Visie & Beleidsplein

Sportbouwer 2.0

Een evaluatiestudie naar de effecten van Sportbouwer

Bruijn, A.G.M. de, Mombarg, R., Pruim, A., & Hanzehogeschool Groningen, Instituut voor Sportstudies (2023). Sportbouwer 2.0: Een evaluatiestudie naar de effecten van Sportbouwer. Groningen: Hanzehogeschool Groningen.

Doelstellingen van Sportbouwer

Het overstijgende doel van de aanpak ‘Zelfstandig sporten van kinderen met DCD’ is om kinderen met DCD meer eigen regie te geven in het verbeteren van hun motorische vaardigheden en daarmee sportdeelname, zelfregulatie en maatschappelijke participatie te stimuleren. Dit project poogt daar een bijdrage aan te leveren. Onderdeel van het project is de interventie Sportbouwer, welke zich richt op kinderen in de leeftijd van zes tot twaalf jaar met een motorische ontwikkelingsachterstand, met specifieke aandacht voor kinderen met DCD: een coo?rdinatie- ontwikkelingsstoornis.

Het hoofddoel van Sportbouwer is het stimuleren van de sportdeelname van kinderen. Er wordt beoogd dat na het volgen van Sportbouwer 70% van de kinderen aangeeft meer te zijn gaan sporten, bewegen en spelen in de vrije tijd.

Onderzoeksopzet

Doelstelling
Dit onderzoeksproject heeft als doel om meer inzicht te krijgen in (ervaren) effecten van de erkende interventie Sportbouwer en welke componenten daarin een rol spelen. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen eraan bijdragen dat de interventie Sportbouwer naar een hoger erkenningsniveau doorgroeit (goed onderbouwd of eerste aanwijzingen voor effectief). Dit leidt tot de volgende hoofvragen:

  1. In hoeverre heeft de interventie Sportbouwer effect op de sportdeelname, de sportvaardigheden, de ervaren motorische competentie, het zelfvertrouwen en de motivatie voor en het plezier in het bewegen van kinderen met DCD?*

  2. Wat zijn volgens de gebruikers en direct betrokkenen de belangrijkste componenten bij het bereiken van deze effecten?

* In deze evaluatiestudie is niet gekeken naar effecten op zelfregulatie, omdat deze in een eerdere studie al uitgebreid in kaart zijn gebracht (Mombarg et al., 2018).

Uitgever(s): Hanzehogeschool Groningen,

Download(s)

Sportbouwer 2.0 – Een evaluatiestudie naar de effecten van Sportbouwer

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Anne de Bruijn
Remo Mombarg
Arjan Pruim
Hanzehogeschool Groningen, Instituut voor Sportstudies

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

interventies
kinderen
lichamelijke ontwikkeling
mensen met een lichamelijke beperking
motorische achterstand