Visie & Beleidsplein

U zoekt op "buurtsportcoaches" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

228 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024 Participatietool voor buurtsport- en jongerenwerkactiviteiten
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2024 Samen sterk in sport en verbinding
Uitgever(s): Mulier Instituut
2024 Samenwerken voor een actieve toekomst
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023
BRC monitor
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Betrokkenheid buurtsportcoaches bij vluchtelingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Ontwikkelingen fte’s en normbedragen BRC-regeling
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2023 Behoeftepeiling bijscholing buurtsportcoaches 2022
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Tipkaart valpreventie
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2023 Blijer en meer zelfvertrouwen door de buurtsportcoach
Uitgever(s): Arko Sports Media
2023 Beter meten en meer bewegen in de openbare ruimte
Uitgever(s): HAN University of Applied Sciences
2023 Buurtsportcoaches over discriminatie in de sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 De verbinding van het zorg- en sportdomein
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Sport en bewegen voor vluchtelingen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2023 Buurtsportcoaches en mensen met een beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 De rol van de buurtsportcoach in het sportakkoord II en bij onderdelen van GALA
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Behoefte van sportverenigingen aan ondersteuning
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Wat is er veranderd aan het werk van sportfunctionarissen?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2022 De doorgroeimogelijkheden van buurtsportcoaches
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Leefstijlpreventie door verbinding van het zorg- en sportdomein
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 De inzet van buurtsport- en cultuurcoaches naar gemeentegrootte
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Tipkaart samenwerken met de sport- en beweegsector
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 De buurtsportcoach actief op de basisschool
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Tipkaart samenwerken op het gebied van sport en bewegen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Start(V)aardig: pedagogische-didactisch handelen in de kleutersport
Uitgever(s): KVLO
2022 Behoeftepeiling bijscholing buurtsportcoaches
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Denkers en doeners
Uitgever(s): Arko Sports Media
2022 De inzet van buurtsportcoaches voor mentale gezondheid
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Aan de slag met duurzaamheid
Uitgever(s): Sport in de buurt
2022 Monitoren en evalueren van het werk van buurtsportcoaches
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 De buurtsportcoach op de sportvereniging
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Sport en bewegen in de buurt (2022)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Buurtsportcoach
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2022 De buurtsportcoach op het voortgezet onderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 2022
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Lessen uit vijftien jaar buurtsportcoach
Uitgever(s): Arko Sports Media
2022 Hoe heeft de coronacrisis sport- en beweegstimuleringsactiviteiten door buurtsportcoaches beïnvloed?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2022 Meiden willen niet gezien worden, maar zich wel gezien voelen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2022 De buurtsportcoach op het voortgezet onderwijs
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2021 Sportimpuls
Uitgever(s): ZonMw
2021 Meedoen: inspiratiesheet over de inzet van sport en cultuur in relatie tot mensen die in armoede leven
Uitgever(s): Brede Regeling Combinatiefuncties
2021 Buurtsportcoaches
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Buurtsportcoach Kompas maakt buurtsportcoach slimmer en sterker
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 Medeopvoeders in de vrije tijd
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
2021 Een praktijkvoorbeeld van clubkadercoaching
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2021 De buurtsportcoach in het sportakkoord
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2021 Landelijke en lokale uitgaven aan gezondheidsbevordering
Uitgever(s): RIVM
2021 Waar liggen kansen en uitdagingen?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 Monitoren en evalueren van een complex sportbeleidsinstrument: de buurtsportcoach
Uitgever(s): Springer
2021 De buurtsportcoach: sport, bewegen en gezondheid verbonden
Uitgever(s): Springer
2021 De buurtsportcoach, van uitvoerder tot verbinder pur sang
Uitgever(s): Springer
2021 Het succes van de buurtsportcoach : vertrouwen, maatwerk en continuïteit
Uitgever(s): Springer
2021 De buurtsportcoach: zinvolle partner van een integrale aanpak van gezondheidsbevordering
Uitgever(s):
2021 Een verkenning van de impact van buurtsportcoaches en hun structurele inbedding op de samenwerking tussen de eerstelijnszorg en sport- en beweegsector
Uitgever(s):
2021 De relatie tussen de wervingsstrategie van de buurtsportcoach en kenmerken van bereikte deelnemers aan activiteiten van de buurtsportcoach
Uitgever(s):
2021 “My patient is looking for some guidance, can I send her to you?”
Uitgever(s): Vrije Universiteit (VU)
2021 Sporten en bewegen in tijden van corona
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Bevorder de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen met bewegen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 De inzet van de buurtsportcoach voor lokale sportakkoorden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Inspiratiesheet over esports, gaming en gamification
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Nieuws vanuit Onconet
Uitgever(s): Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie
2021 Successen en belemmeringen in de doorgeleiding van patiënten van oncologische fysiotherapeuten naar sport en bewegen buiten de zorg
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 2021
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Observaties en aanbevelingen uit de Community of Practice Sportief bewegen tussen beleid en praktijk
Uitgever(s): Bureau Mozaiek
2021 Evaluatie Brede Regeling Combinatiefuncties
Uitgever(s): Regioplan
2021 Buurtsportcoach
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2021 Hoe ervaren buurtsportcoaches bewegen met kinderen van 0 tot 6 jaar?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Wat is de sociaaleconomische waarde van sport en bewegen?
Uitgever(s): Sport in de buurt
2021 Buurtsportcoaches brengen ouderen in beweging
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Buurtsportcoaches in Den Haag
Uitgever(s): Haagse Hogeschool
2021 Een mooie kans om nog beter te analyseren wat de buurtsportcoaches opleveren.
Uitgever(s): Buurtsportcoach Kompas
2021 Financiering buurtsportcoaches
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2021 Gemeentegrootte en inzet van buurtsportcoaches
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2020 Competentieontwikkeling van sport- en cultuurcoaches
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 De impact van de coronamaatregelen op de werkzaamheden van buurtsportcoaches
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 De inzet van de buurtsportcoach voor het Nationaal Sportakkoord
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Buurtsportcoach belangrijke verenigingsadviseur in coronatijd
Uitgever(s): Arko Sports Media
2020 Webinar Ondernemerschap in de sport en cultuur
Uitgever(s): BuurtSportCoach
2020 Sport en bewegen in de buurt (2020)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Front-line professionals and local sport policy: a theoretical framework
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2020 Sporten en bewegen voor mensen met een beperking: de inzet van de buurtsportcoach
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 2020
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Tussentijdse observaties en aanbevelingen uit de Community of Practice Sportief Bewegen tussen beleid en praktijk
Uitgever(s): Bureau Mozaiek
2020 Buurtsportcoach
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2019 Q&A monitoring en evaluatie rondom de inzet van buurtsportcoaches
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Wat kunnen buurtsportcoaches betekenen voor de sportvereniging?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 De belangrijke, complexe rol van de teamleider
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Sportieve gesteldheid
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2019 Wat doen de buurtsportcoaches in mijn gemeente nu precies?
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2019 Erkende sport- en beweeginterventies
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2019 Tevredenheid alom over buurtsportcoaches
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Personal development of disadvantaged youth through community sports
Uitgever(s): Routledge
2019 Financiële aspecten van lokaal sportbeleid 2018
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Een buurtsportcoach op uw vereniging?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 2019
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Buurtsportcoach
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2018

Stappenplan voor het monitoren en evalueren van de inzet van buurtsportcoaches
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018
Monitoring en evaluatie inzet buurtsportcoach
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport
2018 Tipsheet duurzame en integrale lokale inzet van de buurtsportcoach
Uitgever(s): Sport & Bewegen in de Buurt, Kenniscentrum Sport
2018 Van impuls naar duurzaamheid?
Uitgever(s): DSP
2018 Evaluatieonderzoek naar de inzet van buurtsportcoaches
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Bestuurlijke afspraken Brede Regeling Combinatiefuncties
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
2018 Buurtsportcoaches zijn een kostbaar goed
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018
Plezier in bewegen
Uitgever(s): Nederlandse Sportraad, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, Onderwijsraad
2018 Nieuwe kansen voor buurtsportcoaches en cultuurcoaches
Uitgever(s): VSG, LKCA, Kenniscentrum Sport
2018 Webinar 'Nieuwe kansen voor buurtsportcoaches en cultuurcoaches'
Uitgever(s): Sport & Bewegen in de Buurt
2018 Het beroep van de buurtsportcoach
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Werkgevers van buurtsportcoaches
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 De buurtsportcoach in al zijn facetten
Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool
2018 Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2018
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Sport en bewegen in de buurt (2018)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 De buurtsportcoach: typen, taken en aanpak
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 De inzet van buurtsportcoaches door gemeenten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Buurtsportcoach
Uitgever(s): Programma Sport en Bewegen in de Buurt
2018 Gehandicaptensportbeleid bij gemeenten
Uitgever(s): Vereniging Sport en gemeenten
2018 De verbindelaar
Uitgever(s): Burgerbrink
2018 Investeer in beleid, niet in beton
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2018 Samenwerken op wijkniveau
Uitgever(s): KVLO
2017 Sportimpuls, meting 2017
Uitgever(s): Kennispraktijk, Mulier Instituut
2017 De buurtsportcoach als verbinder
Uitgever(s): Wageningen University & Research
2017 Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2017
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Evaluatie buurtsportcoaches
Uitgever(s): Mulier Instituut, Sportkunde-opleidingen
2017 Bijlagenrapport werkwijze naar type buurtsportcoach
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Evaluatie EVC-traject buurtsportcoaches
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Branchestandaard Erkenning Verworven Competenties, EVC buurtsportcoaches
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Factsheet wat je moet weten over de sportvereniging
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Activerende leefstijlinterventies Amsterdam 2015-2016
Uitgever(s): GGD Amsterdam
2017 10 tips voor buurtsportcoaches over samenwerking met het wijkteam
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 De buurtsportcoach en de verbinding tussen zorg, sport en bewegen
Uitgever(s): Wageningen Universiteit, Academische werkplaats AMPHI, Radboud Universiteit
2017
Sport als playground voor integratie
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Sport als playground voor integratie
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017
Sport as a playground for integration
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 The care sport connector in the Netherlands
Uitgever(s): Wageningen University
2017 The broker role in de connection between the primary care sector and the sport sector
Uitgever(s):
2017 De sportfunctionaris als Gezonde Schoolondersteuner
Uitgever(s): Gemeente Hoogeveen
2017 Mensen met een chronische aandoening in beweging door goede samenwerking met de gezondheidszorg
Uitgever(s): Projectgroep Sport & Bewegen in de Buurt
2017 Samenvatting monitor brede impuls combinatiefuncties 2017 (over 2017)
Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), BMC Onderzoek
2017 Buurtsportcoach
Uitgever(s): Programma Sport en Bewegen in de Buurt
2017 Gemeenten enthousiast over inzet buurtsportcoach
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2017 Invloed uitoefenen op de gemeenteraadsverkiezingen 2018
Uitgever(s): KVLO
2016 Sportuitgaven en beleidsinzet van Limburgse gemeenten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Verdiepingsonderzoek buurtsportcoaches 2016: tabellenrapportage
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Buurtsportcoach
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Samenvatting monitor brede impuls combinatiefuncties 2016 (over 2016)
Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten, BMC Onderzoek
2016 Sportprofessional ben je niet alleen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Opzetten van een lokale samenwerking tussen zorg, sport en bewegen: inzet van buurtsportcoach als schakel en makelaar
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Wat is het voordeel van wijkgericht coördineren van buurtsportcoaches?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Een greep uit het werk van de buurtsportcoaches in Opsterland
Uitgever(s): Sport Fryslân
2016 's-Hertogenbosch leidt vluchtelingen op tot Citytrainer
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 The role of community sports coaches in creating optimal social conditions for life skill development and transferability
Uitgever(s):
2016 Werkboek voor de buurtsportcoach
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
2016 Transitie van gemeenten: loslaten en ruimte geven
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Buurtsportcoach kan brug slaan tussen vluchtelingen en lokaal sportaanbod
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 iSpace Sports: Gymzaal 2.0 met LED-lijnen en beamers
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Verbinding zorg, sport en bewegen
Uitgever(s): Wageningen University
2016 Operationele context buurtsportcoach
Uitgever(s): Wageningen Universiteit
2016 Vernieuwende samenwerkingen, bijzondere resultaten
Uitgever(s): Sportservice provincie Utrecht
2016 Buurtsportcoaches in beweging
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Eerste buurtsportcoaches ontvangen branchecertificaat
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Pesten op sportverenigingen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Grenzeloos actief
Uitgever(s): Programma Grenzeloos actief, Programma Sport en Bewegen in de Buurt, Arko Sports Media
2016 The connection between the primary care and the physical activity sector: professionals’ perceptions
Uitgever(s):
2016 The role of the care sport connector in the Netherlands
Uitgever(s):
2016 Op weg naar een beroepsvereniging 'buurtsportcoaches'?
Uitgever(s): Kennispraktijk
2016 Samenvatting monitor brede impuls combinatiefuncties 2016 (over 2015)
Uitgever(s): BMC Onderzoek
2016 Buurt Onderwijs en Sport-medewerker
Uitgever(s): KVLO
2016 Sport mbo-ers aan het werk
Uitgever(s): KVLO
2016 Buurtsportcoach, bekroon je ervaring
Uitgever(s): Arko Sports Media B.V.
2015 Wensen en behoeften van de buurtsportcoach
Uitgever(s): Kwaliteitsimpuls Buurtsportcoaches
2015 Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2015
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 (Buurt)sportcoaches, zorg en welzijn
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Buurtsportcoach Anoek van der Velden
Uitgever(s):
2015 Buurtsportvereniging - Haarlemmermeer
Uitgever(s):
2015 Actie ondernemen en gaan met elkaar!
Uitgever(s):
2015 Welke aanpak werkt en wat leveren de beweegactiviteiten op?
Uitgever(s): ZonMw
2015 Samenwerking tussen woningcorporaties en sport in de wijk
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 De bijdrage van Harten voor Sport (2014)
Uitgever(s): Harten voor Sport, Hogeschool Utrecht
2015 Kamerbrief Rapporten sport en bewegen in de buurt
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2015 Breng mensen met een beperking blijvend in beweging (factsheet gehandicaptensport)
Uitgever(s): Projectgroep Sport & Bewegen in de Buurt
2015 Buurtsportcoach
Uitgever(s): Programma Sport en Bewegen in de Buurt, Arko Sports Media
2015 De buurtsportcoach maakt het verschil, maar is op nog zoveel plekken nodig
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Deze doelgroep heeft meer drempels te overwinnen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Samenvatting monitor impuls brede scholen, sport en cultuur 2014 (over 2013)
Uitgever(s): BMC Onderzoek
2015 Gezonde leerlingen op gezonde scholen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 De kracht van buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen
Uitgever(s): Special Heroes
2015 Goed werkgeverschap is een must
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Je ziet ze echt helemaal opfleuren
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Betrokkenheid, daar draait het om
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 We hebben al veel nuttige verbindingen gelegd
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 De Buurtsportcoach Academy Overijssel
Uitgever(s): Sportservice Overijssel
2015 NISB start pilot om competenties buurtsportcoach in kaart te brengen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Ouderbetrokkenheid op playgrounds: altijd zinvol en haalbaar?
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Buurtsportcoaches steeds vaker bij Sportimpuls ingezet
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kennispraktijk
2015 Nederland telt meer dan 2600 fte buurtsportcoaches en 665 Sportimpulsprojecten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Buurtsportcoach
Uitgever(s): Programma Sport en Bewegen in de Buurt, Arko Sports Media
2015 Sport als de bindende factor in jeugdzorg Amsterdam
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches in Overijssel 2015
Uitgever(s): Sportservice Overijssel
2015 Thesis sport en bewegen in de buurt
Uitgever(s): Wagner Group, Sport Management Institute
2015 Actie ondernemen en gaan met elkaar!
Uitgever(s): KVLO
2015 Succesfactor: rolmodel inzetten als buurtsportcoach
Uitgever(s): KVLO
2015 Een kickboksclub op school
Uitgever(s): KVLO
2014 Verdiepingsonderzoek buurtsportcoaches 2014
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kennispraktijk
2014 Sportimpuls, meting 2014
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kennispraktijk
2014 Buurtsportcoaches van start!
Uitgever(s): Kennispraktijk
2014 Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2014
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Voorstudie effectmeting buurtsportcoaches 2014
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 De buurtsportcoach bestaat niet... Hoe kunnen we hem beter maken?
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2014 De buurtsportcoach als 'aansluitfunctionaris' van sociale wijkteams
Uitgever(s): Arko Sport Media
2013 Actieprogramma Taskforce Belemmeringen Sport en Bewegen in de Buurt
Uitgever(s): Taskforce Belemmeringen Sport en Bewegen in de Buurt
2013 Aanpak gezonde leefstijl en gezondheidsverschillen dmv buurtsportcoaches regeling 2013-2016
Uitgever(s): GGD Gelderland-Zuid, het Interlokaal, Sportservice Nijmegen
2013 Sportimpuls
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kennispraktijk - voor sport, onderwijs en gezondheid
2013 Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt, 2013
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Impuls lokaal bekeken
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kennispraktijk - voor sport, onderwijs en gezondheid
2013 Samenvatting monitor impuls brede scholen, sport en cultuur 2013 (over 2012)
Uitgever(s): BMC Onderzoek
2013 Kamerbrief Reactie rapportage Taskforce 'belemmeringen Sport en Bewegen in de Buurt'
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2013 Kansen in en om de school met de buurtsportcoach
Uitgever(s): KVLO
2013 De praktijk is leidend
Uitgever(s): Arko Sports Media
2012 Proeftuinen voor opleiding en vorming van buurtsportbegeleiders die de sportieve recreatie in de eigen woon- en leefomgeving stimuleren
Uitgever(s): Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB) i.s.m. Koepel Lokale Diensteneconomie
2012 Aan de slag met de buurtsportcoach
Uitgever(s): Werkgroep flankerend beleid buurtsportcoaches
2012 Model overeenkomsten en functieprofielen
Uitgever(s): Werkgroep flankerend beleid buurtsportcoaches
2012 Positief opvoeden en opgroeien
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2012 Sport als zorgtraject
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
2012 Bruggen bouwen met beweegmakelaars
Uitgever(s):
z.j. Sport en Bewegen in de Buurt
Uitgever(s): Projectbureau Sport en Bewegen in de Buurt
z.j. Sport en bewegen in de buurt (film)
Uitgever(s): Projectbureau Sport en Bewegen in de Buurt
z.j. Buurtsportcoach: brand yourself in vijf stappen
Uitgever(s): Programma Sport en Bewegen in de Buurt
z.j. Monitoring Nationaal Sportakkoord
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu