Visie & Beleidsplein

Financiële aspecten van lokaal sportbeleid 2018

inzicht in het perspectief van de lokale sportambtenaar

Hoekman, R.H.A., & Eldert, P. van (2019). Financiële aspecten van lokaal sportbeleid 2018: inzicht in het perspectief van de lokale sportambtenaar. Utrecht: Mulier Instituut.

Door de toegenomen aandacht voor de doelmatigheid van sportbeleid is er behoefte aan actuele kennis over de financiële aspecten van lokaal sportbeleid.

Het Mulier Instituut heeft met steun van het ministerie van VWS en de VSG de Monitor Financiële aspecten van lokaal sportbeleid ontwikkeld.

De rapportage betreft de nulmeting van deze monitor. De intentie is om deze monitor om de vier jaar te herhalen.

Voor het onderzoek zijn sportambtenaren van 380 gemeenten in Nederland benaderd om een online vragenlijst in te vullen. 102 van de 380 aangeschreven gemeenten hebben de vragenlijst volledig ingevuld, een respons van 27 procent.

Enkele conclusies uit het onderzoek zijn:

  • De gemeentelijke sportuitgaven zijn de laatste jaren stabiel en de economische mindere tijden hebben maar een beperkte uitwerking gehad op het sportbudget.
  • De gemiddelde sportuitgaven van gemeenten liggen tussen de 40 en 60 euro per inwoner. De gemiddelde sportuitgaven van gemeenten op basis van de IV3-staten, zijn vastgesteld op 58,80 euro per inwoner.
  • De sportafdeling is niet langer een op zichzelf staande afdeling, maar staat meer en meer in verbinding met andere afdelingen binnen het gemeentehuis.
  • De sportambtenaren geven aan dat het grootste aandeel van het sportbudget bestemd is voor sportaccommodaties.
  • Naast de uitgaven voor sportaccommodaties vormen sportstimulering (17%) en verenigingsondersteuning en –subsidies (9%) de voornaamste uitgavenposten.
  • Meer geld is beschikbaar gekomen voor sportstimuleringsprojecten en voor de aan sportstimulering gerelateerde armoederegelingen en inzet van buurtsportcoaches.
  • De sportambtenaren zijn positief gestemd over de toekomst van het lokale sportbeleid. De indruk bestaat dat door de verwachte realisatie van nieuwe sportaccommodaties het sportbudget wat gaat toenemen.
  • Tot slot geven gemeenten aan dat duurzaamheid in de komende jaren een belangrijk thema is waar ook sport in mee zal gaan.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Financiële aspecten van lokaal sportbeleid 2018: inzicht in het perspectief van de lokale sportambtenaar

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Remco Hoekman
Peter van Eldert

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

buurtsportcoaches
financiering
gemeentelijk beleid
lokaal beleid
sportaccommodaties
sportbeleid