Visie & Beleidsplein

U zoekt op "trainers" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

125 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2022 Handreiking clubkadercoaching
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Bedreigingen en hoe je deze het hoofd biedt
Uitgever(s):
2022 Pedagogisch sportklimaat in het voetbal
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Pedagogisch sportklimaat in de gymsport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Ervaringen met organisatorische inbedding clubkadercoaching en trainersbegeleiding op het veld
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Ervaringen met inbedding van trainersbegeleiding bij twee sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Procesevaluatie clubkadercoaching
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Jeugdtrainers voetbal en hockey over een pedagogisch sportklimaat
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Een praktijkvoorbeeld van clubkadercoaching
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2021 Ouders, liever rijk dan kwijt?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2020 Opleiding jeugdtrainers en doelgroepenbeleid
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 De rol van de trainer en ouders inzake spelplezier bij kinderen van acht tot en met twaalf jaar: een exploratief onderzoek
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2019 iCoachKids online learning programme
Uitgever(s):
2018 Coach de coach
Uitgever(s): NOC*NSF, Academie voor Sportkader, Arko Sports Media
2018 Factsheet sportkadermonitor 2017/2018
Uitgever(s): NOC*NSF
2018 Sportverenigingen in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut, Arko Sports Media
2018 Gedragsanalyse en effectieve communicatiestrategieën
Uitgever(s): BlackBoxPublishers
2018 Product in praktijk
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Ontwikkelen van effectieve sportomgevingen voor kinderen
Uitgever(s): iCoachKids
2018 Hoofdstuk 1: de rol van de jeugdsportcoach
Uitgever(s):
2018 Hoofdstuk 2: wat is een coachingsfilosofie en waarom het goed is om duidelijk te zijn over die van jou
Uitgever(s):
2018 Hoofdstuk 3: het creëren van een visie en strategie voor jouw club
Uitgever(s):
2018 Hoofdstuk 4: wat sport voor kids betekent en wat het kan doen voor hun persoonlijke ontwikkeling
Uitgever(s):
2018 Hoofdstuk 5: een pedagogisch klimaat creëren
Uitgever(s):
2018 Hoofdstuk 6: veiligheid en bescherming van kinderen en jongeren in de sport
Uitgever(s):
2018 Dierenwijsheid
Uitgever(s): Fotomissie
2017 Duurzaam investeren in sporttalent
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
2017 Motiverend coachen in de sport
Uitgever(s): Acco
2017 Exploring the sports experiences of socially vulnerable youth
Uitgever(s): Cogitatio
2017 Talent van morgen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2017 Alleen jij bepaalt wie je bent
Uitgever(s): Movisie
2017 Sports for refugees
Uitgever(s): Camino – Werkstatt für Fortbildung, Praxisbegleitung und Forschung im sozialen Bereich gGmbH
2017 Coaching children literature review
Uitgever(s): iCoachKids
2016 Sport voor sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen met autisme
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 CIOS-studenten leren in masterclass meer over een goed pedagogisch klimaat op de sportvereniging
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Hoe creëer je een veilig en pedagogisch sportklimaat?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 's-Hertogenbosch leidt vluchtelingen op tot Citytrainer
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Wat zou sport voor kinderen met autisme kunnen betekenen?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Sport voor sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met autisme
Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen
2016 Addressing and navigating the social domain in sport
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Benchmarkrapport vergoedingen voor trainers in het amateurvoetbal
Uitgever(s): NMC Bright
2016 Eetstoornissen in de turnsport
Uitgever(s): Haagse Hogeschool
2016 Pedagogisch handelen van jeugdkorfbaltrainers
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Characteristics of good role models in sports and social life
Uitgever(s): Universiteit Twente
2016 Pedagogisch klimaat op sportverenigingen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Pedagogisch handelen
Uitgever(s): KVLO
2015 Programma leidt op tot 'coach van de trainers'
Uitgever(s): Sport Knowhow XL
2015 Hockeybond spoort verenigingen aan Verklaring Omtrent Gedrag te vragen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 "Een echte coach houdt van mensen"
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Deskundig sporttechnisch kader gewenst
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 De macht van kennis
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 De ideale coach voor iedereen hetzelfde?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 De zelfbewuste, gedisciplineerde atleet
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 Trainer-kind interactie
Uitgever(s): BlackboxPublishers
2014 Interactie tussen trainer en kind nader bekeken
Uitgever(s): BlackboxPublishers
2014 4 inzichten over trainerschap
Uitgever(s): Samen naar een veiliger sportklimaat, Academie voor Sportkader
2014 Win-win voor trainer en jeugdsporter?!
Uitgever(s): Kennispraktijk
2014 Gedrag van trainer/coach is bepalend voor ontwikkeling van jeugdsporters
Uitgever(s): Kennispraktijk - voor sport, onderwijs & gezondheid
2014 Sporthelden
Uitgever(s): Special Heroes
2014 ‘Een leven lang sporten, een leven lang atletiek’
Uitgever(s): KVLO
2013 Sportclubs in de jeugdketen
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2013 Citytrainers
Uitgever(s): Hogeschool Utrecht, Mulier Instituut
2013 Succesverhalen Citytrainers
Uitgever(s): Citytrainer
2013 'Doe het maar rustig aan'?!
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Ervaren pedagogische proceskwaliteit van jeugdvoetbaltrainers in Nijmegen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2013 De ontwikkeling van de trainer is de groei van het kind
Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool
2013 Visies op talentontwikkeling
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Pesten op sportverenigingen
Uitgever(s): KVLO
2013 Een pedagogisch versterkt sportklimaat
Uitgever(s): KVLO
2013 Emotional influence in sport teams
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2012 Kwalificatiestructuur Sport 2012
Uitgever(s): NOC*NSF
2012 Kwalificatiestructuur Sport 2012
Uitgever(s): NOC*NSF
2012 Excellente trainer/coaches voor excellente sport
Uitgever(s): Arko Sports Media, Mulier Instituut
2012 Er is meer te winnen...
Uitgever(s): Kennispraktijk - voor sport, onderwijs & gezondheid, Haagse Hogeschool, KNVB
2012 Er is meer te winnen...
Uitgever(s): Kennispraktijk - voor sport, onderwijs & gezondheid, Haagse Hogeschool, KNVB
2012 Er is meer te winnen...
Uitgever(s): Kennispraktijk - voor sport, onderwijs & gezondheid, Haagse Hogeschool, KNVB
2012 Korfbal op het basisonderwijs
Uitgever(s): Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond (KNKV)
2012 Korfbal op het voortgezet onderwijs
Uitgever(s): Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond (KNKV)
2012 Pesten
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2012 Handleiding trainers coaches leiders juniorenteams
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB)
2012 Handleiding trainers coaches leiders pupillenteams
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB)
2012 Leading diverse teams
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2011 City trainers
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Sport is geen kinderspel
Uitgever(s): Arko Sports Media, W.J.H. Mulier Instituut
2011 Kennismaken met hockey
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB)
2011 Het gaat om winst boeken!
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2010 Bekend met talent?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2010 Scoren met woorden
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2010 Sport coach
Uitgever(s): Universiteit Twente
2009 Rondom begeleiding
Uitgever(s): Dopingautoriteit
2009 Opvoeding binnen de sportvereniging
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2008 Topsportklimaat-metingen
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 'De coach als onmisbare schakel'
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2008 'De coach als onmisbare schakel'
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2008 Olympische educatie op school en bij verenigingen
Uitgever(s): KVLO
2007 De gekwalificeerde trainer-coach
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2005 International orientation on National Coach Institutes
Uitgever(s): NFWS
2005 Coach voor de coach
Uitgever(s): Arko Sports Media
2005 IKSport doorgelicht
Uitgever(s): W.J.H. Muliersinstituut
2005 Docentenhandleiding
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2004 Heldinnen in de sport
Uitgever(s): Arko Sports media
2004 Door kwaliteit naar kwantiteit
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2004 Werkboek kanjers in de sport
Uitgever(s): Interprovinciale Organisatie Sport
2004 Jeugdsport en morele socialisatie
Uitgever(s):
2003 Veldtest kwaliteitsinstrument IKTrainer
Uitgever(s): W.J.H, Mulier Instituut
2003 Gezocht
Uitgever(s): Koning Boudewijnstichting
2002 Activiteitenverslag 2002
Uitgever(s): Nationale Federatie van Werkers in de Sport (NFWS)
2002 De toekomst van de Nederlandse tennisleraar
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2002 De toekomst van de Nederlandse tennisleraar
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2001 De pedagogische taak van de sportvereniging
Uitgever(s): NOC*NSF Breedtesport
2001 Inhoudelijke notitie voor de expertmeeting licentiebeleid in de sportsector
Uitgever(s): NOC*NSF
2001 Trainerslicenties als onderdeel van kwaliteitsbeleid
Uitgever(s): NFWS
2001 Hard gras
Uitgever(s): L.J. Veen
2001 Een licentiebeleid voor de sport in Nederland
Uitgever(s): NOC*NSF
2001 Modulering en organisatie van mentale training en begeleiding in sportorganisaties
Uitgever(s): NOC*NSF
1998 Altijd beter dan mijn sporters
Uitgever(s): NOC*NSF
1996 Wereldbal
Uitgever(s): Signature
1996 Tennis discipline talent
Uitgever(s): Fresco Press
1995 Voetbalnomaden
Uitgever(s): Hooiberg
1993 Rechtspositie van trainers / coaches
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
1991 Presteren onder druk
Uitgever(s): NSF
1982 Sport en psychologie
Uitgever(s): De Vrieseborch
z.j. De trainer ziet het verschil
Uitgever(s): gemeente Amsterdam
z.j. Vrouw, sport & wetenschap
Uitgever(s):