Visie & Beleidsplein

U zoekt op "financiering" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

241 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024 De opstelling aan de top
Uitgever(s): Nederlandse Sportraad
2023 Foto organisatie en financiering topsport
Uitgever(s):
2023 Betaalbaarheid van sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Betaalbaarheid van sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 The geopolitical economy of sport
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2023 Kwalitatieve analyse organisatie en financiering topsport
Uitgever(s): NLsportraad
2023 Monitor sportuitgaven gemeenten 2022
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Sportaccommodaties in Nederland 2023
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Gevolgen van de coronacrisis voor de sportevenementensector
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Handreiking clubkadercoaching
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Mogelijke financiering van clubkadercoaching
Uitgever(s):
2022 Monitor financiële stromen in de breedtesport 2020
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Consumentenuitgaven aan sport 2019-2021
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Contributiemonitor 2021/2022
Uitgever(s): Mulier Instituut, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Fontys Hogeschool Tilburg
2022 Stijgende trend in uitgaven voor sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2022 Monitor Sport en corona V
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 De financiële gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportsector, hoofdstuk 8
Uitgever(s):
2021 Wettelijk en financieel addendum
Uitgever(s): NLsportraad
2021 Meer bewegen en een sterker sportstelsel
Uitgever(s): Rebel
2021 Monitor Sport en corona III
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Ondersteuningsstructuur, hoofdstuk 7
Uitgever(s):
2021 Sportverenigingen, hoofdstuk 3
Uitgever(s):
2021 De Nederlandse topsport, hoofdstuk 5
Uitgever(s):
2021 Landelijke en lokale uitgaven aan gezondheidsbevordering
Uitgever(s): RIVM
2021 Hoe financieren we preventie met het oog op gezondheidsbevordering?
Uitgever(s): Andersson Elffers Felix
2021 Lesreeksen voor bewegingsonderwijs in het primair onderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Toekomstperspectief in tijden van corona
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Kiezen voor houdbare zorg
Uitgever(s): Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)
2021 Monitor Sport en corona IV
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Toegangsprijsmonitor 2020/2021
Uitgever(s): Mulier Instituut, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Fontys Economische Hogeschool Tilburg
2021 Contributiemonitor 2020/2021
Uitgever(s): Mulier Instituut, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Fontys Hogeschool Tilburg
2021 Monitor sportuitgaven gemeenten 2020
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Sportondernemers, hoofdstuk 4
Uitgever(s):
2021 Ondersteuningsstructuur, hoofdstuk 7
Uitgever(s):
2021 Er mag (nieuw) gebouwd worden.
Uitgever(s): KVLO
2021 De belofte van de social impact bond
Uitgever(s): Uitgeverij SWP
2021 Financiering buurtsportcoaches
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2020 Europese financieringsmogelijkheden voor onderzoek en innovatie op het gebied van sport en bewegen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 Gevolgen coronacrisis voor sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Vier van de tien sportverenigingen in Nederland voelen zich in voortbestaan bedreigd
Uitgever(s): Arko Sports Media
2020 Gevolgen coronacrisis voor schaakverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Gevolgen coronacrisis voor bridgeverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Droom sportevenementenzomer 2020 spat uiteen
Uitgever(s): Sponssorreport
2020 Het speelveld van de sport
Uitgever(s): NLsportraad
2020 Rondje langs de velden I
Uitgever(s): NLsportraad
2020 Rondje langs de velden II
Uitgever(s): NLsportraad
2020 De Europese spelregels
Uitgever(s): NLsportraad
2020 De prijzen van sport
Uitgever(s): NLSportraad
2020 Sportverenigingen, hoofdstuk 3
Uitgever(s):
2020 De ongeorganiseerde sport en actieve vormen van recreatie, hoofdstuk 5
Uitgever(s):
2020 De Nederlandse topsport, hoofdstuk 6
Uitgever(s):
2020 Sportevenementen, hoofdstuk 7
Uitgever(s):
2020 Ondersteuningsstructuur, hoofdstuk 8
Uitgever(s):
2020 De financiële gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportsector, hoofdstuk 9
Uitgever(s):
2020
De opstelling op het speelveld
Uitgever(s): Nederlandse Sportraad (NLsportraad)
2020 Gevolgen coronacrisis voor sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Contributiemonitor 2019/2020
Uitgever(s): Mulier Instituut, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Fontys Economische Hogeschool Tilburg
2020 De financiële stromen in de sport in Amstelveen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Sportondernemers, hoofdstuk 4
Uitgever(s):
2020 De Nederlandse topsport, hoofdstuk 6
Uitgever(s):
2020 De financiële gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportsector, hoofdstuk 9
Uitgever(s):
2020 Slotbeschouwing, hoofdstuk 10
Uitgever(s):
2020 Veerkracht van de Nederlandse topsportsector in tijden van corona
Uitgever(s): Arko Sports Media
2020 Winnen & winsten in de sportbusiness
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Financiële aspecten van lokaal sportbeleid 2018
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Verwachte ontwikkeling van gemeentelijke sportuitgaven
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2019 Handboek welzijn op recept
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2019 Contributiemonitor 2017/2018
Uitgever(s): Mulier Instituut, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
2019 Contributiemonitor 2018/2019
Uitgever(s): Mulier Instituut, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
2019 Wat is Life Goals waard?
Uitgever(s): Society impact
2018 Europese financieringsmogelijkheden voor onderzoek en innovatie op het gebied van sport en bewegen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 De gecombineerde leefstijlinterventie nader bekeken
Uitgever(s): Zorginstituut Nederland
2018 Fiscaliteit bij sportevenementen
Uitgever(s): Nederlandse Sportraad
2018 Betaalbaarheid en betalingsbereidheid
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Stip op de horizon
Uitgever(s): Nederlandse Sportraad
2018 Consumentenuitgaven aan sport 2018
Uitgever(s): Mulier instituut
2018 Monitor sportuitgaven gemeenten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 There is no such thing as a free run
Uitgever(s): KU Leuven
2017 Klinkende munt
Uitgever(s): Werkgroep Externe Financiering
2017 Financiën sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Sportuitgaven van gemeenten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Stip op de horizon
Uitgever(s): Nederlandse Sportraad
2017 Gratis sporten bestaat niet
Uitgever(s): KU Leuven
2017 Introductie op de Financieringswijzer voor het sport- en beweegbeleid van gemeenten
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Europese financieringsmogelijkheden voor onderzoek en innovatie op het gebied van sport en bewegen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Consumentenuitgaven aan sport 2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Providing for the rich?
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2017 Monitor sportuitgaven gemeenten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Het seizoen in cijfers 2014/'15
Uitgever(s): KNVB Expertise
2016 Financiering en borging van een sociaal sportinitiatief
Uitgever(s):
2016 Geld aanvragen voor een sociaal sportinitiatief
Uitgever(s):
2016 Geld op en rond het veld
Uitgever(s): KU Leuven
2016 Meerwaarde financiële acties verenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 A performance evaluation of professional football organisations in the Netherlands
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2016 Terugrollend geld
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2016 Donkere wolken
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Health impact bond
Uitgever(s): Society Impact
2015 Financiering van preventie
Uitgever(s): ZorgmarktAdvies
2015 Beheersmonitor sport
Uitgever(s): BDO Accountants & Adviseurs, Christelijke Hogeschool Windesheim
2015 Financiën van de sport: sportbonden 2013
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Hollands glorie
Uitgever(s): Stichting de Nationale Sporttotalisator ("De Lotto")
2015 Onderzoek naar de haalbaarheid en toepasbaarheid van Health Impact Bonds voor gesubsidieerde projecten van ZonMw
Uitgever(s): ZonMw
2015 Ontwikkeling financiën sportverenigingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Twee vijfde van sportverenigingen teren in op reserves
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 1 op 7 verenigingen rekent recessie door aan leden
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Sportimpuls? Clubs hebben (financiële) begeleiding nodig!
Uitgever(s): Sport Knowhow XL
2015 Lidmaatschap sportverenigingen in Nederland het hoogst van Europa
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Ook ‘sport als middel’ is geld waard… Maar hoeveel?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Meer inzicht in financiering van (sport)activiteiten voor kinderen met overgewicht en obesitas
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Gemeenten geven bijna € 1,2 miljard uit aan sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Sportbonden monitor 2014
Uitgever(s): NOC*NSF
2015 Rijksbegroting 2016
Uitgever(s): Ministerie van Financiën
2015 Sportbeleid in Gennep – financiën
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Fondsenboek 2015
Uitgever(s): Uitgeversmaatschappij Walburg Pers i.s.m. Kennisbank Filantropie
2015 Schoolplein14 mooi initiatief
Uitgever(s): KVLO
2015 1 op 7 verenigingen rekent recessie door aan leden
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Goud geld in de sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2014 Budgethandboek 2014
Uitgever(s): Nibud
2014 Het seizoen in cijfers 2012/'13
Uitgever(s): KNVB Expertise
2014 Behoefte onderzoek naar een overbruggings- en/of pensioenregeling voor topsporters
Uitgever(s): NOC*NSF, NL Sporter
2014 Sportsector crisisbestendig
Uitgever(s): NRIT Media
2014 Rijksbegroting 2015
Uitgever(s): Ministerie van Financiën
2014 Voorstudie financiële aspecten van sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 VoordeBuurt
Uitgever(s): RegioBank
2014 Filantropie als financiële steun voor sportverenigingen in Nederland
Uitgever(s): Sport Management Institute
2014 Small business developement & financing in the Dutch sport industry
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2014 Inzicht in kosten en baten van sport en bewegen
Uitgever(s):
2014 Nationaal Sportdebat 8: Koen Breedveld, directeur Mulier Instituut
Uitgever(s): Arko Sports Media
2014 Sport, wat gaat dat kosten?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Gezondheid loont
Uitgever(s): Centraal Planbureau (CPB)
2013 Samen scoren
Uitgever(s): Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht
2013 Recessiepeiling gemeenten 2013
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Crowdfunding, de nieuwe manier van financiering in de sport?
Uitgever(s): Wagner Group, Sport Management Instituut
2013 Leefstijldifferentiatie in de zorgverzekering
Uitgever(s): Centrum voor Ethiek en gezondheid
2013 Overheidssteun voor ijsbanen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 European sport management quarterly
Uitgever(s): Routledge, Tayler & Francis Group
2013 Sport en recessie 2013
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Subsidie in de sport loont
Uitgever(s):
2012 Fan power football money league
Uitgever(s): Deloitte, Sports Business Group
2012 Monitoring and evaluation report 2011
Uitgever(s): The Football Foundation
2012 Integrale zorg in de buurt
Uitgever(s): NYFER
2012 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013
Uitgever(s):
2012 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013
Uitgever(s):
2012 Sport en economie
Uitgever(s): Arko Sports Media
2012 Toekomstige financiering van accommodaties sportverenigingen
Uitgever(s): Wagner Group, Sport Management Instituut
2012 European sport management quarterly
Uitgever(s): Routledge, Tayler & Francis Group
2012 Wat besteden we als vakgroep?
Uitgever(s): KVLO
2012 Pecuniam et circenses
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
2012 Watersport en… school!
Uitgever(s): KVLO
2012 Richtlijnenhandboek prognose economische impact
Uitgever(s): Werkgroep Evaluatie Sportevenementen
2011 Gezond leven in tijden van schaarste
Uitgever(s): NIGZ, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2011 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012
Uitgever(s):
2011 European sport management quarterly
Uitgever(s): Routledge, Tayler & Francis Group
2011 Gezond leven in tijden van schaarste
Uitgever(s): Gezondheidsinstituut NIGZ, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2011 Reader masterclass financiering van sport en gezondheid
Uitgever(s): NIGZ, Moonen Sport & Leisure, NISB Consult
2011 Zorgen van sportclubs
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam
2011 Fondsenboek 2011
Uitgever(s): Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN)
2010 Financieel fundament onder 'Olympisch' sportonderzoek
Uitgever(s): Moonen Sport & Leisure
2010 Rapport werkgroep structurele financiële positie betaaldvoetbalorganisaties
Uitgever(s): Werkgroep Vermeend
2010 Kop of munt
Uitgever(s): ...daM uitgeverij
2010 De gecombineerde leefstijlinterventie
Uitgever(s): College voor zorgverzekeringen (CVZ)
2010 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011
Uitgever(s):
2010 European sport management quarterly
Uitgever(s): Routledge Taylor & Francis Group
2010 Breedtesport-topsport: een dure relatie
Uitgever(s): Sport Management Institute
2010 BDO onderzoek hockeyfinanciën 2010
Uitgever(s): BDO
2010 Gemeenten laten geld liggen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2009 Betaalbaarheid van cursusactiviteiten bij Centra voor de Kunsten
Uitgever(s): Nibud
2009 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2009 European sport management quarterly
Uitgever(s): Routledge Taylor & Francis Group
2009 Sportsponsoring
Uitgever(s): Pearson Education Benelux
2009 Sport en fiscus
Uitgever(s): Kluwer
2008 Jaarboek sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2008 Factsheet rapportage sport 2008
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), W.J.H. Mulier Instituut
2008 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2008 Onderzoek naar investeringsbereidheid supporters FC Twente
Uitgever(s): Universiteit Twente
2007 Sportvereniging en fiscus / vragen over sportvereniging en fiscus
Uitgever(s): Ernst & Young
2007 Jaarboek sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2007 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2008
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2007 Onbetaalbaar?
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut, Arko Sports Media
2007 Sportverenigingen en financiën
Uitgever(s): Ernst & Young
2007 Sport funding and finance
Uitgever(s): Elsevier
2006 Jaarboek sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2006 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2007
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2006 Financiering van natuur op golfbanen
Uitgever(s): Nationaal Groenfonds
2006 Bewegen als fun
Uitgever(s): ZonMw
2005 Jaarboek sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2005 Can we afford to live longer in better health ? (Langer leven in betere gezondheid lost vergrijzingsprobleem niet op)
Uitgever(s): Centraal Planbureau (CPB)
2005 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2006
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2005 European sport management quarterly
Uitgever(s): Routledge Taylor & Francis Group
2004 Sportverenigingen en accommodaties
Uitgever(s): NOC*NSF
2004 Jaarboek sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2004 Evaluatie stipendiumregeling A-sporters
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2004 The business of sports
Uitgever(s): Jones and Bartlett Publishers
2004 European sport management quarterly
Uitgever(s): Routledge Taylor & Francis Group
2004 We hoeven er niet aan te verdienen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2004 The economics of staging the Olympics
Uitgever(s): Edward Elger publishing
2004 Events im sport
Uitgever(s): Institut für Sportökonomie und Sportmanagement
2004 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2005
Uitgever(s): Sdu Uitgevers
2003 Van sporttoto tot de lotto
Uitgever(s): De Vrieseborch
2003 Nationaal onderzoek hockeycontributie 2003
Uitgever(s): BDO Acocuntants en adviseurs
2003 Opheffen van buitenspel
Uitgever(s): Stichting de Ombudsman, NebasNsg
2003 Sportuitgaven onderzoek
Uitgever(s): Nibud
2003 Event sponsorship
Uitgever(s): John Wiley & Sons, Inc.
2002 Subsidieregeling welzijnsbeleid
Uitgever(s):
2002 Sporten met een handicap
Uitgever(s): Diepens en Okkema
2002 Topsportevenementen en -accommodaties
Uitgever(s): Ernst & Young Belastingadviseurs, adviesgroep Subsidies
2002 Toekomstscenario's Haarlemse gymlokalen
Uitgever(s): Marktplan Adviesgroep B.V.
2002 The economics of sports
Uitgever(s): Pearson Education, Inc.
2001 Sponsoren en gesponsord worden
Uitgever(s): BDO Accountants en Adviseurs
2001 Topsportevenementen en -accommodaties
Uitgever(s): Ernst & Young Accountants
2001 Proposal submission forms for financial support from the EC for shared-cost RTD actions
Uitgever(s): European Commission
2000 Sport Informatie bulletin, nr. 55, 2000
Uitgever(s): Clearing House
2000 Als het balletje gaat rollen
Uitgever(s): Wietse Verhaert
1999 NOC*NSF richtlijnen voor het aanvragen van SNS/NIL-gelden ten behoeve van de sport uitgave 2000
Uitgever(s): NOC*NSF
1998 Ledenberaad fonds voor de topsporter
Uitgever(s): NOC*NSF
1998 Bestedingsplan 1998 SNS/NIL-gelden
Uitgever(s): NOC*NSF
1998 FC Den Bosch
Uitgever(s):
1998 Principles and practice of sport management
Uitgever(s): Aspen Publishers
1997 Pay dirt
Uitgever(s): Princeton University Press
1997 NOC*NSF richtlijnen voor het aanvragen van SNS/NIL-gelden ten behoeve van de sport uitgave 1998
Uitgever(s): NOC*NSF
1996 De nationale bestedingen aan sport
Uitgever(s): SEO
1996 En sponsors zijn al net zo moeilijk te vinden als vrijwilligers
Uitgever(s): NOC*NSF
1996 NSG Geldwijzer
Uitgever(s): NSG
1995 Eerst de knikkers dan het spel
Uitgever(s): Bureau S.P.O.R.T.
1995 Haalbaarheidsstudie centraal orgaan voor onderzoek op het gebied van sport en gezondheid
Uitgever(s): Berenschot
1995 NOC*NSF richtlijnen voor het aanvragen van SNS/NIL-gelden ten behoeve van de sport uitgave 1996
Uitgever(s): NOC*NSF
1994 Sociaal-culturele berichten 1994-12
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
1993 Marketing places
Uitgever(s): The Free Press
1992 De financiering van de sportwereld
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1992 Profijtheffing bij recreatievoorzieningen
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1990 Inspelen en ......meespelen
Uitgever(s): Nederlandse Sport Federatie
1987 Sport
Uitgever(s): Instituut voor Toegepaste Sociologie
1987 Sportbonden en de organisatie van grote sportevenementen
Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, Stafdirectie Onderzoek & Ontwikkeling
1982 Geldstromen naar, in en vanuit de sport
Uitgever(s): Coördinatie adviesgroep sportfinanciering
1978 Rapport roeisport
Uitgever(s): Amsterdamsche Roeibond
1976 Nota sportfinanciering
Uitgever(s): Nederlandse Sport Federatie (NSF)
1966 De gemeente en de sport
Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
z.j. FAQ: huisvesting
Uitgever(s): KVLO
z.j. Overbruggingsvoorziening voor topsporters
Uitgever(s): NL Sporter
z.j. Handboek financieel management primair onderwijs
Uitgever(s): Sdu Uitgevers