Visie & Beleidsplein

U zoekt op "Kenniscentrum Sport" in auteurs binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

209 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024 Overzicht (erkende) wandelaanpakken
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2024 Effecten van bewegen voor senioren
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2024 Wijktekening Rotterdam Beverwaard
Uitgever(s): De Buitenspeelcoalitie
2024 Participatietool voor buurtsport- en jongerenwerkactiviteiten
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2024 Infographic: Sporten en bewegen tijdens de zwangerschap: tips en adviezen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2024 Kies erkend, krijg erkenning : Criteria 2024 – 2027
Uitgever(s): Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies
2024 Beweegtuinen voor ouderen
Uitgever(s): Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving
2024 Bouwstenen voor een gezonde leefomgeving voor iedereen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen, AM Gebiedsontwikkeling, Nederlandse Hartstichting
2023 Whitepaper Sport en bewegen door mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2023 Succesvol lokaal samenwerken om senioren in beweging te krijgen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2023 Kennisagenda esports
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2023 Tipkaart valpreventie
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2023 Argumenten voor een beweegvriendelijke omgeving
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2023 Methoden om beweeggedrag in de buitenruimte te meten: een overzicht
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2023 Infographic Sport en bewegen bij baby's, peuters en kleuters
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2023 Start(V)aardig: een vaardige start voor kleuters
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2023 Factsheet Esports in Nederland
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen, Loadout
2022 Factsheet zitgedrag
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Tipkaart laaggeletterdheid in de sport
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Factsheet 65 plussers
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 65-plussers, zo bereik je ze wel!
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Jeugd participatieladder voor sportverenigingen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Infographic sporthulpmiddelen beter beschikbaar en bereikbaar
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen, Stichting Special Heroes, Esther Vergeer Foundation, Gehandicaptensport Nederland
2022 Tipkaart samenwerken met de sport- en beweegsector
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Tipkaart samenwerken op het gebied van sport en bewegen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Lokale coalitieakkoorden
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Tipkaart samenwerken op het gebied van zorg, sport en bewegen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Inspiratieblad Meer beweging in je coalitieakkoord
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Tipkaart samenwerken met de zorg
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022
Succesvol lokaal samenwerken tussen zorg en sport
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Hoogtepunten 2021
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Infographic beweegadvies voor kinderen van 0-4 jaar
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Tipsheet creëren van een open sportpark
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022
Begeleiding van senioren in sport- en beweegactiviteiten
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Digitale media in relatie tot bewegen bij 0-4 jarigen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen, Trimbos-instituut, Netwerk Mediawijsheid
2022 Begeleiding van senioren in sport- en beweegactiviteiten
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Whitepaper Brede welvaart bevorderen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 De beweegposter
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Richtlijnen voor een procesevaluatie van sport- en beweeginterventies
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Beweegcirkel
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Sportfolio
Uitgever(s): Knowledge Centre for Sports & Physical Activity Netherlands, Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Tipsheet bouwstenen veilige en beweegvriendelijke schoolomgeving
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Gezondheidszorg in de toekomst meer ‘in beweging’?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Nut & noodzaak
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Hoe pas je de leidraad toe op je sportportefeuille?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Erkende sport- en beweeginterventies: kansen voor lokale sportakkoorden
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Whitepaper Jeugd die arm opgroeit
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Activiteitenverslag 2020
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Factsheet Beweegvriendelijke omgeving
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen, Sportservice Flevoland, Provincie Flevoland
2021 Inspiratiegids Kleine Beweegsubsidie
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Bevorder de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen met bewegen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Reactie nota ‘Sport en bewegen voor mensen met een beperking vanzelfsprekend in 2030’
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 CO2-neutraal sportvastgoed in gemeenten?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Inspiratiesheet over esports, gaming en gamification
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Het schoolplein als beweeg- en leerplein
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Plan van aanpak procesevaluatie
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 De waarde van sport en bewegen voor mensen met een fysieke beperking
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 Routekaart verduurzamen sport voor gemeenten
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 Routekaart verduurzamen sport voor verenigingen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 Stappenplan sportverenigingen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 Europese financieringsmogelijkheden voor onderzoek en innovatie op het gebied van sport en bewegen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 'Wat levert die investering in sport en bewegen op? Wij kunnen het vertellen'
Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
2020 Commissie Bos: erken de waarde van bewegen voor thuiswonende ouderen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 Sport- en beweegadviezen in tijden van corona
Uitgever(s): NOC*NSF, Amsterdam UMC, KNVB, Vereniging voor Sportgeneeskunde, Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 BVO-scan
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 Whitepaper Van jongs af aan vaardig in bewegen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 Beweegrichtlijn voor 0 tot 4 jaar
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2020

Het werven van je doelgroep en borgen van je project
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 Corona legt nieuwe kennislacunes bloot
Uitgever(s): Arko Sports Media
2020 Beter benutten van buitensportaccommodaties
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Kenniscentrum Sport & Bewegen
2019 Traject 'Waarde van vechtsport voor jongeren'
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2019 Richtlijn handleiding voor sport- en beweeginterventies
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2019 Whitepaper sport en bewegen in Nederland
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2019 Activiteitenverslag 2018
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2019 Gemeentelijk sportbeleid voor mensen met een beperking
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2019 Buurtsportcoach
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2019 De SROI van sport en bewegen in Almere
Uitgever(s): Gemeente Almere, Kenniscentrum Sport, Mulier Instituut, Rebel
2019 Hoe denken ouders over sport en bewegen? Resultaten van de peiling
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 De Nederlandse sportvereniging en ouders met een niet- Nederlandse achtergrond
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Beleidswijzer sport & bewegen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Tipsheet duurzame en integrale lokale inzet van de buurtsportcoach
Uitgever(s): Sport & Bewegen in de Buurt, Kenniscentrum Sport
2018 De lessen van rijkssportbeleid 2011-2016
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Whitepaper door sport en bewegen naar werk
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Position paper ‘Naar een Centrum voor Veilige Sport’ analyse en aanbevelingen Kenniscentrum Sport inzake rapport Commissie De Vries
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 En nu, doorpakken!
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Voorzet Sportakkoord: sportevenementen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Voorzet Sportakkoord: een leven lang sporten
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Voorzet Sportakkoord: sportplezier
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Voorzet Sportakkoord: een inclusieve sport
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Voorzet Sportakkoord: sport als volwaardig en zichtbaar onderdeel van zorg en welzijn
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Voorzet Sportakkoord: data en sportparticipatie
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Voorzet Sportakkoord: vaardig in bewegen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Voorzet Sportakkoord: de sportvereniging
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Voorzet Sportakkoord: meer geven voor / om sport
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Voorzet Sportakkoord: sport en media
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Wat levert sport en bewegen op?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Checklist sport- en beweegnota
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Infosheet sportief integreren
Uitgever(s): Rijksoverheid, VNG, Pharos, GGD GHOR Nederland
2018 Whitepaper jeugd en overgewicht
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Dit doet Kenniscentrum Sport
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Webinar 'Nieuwe kansen voor buurtsportcoaches en cultuurcoaches'
Uitgever(s): Sport & Bewegen in de Buurt
2018 Whitepaper succesvolle inzet van interventies voor 55-plussers
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Bewegen naar elkaar
Uitgever(s): Vilans, Kenniscentrum Sport, FNO zorg voor kansen
2018 Samen werken aan bewegen
Uitgever(s): FNO zorg voor kansen, Vilans, Kenniscentrum Sport
2018 Sport en bewegen, wat is het ons waard?
Uitgever(s): Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB)
2018 Europese financieringsmogelijkheden voor onderzoek en innovatie op het gebied van sport en bewegen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Buurtsportcoach
Uitgever(s): Programma Sport en Bewegen in de Buurt
2018 Sportvervoer voor mensen met een beperking
Uitgever(s): Stichting Special Heroes Nederland, Kenniscentrum Sport
2018 Urban sports
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 Het succes van Stichting Life Goals
Uitgever(s): Arko Sports Media
2017 Handleiding voor huisbezoek met ouderen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Handleiding voor focusgroepen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Erasmus+: Europese subsidie beschikbaar voor sportprojecten
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Plezier centraal in waardering leden voor hun sportvereniging
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Beleidswijzer Sport en Bewegen voor vormgeven sport- en beweegbeleid
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Branchestandaard Erkenning Verworven Competenties, EVC buurtsportcoaches
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 10 tips voor buurtsportcoaches over samenwerking met het wijkteam
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017
Sport als playground voor integratie
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Sport als playground voor integratie
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017
Sport as a playground for integration
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Wat gebeurt er internationaal op het gebied van sport & bewegen?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2017 Jaarverslag 2016 Kenniscentrum Sport
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Guide to sports and physical activity in the Netherlands
Uitgever(s): Knowledge Centre for Sport Netherlands, Kenniscentrum Sport
2017 Sport en bewegen in de levensfase 18-35 jaar
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Factsheet jeugd - armoede - sport
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Binden en behouden jongeren (12-19 jaar)
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Introductie op de Financieringswijzer voor het sport- en beweegbeleid van gemeenten
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 We leren steeds meer over de relatie tussen bewegen en leren
Uitgever(s): Kenmerk Educatief
2017 Whitepaper jeugdhulp en sport in het sociaal domein
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Sportfolio
Uitgever(s): Knowledge centre for sport Netherlands, Kenniscentrum Sport
2016 11 tips om gedragsverandering te bereiken met jouw interventie
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Sport en bewegen kan helpen tegen eenzaamheid bij ouderen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Investeren in actief transport leidt tot betere volksgezondheid
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Een bijzondere voorzitter van een speciale vereniging
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 7 tips om je goede voornemen dit keer wél vol te houden en actiever te worden
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Gedragsdeskundige met een missie verandert 'willen en moeten' in 'kunnen'
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Blijf weg bij de dokter met bewegen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Groene wijken zetten kind in beweging
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Voorkom blessures met video's van oefeningen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 De tussenbalans na twee jaar onderzoek naar het effect van sporten op de ontwikkeling van kwetsbare jongeren
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Ouderbetrokkenheid valt en staat met docentbetrokkenheid bij Gym+
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Praktische toolbox voor vrijwilligers die te maken hebben met ‘lastige’ jongeren
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Bewegen steeds meer onderdeel van eerstelijnszorg: kansen voor sport- en beweegsector
Uitgever(s): Sport Knowhow XL
2016 Organiseren klein sportevenement kan effectiever zijn dan binnenhalen WK voetbal
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Caparis in Beweging: van bedrijfsfitness tot compleet beweegprogramma
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Tips en tools voor werven en behouden van vrijwilligers op allesoversport.nl
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 De ziekenhuispatiënt in beweging krijgen; de fysiotherapeut kan het niet alleen!
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Sportclub... en nog zoveel meer
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Sportprofessional ben je niet alleen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Opzetten van een lokale samenwerking tussen zorg, sport en bewegen: inzet van buurtsportcoach als schakel en makelaar
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Dynamisch werken in de praktijk
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Opzetten van een lokale samenwerking tussen zorg, sport en bewegen: doorverwijzing vanuit de zorg
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Hoe zet je mensen met chronische gezondheidsklachten aan tot bewegen?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Waarom is borging belangrijk?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Van sportaccommodatie naar sportieve openbare ruimte
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 SLIMMER-programma effectief bij voorkómen diabetes
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Wat is het voordeel van wijkgericht coördineren van buurtsportcoaches?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Sportinnovatie door de jaren heen
Uitgever(s):
2016 CIOS-studenten leren in masterclass meer over een goed pedagogisch klimaat op de sportvereniging
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Fitness, hardlopen en andere favoriete sporten van 55-plussers
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Hoe creëer je een veilig en pedagogisch sportklimaat?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Factsheet jeugd - armoede - sport
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Hoe breng ik als sportbegeleider mensen met een chronische aandoening in beweging?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Europees ‘vrouw en sport’-project van start; 7 mei sportdag
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 's-Hertogenbosch leidt vluchtelingen op tot Citytrainer
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Naar een veiliger sportklimaat
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 De relatie tussen langdurige armoede en sportende jeugd
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Positieve effecten van fysieke activiteit op cognitie en hersenen van jonge kinderen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Hoe bind en bereik je ouderen?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Komt matchfixing in Nederland voor?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Boks het armoedebeleid voor elkaar!
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2016 Meer dan 50 sport- en beweegaanpakken beschikbaar voor de gezonde school: kies wat bij je past!
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Groene woonomgeving help beter beweeggedrag langer vol te houden
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Bridgen met mensen met een beperking
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Dagelijks 1,5 kilometer rennen: goed voor de schoolprestaties?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 AZC Delfzijl streeft naar zelfstandig sportende bewoners
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Cultuur en Sport samen op weg naar Leeuwarden Culturele Hoofdstad in 2018
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Aan de slag met Positieve gezondheid in de sport- en beweegpraktijk
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Nieuwe trend: dagelijks sporten op school
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Wat zou sport voor kinderen met autisme kunnen betekenen?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Actieplan ‘Naar een veilig sportklimaat’ heeft kwalitatief goede producten
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Wat beweegt mensen met een chronische aandoening?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Wat kan sport betekenen voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Diversiteit in sportbesturen voordelig voor sportclubs
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Opbrengst programma Kracht van Sport
Uitgever(s):
2016 Buurtsportcoach kan brug slaan tussen vluchtelingen en lokaal sportaanbod
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Wat beweegt mensen met een chronische aandoening?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Customer data: sleutelfactor voor succesvolle toekomst van kennisorganisaties?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Bijeenkomst open club initiatieven bij hc Athena in Amsterdam, een impressie
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Motieven
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Hoe creëer je een beweegvriendelijke omgeving? Zet kinderen aan tot bewegen met een app of trapschoolbus
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Sport.nl/voorclubs: het nieuwe platform voor clubbestuurders
Uitgever(s):
2016 Implementatie van 7 IGZ bouwstenen in woonzorginstellingen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Jongeren van radicaliseren tot weerbaarheid
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Feuilleton Hockeyclub Feijenoord
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Content als Bindmiddel - verslag inspiratiemiddag 9 juni
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Wat zijn de meest populaire sporten?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Handleiding MFA Startup Tool
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Jaarboek Sport & Strategie 2015/2016
Uitgever(s): Arko Sports Media i.s.m. Mulier Instituut
2016 Eerste buurtsportcoaches ontvangen branchecertificaat
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Sportfolio
Uitgever(s): Knowledge centre for sport Netherlands
2016 Gezond en ongezond seksueel gedrag in de sport
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Succesvol sportaanbod voor 50-plussers binnen de sportvereniging
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Fit & Sterk waaier
Uitgever(s): Stichting Jah-Jireh Woonzorg, Kenniscentrum Sport & Bewegen
2015 Meer buitenspeelkansen voor kinderen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2015 VetCool® Speciaal: twee jongeren zijn enthousiast, wie volgt?
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2013 Beweegvriendelijke omgeving
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Kenniscentrum Sport
z.j. Waarom gedrag veranderen zo lastig is
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport