Visie & Beleidsplein

U zoekt op "beleidsevaluatie" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

84 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2022 Global status report on physical activity 2022
Uitgever(s): WHO
2021 Sportaccommodatiebeleid in Dordrecht
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021
Preventief gezondheidsbeleid 2006-2018
Uitgever(s): RIVM
2021 Samenwerking organiseren voor preventie
Uitgever(s): Wageningen University & research
2021 De buurtsportcoach: sport, bewegen en gezondheid verbonden
Uitgever(s): Springer
2021 Tussenevaluatie Subsidieregeling bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) en Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK SPORT) 2021
Uitgever(s): Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)
2020 Tussenstand lokale sportakkoorden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Jongeren Op Gezond Gewicht in beeld 2015-2019
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Vragenlijsten monitor VN-verdrag handicap
Uitgever(s): Vereniging Nederlandse Gemeenten, Berenschot
2019 Q&A monitoring en evaluatie rondom de inzet van buurtsportcoaches
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Bijdrage van het sportprogramma van stichting Life Goals op de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers
Uitgever(s): Wageningen University & Research
2019 Sportbeleid in Nederland
Uitgever(s): Uitgeverij Countinho
2019 The development of the Comprehensive Analysis of Policy on Physical Activity (CAPPA) framework
Uitgever(s):
2019 JOGG-inventarisatie (intern rapport)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Alles is gezondheid... in beeld
Uitgever(s): Sardes
2018 Dataverzameling voor (lokaal) sport- en beweegbeleid
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport
2018 Evaluatie beleidskader sportevenementen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 De buurtsportcoach in al zijn facetten
Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool
2018 Verslag tussenevaluatie resultaten en conclusies
Uitgever(s): Gemeente Nuth
2018 Evaluatie lokale uitvoering aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht 2018 (intern rapport)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Beleidsdoorlichting sport
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2017 Amsterdamse aanpak gezond gewicht meerjarenprogramma 2018-2021
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2017 Evidence-based policy
Uitgever(s): SAGE Publications
2017 Duurzaamheid the next step
Uitgever(s): Gemeente Eindhoven
2016 Het sportaccommodatiebeleid van de gemeente Maastricht
Uitgever(s): RekenKamer Maastricht
2013
Werk aan de wijk
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2013 Over de volle breedte
Uitgever(s): Inspectie van het onderwijs
2013 Quick scan Sportimpuls
Uitgever(s): Twynstra Gudde
2013 Kamerbrief Reactie rapportage Taskforce 'belemmeringen Sport en Bewegen in de Buurt'
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2013 Evaluatie sport in beeld
Uitgever(s): Gemeente Utrechtse Heuvelrug
2012 Preventie van sportblessures in Nederland 2008-2011
Uitgever(s): Stichting Consument en Veiligheid
2012 Op zoek naar bewijs
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 Effectief cultuurbeleid
Uitgever(s): Boekmanstichting
2012 Accountability
Uitgever(s): Intellect Ltd.
2012 Monitor en evaluatie beleidskader sport, bewegen en onderwijs
Uitgever(s): TNO
2012 Een vak apart?
Uitgever(s): Research voor Beleid
2012 Kwalitatieve evaluatie sportbeleid gemeente Haarlemmermeer
Uitgever(s): Kennispraktijk
2011 Landelijk overgewichtbeleid gespiegeld aan kennis uit de gedragswetenschappen
Uitgever(s): Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid (WRR)
2011 Zaalvoetbal in Zeeburg
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Monitor en evaluatie beleidskader sport, bewegen en onderwijs
Uitgever(s): TNO
2011 Sportnotitie "de tussenstand"
Uitgever(s): Gemeente Leiderdorp
2010 Monitor en evaluatie beleidskader sport, bewegen en onderwijs
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2010 Bekwaamheidseisen in de school
Uitgever(s): Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs
2010 Kennisagenda sport 2011-2016 in het kort
Uitgever(s): WJH Mulier Instituut, ZonMw
2009 Monitoring- en evaluatiewijzer sport- en beweegbeleid
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2009 Bijvangsten van beleid
Uitgever(s): M.J.W. van Twist & W.J. Verheul
2009 Stand van educatief Nederland 2009
Uitgever(s): Onderwijsraad
2009 Krijg professionals in hun kracht!
Uitgever(s): Kennispraktijk - voor sport, onderwijs & gezondheid
2009 Naar een sterke eerstelijn
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2008 Startrapportage monitoring en evaluatie van tijd voor sport, samen voor sport en de kracht van sport
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Monitor/evaluatie sportbeleid ministerie van VWS
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Sportcentrum nieuwe stijl
Uitgever(s): DSP-groep BV
2007 Evaluatie en monitoring VWS-nota Tijd voor Sport
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2007 Handleiding beleidsevaluatie
Uitgever(s): Bestuurlijke organisatie Vlaanderen
2007 Kernadvies
Uitgever(s): Profielcommissies Natuur en Techniek, Natuur en Gezondheid en Economie en Maatschappij, Cultuur en Maatschappij
2007 Kennis, kwaliteit en keuze in de tweede fase
Uitgever(s): Profielcommissies Natuur en Techniek, Natuur en Gezondheid en Economie en Maatschappij, Cultuur en Maatschappij
2006 Evaluatie impuls Zuidwest Friesland 2005
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2006 Vakdossiers tweede fase
Uitgever(s): SLO
2006 Vijf handreikingen voor Lumpsum po
Uitgever(s): Stuurgroep Lumpsum po
2005 Tussenstand breedtesportimpuls voor gemeenten, provincies en bonden in 2004
Uitgever(s): Ministerie van VWS
2004 Prestatie-indicatoren voor Rotterdam Topsport
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2004 Beweging in de onderbouw
Uitgever(s): Taakgroep Vernieuwing Basisvorming
2004 Beweging in de onderbouw
Uitgever(s): Taakgroep Vernieuwing Basisvorming
2003 Ambitie, een hindernis op weg naar sportief resultaat?
Uitgever(s):
2003 Seksuele intimidatie in de sport
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2003 Roken en rookbeleid in de sport
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2002 Voortgezet onderwijs in de jaren negentig
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2002 Vakdossiers 2002
Uitgever(s): SLO
2001 Onderzoek naar de invoering spelerspas KNVB
Uitgever(s): ISEO Marketing Research
2000 Kleurrijk sporten?
Uitgever(s): Saskia Nuijten
1999 Beleidsadvies
Uitgever(s): Diopter-Janssens & Van Bottenburg bv
1999 Evaluatie
Uitgever(s): Diopter-Janssens & Van Bottenburg bv
1999 Werk aan de basis 13
Uitgever(s): Inspectie van het Onderwijs
1999 De brede school in Nederland
Uitgever(s): Sardes
1995 Beleidsevaluatie
Uitgever(s): Samson H.D. Tjeenk Willink
1994 Evaluatie sociale vernieuwing
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1993 Sportstimulering en projectenbeleid
Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC)
1992 Gebruik van onderzoek in het beleidsproces
Uitgever(s): Universiteit Twente, Centrum voor Bestuurskundig Onderzoek en Onderwijs
1992 Sportstimulering en projectenbeleid
Uitgever(s): Universiteit Twente, Centrum voor Bestuurskundig Onderzoek en Onderwijs
1992 Een evaluatiesysteem voor de directie sportzaken van het ministerie van WVC
Uitgever(s): Universiteit Twente, Centrum voor Bestuurskundig Onderzoek en Onderwijs (CBOO)
1990 Naar een evaluatiesysteem voor overheidsbeleid
Uitgever(s): Universiteit Twente, Centrum voor Bestuurskundig Onderzoek
1989 Fourth generation evaluation
Uitgever(s): SAGE Publications, Inc
1986 Projecten sport en minderheden 1981/1984
Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur