): Edu'Actief
2012 Physical activity for older adults
Uitgever(s): National Center for Sport & exercise medicine
2012 Stand-alone mass media campaigns to increase physical activity
Uitgever(s):
2012 Evidence-based intervention in physical activity
Uitgever(s): Elsevier
2012 Correlates of physical activity
Uitgever(s): Elsevier
2012 The implications of megatrends in information and communication technology and transportation for changes in global physical activity
Uitgever(s): Elsevier
2012 Stressing harms of physical inactivity to promote exercise
Uitgever(s): Elsevier
2012 Rethinking our approach to physical activity
Uitgever(s): Elsevier
2012 Physical activity
Uitgever(s): Elsevier
2012 Physical activity for people with disabilities
Uitgever(s): Elsevier
2012 Play equipment, physical activity opportunities, and children's activity levels at childcare
Uitgever(s):
2011 Factsheet campagne Voorbeeldgedrag ouders 2011
Uitgever(s): Voedingscentrum, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2011 Nulmeting vmbo in beweging
Uitgever(s): TNO Preventie en Zorg
2011 Economic analysis of physical activity interventions
Uitgever(s): American Journal of Preventive Medicine
2011 Canadian physical activity guidelines
Uitgever(s): Canadian Society for Exercise Physiology
2011 Systematic review of reviews of intervention components associated with increased effectiveness in dietary and physical activity interventions
Uitgever(s): Greaves et al.
2011 How stable are physical activity habits among adults?
Uitgever(s):
2011 3e Tussenrapportage Platform Sport, Bewegen en Onderwijs
Uitgever(s): Platform Sport, Bewegen en Onderwijs
2011 Gezond leven in tijden van schaarste
Uitgever(s): NIGZ, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2011 Proposed European guidelines improving infrastructures for leisure-time physical activity in the local arena towards social equity, inter-sectoral collaboration and participation
Uitgever(s): Executive Agency for Health and Consumers
2011 Kruip in het netwerk!
Uitgever(s): Ministerie van Algemene Zaken
2011 Dip in aantal bedrijven dat aan bewegingsstimulering doet
Uitgever(s): TNO
2011 Are parents of young children practicing healthy nutrition and physical activity behaviors?
Uitgever(s): American Academy of Pediatrics
2011 In beweging!
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2011 Don't let this be the most physical activity our kids get after school
Uitgever(s): Active Health Kids Canada
2011 Leefstijl, arbeid en gezondheid
Uitgever(s): Hogeschool Utrecht
2011 Beter in beweging
Uitgever(s): Maastricht University
2011 Factsheet 65+
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Consument en Veiligheid
2011 Preventief bewegen in instellingen in de ouderenzorg
Uitgever(s): TNO
2011 Gross motor performance in children with psychiatric conditions
Uitgever(s): Claudia Emck
2011 Sport, bewegen en onderwijs
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 School, bewegen en sport
Uitgever(s): Arko Sports Media, W.J.H. Mulier Instituut
2011 Energy cost of exergaming
Uitgever(s): American Medical Association
2011 Trends over 5 decades in U.S. occupation-related physical activity and their associations with obesity
Uitgever(s): Church et al.
2011 Ondertussen in Europa...
Uitgever(s): Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)
2011 WhoZnext reist door Europa
Uitgever(s): Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)
2011 NISB op de BES
Uitgever(s): Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)
2011 Zet in op beweging met ons aanbod voor voortgezet onderwijs
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2011 Bewegingsrijkdom
Uitgever(s): Christelijke Hogeschool Windesheim
2011 Onderzoeksverslag naar het geven van aanbevelingen voor bewonersparticipatie bij (her)inrichting van een beweegvriendelijke omgeving
Uitgever(s): Jaap Kleinstapel
2011 Van vonkjes naar vuurtjes
Uitgever(s): Leerstoelgroep Gezondheid en Maatschappij. Wageningen Universiteit
2011 Handboek revalidatie, sport en bewegen
Uitgever(s): Gehandicaptensport Nederland
2011 2011 compendium of physical activities
Uitgever(s): American College of Sports Medicine
2011 Interventions to promote physical activity among young and adolescent girls
Uitgever(s): Marian J. Carnacho-Minano
2011 Early childhood obesity prevention policies goals, recommendations and potential actions
Uitgever(s): Institute of Medicine of the National Academies
2011 Bewegen in Nederland 2000-2010
Uitgever(s): TNO
2011 Physical activity guidelines for early years (under 5s)
Uitgever(s): Chief Medical Officers Engeland, Wales, Schotland en Ierland
2011 Physical activity guidelines for early years (under 5s)
Uitgever(s): Chief Medical Officers Engeland, Wales, Schotland en Ierland
2011 Physical activity guidelines for children and young people (5-18 years)
Uitgever(s): Chief Medical Officers Engeland, Wales, Schotland en Ierland
2011 Physical activity guidelines for adults (19-64 years)
Uitgever(s): Chief Medical Officers Engeland, Wales, Schotland en Ierland
2011 Physical activity guidelines for older adults (65+ years)
Uitgever(s): Crown
2011 Start active, stay active
Uitgever(s): Chief Medical Officers Engeland, Wales, Schotland en Ierland
2011 Kanttekeningen bij de moraal van 'meer bewegen'
Uitgever(s):
2011 Determinants of change in physical activity in children and adolescents
Uitgever(s):
2011 Zo geef jij jouw na-aapje het gezonde voorbeeld
Uitgever(s): Voedingscentrum, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2011 Zo geeft u uw na-aapje het gezonde voorbeeld
Uitgever(s): Voedingscentrum, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2011