Visie & Beleidsplein

U zoekt op "lokaal beleid" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

342 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024 Sport en bewegen voor de mentale gezondheid
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 De lokale sportakkoorden herijkt
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Ruimte voor bewegingsonderwijs en zaalsport in Dronten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Ruimte voor georganiseerde sport in Amstelveen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Local policymaking in sport: sport managers’ perspectives on work processes and impact
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2022 Financiële gevolgen van de coronacrisis voor het lokale sportbeleid
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Ruimte voor bewegingsonderwijs in Zaanstad
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Vruchtbare samenwerking bij sportakkoorden hangt af van lokale context
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 Barometer van sportdiensten in Vlaanderen
Uitgever(s): Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid, Faculteit Bewegings- & Revalidatiewetenschappen KU Leuven
2021 Barometer van sportdiensten in Vlaanderen
Uitgever(s): Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid, Faculteit Bewegings- & Revalidatiewetenschappen KU Leuven
2021 Barometer van sportdiensten in Vlaanderen
Uitgever(s): Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid, Faculteit Bewegings- & Revalidatiewetenschappen KU Leuven
2021 Barometer van sportdiensten in Vlaanderen
Uitgever(s): Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid, Faculteit Bewegings- & Revalidatiewetenschappen KU Leuven
2021 Talentontwikkeling in lokale sportakkoorden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 De buurtsportcoach: sport, bewegen en gezondheid verbonden
Uitgever(s): Springer
2021 Verenigingsmonitor gemeente Dordrecht 2021
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Urban sports
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 De inzet van de buurtsportcoach voor lokale sportakkoorden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Doelstellingen van het lokale sportbeleid
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 Monitor lokaal sportbeleid 2020
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Voortgang uitvoering lokale sportakkoorden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Buurtsportcoach
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2021 Stichtse Vecht meer in beweging 2021-2025
Uitgever(s):
2020 Tussenstand lokale sportakkoorden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Lokale sportakkoorden
Uitgever(s): Ministerie VWS
2020 Sportdeelname Zaanstad 2019
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Uitvoering van gemeentelijk sportbeleid na de eerste coronamaatregelen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Themahoofdstuk duurzame sportinfrastructuur
Uitgever(s):
2020 Verenigingsmonitor gemeente Haarlemmermeer 2020
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Verenigingsmonitor gemeente Beverwijk 2020
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Sporten en bewegen voor mensen met een beperking: beleid en activiteiten van gemeenten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Front-line professionals and local sport policy: a theoretical framework
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2020 Samen naar een beweegvriendelijker omgeving
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Q&A monitoring en evaluatie rondom de inzet van buurtsportcoaches
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Wat doen de buurtsportcoaches in mijn gemeente nu precies?
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2019 Voetbaltarieven in Arnhem en omstreken
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Sportbeleid in Nederland
Uitgever(s): Uitgeverij Countinho
2019 Monitoring sportakkoord
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 De SROI van sport en bewegen in Lelystad
Uitgever(s):
2019 Financiële aspecten van lokaal sportbeleid 2018
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Financiële aspecten van lokaal sportbeleid: recessie goed doorstaan
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 De SROI van sport en bewegen in Amersfoort
Uitgever(s): Rebel, Mulier Instituut
2019 Beweegmonitor 2019 (intern rapport)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Tendensen in lokaal sportbeleid
Uitgever(s): Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB)
2018 Sport policy, sport facilities and sport participation
Uitgever(s): Radboud Universiteit
2018 Sport en GR2018
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Dataverzameling voor (lokaal) sport- en beweegbeleid
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport
2018 Monitor sport & cultuur 2018
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Gehandicaptensportbeleid in gemeenten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Sportieve openbare ruimte in Arnhem
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Investeer in beleid, niet in beton
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2018 Gezond oud worden in Vlaardingen
Uitgever(s):
2018 Behoefte aan overdekt zwemwater in de gemeente Apeldoorn in 2017, 2030 en 2040
Uitgever(s): Mulier Instituut, TREEM
2018 Monitor sportuitgaven gemeenten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Sportief gebruik van de openbare ruimte in Schiedam
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Ruimte voor sport in Schiedam
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Sport in collegeprogramma's 2018-2022
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Inzicht in stimuleringsregelingen ter bevordering van de zwemvaardigheid
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Ruimte voor buitensport in Zoetermeer
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Ruimte voor binnensport in Zoetermeer
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Tussentijdse evaluatie sportbeleid gemeente Zeist
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Bunnik in beweging
Uitgever(s): Gemeente Bunnik
2017 Monitor lokaal sportbeleid 2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 In Heerenveen beweegt het
Uitgever(s): Gemeente Heerenveen
2017 Sportagenda gemeente Hattem
Uitgever(s): Gemeente Hattem
2017 Beweeg- en sportvisie 2017-2021 Gooise Meren
Uitgever(s): Gemeente Gooise Meren
2017 From welfare state to participation society?
Uitgever(s): Taylor & Francis (Routledge Journals)
2017 Kadernota sport en bewegen in Zuidoost Friesland 2017-2021
Uitgever(s): Sport Fryslân
2017 Introductie op de Financieringswijzer voor het sport- en beweegbeleid van gemeenten
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Monitor en evaluatieplan sportbeleid gemeente Zeist
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Providing for the rich?
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2016 Sportuitgaven en beleidsinzet van Limburgse gemeenten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Buurtsportcoach
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Sportimpuls, meting 2016
Uitgever(s): Kennispraktijk
2016 Gehandicaptensportbeleid in gemeenten en provincies
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Knokken op eigen kracht
Uitgever(s): Rekenkamercommissie Apeldoorn
2016 Talent van de straat
Uitgever(s): Van Gennep
2016 Actieplan sport en bewegen
Uitgever(s): Gemeente Zwolle
2016 Buurtsportcoaches in beweging
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Sportdiensten in beeld
Uitgever(s): KU Leuven
2016 De kracht van sport 2017-2021
Uitgever(s): Gemeente Gorinchem
2015 Social return on investment
Uitgever(s): Sport Management Institute
2015 Sportbeleid in Gennep
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Sportbeleid in Nederland
Uitgever(s): Coutinho
2015 Rumoer rond lokale sportuitvoeringsorganisaties
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Rio is not for amateurs
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 Digitale handreiking Lokale integrale aanpak voor gezondheid
Uitgever(s): ZonMw
2015 Sport en cultuur versterken het lokale jeugdbeleid
Uitgever(s):
2015 Sport, geld en de stad
Uitgever(s): Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen
2015 Rekenkameronderzoek sportaccommodaties Albrandswaard
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Burgervisie op sporten, bewegen en spelen in Duiven
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 De georganiseerde sportparticipatie van kinderen in Rotterdam
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 Op weg naar 100% sportdeelname
Uitgever(s): Fontys Economische Hogeschool Tilburg
2015 Uitvoeringsprogramma sport 2015-2016
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
2015 Sportbeleid in Gennep – financiën
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Montessori-democratie
Uitgever(s): Amsterdam University Press
2015 Onderzoek sport- en beweegbeleid Leerdam 2015
Uitgever(s): Lokale Rekenkamer Leerdam
2015 Sportief werken aan je gezondheid!
Uitgever(s): Gemeente Enschede
2015 Lokaal gezondheidsbeleid, een gedeelde verantwoordelijkheid?
Uitgever(s): Radboud Universiteit
2015 Visie op sport en bewegen in Leidschendam-Voorburg
Uitgever(s): Gemeente Leidschendam-Voorburg
2014 Sport en GR2014
Uitgever(s): Mulier Instituut, Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2014
Kinderen in tel databoek 2014
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2014 Sport in collegeprogramma's 2014
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Verdiepingsonderzoek buurtsportcoaches 2014
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kennispraktijk
2014 Vitale sportverenigingen Tilburg
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Rekenkameronderzoek sport gemeente Heemstede
Uitgever(s): BMC
2014 Sport en gemeenten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Samen scoren
Uitgever(s): Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht
2013 Proposing a conceptual framework for integrated local public health policy, applied to childhood obesity
Uitgever(s): BioMed Central
2013 Recessiepeiling gemeenten 2013
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Sport als doel, sport als middel of sport als economische waarde
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2013 De realisatie van de Impuls brede scholen, sport en cultuur
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap
2013 Verenigingsmonitor Arnhem 2013
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Het BeweegABC
Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool Eindhoven
2013 Impuls lokaal bekeken
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kennispraktijk - voor sport, onderwijs en gezondheid
2013 Ondersteuning van verenigingssport in Zoetermeer
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Kennisdossier borging ZonMw-programma Gezonde Slagkracht
Uitgever(s): ZonMw
2013 Lokale sportagenda 2014-2018
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2013 Gemeente Horst aan de Maas
Uitgever(s): Fontys Economische Hogeschool Tilburg
2013 Vitaliteit sportverenigingen Eindhoven 2013
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Evaluatie maatschappelijk convenant kernsporten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Verenigingsmonitor Delft 2013
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 KVLO helpt afdelingen bij de lokale politieke lobby
Uitgever(s): KVLO
2013 KVLO bijeenkomst
Uitgever(s): KVLO
2013 Amsterdamse combinatiefunctionarissen brengen kinderen en verenigingen in beweging
Uitgever(s): Kennispraktijk
2013 Vergelijking doelmatigheid en effectiviteit van het sportbeleid
Uitgever(s): Rekenkamer West-Brabant
2013 De zorgende gemeente
Uitgever(s): Y-Publicaties
2012 Sturing op integraal gezondheidsbeleid
Uitgever(s):
2012 Lokaal integraal gezondheidsbeleid
Uitgever(s):
2012 Do's en dont's van lokale netwerkvorming
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2012 Veerkracht!
Uitgever(s): VNG
2012 Recessiepeiling gemeentelijk sportbeleid 2012
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
2012 Tariefstelling van gemeentelijke sportaccommodaties en de invloed van de bezuinigingen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten, Hogeschool InHolland
2012 Tendensen in lokaal sportbeleid
Uitgever(s): Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB)
2012 Walking and cycling
Uitgever(s): National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
2012 Impuls lokaal bekeken
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kennispraktijk - voor sport, onderwijs en gezondheid
2012 De sport van duurzame beleidsontwikkeling en implementatie
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2012 Interactief Wageningen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2012 Kinderen in tel databoek 2012
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2012 Kwalitatieve evaluatie sportbeleid gemeente Haarlemmermeer
Uitgever(s): Kennispraktijk
2012 Maatschappelijke voorzieningen vanuit een krimpend perspectief
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2012 De regierol in sportbeleid binnen de gemeente Heumen
Uitgever(s): Radboud Universiteit
2011 Samenwerken aan de gezondheid van Wierden
Uitgever(s): Gemeente Wierden
2011 Demopakket 30 minuten bewegen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2011 NASB en BeweegKuur
Uitgever(s): DSP - groep BV
2011 Verleiden tot gezondheid
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2011 Integraal, interactief en smart
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 De invloed van de fysieke omgeving op lichamelijke activiteit
Uitgever(s):
2011 De effectiviteit van het overheidsbeleid op het gebied van publieke gezondheid
Uitgever(s): Sjaak de Gouw
2011 Impuls lokaal bekeken
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kennispraktijk - voor sport, onderwijs en gezondheid
2011 Olympisch Plan 2028: gemeente Arnhem participeert?!
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
2011 Sportdeelname ambities
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2010 Kinderen in tel databoek 2010
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2010 Staat van de gezondheidszorg 2010
Uitgever(s): Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
2010 De sportvereniging
Uitgever(s): Wageningen Universiteit en Researchcentrum
2010 Implementatievisie van NISB geïllustreerd aan de hand van het project "De wijk een bron van energie"
Uitgever(s):
2010 Sport in collegeprogramma's
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2010 Kosteneffectiviteit van lokaal gezondheidsbeleid
Uitgever(s): RIVM
2010 Ondersteuningsprogramma's bij lokaal beleid voor depressiepreventie
Uitgever(s): Partnership Depressiepreventie, voor deze Trimbos-instituut
2010 Stappenplan lokaal beleid depressiepreventie
Uitgever(s): Partnership Depressiepreventie, voor deze Trimbos-instituut
2010 Intersectoraal samenwerken in de aanpak van gezondheidsachterstanden
Uitgever(s): RIVM
2010 Handreiking sport lokaal samen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2010 Werk maken van regie
Uitgever(s): Movisie
2010 Social relationships and healthy ageing
Uitgever(s): Simone Croezen
2010 Van discussienota naar kadernota sportbeleid
Uitgever(s): Rekenkamercommissie gemeente Heusden
2010 Samenwerking: maatwerk in alle opzichten
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2010 Gemeenten laten geld liggen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2009 Lokaal sportbeleid
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2009 Bundelen van belangen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2009 Kiezen voor gezond leven in Drechterland
Uitgever(s): Gemeente Drechterland
2009 Buiten de gebaande paden
Uitgever(s): Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ), Raad voor het openbaar advies (Rob) en Onderwijsraad
2009 Lokaal gezondheidsbeleid
Uitgever(s): Gemeente Hof van Twente
2009 Lokaal gezondheidsbeleid
Uitgever(s): Gemeente Katwijk
2009 Nota lokaal gezondheidsbeleid
Uitgever(s): Gemeente Lansingerland
2009 "Sûn de klok rûn" yn Menameradiel
Uitgever(s): Gemeente Menaldumadeel
2009 Nota lokaal gezondheidsbeleid 2009-2012
Uitgever(s): Gemeente Brielle
2009 Emmen gezond
Uitgever(s): Gemeente Emmen
2009 Nota lokaal gezondheidsbeleid gemeente Twenterand 2009-2012
Uitgever(s): Gemeente Twenterand
2009 Nota lokaal gezondheidsbeleid 2009-2012
Uitgever(s): Gemeente Tynaarlo
2009 Nota lokaal gezondheidsbeleid
Uitgever(s): Gemeente Woudenberg
2009 Beleidswijzer sport en bewegen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2009 Campagneboek
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2009 Kinderen in tel databoek 2009
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2009 Veranderingen in lokaal sportbeleid
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2009 Blauwe ogen
Uitgever(s): Oberon
2009 Sport, policy and governance
Uitgever(s): Elsevier
2009 Mestreech beweeg
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2009 Sport & bewegen in gemeentelijk beleid binnen Twentse gemeenten
Uitgever(s): Universiteit Twente
2008 Visie- en ontwikkelgids
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2008 Versterking bestuurlijke regie in de openbare gezondheidszorg
Uitgever(s): SGBO
2008 De ondernemende overheid in de sport
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Bestuurlijke verankering van innovaties in de openbare gezondheidszorg
Uitgever(s): Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ)
2008 Amersfoort gezond!
Uitgever(s): Gemeente Amersfoort
2008 Verantwoording gemeentelijk gezondheidsbeleid
Uitgever(s):
2008 Participeren in wmo-beleid
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2008 De inrichting van het lokaal bestuur
Uitgever(s): SGBO
2008 Lokaal gezondheidsbeleid in de Kempen 2008 - 2011
Uitgever(s): Gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel - De Mierden
2008 Kadernota lokaal gezondheidsbeleid 2008-2012
Uitgever(s): Gemeente Bergen op Zoom
2008 Nota lokaal gezondheidsbeleid 2009 - 2012
Uitgever(s): Gemeente Berkelland
2008 Beter Breda
Uitgever(s): Gemeente Breda
2008 Lokaal gezondheidsbeleid
Uitgever(s): Gemeente Brummen
2008 Gezond leven in Cuijk
Uitgever(s): Gemeente Cuijk
2008 Nota lokaal gezondheidsbeleid 2008-2012 gemeente Leiderdorp
Uitgever(s): Gemeente Leiderdorp
2008 Conceptnota lokaal gezondheidsbeleid 2008-2012
Uitgever(s): Gemeente Leiden
2008 Extra vitamine g voor Delft
Uitgever(s): Gemeente Delft
2008 Gezond zijn en gezond blijven
Uitgever(s): Gemeente Rijswijk
2008 De Biltse kleur, kansen voor de wijken en de dorpen
Uitgever(s): Gemeente De Bilt
2008 Nota lokaal gezondheidsbeleid De Marne
Uitgever(s): Gemeente De Marne
2008 Lokaal gezondheidsbeleid
Uitgever(s): Gemeente Drimmelen
2008 Nota lokaal gezondheidsbeleid
Uitgever(s): Gemeente Druten
2008 Nota lokaal gezondheidsbeleid 2008-2011
Uitgever(s): Gemeente Geldrop-Mierlo
2008 Naar een op gezondheid gerichte lokale samenleving waarin iedereen kan meedoen
Uitgever(s): Gemeente Gemert-Bakel
2008 Nota lokaal gezondheidsbeleid 2008-2011
Uitgever(s): Gemeente Grave
2008 Meedoen in Heemstede
Uitgever(s): Gemeente Heemstede
2008 Lokaal gezondheidsbeleid 2008 - 2011
Uitgever(s): Gemeente Heeze-Leende
2008 "Nog meer gezonde jaren"
Uitgever(s): Gemeente Hillegom
2008 Gezond en wel(zijn)
Uitgever(s): Gemeente Horst aan de Maas
2008 "Samen werken aan de gezondheid van de burgers van Maasdonk"
Uitgever(s): Gemeente Maasdonk
2008 Gezondheid!
Uitgever(s): Gemeente Midden-Drenthe
2008 Naar een gezonder Roosendaal!
Uitgever(s): Gemeente Roosendaal
2008 Nota lokaal gezondheidsbeleid 2008-2011
Uitgever(s): Gemeente Son en Breugel
2008 Tweede Venrayse nota lokaal gezondheidsbeleid
Uitgever(s): Gemeente Venray
2008 Nota lokaal gezondheidsbeleid gemeente Zoeterwoude 2008 - 2012
Uitgever(s): Gemeente Zoeterwoude
2008 'Voorkomen is beter dan genezen'
Uitgever(s): Gemeente Alphen aan den Rijn
2008 Preventie in Amstelveens perspectief
Uitgever(s): Gemeente Amstelveen
2008 Nota lokaal gezondheidsbeleid Deurne 2008-2011
Uitgever(s): Gemeente Deurne
2008 Werkboek Lokaal Actief
Uitgever(s): Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ)
2008 Kinderen in tel databoek 2008
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2007 Interactieve beleidsvorming en lokaal sportbeleid
Uitgever(s): Windesheim, Lectoraat Bewegen en Gedragsbeïnvloeding
2007 Beleidswijzer sport en bewegen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2007 Interactieve beleidsontwikkeling
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2007 Welzijnsprogramma 2007
Uitgever(s): Gemeente Lopik
2007 Nota lokaal gezondheidsbeleid 2007-2011
Uitgever(s): Gemeente Zijpe
2007 Beter voor elkaar
Uitgever(s): Gemeente Baarn
2007 Gezond Epe
Uitgever(s): Gemeente Epe
2007 Lokaal gezondheidsbeleid 2008-2012
Uitgever(s): Gemeente Bedum
2007 Lokaal gezondheidsbeleid 2008 - 2012
Uitgever(s): Gemeente Borger-Odoorn
2007 Sterk op eigen wijze, wijs op eigen sterkte
Uitgever(s): Gemeente Dantumadeel
2007 Natuur en gezondheid
Uitgever(s): RMNO
2007 Voor een gezond Bussum
Uitgever(s): Gemeente Bussum
2007 Nota lokaal gezondheidsbeleid Leidschendam-Voorburg 2007-2011
Uitgever(s): Gemeente Leidschemdam-Voorburg
2007 Samenleving als medicijn
Uitgever(s): Gemeente Soest
2007 En morgen gezond weer op!
Uitgever(s): Gemeente Oegstgeest
2007 Groningen gaat steeds gezonder zorgen II
Uitgever(s): Gemeente Groningen
2007 Ommen kiest voor gezond leven
Uitgever(s): Gemeente Ommen
2007 Lokaal gezondheidsbeleid 2008-2011
Uitgever(s): Gemeente Oss
2007 Samenwerken aan gezond leven
Uitgever(s): Gemeente Hattem
2007 Nota lokaal gezondheidsbeleid 2007-2011
Uitgever(s): Gemeente Zwartewaterland
2007 Lokaal gezondheidsbeleid
Uitgever(s): Gemeente Naarden
2007 Lokaal gezondheidsbeleid 2007-2010
Uitgever(s): Gemeente Koggenland
2007 Startnotitie lokaal gezondheidsbeleid
Uitgever(s): Gemeente Oisterwijk
2007 Lokaal gezondheidsbeleid gemeente Sliedrecht 2007-2011
Uitgever(s): Gemeente Sliedrecht
2007 Kadernota lokaal gezondheidsbeleid 2007-2010
Uitgever(s): Gemeente Vught
2007 Nota lokaal gezondheidsbeleid Weesp 2008-2011
Uitgever(s): Gemeente Weesp
2007 Nota lokaal gezondheidsbeleid 2008-2011
Uitgever(s): Gemeente Wij bij Duurstede
2007 Nota lokaal gezondheidsbeleid Zwijndrecht 2007-2011
Uitgever(s): Gemeente Zwijndrecht
2007 Kinderen in tel databoek 2007
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2006 Kinderen in tel databoek 2006
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2006 Visie op uitvoering?
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2006 De wil tot verschil
Uitgever(s): Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
2006 Inhoud stuurt de beweging
Uitgever(s): SWP
2006 Relatie tussen de WCPV en de WMO
Uitgever(s): GGD Gelre-IJssel
2006 Promoting physical activity and active living in urban environments
Uitgever(s): World Health Organization Europe
2006 Nota lokaal gezondheidsbeleid gemeente Neerijnen 2006-2010
Uitgever(s): Gemeente Neerijnen
2006 Handreiking lokaal vrijetijdsbeleid
Uitgever(s): Koninklijke Vereniging MKB-Nederland
2006 Privatisering en commercialisering van sportaccommodaties
Uitgever(s): Universiteit Twente, DSP-groep BV
2005 Bestuur aan banden
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2005 Vertrouwen door dialoog
Uitgever(s): Verwey-Jonker instituut
2005 Lokaal gezondheidsbeleid 2005-2009
Uitgever(s): Gemeente Boxmeer
2005 Lokaal gezondheidsbeleid
Uitgever(s): Gemeente Valkenswaard
2004 Kadernota lokaal gezondheidsbeleid 2004-2007
Uitgever(s): Gemeente Best
2004 "Oonz'n grootsten riekdom dee wi'j hebt, is oonze gezoondheid"
Uitgever(s): Gemeente Losser
2004 Nota lokaal gezondheidsbeleid 2003 - 2007
Uitgever(s): Gemeente Margraten
2004 Nota lokaal gezondheidsbeleid 2004 - 2008
Uitgever(s): Gemeente Noordenveld
2004 Nota lokaal gezondheidsbeleid "gezond & wel"
Uitgever(s): Gemeente Waddinxveen
2003 Handreiking gemeentelijk tarieven- en subsidiebeleid in de sport
Uitgever(s): VNG Uitgeverij
2003 Interactief beleid in de sport
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2003 Kadernota lokaal gezondheidsbeleid 2003-2006
Uitgever(s): Gemeente Bussum
2003 Nota lokaal gezondheidsbeleid
Uitgever(s): Gemeente Heusden
2003 Nota lokaal gezondheidsbeleid 2003 -2007
Uitgever(s): Gemeente Maastricht
2003 Gezondheid in alle lagen
Uitgever(s): Gemeente Gorinchem
2002 Rotterdam sportstad
Uitgever(s): Team de Mission Rotterdam Sportstad
2002 De invloed van het collegeprogramma op fietsbeleid
Uitgever(s): Fietsberaad
2002 Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid
Uitgever(s): Vlaamse Overheid
2001 Beleidsvisie school en sport
Uitgever(s): Stichting Jeugd in Beweging
2001 Handboek lokaal jeugdsportbeleid
Uitgever(s): Stichting Jeugd in Beweging
2001 Jeugd in beweging
Uitgever(s): ES & E
2001 Kansen voor sport en bewegen in Limburg
Uitgever(s): Provincie Limburg
2001 Startnotitie
Uitgever(s):
2001 Jeugdparticipatie
Uitgever(s): Stichting Jeugd in Beweging
2001 De welzijnssector in beeld
Uitgever(s): VOG, Verdiwel
2000 Breedtesportimpuls Tilburg 2001-2006
Uitgever(s): Gemeente Tilburg
1999 Onderzoek lokaal sportbeleid in Noord-Holland
Uitgever(s): Sportservice Noord-Holland
1999 Best value through sport
Uitgever(s): Sport England
1999 De Leidse groene velden
Uitgever(s): Gemeente Leiden, Dienst Cultuur & Educatie
1999 Breedtesportimpuls Maastricht
Uitgever(s): Gemeente Maastricht
1999 Dienstbegroting 1999
Uitgever(s): Gemeente Maastricht, Publieke Werken en Sport
1998 Sportbeleid en sportinfrastructuur op lokaal niveau
Uitgever(s): NOC*NSF, Katholieke Universiteit Brabant
1998 Sturen op doelen, faciliteren op instrumenten
Uitgever(s): Ministerie van VWS
1998 Jeugdbeleid, jong beleid
Uitgever(s): Ontwikkeling Lokaal Preventief Jeugdbeleid, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
1998 Sociale en culturele verkenningen 1998
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1998 Partners in jeugdsportontwikkeling
Uitgever(s): Van Dijk, Van Soomeren en Partners BV (DSP)
1998 Sociale vernieuwing
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1997 Charlois in beweging?
Uitgever(s): Dienst Recreatie Rotterdam
1997 Bijlagenboek Charlois in beweging?
Uitgever(s): Dienst Recreatie Rotterdam
1997 Fiets voorop!
Uitgever(s): Gemeente Den Haag
1995 Lokale overheden en sportbeleid
Uitgever(s): Landelijke Contactraad
1995 Welzijnsbeleid in de lokale samenleving
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1994 Privatisering
Uitgever(s): NKS
1994 Sport onder dak
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Directie Sportzaken
1994 Sport onder dak of dakloos?
Uitgever(s): Van Dijk, Van Soomeren en Partners (DSP), SGBO
1994 Sport op lokaal niveau
Uitgever(s): Tweede-Kamerfractie Partij van de Arbeid
1993 Anti-discriminatiebeleid van de Provincie Zuid-Holland
Uitgever(s): LISWO (Leids Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzo
1993 Sport in de lokale verkiezingsprogramma's van de politieke partijen
Uitgever(s): NSF
1993 Lokaal jeugdbeleid
Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
1993 Contouren van een nieuw lokaal welzijnsbeleid
Uitgever(s): VUGA Uitgeverij B.V.
1992 Domeinen van welzijn
Uitgever(s): VUGA Uitgeverij B.V.
1991 Lokaal recreatiebeleid
Uitgever(s): Stichting Recreatie
1991 Sportieve vernieuwing
Uitgever(s): Recreatie Rotterdam
1989 Gemeentelijk sportbeleid
Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
1985 Reactie op recreatie
Uitgever(s): Geografisch en Planologisch Instituut Katholieke Universiteit Nijmegen, Werkgroep Recreatie en Toerisme
1980 Sportieve recreatie in gemeenten
Uitgever(s): Staatsuitgeverij
1979 Sportbeleid en onderzoek naar een gemeentelijk onderzoeksbeleid op sportgebied
Uitgever(s):
1971 Onderzoek recreatie en sport in de Haagse agglomeratie
Uitgever(s): N.V. v, h Nederlandse Stichting voor Statistiek
z.j. Kinderen in tel
Uitgever(s): Defence for Children, Bernard van Leer Foundation, NSGK, Verwey-Jonker Instituut
z.j. Gezond en wel in Boskoop
Uitgever(s): Gemeente Boskoop
z.j. 'We want the world and we want it ... now'
Uitgever(s): Gemeente Bussum
z.j. Samen beter
Uitgever(s): Gemeente Hardenberg
z.j. Meer doen aan gezondheid
Uitgever(s): Gemeente Haarlemmermeer
z.j. Nota lokaal gezondheidsbeleid
Uitgever(s): Gemeente Haarlemmerliede
z.j. Uitvoeringsprogramma lokaal gezondheidsbeleid 2008-2011 Hilvarenbeek
Uitgever(s): Gemeente Hilvarenbeek
z.j. Gezondheid, werk in uitvoering
Uitgever(s): Gemeente Hoorn
z.j. Nota lokaal gezondheidsbeleid
Uitgever(s): Gemeente Loppersum
z.j. Midden-Delfland, vitaal én gezonder!
Uitgever(s): Gemeente Midden-Delfland
z.j. Nota lokaal gezondheidsbeleid Nieuwkoop 2008-2011
Uitgever(s): Gemeente Nieuwkoop
z.j. Gezond, gewoon doen
Uitgever(s): Gemeente Nieuw-Lekkerland
z.j. Kadernota lokaal gezondheidsbeleid
Uitgever(s): Gemeente Nuenen
z.j. Gezond meedoen
Uitgever(s): Gemeente Opsterland
z.j. Gezondheid in alle lagen
Uitgever(s): Gemeente Papendrecht
z.j. Kadernota "fit in Velsen"
Uitgever(s): Gemeente Velsen
z.j. Gezonder in Zeist
Uitgever(s): Gemeente Zeist
z.j. Gezond, gewoon doen!
Uitgever(s): Gemeente Zederik