Visie & Beleidsplein

Effectief cultuurbeleid

leren van evalueren

Hoogen, Q. van den (2012). Effectief cultuurbeleid: leren van evalueren. Amsterdam: Boekmanstichting.

Effectief cultuurbeleid gaat in op overheidsbeleid dat zich voor een belangrijk deel baseert op wetenschappelijke feiten en inzichten: evidence-based beleid. Deze vorm van besluitvorming is rationeel georiƫnteerd en systematisch. Overheden gebruiken de kennis die deskundigen produceren om een relatie te leggen tussen hun beleid, de effecten van dat beleid en het oorzakelijke verband daartussen. Met die informatie kunnen ze bepalen of hun doelen worden bereikt en of er tussentijdse bijsturing nodig is. Ze kunnen die kennis ook gebruiken om hun beleid te legitimeren. Effectief cultuurbeleid geeft antwoord op vragen als: Wat is evidence-based cultuurbeleid? Kun je artistieke, economische en sociale effecten van cultuurbeleid wel meten? Zijn de effecten van het beleid wel aan cultuur toe te schrijven? Moet er voor alle beoogde effecten ook een evidence base komen? Wie is er verantwoordelijk voor het opbouwen van een goede evidence base? Hoe evalueren gemeenten en gemeentelijke rekenkamers op dit moment hun cultuurbeleid eigenlijk? Hoe zouden gemeenten, provincies en rijk gebruik kunnen maken van bestaande onderzoeksresultaten, bijvoorbeeld op het gebied van musea, film en cultuurparticipatie?

Uitgever(s): Boekmanstichting,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Quirijn van den Hoogen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
beleidsevaluatie
beleidsondersteuning
cultuur