Visie & Beleidsplein

U zoekt op "sociaal-economische positie" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

182 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024 Waar is JOGG actief?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Eigentijdse ongelijkheid
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
2023 Bewoners in aandachtswijken sporten minder
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Bewoners in aandachtswijken sporten minder
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Sport club dropout under COVID-19 in the Netherlands: do characteristics of the neighbourhood matter?
Uitgever(s): Frontiers Media S.A.
2023 Mensen met een lage sociaaleconomische status
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Bouncing back or staying inactive? The social inequality in sport participation before, during and after the COVID-pandemic
Uitgever(s): Routledge
2023 De aanpak van overgewicht bij volwassenen met een lage SES
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2023 Mechanisms and contextual factors related to key elements of a successful integrated community-based approach aimed at reducing socioeconomic health inequalities in the Netherlands: a realist evaluation perspective
Uitgever(s): Bettye A. Apenteng
2022 Sport as a medicine for health and health inequalities
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2022 Buurtsportverenigingen 2016-2020
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2022 Wereldmeiden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van deelnemers aan X-Fittt 2.0
Uitgever(s):
2022 Care to move!
Uitgever(s): Wageningen University & Research
2022 Is dé openbare ruimte voor iedereen?
Uitgever(s): Breda University of Applied Sciences
2022 Waar is JOGG actief?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Deelname sport en bewegen van mensen met een lage sociaaleconomische status
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Afgehaakt gemaakten
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2022 A theoretical perspective on why socioeconomic health inequalities are persistent: building the case for an effective approach
Uitgever(s): MDPI
2021 Een jaar met corona
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
2021 Stap voor stap naar een gezonder leven voor iedereen
Uitgever(s): Universiteit Maastricht
2021
Sport- en beweeggedrag van kinderen en jongeren naar sociaaleconomisch milieu
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Evaluation of a school-based multicomponent behavioural intervention in deprived urban areas for children classified as overweight, obese or at risk for overweight
Uitgever(s):
2021 Kloof tussen arm en rijk groeit in sportdeelname jeugd
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 Risicofactoren voor minder bewegen bij tieners die thuis moeite ervaren met rondkomen
Uitgever(s): Healthy’R Centrum voor gedragsonderzoek en ontwikkeling
2021 Citizen preferences regarding the public funding of projects promoting a healthy body weight among people with a low income
Uitgever(s): ScienceDirect
2021 Weinig extra aandacht bij gemeenten voor sociale ongelijkheid in sport- en bewegen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2021 Understanding and addressing inequalities in physical activity
Uitgever(s): Public Health England
2021 Coronacrisis vergroot verschillen in sportdeelname
Uitgever(s): Breda University of Applied Sciences
2021 The impact of the Covid-19 crisis on socioeconomic differences in physical activity behavior
Uitgever(s): ScienceDirect
2021 Wat werkt in een integrale aanpak van overgewicht voor mensen met een lage sociaaleconomische status en/of een niet westerse migratieachtergrond?
Uitgever(s): Springer
2021 The effectiveness of digital interventions for increasing physical activity in individuals of low socioeconomic status
Uitgever(s): Springer Nature
2021 Kinderen in buitenspeelnood (intern rapport)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Atlas van afgehaakt Nederland
Uitgever(s):
2021 Involving children in creating a healthy environment in low socioeconomic position (SEP) neighborhoods in the Netherlands: a participatory action research (PAR) project
Uitgever(s): MDPI
2020 Overzichtsrapport jeugd uit gezinnen met een laag inkomen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 How are lifestyle factors associated with socioeconomic differences in healthcare costs?
Uitgever(s): Elsevier
2020 ‘McDonald’s is good for my social life’
Uitgever(s): Wiley
2020 Formula E race Brainport Eindhoven region
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 De inclusieve buitenruimte
Uitgever(s): Mulier Instituut, Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd
2020 Effects of the KEIGAAF intervention on the BMI z-score and energy balance-related behaviors of primary school-aged children
Uitgever(s): BMC
2020 Het sport- en beweeggedrag van Young Urban Professionals tijdens de coronamaatregelen en hun verwachtingen voor de toekomst
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Sociaaleconomische status en deelname aan sport en bewegen van volwassenen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 An activity-friendly environment for all?
Uitgever(s): Universiteit Groningen
2020

Het werven van je doelgroep en borgen van je project
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 Overkoepelend evaluatieonderzoek Gezonde toekomst dichterbij
Uitgever(s): Wageningen University & Research, Wageningen Economic Research, Verwey-Jonker Instituut
2020 Atlas voor gemeenten 2020
Uitgever(s): VOC Uitgevers
2020 Engaging adolescents from disadvantaged neighbourhoods as knowledgeable social actors in health promotion
Uitgever(s): VU Amsterdam
2019 De kinderen van Ayse spelen nu wel lekker buiten!
Uitgever(s): GGD Zaanstreek-Waterland, programma JOGG-Zaanstad
2019 Are u on board?
Uitgever(s): Springer
2019 Evaluatie van de interventie Samen gezond eten en bewegen
Uitgever(s): CEPHIR
2018 Werkzame elementen in sport- en beweeginterventies voor jeugd met een lage ses
Uitgever(s): Wageningen University
2018 Preventieve activiteiten voor ouderen die onvoldoende bereikt worden: wat zijn kansrijke elementen?
Uitgever(s): RIVM
2018 Interventions to improve physical activity among socioeconomically disadvantaged groups
Uitgever(s): BMC
2018 Weight bias internalization
Uitgever(s):
2018 Evaluatie projecten sport en sociaal domein in Vlaardingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Social change through sport for development initiatives
Uitgever(s): Vrije Universiteit Brussel
2017 Wat drijft en belemmert verschillende doelgroepen bij sport en bewegen
Uitgever(s): RIVM
2017 Mini e-learning "Hoe bereik je álle kinderen bij de aanpak van overgewicht?"
Uitgever(s): Pharos: Expertisecentrum gezondheidsverschillen
2017 De waarde van sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2017 Sport en sociaal domein in Vlaardingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Targeting persons with low socioeconomic status of different ethnic origins with lifestyle interventions
Uitgever(s): Wageningen University
2016 Veelbetekenende kansen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 The role of boxing in development
Uitgever(s): England Boxing
2016 Belemmeringen en drijfveren voor sport en bewegen bij ondervertegenwoordigde groepen
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2016 Active ageing and quality of life
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2015 Overgewicht bij lagere sociaaleconomische groepen - review rapport Erasmus MC
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Sport is nog steeds vooral voor de elite
Uitgever(s): Mulier Instituut, Sociale Vraagstukken
2015 Wat willen mensen in buurtgerichte beweegprogramma’s betalen voor sport en bewegen?
Uitgever(s): Springer
2015 Opleiding als sociale scheidslijn
Uitgever(s): Garant
2015 Leefomgeving bepalend voor (on)gezonde leefstijl
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Ontmoeten als keuze
Uitgever(s): DSP-groep
2015 Exploring participant appreciation of group-based principles for action in community-based physical activity programs for socially vulnerable groups in the Netherlands
Uitgever(s):
2015 Fitheid in een achterstandswijk
Uitgever(s): Academie voor Lichamelijke Opvoeding Domein Bewegen Sport en Voeding, Hogeschool van Amsterdam
2015 De rol van sense of coherence in de relatie tussen bewegen en gezondheid bij mensen met een lage sociaaleconomische status
Uitgever(s): Wageningen Universiteit
2014 Twofold strategy reaps twice the benefits
Uitgever(s): International Sport and Culture Association (ISCA)
2014 Sportaccommodatiegebruik in beweging
Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen, Mulier Instituut
2014 Challenges of a healthy lifestyle for socially disadvantaged people of Dutch, Moroccan and Turkish origin in the Netherlands
Uitgever(s):
2014 Sociaal-economische verschillen in sterfte naar doodsoorzaak
Uitgever(s):
2014 Childhood socioeconomic position and adult leisure-time physical activity
Uitgever(s):
2014 Social inequalities in young children's sports participation and outdoor play
Uitgever(s):
2014 Move handbook
Uitgever(s): International Sport and Culture Association (ISCA)
2014 Identifying solutions to increase participation in physical activity interventions within a socio-economically disadvantaged community
Uitgever(s): Cleland et al.
2013 Empirical studies in the measurement of socio-economic inequality in health
Uitgever(s): Erasmus University Rotterdam
2013 Evaluation design for community-based physical activity programs for socially disadvantaged groups
Uitgever(s): Wageningen University and Research Centre, Department of Social Sciences
2013 Social and economic inequalities in diet and physical activity
Uitgever(s): Public Health England
2013 Bevorderen sportdeelname 'arme' kinderen in Den Haag
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Burgers in beweging
Uitgever(s): CEPHIR
2013 Environmental interventions in low-SES neighbourhoods to promote healthy behaviour
Uitgever(s): J. Lakerveld
2012 Active living neighborhoods
Uitgever(s): De Meester et al.
2012 Associations between safety from crime, cycling, and obesity in a Dutch elderly population
Uitgever(s): Stef P. J. Kremers et al.
2012 Mens & maatschappij
Uitgever(s): Amsterdam University Press
2012 The right start to a healthy life
Uitgever(s): EuroHealthNet
2012 Luister en hoor
Uitgever(s): GG&GD Utrecht
2012 Social inequalities and mortality in Europe
Uitgever(s): Gallo et al.
2012 Effecten van preventieve interventies
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2012 Statusontwikkeling van wijken in Nederland 1998-2010
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 Ouderbetrokkenheid en fysiek actieve kinderen
Uitgever(s): Ellen Ricke
2012 Correlates of physical activity
Uitgever(s): Elsevier
2011 Beweegstimulering voor kinderen in lage ses groepen in Laak en Transvaal
Uitgever(s): Haagse Hogeschool
2011 Exercise without worries
Uitgever(s): Judith van der Waerden
2011 Gezond leven binnen bereik van lage SES
Uitgever(s): Stivoro voor een rookvrije toekomst
2011 Early life risk factors in the development of social inequalities in preschool-age overweight
Uitgever(s): Lenie van Rossem
2011 The influence of the level of residents sport participation on the economic performance of districts located in Rotterdam
Uitgever(s): Erasmus School of Economics, Department of Applied Economics, Section Urban, Port and Transport Economics
2011 Adolescent physical activity predicts high education and socio-economic position in adulthood
Uitgever(s): Leena K. Koivusilta et. al.
2011 Do all children have places to be active?
Uitgever(s): Robert Wood Johnson Foundation
2011 Nieuwe ronde, nieuwe kansen
Uitgever(s): Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO)
2011 De invloed van de sociaaleconomische status en etniciteit op ouderbetrokkenheid op brede scholen in het primair onderwijs in Rotterdam
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2011 Transitions to sustainable development
Uitgever(s): Routledge Taylor & Francis Group
2010 Sociaal-economische verschillen in recreatief bewegen
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum bv
2010 Gezondheid en determinanten
Uitgever(s): Rijksinstituut voor volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2010 Registers over wijken
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Aan de slag met sterke vrouwen in het Koninkrijk
Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Universiteit van Nederlandse Antillen
2010 Vrouwen van de Nederlandse Antillen en Aruba
Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Universiteit van Nederlandse Antillen
2010 Unequal networks
Uitgever(s): IOS Press BV
2010 Het werken waard
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Effecten van leefstijlinterventies gericht op lagere sociaaleconomische groepen
Uitgever(s): RIVM
2009 Betaalbaarheid van cursusactiviteiten bij Centra voor de Kunsten
Uitgever(s): Nibud
2009 NISB report, april 2009
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2009 Kunnen alle kinderen meedoen?
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2009 Socioeconomic differences in lack of recreational walking among older adults
Uitgever(s): Kamphuis et al;
2009 National strategies for physical promotion
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum bv
2009 Interventieoverzicht 2009/2010
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2009 Healthy inclusion
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2009 "Get off the sofa and go and play"
Uitgever(s): Department of Exercise, Nutrition and Health Sciences, University of Bristol, School of Psychology, University of Southampton
2009 Topsport in Nederland
Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen
2008 Socioeconomic inequalities in health in 22 European countries
Uitgever(s): Massachusetts Medical Society
2008 Explaining socioeconomic inequalities in health behaviours
Uitgever(s): C.B.M. Kamphuis
2008 Sociaaleconomische verschillen in sportdeelname
Uitgever(s): Vrijetijdsnetwerk
2008 Naar een weerbare samenleving
Uitgever(s): Ministerie van VWS
2007 Five-year predictors of physical activity decline among adults in low-income communities
Uitgever(s): Biomed Central
2007 Sociale kaart van Nederland
Uitgever(s): Boom onderwijs
2007 Sport jij, sport ik?
Uitgever(s): Hogeschool Rotterdam
2007 NASB
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2007 De mixfactor
Uitgever(s): Uitgeverij Boom
2007 Sociale verschillen in zorggebruik en zorgkosten in Nederland 2003
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2007 Kinderen over lichaamsbeweging
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2007 Planmatigheid in community-projecten
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum bv
2006 Volksgezondheidsmonitor Utrecht 2005
Uitgever(s): GGD Utrecht
2006 Wat kan uw gemeente doen aan sociaal-economische gezondheidsverschillen?
Uitgever(s): NIGZ
2006 Promoting physical activity in a low-income multiethnic district
Uitgever(s): Norwegian School of Sport Sciences
2006 Mensen met COPD met een lage sociaal-economische status
Uitgever(s): Nivel
2006 Emancipatiemonitor 2006
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2005 Armoedemonitor 2005
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Centraal bureau voor de statistiek (CBS)
2005 European journal for sport and society
Uitgever(s): Waxmann Verlag GmbH
2005 Mechanisms of inclusion and exclusion
Uitgever(s): Human Kinetics, inc.
2004 Emancipatie in estafette
Uitgever(s): SCP
2004 Onverdeeld gezond
Uitgever(s): VNG
2003 Gender, race, and class in media
Uitgever(s): Sage Publications
2002 Tijd voor gezond gedrag
Uitgever(s): RIVM
2002 Rapportage gehandicapten 2002
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2002 De Utrechtse jeugd gezond?
Uitgever(s): GG&GD Utrecht
2002 Sociaal-economische status en toegankelijkheid van zorg in Nederland
Uitgever(s): RIVM
2002 Concentratie en achterstand
Uitgever(s): Koninklijke Van Gorcum
2001 Aren't we all positive? A (socio)economic analysis of doping in elite sport
Uitgever(s): T.M.C. Asser Instituut
2000 Voetbal gewaardeerd
Uitgever(s): NEI Regionale en Stedelijke Ontwikkeling
2000 Estudio socioeconomico del deporte en Andalucia 1998-1999
Uitgever(s): Consejeri de Turismo y Deporte
1998 Sport, power and culture
Uitgever(s): Polity Press
1998 Sociale achtergronden en topsport
Uitgever(s):
1997 Voetbal
Uitgever(s):
1997 Arm Nederland
Uitgever(s): Amsterdam University Press
1997 Zicht op jeugd
Uitgever(s): Ministerie van VWS
1997 Marital splits and income changes
Uitgever(s): Unicef
1997 Instituties, waarden, normen en groei
Uitgever(s): Sdu Uitgevers, NYFER
1996 Sociale en culturele verkenningen 1996
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1996 Arm Nederland
Uitgever(s): VUGA Uitgeverij B.V.
1995 Leven met twee landen
Uitgever(s):
1995 The keys to success of the Barcelona games
Uitgever(s): Centre d'Estudis Olímpics i de l'Esport, Universitat Autonòma de Barcelona
1994 Sociale gelaagdheid in de sport
Uitgever(s): Onderzoekseenheid Sociaalculturele Kinantropologie
1992 Sociaal en cultureel rapport 1992
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
1991 Experimenten in sportstimulering
Uitgever(s): IVA, Instituut voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek van de Katholieke Universiteit Brabant
1990 Sociaal en cultureel rapport 1990
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
1989 Verslag van de eerste fase van het onderzoek naar sportbeoefening door de bevolking uit de lagere sociaal-economische groepen
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1988 Sociale atlas van meisjes
Uitgever(s): Raad voor het Jeugdbeleid, Stichting Interuniversitair Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek (SISWO)
1988 Social Europe
Uitgever(s): Office for official publications of the european communities
1988 Sociaal en cultureel rapport 1988
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
1987 Geschiedenis van de onmaatschappelijkheidsbestrijding in Nederland, 1914-1970
Uitgever(s): Boom
1986 Sociaal en cultureel rapport 1986
Uitgever(s): Staatsuitgeverij
1985 Zuinig met sport
Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC)
1984 Sociaal en cultureel rapport 1984
Uitgever(s): Staatsuitgeverij
1982 Sociaal en cultureel rapport 1982
Uitgever(s): Staatsuitgeverij