Visie & Beleidsplein

U zoekt op "vakleerkrachten" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

30 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2022 Steeds meer vakleerkrachten op basisscholen
Uitgever(s): KVLO
2022 De leerkracht bewegingsonderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut, RIVM
2022 De inzet van buurtsport- en cultuurcoaches naar gemeentegrootte
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 De veranderende inzet van de vakleerkracht bewegingsonderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Lesreeksen voor bewegingsonderwijs in het primair onderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Bewegingsonderwijs en sport in het primair onderwijs 2021: 2-meting
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Lesuren en leerkrachten bewegingsonderwijs in het primair onderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Bewegen kun je leren
Uitgever(s): HAN
2019 Een quasi experimenteel onderzoek over de invloed van de leerkracht op de ontwikkeling van motorische vaardigheden bij kinderen tussen 7 en 11 en de relatie daarvan met de ontwikkeling van fysieke activiteit
Uitgever(s): Tess de Kok
2019 Goed leren bewegen, een leven lang actief! Koers KVLO 2020-2024
Uitgever(s): Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)
2019 Verschillenderollen van de vakleerkracht op De Haagse Scholen
Uitgever(s): KVLO
2019 Kan ik meer verdienen met hetzelfde werk in het PO?
Uitgever(s): KVLO
2019 Vakleerkrachten vakspecialist een win-win situatie
Uitgever(s): KVLO
2019 Het beweegplezier en de beweegintensiteit van basisschoolleerlingenn
Uitgever(s): KVLO
2019 Effect inzet vakdocent LO in heet BO op motorische ontwikkeling leerlingen
Uitgever(s): KVLO
2018
Plezier in bewegen
Uitgever(s): Nederlandse Sportraad, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, Onderwijsraad
2018 Leerkrachten bewegingsonderwijs in het primair onderwijs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Bewegingsonderwijs en sport in het primair onderwijs 2017: 1-meting
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Persoonsvorming in het bewegingsonderwijs
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2017 Bewegingsonderwijs in primair onderwijs 2017
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 'Goalkeeper!'
Uitgever(s): KVLO
2017 De ervaren gymleerkracht
Uitgever(s): KVLO
2016 Ouders willen bewegingsonderwijs als kernvak en gegeven door vakleerkracht
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Repareert Tweede Kamer historische scheefgroei in bewegingsonderwijs?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Zelfstandig leren in een ‘vrije-organisatie-les’
Uitgever(s): KVLO
2016 Provinciale bijeenkomsten
Uitgever(s): KVLO
2016 Lesgeven
Uitgever(s): KVLO
2015 Meer vakleerkrachten lichamelijke opvoeding in de Randstad
Uitgever(s): Arko Sports Media
z.j. Monitoring Nationaal Sportakkoord
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu