Visie & Beleidsplein

U zoekt op "mensen met een lichamelijke beperking" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

95 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2023 Sportbouwer 2.0
Uitgever(s): Hanzehogeschool Groningen
2023 Understanding developmental coordination disorder
Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen
2022 Sport en bewegen voor mensen met een lichamelijke beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport
2022 Handreiking sporthulpmiddelen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen, Stichting Special Heroes, Esther Vergeer Foundation, Gehandicaptensport Nederland
2022 Infographic sporthulpmiddelen beter beschikbaar en bereikbaar
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen, Stichting Special Heroes, Esther Vergeer Foundation, Gehandicaptensport Nederland
2021 Lang niet toegankelijk
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
2021 Wheelchair mobility skills in youth using a manual wheelchair
Uitgever(s): Marleen Sol
2021 Understanding and addressing inequalities in physical activity
Uitgever(s): Public Health England
2021 De waarde van sport en bewegen voor mensen met een fysieke beperking
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 Sportadvies voor mensen met een beperking past niet in een blauwdruk!
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2018
Toolbox behoeftenonderzoek gehandicaptensport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 From exercise training to school-based sports
Uitgever(s): Maremka Zwinkels
2018 Evidence-based scientific exercise guidelines for adults with spinal cord injury
Uitgever(s): SpringerNature
2018 Effect van watervrij maken en leren zwemmen zonder drijfmiddelen voor leerlingen met een beperking
Uitgever(s): Hanzehogeschool Groningen
2017 Landelijke implementatie van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen
Uitgever(s):
2017 (On)begrensde mogelijkheden?
Uitgever(s): Active Healthy Kids the Netherlands, Kinderbewegingscentrum, Wilhelmina Kinderziekenhuis, UMC Utrecht
2017 (Un)limited possibilities?
Uitgever(s): Active Healthy Kids the Netherlands, Kinderbewegingscentrum, Wilhelmina Kinderziekenhuis, UMC Utrecht
2017 Physical fitness and physical behavior in (wheelchair-using) youth with spina bifida
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2017 Buurtsportcoach
Uitgever(s): Programma Sport en Bewegen in de Buurt
2016 Kennissynthese sport en bewegen voor mensen met een lichamelijk handicap : zinvol en effectief?
Uitgever(s): NIVEL
2016 'Volwaardig meedoen in de maatschappij, begint met volwaardige toegang'
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Percepties van jongeren zonder een beperking over inclusie van jongeren met cerebrale parese tijdens reguliere sportactiviteiten
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Was getekend 2
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Capacity
Uitgever(s): Inge Hondebrink, Hélène Wiesenhaan
2016 Grenzeloos actief
Uitgever(s): Programma Grenzeloos actief, Programma Sport en Bewegen in de Buurt, Arko Sports Media
2016 'Ingewikkeld en bijzonder'
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Belemmeringen en drijfveren voor sport en bewegen bij ondervertegenwoordigde groepen
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2016 Bewegingsonderwijs aan kinderen met doofblindheid en een meervoudige communicatieve beperking
Uitgever(s): KVLO
2015 Beweeg- en sportgedrag van mensen met een chronische aandoening of lichamelijke beperking
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2015 Volwassenen met motorische beperking sporten het minst in Nederland
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 UCI WK Para-cycling 2015 - Apeldoorn
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
2015 Inhaalslag voor voetbalstadions rond toegankelijkheid
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Coach in de gehandicaptensport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Wheelchair skill acquisition
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2015 Sportmatch inwoners met een beperking
Uitgever(s): Stichting Onbeperkt Sportief, Gelderse Sportfederatie, Uniek Sporten
2015 Sportmatch inwoners met een beperking
Uitgever(s): Stichting Onbeperkt Sportief, Brabantse sportloketten (aangepast sporten)
2014 Tracking changes in everyday experiences of disability and disability sport within the context of the 2012 London Paralympics
Uitgever(s): Bournemouth University, CMC Publishing
2014 Sports participation and physical disabilities
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2014 Daily functioning in children with developmental coordination disorder
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2014 Promoting a healthy lifestyle
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
2014 Motorische problemen bij kinderen met ADHD
Uitgever(s): KVLO
2014 Meedoen met gym: plezier en succes stimuleren door op maat motorisch te leren
Uitgever(s): KVLO
2014 Opleiding Sportleider voor mensen met een handicap
Uitgever(s): Stichting Onbeperkt Sportief
2013 (On)beperkt sportief 2013
Uitgever(s): Mulier Instituut, Arko Sports Media
2013 Paralympische Spelen op televisie
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Utrecht
2013 Iedereen kan sporten
Uitgever(s): KVLO
2013 Jaarverslag 2012
Uitgever(s): NIVEL - Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
2013 Een rolstoel in je gymles
Uitgever(s): KVLO
2013 Special heroes evaluatie 2009/2012
Uitgever(s):
2012 Special Heroes in uitvoering
Uitgever(s): Den Haag
2012 Factsheet mensen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 "Zij is nou echt een voorbeeld van hoe je als sporter bezig gaat ...!"
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschappen (USBO)
2012 Gemengde sportparticipatie door adolescenten met cerebrale parese
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2012 Paralympisch talent in het regulier onderwijs
Uitgever(s): KVLO
2012 Hoe blijf je fit met een dwarslaesie?
Uitgever(s): Linda Valent
2011 Ability, disability, inability!?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2010 Vierde tussenrapportage
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Nivel
2010 The Paralympic Games explained
Uitgever(s): Routledge
2009 Natuurlijk toegankelijk spelen
Uitgever(s): Bureau Fonkel
2009 Beweging in zicht
Uitgever(s): Nijmegen
2008 (On)beperkt sportief
Uitgever(s): Arko Sports Media, W.J.H. Mulier Instituut
2008 Tweede tussenrapportage wmo evaluatie
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2008 Was getekend 12 paralympiërs
Uitgever(s): Uitgeverij De Boekenmakers
2008 Busje komt zo...
Uitgever(s): KVLO
2007 Perspectives
Uitgever(s): ICSSPE, CIEPSS
2007 Considerations for the development of a physical activity guide for Canadians with physical disabilities
Uitgever(s): NRC Canada, Canadian Public Health Association
2007 Vrijetijdsgids voor mensen met een lichamelijke en/ of zintuiglijke beperking of chronische aandoening
Uitgever(s): MEE regio 's-Hertogenbosch
2006 Gezond en wel met een beperking
Uitgever(s): Sociaal cultureel Planbureau (SCP)
2006 Staat 'de gehandicapte' binnen de sportvereniging buitenspel?
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg, Vrijetijdswetenschappen
2006 Ondersteuning gewenst
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2005 Promoting physical activity in the rehabilitation setting
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2005 Sport en ontwikkelingssamenwerking
Uitgever(s): NHTV
2005 Beeldvorming over mensen met een beperking
Uitgever(s): TNS NIPO
2004 Nederland op de paralympics 2004
Uitgever(s): Premium Press
2004 Achter de geraniums vandaan
Uitgever(s): Thea Smit
2000 Mensen met een handicap in de sportvereniging
Uitgever(s): NOC*NSF
1998 Sportwijzer voor mensen met een handicap of chronische aandoening (Zuid-Holland)
Uitgever(s): Diopter- Janssens & Van Bottenburg bv, NOC*NSF
1998 Sportwijzer voor mensen met een handicap (Limburg)
Uitgever(s): Diopter - Janssens & Van Bottenburg bv, NOC*NSF
1998 Sportwijzer voor mensen met een handicap of chronische aandoening (Noord-Holland)
Uitgever(s): Diopter - Janssens & Van Bottenburg bv, NOC*NSF
1998 Sportwijzer voor mensen met een handicap of chronische aandoening (Flevoland)
Uitgever(s): Diopter - Janssens & Van Bottenburg bv, NOC*NSF
1998 Sportwijzer voor mensen met een handicap of chronische aandoening (Drenthe)
Uitgever(s): Diopter - Janssens & Van Bottenburg bv, NOC*NSF
1998 Sportwijzer voor mensen met een handicap of chronische aandoening (Zeeland)
Uitgever(s): Diopter - Janssens & Van Bottenburg bv, NOC*NSF
1998 Sportwijzer voor mensen met een handicap of chronische aandoening (Groningen)
Uitgever(s): Diopter - Janssens & Van Bottenburg bv, NOC*NSF
1998 Sportwijzer voor mensen met een handicap of chronische aandoening (Friesland)
Uitgever(s): Diopter - Janssens & Van Bottenburg bv, NOC*NSF
1998 Sportwijzer voor mensen met een handicap of chronische aandoening (Overijssel)
Uitgever(s): Diopter - Janssens & Van Bottenburg bv, NOC*NSF
1998 Sportwijzer voor mensen met een handicap of chronische aandoening (Utrecht)
Uitgever(s): Diopter - Janssens & Van Bottenburg bv, NOC*NSF
1997 Beeldvorming, gender en handicap
Uitgever(s): Emancipatiaraad
1997 Sportstimulering naar twee kanten
Uitgever(s): Sportservice Noord-Holland
1995 Beweging voor iedereen
Uitgever(s): Stichting Het Zieke Kind in Beweging
1990 Beweging voor iedereen
Uitgever(s): Stichting Het Zieke Kind in Beweging
1985 Gehandicapten en sport
Uitgever(s): Instituut voor Toegepaste Sociologie
1984 Samenspel
Uitgever(s): Orthopedagogisch Instituut Amsterdam
1984 Gehandicapten en sport
Uitgever(s): Instituut voor Toegepaste Sociologie
z.j. Fun inclusive!
Uitgever(s): Handicap International e.V.