Visie & Beleidsplein

U zoekt op "kinderen" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

1018 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024 Practical steps needed to achieve impact of the WHO 2019 movement behaviour guidelines for children under the age of 5: the SUNRISE study Europe group evaluation
Uitgever(s): Lancet Publishing Group
2024 Stap voor stap naar een gezonde leefomgeving voor kinderen en jongeren
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Kinderen en jongeren bewegen minder en hun motoriek gaat achteruit
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Kinderen en jongeren bewegen minder en hun motoriek gaat achteruit
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Motoriek peiling 2022
Uitgever(s): Haagse Hogeschool, Vrije Universiteit Amsterdam
2023 Kinderen centraal
Uitgever(s): NLsportraad
2023 Onderzoek buitenspelen 2023 - Stop nooit met spelen!
Uitgever(s): Jantje Beton, Kien
2023 Changing Views
Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool
2023 Hoeveel moet mijn (jonge) kind bewegen?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2023 MOOI in beweging - Strategisch plan
Uitgever(s): ZonMw
2023 Sportbouwer 2.0
Uitgever(s): Hanzehogeschool Groningen
2023 Sport- en speelplekken in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Buitenspelen in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Zwemvaardigheid 2022
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Bevorderende en belemmerende factoren voor deelname van kind en gezin aan aanpak Kind naar Gezonder Gewicht
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2023 Understanding developmental coordination disorder
Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen
2023 Zwemles voor kinderen met een beperking in Amsterdam
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 De gevolgen van de coronapandemie voor de gezondheid en het welzijn van de jeugd
Uitgever(s): NIVEL, RIVM
2022 Zwemvaardigheid 2020
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Actief transport van en naar de basisschool
Uitgever(s): Mulier Instituut, RIVM
2022 Deelname aan categorieën van sport 2001-2020
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022
Beweegadvies voor kinderen tot en met vier jaar
Uitgever(s): Gezondheidsraad
2022 Physical activity for disabled children and disabled young people
Uitgever(s): UK Chief Medical Officer
2022 Motoriek peiling 2021
Uitgever(s): Haagse Hogeschool, Vrije Universiteit Amsterdam
2022 Inschatting van zwemvaardigheden
Uitgever(s): Hogeschool Windesheim- Zwemanalyselab Zwolle, VU University, NRZ Nationaal Plan Zwemveiligheid
2022 Factsheet inschatting zwemvaardigheid na lockdown
Uitgever(s): Hogeschool Windesheim- Zwemanalyselab Zwolle
2022 International school-related sedentary behaviour recommendations for children and youth
Uitgever(s): Springer Nature
2022 De actieve schooldag:
Uitgever(s): Mulier Instituut, Hogeschool Windesheim Calo
2022 Onderzoek buitenspelen 2022
Uitgever(s): Jantje Beton, Kantar Public
2022 Everyday childhood nature experiences in an era of urbanisation
Uitgever(s): Taylor & Francis
2022 Buitenspelen in perspectief
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Bewegen in en om school: essentieel voor de ontwikkeling van onze jeugd
Uitgever(s): Academische Uitgeverij Eburon
2022 Het laatste kind op straat
Uitgever(s): Laatstekindopstraat.nl
2022 Bewegen ter bevordering van executieve functies bij hoogbegaafde en dubbel-bijzondere kinderen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Behoeftenonderzoek in de wijk de Reeshof
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Motor skill learning and adaptability in primary school children
Uitgever(s): Ridderprint
2022 Infographic beweegadvies voor kinderen van 0-4 jaar
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Inventarisatie Nederlandse COVID-19 onderzoeken
Uitgever(s): RIVM
2022 Trampoline-ongevallen bij kinderen en jongeren
Uitgever(s): VeiligheidNL
2022 ‘Hoog, hoger, hoogst!’ – Stimuleren van kinderen tot risicovol buitenspelen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2021 Development of Australian physical activity and screen time guidelines for outside school hours care
Uitgever(s): BMC
2021 Keuzewijzer online bewegen
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam
2021 Meetinstrumenten voor motorische vaardigheden bij 0- tot 4-jarigen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Locations of physical activity: where are children, adolescents, and adults physically active?
Uitgever(s): MDPI
2021 Buitenspelen in een beweegvriendelijke Omgevingswet
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Sportimpuls
Uitgever(s): ZonMw
2021 Zwemparticipatie en de waarde van Bswim
Uitgever(s): Hanzehogeschool Groningen, NL Zwemveilig
2021 The evidence for the impact of policy on physical activity outcomes within the school setting
Uitgever(s):
2021 De effecten en kosten van de Gezonde Basisschool van de Toekomst
Uitgever(s): Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
2021 A secondary analysis of the childhood obesity prevention Cochrane Review through a wider determinants of health lens
Uitgever(s):
2021 Agreement between the KTK3+ test and the athletic skills track for classifying the fundamental movement skills proficiency of 6- to 12-year-old children
Uitgever(s):
2021 Effecten en onderbouwing van energizers in het primair onderwijs
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Nut & noodzaak
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Ouders van kinderen met een beperking of ontwikkelingsprobleem over zwemveiligheid en zwemlessen
Uitgever(s): Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ)
2021 Effects of classroom active desks on children and adolescents’ physical activity, sedentary behavior, academic achievements and overall health
Uitgever(s):
2021 Children’s play and independent mobility in 2020
Uitgever(s):
2021
Sport- en beweeggedrag van kinderen en jongeren naar sociaaleconomisch milieu
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Inventarisatie Nederlandse COVID-19 onderzoeken: preventie en zorg & brede maatschappelijke vraagstukken
Uitgever(s): RIVM
2021 Kinderwerk anno 2021
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
2021 Evaluation of a school-based multicomponent behavioural intervention in deprived urban areas for children classified as overweight, obese or at risk for overweight
Uitgever(s):
2021 Step count associations between adults at risk of developing diabetes and their children
Uitgever(s):
2021 Kinderrechten in Nederland 2015-2020
Uitgever(s): Kinderrechten Collectief
2021 De kinderfysiotherapeut: verbinder tussen zorg, bewegen en sport
Uitgever(s): Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK)
2021 Whitepaper Jeugd die arm opgroeit
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 The development, implementation and evaluation of an integrated overweight prevention approach for pre-schoolers : SuperFIT
Uitgever(s): Ilona van de Kolk
2021 Investigation of the associations between physical activity, self-regulation and educational outcomes in childhood
Uitgever(s):
2021 Een kansrijke start voor alle kinderen
Uitgever(s): Sociaal-Economische Raad (SER)
2021 What works today?
Uitgever(s): Universiteit Groningen
2021 Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein
Uitgever(s): Hogeschool Rotterdam, Hanzehogeschool Groningen
2021 Medeopvoeders in de vrije tijd
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
2021 "Deze woorden over mijn gewicht vind ik goed..."
Uitgever(s): Care for Obesity VU, Mulier Instituut
2021 Wheelchair mobility skills in youth using a manual wheelchair
Uitgever(s): Marleen Sol
2021 Vervolgevaluatie bestuurlijke afspraken kinderarmoede
Uitgever(s): i&o research
2021 Eindrapportage evaluatie JILIB- en KSG-Sportimpulsprojecten ronde 2018
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 The relationship between social environmental factors and motor performance in 3- to 12-year-old typically developing children
Uitgever(s):
2021 Vlaamse gezondheidsaanbevelingen 2021 sedentair gedrag (lang stilzitten), beweging en slaap
Uitgever(s): Vlaams Instituut Gezond Leven
2021 Evidence-informed recommendations for designing inclusive playgrounds to enable play participation for children with disabilities
Uitgever(s): CDPP (Canadian Disability Participation Project)
2021 A scoping review of evidence-informed recommendations for designing inclusive playgrounds
Uitgever(s):
2021 Inspiratiegids Kleine Beweegsubsidie
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 De waarde van een natuurrijke, gezonde buitenruimte rond scholen
Uitgever(s): Jantje Beton, Vrije Universiteit Amsterdam, IVN Natuureducatie
2021 Association between 24-hour movement behaviors and health-related quality of life in children
Uitgever(s): Springer
2021 Understanding and addressing inequalities in physical activity
Uitgever(s): Public Health England
2021 Through the looking glass
Uitgever(s): Springer Link
2021 Investeren in aanpak overgewicht bij kinderen loont
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 Gevolgen van de coronamaatregelen voor de motorische ontwikkeling van basisschoolkinderen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 The Daily Mile in de kinderopvang
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 A systematic review of tools designed for teacher proxy-report of children’s physical literacy or constituting elements
Uitgever(s): BMC
2021 Samenwerken vanuit de jeugdgezondheidszorg om bewegen te stimuleren bij kinderen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Belemmeringen bij het leren zwemmen voor kinderen met een beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Hoe ervaren buurtsportcoaches bewegen met kinderen van 0 tot 6 jaar?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 De jonge sporter en zijn ontplooiing
Uitgever(s): KNGU
2021 Inzicht in buitenspelen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Kinderen in buitenspeelnood (intern rapport)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Determinants of a child’s actual motor competence: a developmental perspective
Uitgever(s): Universiteit Gent, Vrije Universiteit Brussel
2021 Waarom elk kind risicovol zou moeten spelen
Uitgever(s): KVLO
2021 Involving children in creating a healthy environment in low socioeconomic position (SEP) neighborhoods in the Netherlands: a participatory action research (PAR) project
Uitgever(s): MDPI
2020 Whitepaper Van jongs af aan vaardig in bewegen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 Opgroeien en opvoeden in armoede
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut
2020 Physical activity and physical fitness in children with chronic conditions
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2020 Movement, cognition and underlying brain functioning in children
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2020 Jong beginnen is winnen
Uitgever(s): Uitgeverij SWP
2020 The effects of the PLAYTOD program on children’s physical activity at preschool playgrounds in a deprived urban area
Uitgever(s):
2020 Borging Sportimpulsprojecten rondes 2015-2017
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Comparing and assessing physical activity guidelines for children and adolescents
Uitgever(s): Springer
2020 Infants’ and toddlers’ physical activity and sedentary time as measured by accelerometry
Uitgever(s):
2020 Youth perspectives onweight-related words used by healthcare professionals
Uitgever(s): John Wiley & Sons, Ltd
2020 Teachers' perceptions of children's sport learning capacity predicts their fundamental movement skill proficiency
Uitgever(s): Elsevier
2020 Evaluation of school-based interventions of active breaks in primary schools
Uitgever(s): Elsevier
2020 How the urban environment impacts physical activity
Uitgever(s): Danish Health Authority
2020 The effect of The Daily Mile on primary school children’s aerobic fitness levels after 12 weeks: a controlled trial
Uitgever(s):
2020 Evaluatie JILIB- en KSG-Sportimpulsprojecten ronde 2018
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Active mile briefing: evidence and policy summary
Uitgever(s): Public Health England
2020 Stappenplan werken aan Gezonde Kinderopvang
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Voedingscentrum
2020 Ouders over buitenspelen in tijden van corona
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Beweeggedrag van kinderen in tijden van corona
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020
Spotlight on adolescent health and well-being
Uitgever(s): WHO Regional Office for Europe
2020 Impact van de coronacrisis op buitenspeellocaties
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Why have youth physical activity trends flatlined in the last decade?
Uitgever(s):
2020 Involving parents to help improve children’s energy balance-related behaviours through a school-based intervention
Uitgever(s):
2020 Results from the Netherlands' 2018 Report Card and Report Card+ on physical activity for children and youth with and without chronic medical condition
Uitgever(s): ScienceDirect
2020 Sociale veiligheid is van iedereen
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
2020 Themahoofdstuk van jongs af aan vaardig in bewegen
Uitgever(s):
2020 Greening schoolyards: impact on children's well-being and behavior, parental support, and use for outdoor learning
Uitgever(s): J.E. Wesselius
2020 Een kwartiertje rennen op school verhoogt het uithoudingsvermogen van kinderen
Uitgever(s): JOGG
2020 Beweegrichtlijn voor 0 tot 4 jaar
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2020 The effects of physical activity on brain structure and neurophysiological functioning in children
Uitgever(s): ScienceDirect
2020 Zwemmen moet leuk zijn!
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2020 Effects of the KEIGAAF intervention on the BMI z-score and energy balance-related behaviors of primary school-aged children
Uitgever(s): BMC
2020 Motor milestones, physical activity, overweight and cardiometabolic risk: from birth to adolescence
Uitgever(s): Silvia Brouwer
2020 Global Matrix 3.0 physical activity report card for children and youth
Uitgever(s): Elsevier
2020 "My child is already active by nature"
Uitgever(s):
2020 Richtlijn: houding en bewegen
Uitgever(s): Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
2020 Kinderen en sport in tijden van corona
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Gymmermansoog
Uitgever(s): Tim van Kernebeek
2020 Trends in neuromotor fitness in 10-to-12-year-old Dutch children: a comparison between 2006 and 2015/2017
Uitgever(s): Frontiers
2020 Motorische fitheid van basisschoolkinderen (10-12 jaar)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 ‘Altijd op een richeltje lopen’
Uitgever(s): Sam&
2020 Physical education
Uitgever(s): Sebastiaan Platvoet
2020 Gezonder op de basisschool: schoollunches en meer bewegen
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2020 Natuurlijk naar buiten!
Uitgever(s): Netwerk Zicht op Buiten
2020 Van jongs af aan vaardig bewegen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 Het beweegspel
Uitgever(s): Joke Davio
2020
WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour
Uitgever(s): WHO
2020 Physical activity in the prevention of childhood obesity
Uitgever(s):
2020 Het sport- en beweeggedrag van kinderen met een beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 An update on secular trends in physical fitness of children and adolescents from 1972 to 2015
Uitgever(s):
2020 Back2track
Uitgever(s): Back2Track, Bulgarian Sports Development Association
2020 Landelijk ouderpanel
Uitgever(s): Het Landelijk Ouderpanel
2020 Anders buitenspelen
Uitgever(s): Wageningen University & research
2020 Brede motorische ontwikkeling van kinderen
Uitgever(s): Uitgeverij Sportgericht
2020 Meten van motorische vaardigheden bij 4- tot 12-jarigen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Het grote buitenspeelonderzoek
Uitgever(s): Kind & Samenleving vzw
2020 Physical activity and academic achievement
Uitgever(s):
2020 Strategies and effects of school-based interventions to promote active school transportation by bicycle among children and adolescents
Uitgever(s):
2020 MKBA speeltuinen
Uitgever(s): Ecorys
2020 The validity and reliability of observational assessment tools available to measure fundamental movement skills in school-age children
Uitgever(s):
2020 Metamorphosis
Uitgever(s): Metamorphosis
2020 Richtlijn behandeling van kinderen met obesitas
Uitgever(s): Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
2019 Effects of physical activity interventions on cognitive and academic performance in children and adolescents
Uitgever(s):
2019 Parental correlates of outdoor play in boys and girls aged 0 to 12
Uitgever(s):
2019 De kinderen van Ayse spelen nu wel lekker buiten!
Uitgever(s): GGD Zaanstreek-Waterland, programma JOGG-Zaanstad
2019 A movement for movement
Uitgever(s): Association of Play Industries (API)
2019 Motorische vaardigheid voor een leven lang bewegen
Uitgever(s): De Haagse Hogeschool
2019 Active lives children and young people survey
Uitgever(s): Sport England
2019 Investeren in kinderen van 0-12 jaar
Uitgever(s): Kinderopvangfonds
2019 Brein in de groei
Uitgever(s): Stichting Biowetenschappen en Maatschappij
2019 Praten over gewicht met kinderen en ouders
Uitgever(s): Care for Obesity, Stichting Vrije Universiteit Amsterdam
2019 Australia's physical activity and sedentary behaviour guidelines and the Australian 24-hour movement guidelines
Uitgever(s): Department of Health, Australian Government
2019 Een actueel perspectief op kinderen en jongeren met een chronische aandoening in Nederland
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2019 Healthy play, better coping
Uitgever(s):
2019 Psychologie en pedagogiek van het jonge kind
Uitgever(s): Koninklijke Van Gorcum
2019 Gezonde basisschool van de toekomst
Uitgever(s): Provincie Limburg, GGD Zuid Limburg
2019 Participation-performance tension and gender affect recreational sports clubs’ engagement with children and young people with diverse backgrounds and abilities
Uitgever(s):
2019 Is sportdeelname genoeg?
Uitgever(s): Active Healthy Kids the Netherlands, Kinderbewegingscentrum, Wilhelmina Kinderziekenhuis, UMC, Kenniscentrum Sport, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2019 Ongelijk spel
Uitgever(s): VUBPRESS
2019 Fit for the future
Uitgever(s): Marieke Wouters
2019 Sports participation and health-related quality of life in children
Uitgever(s):
2019 Sports participation, psychosocial health and health-related quality of life
Uitgever(s): J. Moeijes
2019 The development of the Athletic Skills Track
Uitgever(s): J. Hoeboer
2019 Buitenspelen onderzoeken 2019
Uitgever(s): Jantje Beton, Kantar Public
2019 iCoachKids online learning programme
Uitgever(s):
2019 International comparison of the levels and potential correlates of objectively measured sedentary time and physical activity among three-to-four-year-old children
Uitgever(s):
2019 Using entertainment to improve lifestyles and health
Uitgever(s):
2019 Spelenderwijs verbinden en hechten
Uitgever(s): Uitgeverij SWP
2019 School sport and activity action plan
Uitgever(s): UK Government
2019 Literatuuronderzoek associaties tussen lichamelijke activiteit en groei en ontwikkeling bij 0-5 jarige kinderen
Uitgever(s): Amsterdam UMC
2019 Gemeenschappelijke werkzame elementen [WE] van sport- en beweeginterventies voor 0-4 jarigen in de kinderopvang
Uitgever(s): Rico Moorman
2019 Participation in sports in childhood and adolescence and physical activity in adulthood
Uitgever(s): Routledge
2019 Opvoeden
Uitgever(s): I&O research
2019 UK Chief Medical Officers' physical activity guidelines
Uitgever(s): Department of Health & Social Care
2019 Geef kinderen de natuur (terug)
Uitgever(s): Natuurmonumenten
2019 Kansen voor kinderen: een postcodetombola?
Uitgever(s): Save the children, Defence for children
2019 What is the relationship between the neighbourhood built environment and time spent in outdoor play
Uitgever(s):
2019 The impact of (adapted) organized sports participation of health in youth with a chronic disease or physical disability
Uitgever(s): UMC Utrecht Brain Center
2019 Safeguaring children in sport
Uitgever(s): European Commission
2019 The brain in motion
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2019 Disentangling physical activity and sedentary behavior patterns in children with low motor competence
Uitgever(s): MDPI
2019 Sport values in every classroom
Uitgever(s): UNESCO
2019 Association of BMI category with change in children’s physical activity between ages 6 and 11 years
Uitgever(s): Nature
2019 Associations between accelerometry measured physical activity and sedentary time and the metabolic syndrome
Uitgever(s): Wiley
2019 Aan de slag met samen spelen
Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
2019 Zie wat je kind beweegt
Uitgever(s): Scrivo Media
2019 Vroeg begonnen is vroeg gewonnen!
Uitgever(s): Uitgeverij SWP
2019 Fitkids exercise therapy program
Uitgever(s): E.M.W. Kotte
2019 JGZ richtlijn motorische ontwikkeling
Uitgever(s): Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg NCJ
2019 Een quasi experimenteel onderzoek over de invloed van de leerkracht op de ontwikkeling van motorische vaardigheden bij kinderen tussen 7 en 11 en de relatie daarvan met de ontwikkeling van fysieke activiteit
Uitgever(s): Tess de Kok
2019 Gezond opgroeien
Uitgever(s): Erasmus MC
2019 Hoe denken ouders over sport en bewegen? Resultaten van de peiling
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2019 Als een kind lekker in z'n vel zit, presteert het beter
Uitgever(s): KVLO
2018 Buitentijd = leertijd
Uitgever(s):
2018 A youth compendium of physical activities
Uitgever(s): American College of Sports Medicine
2018 Sources of resilience and their moderating relationships with harms from adverse childhood experiences
Uitgever(s): Public Health Wales NHS Trust, Bangor Institute of Health and Medical Research
2018 Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2017
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Ontwikkeling buitenspelen bij kinderen in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Onderzoek voortgang JOGG-programma’s 2017
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Buitenspelen onderzoek 2018
Uitgever(s): Jantje Beton
2018
Peil.Bewegingsonderwijs
Uitgever(s): Inspectie van het Onderwijs
2018 Beter bewegen en lopen
Uitgever(s): Loopland Gelderland
2018 Coaching op Leefstijl (CooL)
Uitgever(s): Maastricht University, Tranzo
2018 The Daily Mile makes primary school children more active, less sedentary and improves their fitness and body composition
Uitgever(s): BMC - part of Spring Nature
2018 Top 10 reasons why children find physical activity to be fun
Uitgever(s): Routledge
2018 Top 10 reasons why children find physical activity to be 'unfun'
Uitgever(s): Routledge
2018 Elke dag buitenspeeldag!
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 Een verband tussen beweeg- en rekenvaardigheid?!
Uitgever(s): Jan Schouten
2018 Klein-en-fijn project
Uitgever(s): Academische Werkplaats Jeugd in Twente
2018 Beantwoording vragen Esther Vergeer Foundation
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Amsterdamse aanpak gezond gewicht kansrijk?
Uitgever(s): NJi
2018
Plezier in bewegen
Uitgever(s): Nederlandse Sportraad, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, Onderwijsraad
2018 Playing out
Uitgever(s): Children’s Commissioner for England
2018 The 2018 United States report card on physical activity for children and youth
Uitgever(s): National Physical Activity Plan Alliance
2018 The 2016 United States report card on physical activity for children and youth
Uitgever(s): National Physical Activity Plan Alliance
2018 Strength exercises during physical education classes in secondary schools improve body composition
Uitgever(s): BMC
2018 Interventions to increase physical activity in children 0-5 years old
Uitgever(s): World Obesity Federation
2018 Iedereen sport op maat
Uitgever(s): Meedoen met Sport
2018 Sportouders
Uitgever(s): Van Halewyck
2018 Guidance promoting healthy weight in children, young people and families
Uitgever(s): Public Health England
2018 Kindmonitor 2018
Uitgever(s): GGD Fryslân
2018 Eindrapportage zelfstandig sporten van kinderen met DCD
Uitgever(s): Hanzehogeschool Groningen
2018 Physical activity, diet and other behavioural interventions for improving cognition and school achievement in children and adolescents with obesity or overweight (review)
Uitgever(s): John Wiley & Sons, Ltd. on behalf of The Cochrane Collaboration
2018
Physical activity guidelines for Americans
Uitgever(s): U.S. Department of Health and Human Services
2018 Results from the Netherlands’ 2018 report card on physical activity for children and youth
Uitgever(s): Human Kinetics
2018 The global matrix 3.0: physical activity report card grades for children and youth
Uitgever(s): Human Kinetics
2018 Jeugdmonitor 0-11 jarigen 2017-2018 Brabant-Zuidoost
Uitgever(s): GGD Brabant-Zuidoost
2018 Jaarrapport landelijke jeugdmonitor 2018
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2018 Iedereen van jongs af vaardig vereist teamwork van school en vereniging
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 Leerboek plezier in bewegen voor ieder kind
Uitgever(s): Special Heroes Nederland, Kenniscentrum Sport
2018 Effecten fysieke activiteit op cognitie van kinderen in het primair onderwijs
Uitgever(s): Centrum voor Bewegingswetenschappen, Universitair Medisch Centrum Groningen, Afdeling Onderwijskunde, Rijksuniversiteit Groningen, Afdeling Klinische Neuropsychologie, Vrije Universiteit Amsterdam
2018 Untapped resources: 10- to 13-year-old primary schoolchildren’s views on additional physical activity in the school setting
Uitgever(s):
2018 Characteristics of sports participation and psychosocial health in children
Uitgever(s):
2018 Goalkeeper op het schoolplein
Uitgever(s): Hanze Instituut voor Sportstudies
2018 Summary report of the update of systematic reviews of the evidence to inform the WHO guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep in children under 5 years of age
Uitgever(s): World Health Organization (WHO)
2018 Utilising active play interventions to promote physical activity and improve fundamental movement skills in children
Uitgever(s):
2018 Exploring childcare spaces
Uitgever(s): H.M.J.A. van Liempd
2018 Ondersteunen van een gezonde leefstijl van jonge kinderen in de kinderopvang
Uitgever(s): Lectoraat Gewichtsmanagement Hogeschool van Amsterdam
2018 ‘Jij kan niet zwemmen, want je bent te dik’
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2018 Ontwikkelen van effectieve sportomgevingen voor kinderen
Uitgever(s): iCoachKids
2018 Hoofdstuk 4: wat sport voor kids betekent en wat het kan doen voor hun persoonlijke ontwikkeling
Uitgever(s):
2018 Hoofdstuk 6: veiligheid en bescherming van kinderen en jongeren in de sport
Uitgever(s):
2018 Opgroeien & opvoeden in vloeibare tijden
Uitgever(s): Fontys Hogeschool Pedagogiek, lectoraat Opvoeden voor de toekomst
2018 Investigating motor competence in association with sedentary behavior and physical activity in 7- to 11-year-old children
Uitgever(s):
2018 Landelijk model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas
Uitgever(s): Care for Obesity (Universiteit van Amsterdam)
2018 Kracht van meiden!
Uitgever(s): SWP
2017 Sportimpuls, meting 2017
Uitgever(s): Kennispraktijk, Mulier Instituut
2017 Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Jongeren Op Gezond Gewicht 2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Smart Moves
Uitgever(s): Smart Moves
2017 Sport en bewegen voor kinderen met een beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport
2017 The Daily Mile
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Physically active learning
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2017 Integrated community-based approaches to prevent childhood overweight and obesity
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2017 Van oost naar west
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2017 Are all sport activities equal?
Uitgever(s):
2017 Onderzoek voortgang JOGG-programma’s 2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Active living
Uitgever(s): Maastricht University
2017 Van onderop organiseren
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2017 Determinants of change in physical activity in children 0-6 years of age
Uitgever(s): Springer
2017 Mini e-learning "Hoe bereik je álle kinderen bij de aanpak van overgewicht?"
Uitgever(s): Pharos: Expertisecentrum gezondheidsverschillen
2017 A review of early influences on physical activity and sedentary behaviors of preschool-age children in high-income countries
Uitgever(s): Wiley Periodicals, Inc.
2017 Factsheet Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht 2016
Uitgever(s): ZonMw
2017 (On)begrensde mogelijkheden?
Uitgever(s): Active Healthy Kids the Netherlands, Kinderbewegingscentrum, Wilhelmina Kinderziekenhuis, UMC Utrecht
2017 (Un)limited possibilities?
Uitgever(s): Active Healthy Kids the Netherlands, Kinderbewegingscentrum, Wilhelmina Kinderziekenhuis, UMC Utrecht
2017 Jeugdsportmonitor Overijssel 2016
Uitgever(s): Provincie Overijssel
2017 Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht 2016
Uitgever(s): ZonMw
2017 Modeling the economic and health impact of increasing children’s physical activity In the United States
Uitgever(s):
2017 Behavioral determinants of physical activity across the life course: a “DEterminants of DIet and Physical ACtivity” (DEDIPAC) umbrella systematic literature review
Uitgever(s): BioMed Central
2017 Barriers and facilitators to young children's physical activity and sedentary behaviour
Uitgever(s): Wiley Online
2017 Physical fitness and physical behavior in (wheelchair-using) youth with spina bifida
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2017 Active play guidelines for under-fives
Uitgever(s): Ministry of Health, New Zealand
2017 Promoting healthy behaviours among children living in disadvantaged neighbourhoods
Uitgever(s): Erasmus University Rotterdam
2017 Focus on strength
Uitgever(s): Maastricht University
2017 Children's experience of sport in Australia
Uitgever(s): Sage
2017 Tussentijdse evaluatie JOGG-aanpak Harderwijk
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 JOGG-aanpak Harderwijk
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Evaluatie van The Daily Mile
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 The Daily Mile
Uitgever(s): Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)
2017 Iedereen sport op maat
Uitgever(s): Meedoen met sport
2017 The Daily Mile
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Verleiden tot bewegen
Uitgever(s):
2017 Child participation in a context of poverty in a wealthy Western nation
Uitgever(s): Asia Sarti
2017 De kracht van het zwemdiploma
Uitgever(s): Hogeschool Windesheim
2017 Literatuuronderzoek bewegen door kinderen met overgewicht
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 We leren steeds meer over de relatie tussen bewegen en leren
Uitgever(s): Kenmerk Educatief
2017 Unravelling environmental influences on children’s physical activity
Uitgever(s): Maastricht University
2017 Interpersonal violence against children in sport
Uitgever(s): Universiteit Antwerpen
2017 Procesevaluatie van de interventie Natuursprong
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Socio-cultural determinants of physical activity across the life course
Uitgever(s): Biomed Central
2017 Tevredenheidsenquête diensten en ondersteuning Jongeren Op Gezond Gewicht
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Coaching children literature review
Uitgever(s): iCoachKids
2017 Peiling bewegingsonderwijs 2016
Uitgever(s): GION Onderwijs/Onderzoek
2017 KLIK krant
Uitgever(s): Klikrotterdam
2017 Diet, physical activity and behavioural interventions for the treatment of overweight or obese children from the age of 6 to 11 years
Uitgever(s): John Wiley & Sons, Ltd
2017 Systematic review of the relationships between physical activity and health indicators in the early years (0-4 years)
Uitgever(s):
2017 Systematic review of the relationships between sedentary behaviour and health indicators in the early years
Uitgever(s):
2017 Systematic review of the relationships between combinations of movement behaviours and health indicators in the early years (0-4 years)
Uitgever(s):
2017 Fysieke activiteit en de cognitieve ontwikkeling van kinderen in het basisonderwijs
Uitgever(s): Centrum voor Bewegingswetenschappen (UMCG / Rijksuniversiteit Groningen)
2016 Sportimpuls, meting 2016
Uitgever(s): Kennispraktijk
2016 Report of the commission on ending childhood obesity
Uitgever(s): World Health Organization (WHO)
2016 Overijssel investeert in stoere natuurspeelplaatsen
Uitgever(s): NRIT Media
2016 Groene wijken zetten kind in beweging
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Schaken als basis om kinderen in probleemwijken te bereiken
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Werk maken van spelen
Uitgever(s): Froukje Hajer, Kind, Spel en Ruimte
2016 Monitoring en evaluatie bij leefstijlinterventies
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport, Programma Sport en Bewegen in de Buurt
2016 The associations of youth physical activity and screen time with fatness and fitness
Uitgever(s): Bai et al.
2016 Jongeren binden en behouden bij de sport
Uitgever(s): NOC*NSF, Kenniscentrum Sport
2016 Werkboek voor de buurtsportcoach
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
2016 Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2015
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Can’t play, won’t play
Uitgever(s):
2016 How voluntary exercise behavior runs in families
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2016 Motieven
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Kritische succesfactoren ter preventie van dropout in sport en fysieke activiteit bij Vlaamse jeugd
Uitgever(s): Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Sport 2012-2015
2016 Physical exercise and psychosocial intervention in children with cancer
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2016 Children as co-researchers in design
Uitgever(s): Technische Universiteit Delft
2016 De nieuwe generatie stadskinderen
Uitgever(s): Marcel Witvoet, nai010
2016 The QLIM study
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2016 Effectiveness of intervention strategies exclusively targeting reductions in children’s sedentary time
Uitgever(s): BioMed Central
2016 Correlates of physical activity in children and adolescents with physical disabilities
Uitgever(s): Elsevier
2016 KLIK
Uitgever(s):
2016 Sport voor sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met autisme
Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen
2016 Met je billen in het zand
Uitgever(s): Lectoraat Natuur & Ontwikkeling Kind
2016 Space, body, time and relationship experiences of recess physical activity
Uitgever(s): BioMed Central
2016 Playability of school-environments and after-school physical activity among 8–11 year-old children
Uitgever(s):
2016 Uit de schulp door onderwijs in een topsportomgeving
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2016 De visie van academische professionals op georganiseerd sport- en beweegaanbod voor kinderen onder de zes jaar
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Explorerend onderzoek naar de perceptie van ouders op het sportaanbod voor kinderen onder de zes jaar
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Physical activity for cognitive and mental health in youth
Uitgever(s):
2016 Recepten voor meer beweging op school zonder gedoe
Uitgever(s): Hanneke de Bruin / Marjan Verboeket
2016 Physical activity during the early years
Uitgever(s):
2016 The Copenhagen Consensus Conference 2016
Uitgever(s):
2016 Effects of physical activity on schoolchildren's academic performance
Uitgever(s):
2016 A review of childhood physical activity, brain, and cognition
Uitgever(s): Human Kinetics, Inc.
2016 Is our youth cycling to health?
Uitgever(s): Active Healthy Kids the Netherlands, Sport & Society, Wilhelmina Kinderziekenhuis
2016 Fietsen onze kinderen naar een goede gezondheid?
Uitgever(s): Active Healthy Kids the Netherlands, Sport & Society, Wilhelmina Kinderziekenhuis
2016 Schoolmobiliteit en gedrag
Uitgever(s): CROW-KpVV
2016 Determinants of organised sports participation patterns during the transition from childhood to adolescence in Germany
Uitgever(s):
2016 The world is a giant playground
Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool
2016 Sport Education: maakt diepgang het verschil?
Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool
2016 Beleving van schoolzwemmen in Rotterdam
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Zwemvaardigheid in Katwijk
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Pesten op sportverenigingen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Global Matrix 2.0: report card grades on the physical activity of children and youth comparing 38 countries
Uitgever(s): International Society for Physical Activity and Health
2016 Is our youth cycling to health?
Uitgever(s): Human Kinetics, Inc.
2016 Veelbetekenende kansen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Evaluation of integrated community-wide intervention approaches to prevent overweight in children
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2016 Joy, play and doing together
Uitgever(s): Ministry of Education and Culture Finland
2016 Evaluatie ‘Fresh in de les’ gemeente Amsterdam
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Alle kinderen moeten kunnen sporten
Uitgever(s): Jeugdsportfonds Nederland
2016 Physically active academic lessons
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2016 Nicotopia en bewegend leren
Uitgever(s): Radboud Universiteit
2016 Een kijk op topsporters als rolmodel op Utrechtse basisscholen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Onderzoek JOGG-aanpak 2016
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Een prettig verblijf in het water
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Het kapitaal van de prof centraal
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht 2015
Uitgever(s): ZonMw
2016 De speeltijd
Uitgever(s): Team Kind & Samenleving
2016 Consuming through children
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
2016 Pedagogische interactie tijdens het Zwem-ABC
Uitgever(s):
2016 Jeugdmonitor Utrecht
Uitgever(s): Gemeente Utrecht, Volksgezondheid
2016 Factsheet Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht 2015
Uitgever(s): ZonMw
2016 Evaluatie JOGG Noord-Veluwe
Uitgever(s): Evaluatiebureau Publieke Gezondheid
2016 De kracht van buitenspelen
Uitgever(s): KVLO
2016 Everybody
Uitgever(s): KVLO
2016 Interventions to reduce sedentary behaviour in 0–5-year-olds
Uitgever(s):
2016 Literatuurstudie 'Gebruik van rolmodellen bij interventies gericht op kinderen met overgewicht en obesitas'
Uitgever(s): iResearch
2016 Diet, physical activity, and behavioural interventions for the treatment of overweight or obesity in preschool children up to the age of 6 years
Uitgever(s): John Wiley & Sons, Ltd
2016 More active pre-school children have better motor competence at school starting age
Uitgever(s):
2016 Human motor development
Uitgever(s): Taylor & Francis
2016 A systematic review of review articles addressing factors related to physical activity participation among children and adults with physical disabilities
Uitgever(s): Routledge
2015 Association between participation in outdoor play and sport at 10 years old with physical activity in adulthood
Uitgever(s): Elsevier
2015 Active education
Uitgever(s): Active Living Research
2015 Sportimpuls, meting 2015
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kennispraktijk
2015 Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2015
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Sedentary behaviour and health in children
Uitgever(s): Elsevier
2015 Meer buitenspeelkansen voor kinderen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2015 Maintaining a healthy weight and preventing excess weight gain among adults and children
Uitgever(s): National Institute for Health and Care Excellence (NICE)
2015 Kinderen en hun ouders in beweging krijgen en houden
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Associations of parental influences with physical activity and screen time among young children
Uitgever(s):
2015 Samenvatting onderzoek Playing for Success 2013/2014
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2015 Factsheet Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht 2014
Uitgever(s): ZonMw
2015 Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht
Uitgever(s): ZonMw
2015 Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht 2014
Uitgever(s): ZonMw
2015 Jonge topvoetballers onderscheiden zich tussen de oren
Uitgever(s): Sport Knowhow XL
2015 Social inequalities in young children's lifestyle behaviors and childhood overweight
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
2015 7 ton voor beweegonderzoek op Amsterdamse basisscholen
Uitgever(s): Sport Knowhow XL
2015 Interventions aimed at reducing obesity in early childhood
Uitgever(s): Association for Child and Adolescent Mental Health
2015 E-zine jongeren op gezond gewicht
Uitgever(s): Jongeren Op Gezond Gewicht i.s.m. Arko Sports Media
2015 Injury prevention in young children
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2015 Special Heroes blikt terug tijdens succesvol symposium
Uitgever(s): Stichting Onbeperkt Sportief
2015 VetCool® Speciaal: twee jongeren zijn enthousiast, wie volgt?
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Krachttraining voor jonge sporters belangrijke trainingsvorm
Uitgever(s): Topsport Topics
2015 Change4Life evidence review
Uitgever(s): Public Health England
2015 Creating places that promote physical activity
Uitgever(s): Active Living Research
2015 The effectiveness of interventions on sustained childhood physical activity
Uitgever(s): Sims et al.
2015 Ouders in drie stappen enthousiast voor aanpak overgewicht
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Physical activity and cognition in children
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2015 Our kids
Uitgever(s): Simon & Schuster
2015 Lang stilzitten: dé uitdaging van de 21ste eeuw
Uitgever(s): Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ)
2015 Lang stilzitten: dé uitdaging van de 21ste eeuw
Uitgever(s): Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ)
2015 Social marketing aanpak in Rotterdam helpt bij de strijd tegen overgewicht!
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Red jezelf, red je vriendje
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Meer inzicht in financiering van (sport)activiteiten voor kinderen met overgewicht en obesitas
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Effecten van fysieke activiteit op cognitie en de hersenen van kinderen in het primair onderwijs
Uitgever(s): Universitair Medisch Centrum Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Vrije Universiteit Amsterdam
2015 Jeugd met overgewicht werven voor sport en leefstijlprogramma’s
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Een zwemdiploma voor 650 kinderen uit arme gezinnen in Zuid-Holland
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 KLIK
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Effects of one versus two bouts of moderate intensity physical activity on selective attention during a school morning in Dutch primary schoolchildren
Uitgever(s): Elsievier
2015 Courtdansers
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 Bevorderende en beperkende factoren voor sportdeelname van kinderen en adolescenten met cerebrale parese volgens kinderen, ouders, sportdocenten en zorgprofessionals
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 De georganiseerde sportparticipatie van kinderen in Rotterdam
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 Active living: development and quasi-experimental evaluation of a school-centered physical activity intervention for primary school children
Uitgever(s):
2015 Jeugd
Uitgever(s):
2015 De waarde van buiten spelen
Uitgever(s): DSP-groep
2015 De effecten van Thuis op Straat
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2015 On physical functioning after pediatric burns
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2015 Fitheid in een achterstandswijk
Uitgever(s): Academie voor Lichamelijke Opvoeding Domein Bewegen Sport en Voeding, Hogeschool van Amsterdam
2015 The play report 2015
Uitgever(s): IKEA
2015 Ervaren rol van ouders inzake gezonde voeding kinderen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 "They play, we educate"
Uitgever(s): International Institute of Social Studies
2015 Sportparticipatie 2015 kinderen en jongeren
Uitgever(s): Gemeente 's-Hertogenbosch
2015 Thesis sport en bewegen in de buurt
Uitgever(s): Wagner Group, Sport Management Institute
2015 Interpersonal violence against children in sport in the Netherlands and Belgium
Uitgever(s): Elsevier
2015 Sportstimulering bij kinderen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2015 Van baby tot kleuter
Uitgever(s): Garant
2014 Risicovol spelen op het schoolplein?
Uitgever(s):
2014 Physical activity for children and young people
Uitgever(s): British Heart Foundation National Centre (BHFNC) for Physical Activity and Health, Loughborough University
2014 Sportdeelname van kinderen in armoede
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Active transport between home and school assessed with GPS
Uitgever(s):
2014 Physical education's contribution to levels of physical activity in children and adolescents
Uitgever(s): Maastricht University
2014
Kinderen in tel databoek 2014
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2014 EU action plan on childhood obesity 2014-2020
Uitgever(s): WHO Europe
2014 Aantal te dikke kinderen neemt langzaam af
Uitgever(s):
2014 The 2014 United States report card on physical activity for children & youth
Uitgever(s): National Physical Activity Plan Alliance
2014 Sport socialisation and the role of the school
Uitgever(s): VU University Amsterdam
2014 Socio-ecological predictors of participation and dropout in organised sports during childhood
Uitgever(s):
2014 Make your move - sit less
Uitgever(s): Australian Government, the Department of Health
2014 Make your move - sit less
Uitgever(s): Australian Government, the Department of Health
2014 Motorische fitheid van basisschoolkinderen (10-12 jaar)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Movement and cognition
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2014 Childhood obesity prevention
Uitgever(s): Universiteit Maastricht
2014 Onderzoeker Monique Simons over beweeggames
Uitgever(s): Kenniscentrum Suiker en Voeding
2014 A longitudinal study of children's outside play using family environment and perceived physical environment as predictors
Uitgever(s):
2014 Parents and friends both matter
Uitgever(s): te Velde et al.
2014 Citizenship of young people
Uitgever(s): E.A.M. Geboers
2014 Kinderen in beeld
Uitgever(s): GGD Gelderland-Zuid
2014 Iedereen kan een held zijn!
Uitgever(s): NRIT Media
2014 A short physical activity break from cognitive tasks increases selective attention in primary school children aged 10-11
Uitgever(s): Elsevier b.v.
2014 An assessment of schoolyard features and behavior patterns in children's utilization and physical activity
Uitgever(s): Human Kinetics, inc.
2014 Samenwerken aan het gezond en veilig laten opgroeien van kinderen
Uitgever(s): Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
2014 4 inzichten over trainerschap
Uitgever(s): Samen naar een veiliger sportklimaat, Academie voor Sportkader
2014 Praktische tips om kinderen meer te laten bewegen - 1
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2014 Praktische tips om kinderen meer te laten bewegen - 2
Uitgever(s):
2014 Praktische tips om kinderen meer te laten bewegen - 3
Uitgever(s):
2014 Bewegen met plezier!
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2014 Sportimpuls, meting 2014
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kennispraktijk
2014 Playgrounds
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2014 Kinderen met overgewicht
Uitgever(s): Fit!vak
2014 Parental characteristics have a larger effect on children's health behaviour than their body weight
Uitgever(s):
2014 Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2014
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Childhood socioeconomic position and adult leisure-time physical activity
Uitgever(s):
2014 Social inequalities in young children's sports participation and outdoor play
Uitgever(s):
2014 Moderators of the longitudinal relationship between the perceived physical environment and outside play in children
Uitgever(s):
2014 Kindermonitor 2013-2014 GGD Gelderland-Zuid
Uitgever(s): GGD Gelderland-Zuid
2014 Handreiking aan Nederlandse gemeenten voor effectief kindgericht armoedebeleid
Uitgever(s): Kinderombudsman
2014 Socialization in sport
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2014 (Top)sport of kinderspel?
Uitgever(s): VUmc
2014 BOS-kompas 2013
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
2014 De Jantje Beton aanpak
Uitgever(s): Jantje Beton
2014 The double burden of malnutrition
Uitgever(s): Maastricht University
2014 Analyse maatschappelijk rendement Playing for Success
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2014 Daily functioning in children with developmental coordination disorder
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2014 Werk aan de winkel
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2014 De vakdocent LO en buitenspelen
Uitgever(s): KVLO
2014 Physical exercise in children with intellectual disabilities and epilepsy
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2014 Buiten bewegen, ontdekken en leren
Uitgever(s): KVLO
2014 Beter samenwerken in de les LO door het stimuleren van zelfregulatie
Uitgever(s): KVLO
2014 Krachtig (terugslag) spelonderwijs (2)
Uitgever(s): KVLO
2014 Waan jezelf even kind
Uitgever(s): KVLO
2014 De bijdrage van LO aan de motorische ontwikkeling van kinderen
Uitgever(s): KVLO
2014 Atletiek laten (be)leven
Uitgever(s): KVLO
2014 Bewijs voor causale relatie tussen sport en bewegen en schoolprestaties nog licht
Uitgever(s): Arko Sports Media
2014 De succesfactoren van gecombineerde leefstijl interventies
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Academische Werkplaats AMPHI
2014 The next step in health behavior research
Uitgever(s):
2013 Trendrapport bewegen en gezondheid 2010/2011
Uitgever(s): TNO
2013 Interpreting the UK physical activity guidelines for children and young people (5-18)
Uitgever(s): BHF National Centre for Physical Activity and Health
2013 Physical activity and sedentary behavior during the early years in Canada
Uitgever(s): Colley et al.
2013 Kind op Bonaire
Uitgever(s): Unicef Nederland
2013 Are we driving our kids to unhealthy habits
Uitgever(s): Active Health Kids Canada
2013 School-based physical activity programs for promoting physical activity and fitness in children and adolescents aged 6 to 18 (review)
Uitgever(s): John Wiley & Sons, Ltd.
2013 Buitenspelen 2013
Uitgever(s): TNS NIPO
2013 Proposing a conceptual framework for integrated local public health policy, applied to childhood obesity
Uitgever(s): BioMed Central
2013 Active video games and health indicators in children and youth
Uitgever(s): LeBlanc et al.
2013 Top 10 practical lessons learned from physical activity interventions in overweight and obese children and adolescents
Uitgever(s): Angela S. Alberga et al
2013 Getting Australia moving
Uitgever(s): National Institute of Sport Studies
2013 KNGF-standaard Beweeginterventie overgewicht/obesitas bij kinderen
Uitgever(s): KNGF
2013 Pediatric exercise testing
Uitgever(s): Universitair Medisch Centrum Utrecht, Universitaire Pers Maastricht
2013 Physical activity and overweight in young children
Uitgever(s): Universitair Medisch Centrum Groningen
2013 Systematic review of recess interventions to increase physical activity
Uitgever(s):
2013 A systematic review of the psychological and social benefits of participation in sport for children and adolescents
Uitgever(s): Eime et al.
2013 Early years
Uitgever(s): BHF National Centre for Physical Activity and Health
2013 Schoolyard physical activity of 6-11 year old children assessed by GPS and accelerometry
Uitgever(s): Dessing e.a.
2013 How healthy behaviour supports children's wellbeing
Uitgever(s): Public Health England
2013 Children
Uitgever(s): BHF National Centre for Physical Activity and Health
2013 Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht
Uitgever(s): ZonMw
2013 Kinderen met een handicap in tel
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2013 Sportimpuls
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kennispraktijk - voor sport, onderwijs en gezondheid
2013 Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt, 2013
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Zwemvaardigheid 2012
Uitgever(s): Expertisecentrum Zwemonderwijs
2013 Parenting and home environment as targets in childhood overweight prevention
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2013 Jumpin
Uitgever(s):
2013 Ouderbetrokkenheid
Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool
2013 The study of the use of natural playgrounds in the city of Amsterdam
Uitgever(s): GGD Amsterdam
2013 Family matters?
Uitgever(s): G. Rodenburg
2013 A systematic review to update the Australian physical activity guidelines for children and young people
Uitgever(s): Australian Government Department of Health
2013 A systematic review to inform the Australian sedentary behavior guidelines for children and young people
Uitgever(s): Australian Government Department of Health
2013 Childhood overweight
Uitgever(s): Universiteit Maastricht
2013 Multimove voor kinderen
Uitgever(s): Vlaamse overheid
2013 Ouderbetrokkenheid in relatie tot georganiseerde sportbeoefening binnen waterpolo en turnen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2013 De oogst van bewegingsarmoede in de jeugd
Uitgever(s): KVLO
2013 Klaar voor de start!
Uitgever(s): KVLO
2013 Kinderen in armoede in Nederland
Uitgever(s): de Kinderombudsman
2013 Evaluatie van Beweeg Wijs, de speelpleinmethode
Uitgever(s): KVLO
2013 Sportdeelname van kinderen en jongeren in armoede
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Sportparticipatie kinderen en jongeren
Uitgever(s): Gemeente 's-Hertogenbosch
2013 Sportpedagoog verbetert sfeer op de club
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Why do children take part in, and remain involved in sport?
Uitgever(s):
2013 Special Heroes, sportstimulering en de rol van ouders
Uitgever(s): Special Heroes
2013 Special heroes evaluatie 2009/2012
Uitgever(s):
2013 Gezond gewicht = gezond opvoeden
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2013 Natuursprong
Uitgever(s): Staatsbosbeheer, GDO, Jantje Beton, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Huis voor Beweging
2013 My child redeems my broken dreams
Uitgever(s):
2012 Physical activity and performance at school
Uitgever(s): American Medical Association
2012 Medisch en ethisch verantwoord sporten
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Leuven, Departement Bewegingswetenschappen
2012 Medisch en ethisch verantwoord sporten
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Leuven, Departement Bewegingswetenschappen
2012 Evaluating parents and adult caregivers as "agents of change" for treating obese children
Uitgever(s): American Heart Association
2012 School playground facilities as a determinant of children's daily activity
Uitgever(s):
2012 Special Heroes in uitvoering
Uitgever(s): Den Haag
2012 De Sportieve School
Uitgever(s): Mulier Instituut, Nederlandse Sport Alliantie
2012 Sport, science and art in the prevention of crime among children and youth
Uitgever(s): European Crime Prevention Network
2012 Relationship between motor and executive functioning in school-age children with pervasive developmental disorder not otherwise specified
Uitgever(s): Elsevier
2012 Social determinants of health and well-being among young people
Uitgever(s): Copenhagen
2012 Kosten en baten van preventie en repressie
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2012 Jeugdmonitor Utrecht
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
2012 Motor skills and school performance in children with daily physical education in school
Uitgever(s): John Wiley & Sons
2012 Friends and physical activity during the transition from primary to secondary school
Uitgever(s): American College of Sports Medicine
2012 The distribution of physical activity in an after-school friendship network
Uitgever(s): American Academy of Pediatrics
2012 Procesevaluatie van de methodiek sCOOLsport
Uitgever(s): NIVEL
2012 The right start to a healthy life
Uitgever(s): EuroHealthNet
2012 JGZ-richtlijn overgewicht
Uitgever(s): Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
2012 Special Heroes bezien vanuit sportaanbieders
Uitgever(s): Mulier Instituut
2012 Systematic review of physical activity and health in the early years (aged 0-4 years)
Uitgever(s): NRC Research Press
2012 Physical activity promotion in the preschool years
Uitgever(s):
2012 After-school based obesity prevention interventions
Uitgever(s):
2012 Parenting practices as mediators of child physical activity and weight status
Uitgever(s): Karger GmbH
2012 Kinderen en jongeren in beweging
Uitgever(s): TNO Preventie en Gezondheid
2012 Current levels of physical activity in the early years
Uitgever(s): BHF National Centre for Physical Activity and Health
2012 Factors influencing physical activity in the early years
Uitgever(s): BHF National Centre for Physical Activity and Health
2012 TV viewing and obesity in children and young people
Uitgever(s): National Obesity Observatory
2012 Physical activity during school recess
Uitgever(s): American College of Preventive Medicine
2012 Outdoor play among children in relation to neighborhood characteristics
Uitgever(s): Aarts et al.
2012 Opvoeden en ontmoeten in de wijk
Uitgever(s): Hogeschool Utrecht
2012 Effectiveness of intervention on physical activity of children
Uitgever(s):
2012 De relaties tussen lichamelijke activiteit en cognitie bij jeugd
Uitgever(s): TNO
2012 Mediators of the effect of the JUMP-in intervention on physical activity and sedentary behavior in Dutch primary schoolchildren from disadvantaged neighborhoods
Uitgever(s): van Stralen et al.
2012 De schoolplein make-over!
Uitgever(s): Speelplan BV
2012 Eindrapportage overgewicht, boft-gedrag en determinanten bij leerlingen op B-Fit scholen
Uitgever(s): TNO
2012 Dutch children and parents' views on active and non-active video gaming
Uitgever(s):
2012 Factsheet jeugd, natuur, gezondheid
Uitgever(s): IVN
2012 Overweight and respiratory and cardiovascular health in children
Uitgever(s): Marga Bekkers
2012 Monitor convenant gezond gewicht 2012
Uitgever(s): TNO Behavioural and Societal Sciences
2012 Waarom niet?
Uitgever(s):
2012 Early movers
Uitgever(s): British Heart Foundation (BHF)
2012 Early movers
Uitgever(s): British Heart Foundation (BHF)
2012 Early movers
Uitgever(s): British Heart Foundation (BHF)
2012 Early movers
Uitgever(s): British Heart Foundation (BHF)
2012 Early movers
Uitgever(s): British Heart Foundation (BHF)
2012 Early movers
Uitgever(s): British Heart Foundation (BHF)
2012 Associations between motor and cognitive functioning in school-aged children
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2012 Handleiding Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht
Uitgever(s): Sport & Bewegen in de Buurt
2012 Kinderen in tel databoek 2012
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2012 Pesten
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2012 Samen doen, samen zijn
Uitgever(s): Now It's Our Time
2012 Ouderbetrokkenheid en fysiek actieve kinderen
Uitgever(s): Ellen Ricke
2012 Systematic review of sedentary behaviour and health indicators in the early years (aged 0–4 years)
Uitgever(s):
2012 Canadian sedentary behaviour guidelines for the early years (aged 0–4 years)
Uitgever(s):
2012 Opvoeden samen met de buurt
Uitgever(s): DSP-groep BV
2012 Play equipment, physical activity opportunities, and children's activity levels at childcare
Uitgever(s):
2011 Factsheet campagne Voorbeeldgedrag ouders 2011
Uitgever(s): Voedingscentrum, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2011 A systematic review of interventions for promoting active transportation to school
Uitgever(s): Chillon P et al.
2011 Buitenspelen
Uitgever(s): TNS NIPO, Jantje Beton
2011 Don't let this be the most physical activity our kids get after school
Uitgever(s): Active Health Kids Canada
2011 The IDEFICS community-oriented intervention programme
Uitgever(s): Macmillan Publishers Limited
2011 Natuursprong
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2011 Stappenplan whoZnext-junior, voor het organiseren van een sportactiviteit
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2011 Prrrr...ta lie loe
Uitgever(s): Alterra
2011 Gross motor performance in children with psychiatric conditions
Uitgever(s): Claudia Emck
2011 Lekker buiten
Uitgever(s): Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Programma Jeugd
2011 Beweegstimulering voor kinderen in lage ses groepen in Laak en Transvaal
Uitgever(s): Haagse Hogeschool
2011 Physical activity guidelines for early years (under 5s)
Uitgever(s): Chief Medical Officers Engeland, Wales, Schotland en Ierland
2011 Physical activity guidelines for early years (under 5s)
Uitgever(s): Chief Medical Officers Engeland, Wales, Schotland en Ierland
2011 Physical activity guidelines for children and young people (5-18 years)
Uitgever(s): Chief Medical Officers Engeland, Wales, Schotland en Ierland
2011 Obesity and physical activity in children
Uitgever(s): College of Family Physicians of Canada
2011 Determinants of change in physical activity in children and adolescents
Uitgever(s):
2011 Jaarverslag 2010
Uitgever(s): Johan Cruyff Foundation
2011 Zo geeft u uw na-aapje het gezonde voorbeeld
Uitgever(s): Voedingscentrum, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2011 Zo geef je jouw na-aapje het gezonde voorbeeld
Uitgever(s): Voedingscentrum, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2011 Zo geef je jouw na-aapje het gezonde voorbeeld
Uitgever(s): Voedingscentrum, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2011 The validity and reliability of a home environment preschool-age physical activity questionnaire (pre-paq)
Uitgever(s): Dwyer et al.
2011 Children, physical activity and the environment
Uitgever(s): Marie-Jeanne Aarts
2011 Sportprojecten voor jeugd met beperking op waarde geschat
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Monitor Special Heroes in cluster 3
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 The walking school bus and children's physical activity
Uitgever(s):
2011 A special kind of heroes
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2011 De wijk
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2011 The physical activity patterns of children with autism
Uitgever(s): MacDonald et al
2011 Kunnen meer kinderen meedoen?
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)
2011 Early life risk factors in the development of social inequalities in preschool-age overweight
Uitgever(s): Lenie van Rossem
2011 Van de wetenschap, voor de praktijk
Uitgever(s): Expertisecentrum Ontwikkeling, Opvang en Onderwijs voor 0-12 jarigen (EC O3)
2011 Handboek tuinieren in de generatietuin
Uitgever(s): Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Gemeente Den Haag, Milieu-educatie
2011 'Ruimte voor bewegen'
Uitgever(s): GGD Gooi & Vechtstreek
2011 Fit, vaardig en verstandig!
Uitgever(s): Centrum voor Bewegingswetenschappen Universitair Medisch Centrum Groningen, Rijksuniversiteit Groningen
2011 Interventions for preventing obesity in children
Uitgever(s):
2011 Factsheet tussenmeting B-Fit bij kinderen en ouders
Uitgever(s): TNO
2011 Bewegen, bewegen en nog eens bewegen
Uitgever(s): Pharos
2011 Help your child move and play every day
Uitgever(s): BHF National Centre for Physical Activity and Health
2011 Effecten van een groter en professioneler bewegingsaanbod op de basisschool
Uitgever(s): Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)
2011 School playgrounds and physical activity policies as predictors of school and home time activity
Uitgever(s): Taylor et. al.
2011 An EU-wide overview of community-based initiatives to reduce childhood obesity
Uitgever(s): RIVM
2011 School-based friendship networks and children's physical activity
Uitgever(s): Centre for Exercise, Nutrition & Health, School for Policy Studies, University of Bristol
2011 Do all children have places to be active?
Uitgever(s): Robert Wood Johnson Foundation
2011 Fitte kinderen, sportieve tieners
Uitgever(s): Elsevier gezondheidszorg
2011 Plezier in bewegen beste garantie voor actieve leefstijl
Uitgever(s): Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)
2011 Basisdocument bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
2011 General parenting, childhood overweight and obesity-inducing behaviors
Uitgever(s):
2011 Onderzoek succesfactoren van een kids club
Uitgever(s): Hanzehogeschool Groningen
2011 Verbale leerhulp via complimenten, aanwijzingen en leervragen
Uitgever(s): KVLO
2011 Top-level sports and children; practice for life?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2011 "It takes a neighbourhood to raise a child"
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2011 Zur Wirkung von Alltagsaktivität auf kognitive Leistungen von kindern
Uitgever(s): Meyer & Meyer Verlag
2011 Physical activity and mental health in children and adolescents
Uitgever(s): BMJ
2010 Kindvriendelijke wijken monitor
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
2010 Kindvriendelijke wijken monitor
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
2010 Neighbourhood physical activity environments and adiposity in children and mothers
Uitgever(s): Timperio et al.
2010 Prevalence of overweight and obesity in children and adolescents
Uitgever(s): World Health Organization (WHO)
2010 Kinderen in tel databoek 2010
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2010 Naar een gezonde, kindvriendelijke leefomgeving
Uitgever(s): RIVM
2010 The Terneuzen birth cohort
Uitgever(s):
2010 De wijk
Uitgever(s):
2010 Alle kinderen doen mee!
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Cultuurnetwerk
2010 Sociale uitsluiting bij kinderen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Systematic review of the health benefits of physical activity and fitness in school-aged children and youth
Uitgever(s): Janssen and LeBlanc
2010
iPlay-study
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2010 Kinderen met gedragsproblemen en sport
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2010 Evaluation of the European platform for action on diet, physical activity and health
Uitgever(s): European Commission, Directorate General Health and Consumers, Directorate C "Health and Risk Assessment"
2010 Wenkenblad
Uitgever(s): NUSO Speelruimte Nederland
2010 Physical activity and sedentary behaviour typologies of 10-11 year olds
Uitgever(s): Jago et al.
2010 Environmental determinants of outdoor play in children
Uitgever(s): Elsevier Inc.
2010 Geef jij het gezonde voorbeeld?
Uitgever(s): Voedingscentrum, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2010 Spelwaaier Natuursprong
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Staatsbosbeheer, Jantje Beton, GDO
2010 Intensiteit van de les LO in Nederland
Uitgever(s): Lectoraat Fysieke Activiteit en Gezondheid, Fontys Sporthogeschool
2010 Physical activity
Uitgever(s): British Heart Foundation (BHF)
2010 Influence of micro-environments on pre-school children's energy balance-related behaviours and weight status
Uitgever(s): Universiteit Maastricht
2010 The children left behind
Uitgever(s): United Nations Children's Fund (UNICEF)
2010 Sport
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), W.J.H. Mulier Instituut
2010 Monitor convenant gezond gewicht
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2010 Parental influences on different types and intensities of physical activity in youth
Uitgever(s):
2010 Beweegvriendelijke stadswijken voor kinderen
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2010 Beweegvriendelijke stadswijken voor kinderen
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2010 Brain boost
Uitgever(s): School of Population Health, The University of Western Australia
2010 Hoera jij bent jarig!
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Voedingscentrum
2010 How we play
Uitgever(s): Head Start Body Start
2010 De invloed van het kinderdagverblijf op voeding en beweging
Uitgever(s):
2010 Socio-environmentally determined health inequities among children and adolescents
Uitgever(s): WHO
2010 Zet in op beweging met ons aanbod voor opvang en onderwijs
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2010 Effects of physical activity on children's executive function
Uitgever(s): Elsevier Inc.
2010 Daily activities of school-age children with cerebral palsy
Uitgever(s): D.W. Smits
2010 Verkennend onderzoek verdrinkingen
Uitgever(s): Stichting Consument en Veiligheid
2010 Longitudinaal onderzoek naar gezondheidsbaten van natuurspelen?
Uitgever(s): Alterra
2010 Built environmental correlates of walking and cycling in Dutch urban children
Uitgever(s):
2010 Beweegkriebels
Uitgever(s): Grontmij Nederland B.V.
2010 Wensen, verwachtingen en ervaringen van judo op school
Uitgever(s): DSP-groep BV
2010 Rapportage online kwantitatief onderzoek 'spelen op schoolpleinen'
Uitgever(s): Jantje Beton
2010 Move and play every day
Uitgever(s): Australian Government, the Department of Health
2010 Effectiveness of a school-based physical activity-related injury prevention program on risk behavior and neuromotor fitness a cluster randomized controlled trial
Uitgever(s):
2010 Process evaluation of a school based physical activity related injury prevention programme using the RE-AIM framework
Uitgever(s):
2010 Effectiveness of a school-based physical activity injury prevention program
Uitgever(s): American Medical Association
2010 Sportief in de buurt
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2010 Ga voor gezond! 2008-2009
Uitgever(s): Gezondheidsinstituut NIGZ
2010 Meer beweging op het schoolplein
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2010 Zorg in de voorschoolse periode
Uitgever(s): Oberon
2010 Hoofdstuk 3 : watervrees, mannenvrees en burqinivrees
Uitgever(s):
2010 "Samen ontwikkelen"
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2010 Ren je rot
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2010 Ouders en kinderen over IJburg ...
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2010 Doet voorbeeld volgen?
Uitgever(s):
2010 Is spending time in screen-based sedentary behaviors associated with less physical activity
Uitgever(s): Melkevik et al.
2010 Stap voor stap
Uitgever(s): Lannoo, Liesbeth Verhoeven
2009 Promoting physical activity, active play and sport for pre-school and school-age children in family, pre-school, school and community settings
Uitgever(s): National Institute for health and Clinical Excellence
2009 Development and preliminary validation of a family nutrition and physical activity (FNPA) screening tool
Uitgever(s): Ihmels et al.
2009 Wijkscan Zeist
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2009 Effect of school-based physical activity interventions on body mass index in children
Uitgever(s): Canadian Medical Association or its licensors
2009 Promoting physical activity for children and young people
Uitgever(s): National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
2009 Beweegkriebels
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2009 Kunnen alle kinderen meedoen?
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2009 Family influences on children's physical activity and fruit and vegetable consumption
Uitgever(s): Pearson et al.
2009 Feasibility, design and conduct of a pragmatic randomized controlled trial to reduce overweight and obesity in children
Uitgever(s): Maddison et al;
2009 Environmental supportiveness for physical activity in English schoolchildren
Uitgever(s): Jones et al.
2009 Bouwstenen voor een kindvriendelijk Rotterdam
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam. jeugd, onderwijs en samenleving
2009 A snapshot of the health of young people in Europe
Uitgever(s): World Health Organization (WHO)
2009 Borstkrabbel leren is leuk!
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), W.J.H. Mulier Instituut
2009 Schoolzwemmen ter discussie
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), W.J.H. Mulier Instituut
2009 Sportief in de buurt!
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2009 Development of scales to assess children's perceptions of friend and parental influences on physical activity
Uitgever(s): Jago et al.
2009 Beweegstimulering door middel van een innovatieve buitenspeelhulp, de Swinxs
Uitgever(s): TNO Preventie en Zorg
2009 Activity-friendly neighborhoods for children
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2009 Adolescent body satisfaction the role of perceived parental encouragement for physical activity
Uitgever(s):
2009 Interventieoverzicht 2009/2010
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2009 Evaluation of the Ramblers family walking programme
Uitgever(s): British Heart Foundation National Centre for Physical Activity and Health, School of Sport, Exercise and Health Sciences, Loughborough University, British Heart
2009 Armoede en gezondheid van kinderen
Uitgever(s): GGD West-Brabant
2009 "Kijk! Er klimt een hond in de boom"
Uitgever(s): C.M.P. Keijzers
2009 An analysis of national approaches to promoting physical activity and sports in children and adolescents
Uitgever(s): British Heart Foundation Health Promotion Research Group, University of Oxford
2009 An analysis of national approaches to promoting physical activity and sports in children and adolescents
Uitgever(s): British Heart Foundation Health Promotion Research Group, University of Oxford
2009 How do children think they learn skills in physical education?
Uitgever(s): Human Kinetics, inc.
2009 Seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen vrijwilligersorganisaties
Uitgever(s): Rutgers Nisso Groep
2009 Effecten van sportbeoefening op de cognitieve, sociaal-emotionele en morele ontwikkeling van kinderen en jeugdigen
Uitgever(s): Sportgericht
2009 Natuurlijk toegankelijk spelen
Uitgever(s): Bureau Fonkel
2009 "Get off the sofa and go and play"
Uitgever(s): Department of Exercise, Nutrition and Health Sciences, University of Bristol, School of Psychology, University of Southampton
2009 Kinderen in tel databoek 2009
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2009 Gehandicapte kinderen in tel
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2009 De impact van kinderen in tel op lokaal jeugdbeleid
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2009 Thematic profile
Uitgever(s): International Platform on Sport and Development
2009 Motor fitness in Dutch youth
Uitgever(s):
2009 Ga voor gezond! 2007-2008
Uitgever(s): NIGZ
2009 Opvoeding binnen de sportvereniging
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2009 Redenen voor niet-deelname in de georganiseerde sport
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2009 Altijd als laatste gekozen
Uitgever(s): KVLO
2009 Breng kinderen in beweging via hun ouders
Uitgever(s): KVLO
2009 Bewegingsonderwijs aan Zeer Moeilijk Lerende kinderen (ZMLK)
Uitgever(s): KVLO
2009 Dragers van kwaliteit
Uitgever(s): KVLO
2009 Draagt sportbeoefening bij aan sociale ontwikkeling van kinderen en jeugdigen?
Uitgever(s): KVLO
2009 Buitenspelen, de wereld die van kinderen hoort te zijn
Uitgever(s): KVLO
2009 De jeugd moet in beweging
Uitgever(s):
2009 A better life for children and adolescents through diet and exercise
Uitgever(s): Nordic Council of Ministers
2009 Tracking of physical activity from childhood to adulthood
Uitgever(s): Karger
2008 Couch potatoes to jumping beans
Uitgever(s): Ni Mhurchu et al.
2008 Dutch national food consumption survey
Uitgever(s): RIVM
2008 Playground van de toekomst
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2008 Gezonde wijken voor kinderen
Uitgever(s): M.A. Reek
2008 Respect in en door sport
Uitgever(s): Stichting Vrijetijdstudies
2008 Cross-cultural, age and gender validation of a computerised questionnaire measuring personal, social and environmental associations with children's physical activity
Uitgever(s): Ommundsen et al.
2008 Convenant Arnhemse kinderen doen mee!
Uitgever(s): Ministerie van SZW
2008 Inspiratie voor kindvriendelijke wijken
Uitgever(s): Kennisplatform Verkeer en Vervoer
2008 Inequalities in young people's health
Uitgever(s): WHO
2008 Physical activity and children
Uitgever(s): National Institute for health and Clinical Excellence
2008 Promotion of physical activity in children
Uitgever(s): National Institute for health and Clinical Excellence (NICE)
2008 Physical activity and children
Uitgever(s): National Institute for health and Clinical Excellence (NICE)
2008 Physical activity and children
Uitgever(s): National Institute for health and Clinical Excellence (NICE)
2008 Physical activity and children
Uitgever(s): National Institute for health and Clinical Excellence (NICE)
2008 A rapid review of economic literature related to the promotion of physical activity, play and sport for pre-school and school age children in family, pre-school, school and community settings
Uitgever(s): National Institute for health and Clinical Excellence (NICE)
2008 Promotion of physical activity in children
Uitgever(s): National Institute for health and Clinical Excellence (NICE)
2008 Healthy weight, healthy lives
Uitgever(s): Department of Health and Department of Children, Schools and Families
2008 Gewichtige zaken
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2008 Jeugd, overgewicht en groen
Uitgever(s): Alterra
2008 Physical environmental characteristics and individual interests as correlates of physical activity in Norwegian secondary schools
Uitgever(s): Haug et al.
2008 Early life determinants of physical activity in 11 to 12 year olds
Uitgever(s): Mattocks et al.
2008 Do overweight children necessarily make overweight adults?
Uitgever(s): Department of Hygiene and Public Health, Teikyo University School of Medicine, Clinical Research Planning Department, Chugai Pharmaceutical Company
2008 Alle kinderen naar buiten!
Uitgever(s): Vrijetijdsnetwerk
2008 Vrij spelen is bewegen en veel meer dan dat
Uitgever(s): Vrijetijdsnetwerk
2008 Teacch in beweging
Uitgever(s): Fontys sporthogeschool
2008 Children with attention deficits concentrate better after walk in the park
Uitgever(s):
2008 Buitenspelen is ook bewegen
Uitgever(s): Uitgeverij SWP
2008 Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen
Uitgever(s): Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO
2008 A school-based intervention to reduce overweight and inactivity in children aged 6-12 years
Uitgever(s): Jansen et al;
2008 Kinderen en ouders 'samen actief'
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2008 Terug naar het bos
Uitgever(s): Alterra
2008 Scoren voor gezondheid
Uitgever(s): Nationaal gezondheidsinstituut NIGZ, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Stichting Meer dan Voetbal
2008 Samen spelen
Uitgever(s): NUSO Speelruimte Nederland
2008 Children's geographies
Uitgever(s): Routlegde Taylor & Francis Group
2008 Epode
Uitgever(s):
2008 De samenhang tussen sport en sportieve en cognitieve vaardigheden
Uitgever(s):
2008 Physical activity across the curriculum
Uitgever(s): Gibson et al; licensee BioMed Central Ltd.
2008 Neighborhood greenness and 2-year changes in body mass index of children and youth
Uitgever(s): Janice F. Bell et all.
2008 Exercise and children's intelligence, cognition, and academic achievement
Uitgever(s):
2008 Verkenning kinderen en speelnatuur
Uitgever(s): Alterra
2008 Onderzoek met betrekking tot de relatie tussen (on)beschikbaarheid van bespeelbare ruimte, de mate van buitenspelen en de gevolgen daarvan op de fysieke, sociale, psychische en emotionele ontwikkeling van de Vlaamse kinderen en jongeren
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen, Departement Humane Kinesiologie
2008 Kinderen in tel databoek 2008
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2008 Speelervaringen uitgelicht
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2008 Child in the city
Uitgever(s): De Doelen
2008 'Sportik' - Wat beweegt kinderen in sport?
Uitgever(s): KVLO
2008 Voltige: paardensport voor scholieren
Uitgever(s): KVLO
2008 Sportik
Uitgever(s): KVLO
2008 Leren bewegen en sporten, hoe doe je dat?
Uitgever(s): KVLO
2008 The characteristics of the outdoor school environment associated with physical activity
Uitgever(s):
2008 Gezonde natuur voor kinderen
Uitgever(s): Stephan Moed
2007 Liefst zoals thuis
Uitgever(s): Sociaal cultureel Planbureau (SCP)
2007 Kies voor hart en sport
Uitgever(s): IOS
2007 Kinderen in beweging / jongeren in beweging
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2007 Kinderen en overgewicht
Uitgever(s): Rean uitgeverij
2007 Trendrapport bewegen en gezondheid 2004/2005
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2007 Werkzame werkwijzen
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
2007 Children, obesity and exercise
Uitgever(s): Routledge Taylor and Francis Group
2007 Handreiking van de training
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2007 Effectiveness of interventions to promote physical activity in children and adolescents
Uitgever(s): Medical Research Council Epidemiology Unit, Institute of Metabolic Sciences, Addenbrooke's Hospital
2007 Vrij spel voor natuur en kinderen
Uitgever(s): Uitgeverij Jan van Arkel
2007 Physical activity, overweight and central adiposity in Swedish children and adolescents
Uitgever(s): BioMed Central Ltd.
2007 Buitenschoolse opvang voor kinderen met een beperking
Uitgever(s): Sardes, CED-Groep
2007 NASB
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2007 Wat beweegt kinderen om te bewegen?
Uitgever(s): Ernst Jan Somsen
2007 Armoede en sociale uitsluiting bij kinderen
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)
2007 Spelen in het groen
Uitgever(s): Alterra
2007 Kinderen over lichaamsbeweging
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2007 Physical activity for preschool children
Uitgever(s): NRC Canada, Canadian Public Health Association
2007 Children's health and the environment in Europe
Uitgever(s): World Health Organization (WHO)
2007 Kom je buiten spelen?
Uitgever(s): Alterra
2007 Environmental correlates of physical activity in youth
Uitgever(s): Ferreira et al.
2007 International school-based interventions for preventing obesity in children
Uitgever(s): M. Sharma
2007 Planet health
Uitgever(s): Human Kinetics Europe
2007 Physical activity and children
Uitgever(s): National Institute for health and Clinical Excellence (NICE)
2007 Physical activity and children
Uitgever(s): National Institute for health and Clinical Excellence (NICE)
2007 Physical activity and children
Uitgever(s): National Institute for health and Clinical Excellence (NICE)
2007 Gezond gewicht Overvecht
Uitgever(s): GG&GD Utrecht
2007 Jeugd en vrije tijd in Almere
Uitgever(s): Gemeente Almere
2007 Stuttgart city for children
Uitgever(s): City of Stuttgart
2007 Richtlijnen voor integraal toegankelijke speelvoorzieningen
Uitgever(s): NUSO Speelruimte Nederland
2007 Ga buiten spelen!
Uitgever(s): Uitgeverij J.H. Gottmer
2007 Fieldlab beweegstimulering voor kinderen
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2007 Effects of aerobic exercise on overweight children's cognitive functioning
Uitgever(s): American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance
2007 Het laatste kind in het bos
Uitgever(s): Uitgeverij Jan van Arkel
2007 Geschikt groen voor iedereen
Uitgever(s): Stichting Recreatie, Kennis- en Innovatiecentrum
2007 Kinderen in tel databoek 2007
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2007 Symposium afscheid A. Buisman
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2007 Het construeren van leertaken in het bewegingsonderwijs (3)
Uitgever(s): KVLO
2007 Het belang van het pedagogisch klimaat voor de praktijk van het bewegingsonderwijs (1)
Uitgever(s): KVLO
2007 Fitmeter in Rotterdam
Uitgever(s): KVLO
2007 Iplaypingpong
Uitgever(s): KVLO
2007 Thuis raken in de bewegingscultuur (1)
Uitgever(s): KVLO
2007 Samen sporten na schooltijd
Uitgever(s): KVLO
2007 Het kind in de sport en het bewegingsonderwijs - pedagogische opgaven
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2006 Kinderen in tel brochure
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2006 Kinderen in tel databoek 2006
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2006 Prevalentie van overgewicht en obesitas bij jeugdigen 4-15 jaar in de periode 2002-2004
Uitgever(s): TNO
2006 Jeugd met beperkingen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2006 Overgewicht bij jonge kinderen en volwassenen
Uitgever(s): RIVM
2006 Kindvriendelijke projecten in de openbare ruimte
Uitgever(s): Mets & Schilt
2006 Beweegmanagement blijkt zinvol instrument
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2006 Regioscan GGD en gezondheid op scholen
Uitgever(s): NIGZ
2006 Physical activity to prevent obesity in young children
Uitgever(s): BMJ Publishing Group ltd
2006 Sturingsadvies deel 2
Uitgever(s): Projectbureau Operatie Jong
2006 Publieke gezondheid
Uitgever(s): Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ)
2006 The prevention of overweight and obesity in children and adolescents
Uitgever(s): Blackwell
2006 Langs de lijn of erover?
Uitgever(s): ...daM uitgeverij
2006 E-health4Uth
Uitgever(s): Resi Mangunkusumo
2006 Handreiking van de training
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2006 Early determinants of physical activity in adolescence
Uitgever(s):
2006 Onderzoek publieke speelruimte in Vlaams-Brabant
Uitgever(s): Provincie Vlaams-Brabant, Provinciale Jeugddienst
2006 Onderzoeksverslag meiden in de buitenruimte
Uitgever(s): PJ Partners
2006 Understanding participation in sport and physical activity among children and adults
Uitgever(s):
2006 Effects of a classroom-based program on physical activity and on-task behavior
Uitgever(s): American College of Sports Medicine
2005 Kinderen in Nederland
Uitgever(s): SCP
2005 Aan (de) slag met sporten in de BSO
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2005 Voedingsmarketing en kinderen
Uitgever(s): Nederlandse Hartstichting
2005 Monitoring van overgewicht bij jeugdigen van 0-19 jaar in de G30
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2005 Kinderen in prioriteitswijken
Uitgever(s): TNO
2005 Evaluatie Jump-In pilot 2002-2004
Uitgever(s): GG&GD Amsterdam
2005 Trauma and sport for development
Uitgever(s): W.J.H. Mulierinstituut, centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek
2005 What are the main factors that influence the implementation of disease prevention and health promotion programmes in children and adolescents?
Uitgever(s): WHO, regional office for Europe
2005 Kind en milieu
Uitgever(s): RIVM
2005 Overbruggingsplan voor kinderen met overgewicht
Uitgever(s): EMGO
2005 School & sport speciaal
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2005 ClubExtra
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2005 Make me move!
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2005 Sport en ontwikkelingssamenwerking
Uitgever(s): NHTV
2005 Preventie van overgewicht
Uitgever(s): Universiteit Twente, Toegepaste Communicatie Wetenschap,
2005 Hinderen kinderen de vrijetijdsbesteding van de ouder(s)?
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2005 Hinderen kinderen de vrijetijdsbesteding van de ouder(s)?
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2005 A national study of neighborhood safety, outdoor play, television viewing, and obesity in preschool children
Uitgever(s): American Academy of Pediatrics
2005 Landje pik
Uitgever(s): Stichting Speelruimte
2005 Resurrecting free play in young children
Uitgever(s):
2005 Over vaders & zonen
Uitgever(s): Uitgeverij L.J. Veen
2005 Kinderen bewegen tot educatie in de stad
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2005 Can exercise improve self esteem in children and young people?
Uitgever(s):
2005 Evaluation of the California safe routes to school legislation
Uitgever(s):
2005 Relation between cognitive and motor performance in 5- to 6-year-old children
Uitgever(s): The Society for Research in Child Development, Inc.
2004 Voorstel voor de toekomstige ontwikkeling van de landelijke jeugdmonitor
Uitgever(s): SCP
2004 Het nationale scholierenonderzoek (nso) en het health behaviour in school-aged children-onderzoek (hbsc) vergeleken
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2004 Young people's health in context
Uitgever(s): World Health Organization
2004 Plannen van aanpak van de 12 thema's van operatie JONG
Uitgever(s):
2004 Sport- en beweegscan, 3e herziene versie
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2004 Beweegnorm, 3e herziene versie
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2004 Unsafe to play?
Uitgever(s): American Journal of Health Promotion, Inc.
2004 Stadskinderen
Uitgever(s): SISWO, AMIDSt, Aksant
2004 Kinderpeiling sport 2004
Uitgever(s): Stade Advies
2003 Rapportage jeugd 2002
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2003 Beweegnorm, 2e herziene versie
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2003 Sport- en beweegscan, 2e herziene versie
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2003 Every child matters
Uitgever(s): TSO
2003 Show racism the red card
Uitgever(s): Show Racism the Red Card
2003 Children and physical activity
Uitgever(s): EPPI-Centre
2003 Reisgedrag kinderen basisschool
Uitgever(s): Het Fietsberaad
2003 The benefits of playgrounds for children aged 0-5
Uitgever(s): Duerr Evaluation Resources
2002 Sport- en beweegscan (concept)
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2002 Beweegnorm (concept)
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2002 Beweegmanagement
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2002 Oases in het beton
Uitgever(s): Koninklijke Van Gorcum BV
2002 Kies voor hart en sport
Uitgever(s):
2002 Samenspel
Uitgever(s): Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (APS)
2002 A physically active life through everyday transport with a special focus on children and older people and examples and approaches from Europe
Uitgever(s): World Health Organization (WHO)
2002 Kindheitsorientierte Didaktik der Bewegungserziehung?
Uitgever(s): Courrier de l'Education Nationale
2002 Creating better cities with children and youth
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2001 Club extra
Uitgever(s): Nederlandse Bond voor Aangepast Sporten (NEBAS), 't Web - Werkgroep voor bewegingsonderwijs -therapie & -recreatie
2001 Je verweren kun je leren
Uitgever(s): Regioplan
2001 Waarden en normen in de sport, deel II
Uitgever(s): NOC*NSF
2001 Children, adolescents, and television
Uitgever(s): American Academy of Pediatrics
2000 Sport en bewegen voor chronisch zieke jeugd
Uitgever(s): Stichting Jeugd in Beweging : NOC*NSF
2000 Eindverslag actieve ouders, actieve kinderen
Uitgever(s): NIGZ
2000 De aansluiting tussen binnen- en buitenschools leren bewegen en sporten
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2000 A review of correlates of physical activity of children and adolescents
Uitgever(s): American College of Sports Medicine
2000 Handboek ontwerpen voor kinderen
Uitgever(s): CROW
2000 Close interrelation of motor development and cognitive development and of the cerebellum and prefrontal cortex
Uitgever(s): Society for Research in Child Development, Inc.
2000 Wipkip zoekt scharrelruimte
Uitgever(s): Alles Kids?
2000 The relationship between physical activity, self-esteem, and academic achievement in 12-year-old children
Uitgever(s):
1999 Kies voor hart en sport
Uitgever(s): NOC*NSF : Stichting Jeugd in Beweging
1999 Thuisprogramma
Uitgever(s): Coutinho
1999 Bewegingsprogramma voor kinderen met astma
Uitgever(s): Coutinho
1999 Actieve ouders, actieve kinderen
Uitgever(s): NIGZ
1999 Sport informatie bulletin, nr. 51, 1999
Uitgever(s): Clearing House
1999 Op de achterbank of op de speelplaats
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
1999 4 + 2 = 7
Uitgever(s): Sociaal en cultureel Planbureau (SCP)
1999 Tiende nationale straatspeeldag
Uitgever(s): Stichting KINDEREN VOORRANG!
1998 Club Extra
Uitgever(s): Nebas
1998 Waarden en normen in de sport
Uitgever(s): Bohn Stafleu Van Loghum
1998 Children with asthma and physical exercise
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
1998 Kinder und jugendliche im leistungssport
Uitgever(s): Bundesinstitut für Sportwissenschaft
1998 Buiten spelen anno 1998
Uitgever(s): Stichting KINDEREN VOORRANG!
1998 Op zoek naar beweging 2
Uitgever(s): Stichting KINDEREN VOORRANG!
1998 Stichting KINDEREN VOORRANG!
Uitgever(s): Stichting KINDEREN VOORRANG!
1998 Bezige bijen
Uitgever(s): BRON UvA BV
1998 Club extra onderzocht
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, vakgroep Pedagogiek, Nebas
1998 Monografieën Nieuw BW
Uitgever(s): Kluwer
1997 Natuurspeelbossen
Uitgever(s): Stichting Ano Fundatie voor Welzijn en Wetenschap
1997 Kinderen onderweg
Uitgever(s): Stichting KINDEREN VOORRANG!
1997 Waar blijft de tijd?
Uitgever(s):
1996 Kinderen schrijven over sport
Uitgever(s): NOC*NSF
1996 Schoolsportagenda 1995-1996
Uitgever(s): Gemeente Maastricht, Publieke Werken en Sport, Afdeling Sportzaken
1995 Sportclubs bekennen kleur
Uitgever(s): Koning Boudewijnstichting
1995 Rooilijn
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam, Planologisch en Demografisch Instituut en Instituut voor Sociale Geografie
1995 The importance of children's participation in physical and sporting activities
Uitgever(s): South African Rainbow Week Association
1995 Water safety training as a potential means of reducing risk of young children's drowning
Uitgever(s):
1993 Uitgeknikkerd, opgehoepeld
Uitgever(s): Regioplan
1992 Physical activity at 36 years
Uitgever(s):
1992 De school is uit ... en nu?
Uitgever(s): IPABO
1991 Buiten is zoveel te beleven
Uitgever(s): LANS, landelijk centrum voor gebouwen, speelruimte en expressie voor de jeugd
1991 Handboek speeltuinwerk
Uitgever(s): LANS, landelijk centrum voor gebouwen, speelruimte en expressie voor de jeugd i.s.m. NUSO, landelijke organisatie voor speeltuinwerk en jeugdrekreatie
1991 The nature and development of giftedness
Uitgever(s):
1989 Vraag het ze zelf!
Uitgever(s): LANS, landelijk centrum voor gebouwen, speelruimte en expressie voor de jeugd
1989 Kom je buiten spelen?
Uitgever(s): Landelijk centrum voor gebouwen, speelruimte en expressie voor de jeugd (LANS)
1989 De toekomst van Jantje ter discussie
Uitgever(s): Nationaal Jeugd Fonds
1989 Jeugd te boek
Uitgever(s): Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum
1988 Cognitie en motoriek bij jonge kinderen
Uitgever(s): VU Uitgeverij
1987 Children's movement in the water
Uitgever(s): Kent State University
1985 Bewegen, een buitenkans voor kinderen
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam, interfaculteit Lichamelijke Opvoeding
1983 Informatiestencil achtergronden van spel en spelen
Uitgever(s): NUSO - Informatie- en Dokumentatiecentrum
1983 Kinderen hebben recht op speelruimte
Uitgever(s): Werkgroep Speelruimtewet
1983 Kinderspel verbannen?
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam, Interfakulteit Lichamelijke Opvoeding
1982 Kinderen wonen ook
Uitgever(s): Van Loghum Slaterus
1982 Playing, living, learning
Uitgever(s): Venture Publishing, Inc
1981 De buiten spelende kinderen in drie typen woonstraten
Uitgever(s): Afdeling Onderzoek en Statistiek Gemeente Enschede, Nederlands Wetenschappelijk Instituut voor Toerisme en Recreatie
1981 Kinderen in de stad
Uitgever(s): Koning Boudewijnstichting
1981 Persoonlijkheid en motorisch leren bij kinderen
Uitgever(s): Academische Pers
1979 Turkse en Marokkaanse kinderen
Uitgever(s): Nederlands Centrum Buitenlanders
1978 Kinderen buiten spel
Uitgever(s): Boom Meppel
1974 Children's recreation activities
Uitgever(s): Council of Europe
1972 Het spelende kind in het groen
Uitgever(s): Gemeente Amersfoort
1971 Speelpleinen een nieuwe levensruimte
Uitgever(s): Uitgeverij De Nederlandsche Boekhandel
1959 Het kind en zijn ontspanning
Uitgever(s): J.H. de Bussy
1929 Kleuter-gymnastiek voor kinderen van 5-8 jaar
Uitgever(s): Sijthoff
1924 Functionele lichaams-oefeningen voor de vrouw en het kind
Uitgever(s): Paris
z.j. Kinderen in tel
Uitgever(s): Defence for Children, Bernard van Leer Foundation, NSGK, Verwey-Jonker Instituut
z.j. Rotterdam lekker fit
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
z.j. Van interventiemodel naar praktijk
Uitgever(s): GGD Amsterdam
z.j. National alliance for youth sports
Uitgever(s): National Alliance For Youth Sports
z.j. Springzaad
Uitgever(s): Stichting Oase, netwerk Springzaad
z.j. Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar per hoofdstuk
Uitgever(s): Bureau Kwaliteit Kinderopvang, BKK Utrecht
z.j. Handboek generatietuin
Uitgever(s): Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Gemeente Den Haag, Milieu-educatie, Kinderopvang 2Samen, Saffier - de Residentiegroep
z.j. De invloed van ouders op het gedrag van kinderen
Uitgever(s): Sportservice Zwolle
z.j. Voorwaarden scheppen voor de sportbeoefening & interesse tonen en stimuleren
Uitgever(s): Sportservice Zwolle
z.j. Het stimuleren van individueel Fair Play-gedrag
Uitgever(s): Sportservice Zwolle
z.j. Kwaliteitscontrole en taakinvulling bij de sportvereniging
Uitgever(s): Sportservice Zwolle
z.j. Kinderen en ouders 'samen actief
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
z.j. Monitoring Nationaal Sportakkoord
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
z.j. Visie op de ontwikkeling van hockeyers
Uitgever(s): KNHB
z.j. Topturnen in Nederland
Uitgever(s):
z.j. Fun inclusive!
Uitgever(s): Handicap International e.V.
z.j. Kinderen hebben natuur nodig
Uitgever(s): JSW
z.j. The contribution of preschool playground factors in explaining children's physical activity during recess
Uitgever(s): Universiteit Gent
z.j. Topscore Amsterdam
Uitgever(s): Topscore Amsterdam
z.j. De publieke stedelijke ruimte als vrijetijdsdomein voor kinderen
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
z.j. Cruyff Courts
Uitgever(s): Johan Cruyff Foundation, KNVB
z.j. Lichamelijke opvoeding van het kind
Uitgever(s): Meulenhoff