Visie & Beleidsplein

Het werken waard

het arbeidsaanbod van laagopgeleide vrouwen vanuit een economisch en sociologisch perspectief

Cloïn, M. (2010). Het werken waard: het arbeidsaanbod van laagopgeleide vrouwen vanuit een economisch en sociologisch perspectief. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Waarom werken laagopgeleide vrouwen minder vaak buitenshuis dan hoger opgeleide vrouwen? En waarom zijn laagopgeleide vrouwen oververtegenwoordigd in de kleinste deeltijdbanen? Vinden zij het financieel niet genoeg lonen om (veel uren) te werken, of hebben zij traditionelere opvattingen en ideeën over de rol van vrouwen? In dit proefschrift staat de vraag centraal in hoeverre financieel-economische en sociaal-culturele factoren de geringe arbeidsdeelname van laagopgeleide vrouwen helpen verklaren. Daarvoor zijn de gegevens van bijna 2000 laag- en hogeropgeleide moeders en een groep van bijna 1200 laagopgeleide vrouwen geanalyseerd. De resultaten wijzen erop dat - anders dan vaak wordt gedacht - financiële prikkels en opvattingen bijna tot geheel dezelfde invloed hebben op het arbeidsaanbod van laagopgeleide vrouwen als op dat van hogeropgeleide vrouwen. Weliswaar verdienen lager opgeleide vrouwen minder en hebben ze traditionelere opvattingen, maar beide factoren zijn eigenlijk op vergelijkbare manier van invloed op de arbeidsbeslissingen van vrouwen, ongeacht hun opleidingsniveau.

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),

Download(s)

Het werken waard : het arbeidsaanbod van laagopgeleide vrouwen vanuit een economisch en sociologisch perspectief

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Mariëlle Cloïn

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

arbeid
arbeidsplaatsen
economie
sociaal-economische positie
sociologie
vrouwen
werknemers