Visie & Beleidsplein

U zoekt op "psychische aandoeningen" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

34 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2022 Effectieve interventies en beleid mentale gezondheid en preventie
Uitgever(s): RIVM
2022 Leefstijlpspychiatrie
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2022 Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2022 Behoeftenonderzoek mensen met een beperking, chronische aandoening en psychische klachten 2022
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Psychische gezondheid, bewegen en sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Handboek leefstijlgeneeskunde
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2020 Effect van bewegen op psychiatrische symptomen en lichamelijke gezondheid bij mensen met psychiatrische aandoeningen
Uitgever(s):
2019 Een actueel perspectief op kinderen en jongeren met een chronische aandoening in Nederland
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2019 Thinking inside the box
Uitgever(s):
2019 Motion for your mind
Uitgever(s): WHO/Europe
2019 Physical activity in clinical psychiatry
Uitgever(s):
2018 Lifestyle interventions in patients with a severe mental illness
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2018 EPA guidance on physical activity as a treatment for severe mental illness
Uitgever(s): Elsevier
2017 Sociale verbinding in de wijk
Uitgever(s): Annica Brummel
2016 Factsheet Drempels weg: tips voor sportparticipatie van mensen uit de GGZ
Uitgever(s): NOC*NSF
2014 Handreiking voor moeilijk verstaanbaar gedrag binnen beweegsituaties
Uitgever(s): Stichting Onbeperkt Sportief, ...daM uitgeverij
2014 Welzijn op recept
Uitgever(s): Trimbos Instituut
2014 Stabiliteit en verandering van psychosociale gezondheid en leefstijl bij adolescenten en mogelijkheden voor interventies
Uitgever(s): UMCG
2014 Een kwalitatief onderzoek naar de preventie van eetstoornissen in de topsport
Uitgever(s): Universiteit Twente
2013 A systematic review of the psychological and social benefits of participation in sport for children and adolescents
Uitgever(s): Eime et al.
2012 Kosten en baten van gezondheidsbevordering op de werkplek
Uitgever(s): RIVM
2012 The TOPFIT study
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, faculteit geneeskunde
2011 Gross motor performance in children with psychiatric conditions
Uitgever(s): Claudia Emck
2011 Cognitive and behavioural effects of physical exercise in psychiatric patients
Uitgever(s): Elsevier Ltd.
2011 Bewegingsonderwijs op cluster 4-scholen
Uitgever(s): KVLO
2011 Verschil zal er zijn
Uitgever(s): KVLO
2010 The effect of exercise training on anxiety symptoms among patients
Uitgever(s): American Medical Association
2010 Equity, social determinants and public health programmes
Uitgever(s): World Health Organization (WHO)
2010 De psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking
Uitgever(s): Trimbos
2010 Leerlingen lijken wel schizofreen!
Uitgever(s): KVLO
2009 Sporten en psychische gezondheid
Uitgever(s): Trimbos-instituut
2008 Lichamelijke activering bij mensen met een verstandelijke beperking en een bijkomende psychiatrische stoornis
Uitgever(s): Fontys Hogeschool Pedagogiek
1999 Rapportage ouderen 1998
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)