Visie & Beleidsplein

U zoekt op "sociale infrastructuur" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

29 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2018 De sociale basis: terug van weggeweest
Uitgever(s): Movisie
2014 Social neighborhood environment and sport participation among Dutch adults
Uitgever(s):
2012 Are neighbourhood social capital and availability of sports facilities related to sports participation among Dutch adolescents?
Uitgever(s): Prins et al.; licensee BioMed Central Ltd.
2011 Alone together
Uitgever(s): Basic Books (Member of the Perseus Books Group)
2010 The social and community value of football
Uitgever(s): Supporters Direct, Substance
2009 De sociale staat van Nederland 2009
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2008 De sterke kanten van Nederland
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2008 Samen investeren in BrabantStad
Uitgever(s): Programmabureau BrabantStad
2008 De Nederlandse samenleving 2008
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2007 De sociale infrastructuur van de 40 krachtwijken in beeld
Uitgever(s): DSP-groep BV
2007 Gezonde wijk
Uitgever(s): InnovatieNetwerk
2005 Respect voor 'anders' zijn of 'anders' doen
Uitgever(s): Uitgeverij SWP Amsterdam
2004 Noord United
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2004 Meer samen samen beter
Uitgever(s): Programmabureau BrabantStad
2004 European journal for sport and society
Uitgever(s): Waxmann
2004 Wat Amsterdam beweegt
Uitgever(s): Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
2004 Werkplan 2004
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2003 Topvoorzieningen Brabantstad
Uitgever(s): Brabantstad
2003 Werkplan 2003
Uitgever(s): verwey-Jonker Instituut
2002 Sociale cohesie en sociale infrastructuur
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)
2002 Sport worlds
Uitgever(s): Human Kinetics
2001 Sport in de stad
Uitgever(s): Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
2001 Werkplan 2001
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2000 Reflecties op innovatie
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam
2000 Bowling alone
Uitgever(s): Touchstone, Simon & Schuster
2000 Bijlagen bij de conclusies van het voorzitterschap
Uitgever(s): Europese Raad van Nice
2000 Werkplan 2000
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
1999 Werken aan sociale kwaliteit
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)