Visie & Beleidsplein

U zoekt op "cultuur" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

437 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024 Vrijetijdstudies
Uitgever(s): NRIT Media
2023 Vrijetijdstudies
Uitgever(s): NRIT Media
2023 Verkenning discriminatie en racisme in sport en cultuur
Uitgever(s): Movisie, Mulier Instituut, LKCA, Verwey-Jonker Instituut
2022 Vrijetijdstudies
Uitgever(s): NRIT Media
2022 Verenigingsmonitor sport & cultuur gemeente Zoetermeer 2022
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 2022
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Beleidskader vrije tijd, cultuur en sport 2021-2022
Uitgever(s): Provincie Noord-Brabant
2021 Vrijetijdstudies
Uitgever(s): NRIT Media
2021 Medeopvoeders in de vrije tijd
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
2021 Het succes van de buurtsportcoach : vertrouwen, maatwerk en continuïteit
Uitgever(s): Springer
2021 Buurtsportcoach
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2020 Vrijetijdstudies
Uitgever(s): NRIT Media
2020 Rondje langs de velden I
Uitgever(s): NLsportraad
2020 Webinar Ondernemerschap in de sport en cultuur
Uitgever(s): BuurtSportCoach
2020 Buurtsportcoach
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2020 Werken met ouderen
Uitgever(s): Sport in de buurt
2020 Fanatisme in het Twentse volleybal
Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen
2019 Onder ons
Uitgever(s): Parthenon
2019 Playing gender, religion and ethnicity
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2019 Atlas voor gemeenten 2019
Uitgever(s): VOC Uitgevers, Atlas voor gemeenten
2019 Vrijetijdstudies
Uitgever(s): NRIT Media
2019 Buurtsportcoach
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2019 Nationaal Sportakkoord: Samen aan de slag met het bewegende kind
Uitgever(s): KVLO
2019 Denkend aan Nederland
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
2018 Jeugdfonds Sport & Cultuur
Uitgever(s): Jeugdfonds Sport & Cultuur
2018 Atlas voor gemeenten 2018
Uitgever(s): VOC Uitgevers, Atlas voor gemeenten
2018 White paper sport en cultuur
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Vrijetijdstudies
Uitgever(s): NRIT Media
2018 Monitor sport & cultuur 2018
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 De essentie van cultuurbeleid en –management
Uitgever(s): VOC Uitgevers
2018 Verbonden. Met elkaar. Plezier.
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 Internationalisering op de Montessori High School
Uitgever(s): KVLO
2017 In het theater van de waarheid
Uitgever(s): Tilburg University
2017 Vrijetijdstudies
Uitgever(s): NRIT Media
2017 Boekman 112
Uitgever(s): Boekmanstichting
2017 Naar een meer samenwerkend sport- en cultuurbeleid
Uitgever(s): Boekmanstichting
2017 Toekomstbestendig verenigen in de Achterhoek
Uitgever(s): Boekmanstichting
2017 Lokaal samenspel sport en cultuur loont
Uitgever(s): Boekmanstichting
2017 Tweede inventarisatie cultuurcoaches
Uitgever(s): Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)
2017 Kunstzinnig en creatief in de vrije tijd 2017
Uitgever(s): Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)
2017 Samenvatting monitor brede impuls combinatiefuncties 2017 (over 2017)
Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), BMC Onderzoek
2017 Groot Amsterdamse Bos
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam, Monumenten en Archeologie
2017 Defining sport
Uitgever(s): Lexington Books
2017 Large-scale physical activity data reveal worldwide activity inequality
Uitgever(s):
2016 De passie van een verbinder
Uitgever(s): Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)
2016 4-meting Topsportklimaat
Uitgever(s): NOC*NSF
2016 Samenvatting monitor brede impuls combinatiefuncties 2016 (over 2016)
Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten, BMC Onderzoek
2016 Een bijzondere voorzitter van een speciale vereniging
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Cultuur en Sport samen op weg naar Leeuwarden Culturele Hoofdstad in 2018
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 De gecombineerde magie van dans, basketbal en rap
Uitgever(s): Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)
2016 Diversiteit in sportbesturen voordelig voor sportclubs
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Knokken op eigen kracht
Uitgever(s): Rekenkamercommissie Apeldoorn
2016 De effecten van prestatie en teamcultuur in sportteams op de waargenomen sociale inclusie binnen het team
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Sportsegregatie: fictie of feit?
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2016 Sport over cultuur
Uitgever(s): Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)
2016 Sport en cultuur
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2016 Tafisa recall
Uitgever(s): Tafisa
2016 Veelbetekenende kansen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Zit er muziek in de dorpsvereniging?
Uitgever(s): NRIT Media
2016 Sprinters, boksers en acrobaten
Uitgever(s): Radboud Universiteit
2016 Danswoede
Uitgever(s): Radboud Universiteit
2016 Zicht op actieve cultuurparticipatie 2016
Uitgever(s): Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), Fonds voor Cultuurparticipatie
2016 Sport & cultuur: samen op een podium
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 Samenvatting monitor brede impuls combinatiefuncties 2016 (over 2015)
Uitgever(s): BMC Onderzoek
2016 Kamerbrief Verslag OJCS-raad 30 en 31 mei 2016
Uitgever(s): Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
2016 95% gemeenten ervaart regeling buurtsportcoach als impuls
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2016 SG Were Di
Uitgever(s): KVLO
2016 Beleidsbrief hert, holle, hannen (Friestalig)
Uitgever(s): Provincie Friesland
2015 De verbindende waarde van sport
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Op zoek naar kansrijke lokale verbindingen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Kunnen sport en cultuur elkaar versterken?
Uitgever(s): Hans Slender
2015 Sport en Kunsten gaan in Limburg samen de krimp te lijf
Uitgever(s):
2015 Fit for life Salland
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Met sport en cultuur klaar voor het leven
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Cultuur herwaarderen
Uitgever(s): Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), Amsterdam University Press
2015 A review of the social impacts of culture and sport
Uitgever(s): Sheffield Hallam University
2015 Vrijetijdstudies
Uitgever(s): NRIT Media
2015 Atlas voor gemeenten 2015
Uitgever(s): VOC Uitgevers, Atlas voor gemeenten
2015 Samenvatting monitor impuls brede scholen, sport en cultuur 2014 (over 2013)
Uitgever(s): BMC Onderzoek
2015 Is er synergie tussen sport en cultuur?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Themadossier over de verbinding tussen sport en cultuur
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 De kracht van de combinatie sport en cultuur
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Sport zorgt voor sociale cohesie, meer dan cultuur
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Kunst als recept
Uitgever(s): Boekmanstichting
2015 Het culturele sportevenement
Uitgever(s): Maryse Eindhoven
2015 Participatie in Vlaanderen 1
Uitgever(s): Uitgeverij Acco
2015 Om de jeugd
Uitgever(s): Uitgeverij SWP
2015 Participatie in Vlaanderen 2
Uitgever(s): Uitgeverij Acco
2015 Sport en cultuur versterken het lokale jeugdbeleid
Uitgever(s):
2015 Sports venues as cultural arenas
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2015 Binden of overbruggen?
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2014 Mee-doen is de kunst
Uitgever(s): Raad voor Cultuur
2014 Geloven binnen en buiten verband
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2014 Quantifying and valuing the wellbeing impacts of culture and sport
Uitgever(s): Department for Culture, Media & Sport
2014 Quantifying the social impacts of culture and sport
Uitgever(s): Department for Culture, Media & Sport
2014 Vrijetijdstudies
Uitgever(s): NRIT Media
2014 Lege kerken, volle stadions
Uitgever(s): Ruud Stokvis, Amsterdam University Press
2014 Bussemaker afhankelijk van gemeenten voor cultuurambities
Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
2014 Boekman 100
Uitgever(s): Boekmanstichting
2014 Verdiepingsonderzoek buurtsportcoaches 2014
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kennispraktijk
2014 Gescheiden werelden?
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)
2014 VTO als nieuwe bron van informatie over sport- en cultuurparticipatie, een vergelijking met AVO
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2014 Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2014
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Sport en cultuur
Uitgever(s): LKCA
2014 Culturele activiteiten in 2012
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2014 De Bosatlas van het cultureel erfgoed
Uitgever(s): Noordhoff Atlas Productions
2014 The material culture of the surfing scene in the Netherlands
Uitgever(s): Vrije Universiteit van Amsterdam
2014 “We hebben teveel pizzabezorgers”
Uitgever(s): KVLO
2013 Vrijetijdstudies
Uitgever(s): NRIT Media
2013 Kunstminnend Nederland?
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2013 Boekman 95
Uitgever(s): Boekmanstichting
2013 De overheid aan de bal?
Uitgever(s): Boekmanstichting
2013 De realisatie van de Impuls brede scholen, sport en cultuur
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap
2013 Understanding sport
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2013 Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt, 2013
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Wie doen er aan sport en cultuur?
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2013 Impuls lokaal bekeken
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kennispraktijk - voor sport, onderwijs en gezondheid
2013 Maak van je evenement een A-merk!
Uitgever(s): Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN), BMC
2013 Boekman 97
Uitgever(s): Boekmanstichting
2013 Samenvatting monitor impuls brede scholen, sport en cultuur 2013 (over 2012)
Uitgever(s): BMC Onderzoek
2013 "We hebben gym!"
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2013 Onvergetelijke afstudeerstage in Nieuw-Zeeland
Uitgever(s): KVLO
2013 Tips in omgaan met kinderen uit verschillende culturen
Uitgever(s): KVLO
2013 Omgaan met mensen uit verschillende culturen
Uitgever(s): KVLO
2013 Do the Dutch and American cultures truly have close similarities?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2013 Inventarisatie cultuurcoaches
Uitgever(s): Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)
2013 Buitenlandse trips zijn een onvergetelijke ervaring
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Niet of/of, maar en/en
Uitgever(s): Arko Sports Media
2013 Sport- en cultuurstimulering, 2014 - 2018 in Olst-Wijhe
Uitgever(s): Gemeente Olst-Wijhe
2012 Pyttersen's Nederlandse almanak 2012
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2012 Van Anciaux tot Zijlstra
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 Manifestaties van de vrijheid des geestes
Uitgever(s): Prof.mr. B.M. Teldersstichting
2012 Kosten en baten van preventie en repressie
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2012 Countries compared on public performance
Uitgever(s): The Netherlands Institute for Social Research (SCP)
2012 Samenleven met verschillen
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam, Verwey Jonker Instituut
2012 A day with the Dutch
Uitgever(s): The Netherlands Institute for Social Research (SCP)
2012 Leisure studies
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2012 Impuls lokaal bekeken
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kennispraktijk - voor sport, onderwijs en gezondheid
2012 Samenvatting monitor impuls brede scholen, sport en cultuur over 2011
Uitgever(s): BMC Onderzoek
2012 Effectief cultuurbeleid
Uitgever(s): Boekmanstichting
2012 De impuls van een combinatiefunctionaris, 2-meting
Uitgever(s): Mulier Instituut
2012 Voorontwerp meedoen in Ommen
Uitgever(s): Gemeente Ommen
2012 Monitor impuls brede scholen, sport en cultuur 2011
Uitgever(s): BMC Onderzoek
2012 Vrijetijdstudies
Uitgever(s): NRIT Media
2012 Poolspace
Uitgever(s): University of Otago
2012 Sportmanagement
Uitgever(s): Pearson Benelux
2011 The social impact of sport
Uitgever(s): Routledge Taylor & Francis Group
2011 Hoe cultureel is de digitale generatie?
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2011 Participatie in Vlaanderen 1
Uitgever(s): Uitgeverij Acco
2011 Participatie in Vlaanderen 2
Uitgever(s): Uitgeverij Acco
2011 Vrijetijdstudies
Uitgever(s): NRIT Media
2011 De impuls van een combinatiefunctionaris
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Bewegingsrijkdom
Uitgever(s): Christelijke Hogeschool Windesheim
2011 Voorbij de interculturele paradox
Uitgever(s): Evelien van Asperen
2011 Combinatiefunctie onderwijs en sport
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
2011 Sociale en culturele problemen bij het opvolgen van leefstijladviezen door allochtone diabetici
Uitgever(s):
2011 Beter minder, maar beter
Uitgever(s): Oberon
2011 Cultural statistics
Uitgever(s): European Union (Publications Office of the European Union)
2011 Leisure studies
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2011 Bridging the gap
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
2011 Same same but different
Uitgever(s): KVLO
2011 Samen staan we sterk, toch?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2011 The spirit level
Uitgever(s): Bloomsbury
2010 Hoe het ons verging...
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 "Kortere lijntjes"
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2010 Publieke dienstverlening in perspectief
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 De sportwereld
Uitgever(s): Arko Sports Media
2010 Samenvatting monitor impuls brede school, sport en cultuur 2010
Uitgever(s): BMC
2010 Kunst & cultuur, het investeren waard?
Uitgever(s): Berenschot
2010 Sport in society
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2010 Wisseling van de wacht
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Handreiking sport lokaal samen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2010 How we play
Uitgever(s): Head Start Body Start
2010 Vrijetijdstudies
Uitgever(s): Vrijetijdsnetwerk
2010 Cultuurcoach
Uitgever(s): De Cultuurformatie
2010 Leisure studies
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2010 Netnography
Uitgever(s): SAGE Publications Ltd
2010 Aan het werk met combinatiefuncties 6
Uitgever(s): Projectgroep Combifuncties Onderwijs
2010 Aan het werk met combinatiefuncties 7
Uitgever(s): Projectgroep Combifuncties Onderwijs
2010 Woensdrecht zorgt en ontspant!
Uitgever(s): Gemeente Woensdrecht
2010 Omgaan met verschillen tussen leerlingen
Uitgever(s): KVLO
2010 Bruggen slaan in het bewegingsonderwijs: een boeiend proces!
Uitgever(s): KVLO
2010 Hoofdstuk 2: Sport, cultuur en sociale cohesie
Uitgever(s):
2010 Hoofdstuk 12 : Sport maakt verschil
Uitgever(s):
2010 IJskoud erfgoed
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2010 Antieke atletiek
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2010 Meer dan een hobby?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2010 Gemeenten laten geld liggen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2010 Sport in society
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2009 Monitor impuls brede school, sport en cultuur
Uitgever(s): Sociaal Geografisch Bestuurkundig Onderzoek (SGBO)
2009 Betaalbaarheid van cursusactiviteiten bij Centra voor de Kunsten
Uitgever(s): Nibud
2009 Cultuurbewonderaars en cultuurbeoefenaars
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2009 Vrijetijdstudies
Uitgever(s): Stichting Vrijetijdstudies
2009 360°participatie
Uitgever(s): Demos VZW
2009 De sociale staat van Nederland 2009
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2009 Combinatiefuncties.nl
Uitgever(s): VSG
2009 Leisure studies
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2009 Soccer downunder
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2009 Combinatiefuncties, een nieuw hoofdstuk in de samenwerking tussen onderwijs en sport
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2009 Wijsheid uit het Oosten (1)
Uitgever(s): KVLO
2009 Talent-uur…. niet alleen voor talenten!
Uitgever(s): KVLO
2008 Fitter, harder & mooier
Uitgever(s): Uitgeverij De Arbeiderspers, Het Sporthuis
2008 Cross-cultural, age and gender validation of a computerised questionnaire measuring personal, social and environmental associations with children's physical activity
Uitgever(s): Ommundsen et al.
2008 Sport in society
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2008 Vrijetijdstudies
Uitgever(s): Sichting Vrijetijdstudies
2008 Jaarboek sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2008 Samen investeren in BrabantStad
Uitgever(s): Programmabureau BrabantStad
2008 Samen werken is samen sterker
Uitgever(s): Alliantie School & Sport, Arko Sports Media
2008 Samen werken is samen sterker
Uitgever(s): Alliantie School & Sport, Arko Sports Media
2008 Tribal play
Uitgever(s): Emerald Group Publishing Limited (JAI Press)
2008 Cultureel magazine voor de toekomst van het olympisch gebied
Uitgever(s): BPF Bouwinvest
2008 Handboek combinatiefuncties
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2008 Aan het werk met combinatiefuncties 2
Uitgever(s): Projectgroep Combifuncties Onderwijs
2008 Samenwerken is samen sterker
Uitgever(s): Alliantie School & Sport, Arko Sports Media
2008 Integraal beleid bij de gemeente Breda
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
2008 Boeien, binden en bruggen slaan
Uitgever(s): KVLO
2008 De kracht van bewegen in een multiculturele samenleving
Uitgever(s): KVLO
2008 Zin in uithouding
Uitgever(s): Uitgeverij Acco
2008 Violence
Uitgever(s): Princeton University Press
2007 Robuuste meningen?
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
2007 Vrijetijdstudies
Uitgever(s): Stichting Vrijetijdstudies
2007 Corporatie stories
Uitgever(s): Kluwer
2007 Consumer culture
Uitgever(s): SAGE Publications Ltd.
2007 Vrijetijdsmonitor 2007
Uitgever(s): Gemeente Amersfoort,Onderzoek en Statistiek
2007 Atlas voor gemeenten 2007
Uitgever(s): Stichting Atlas voor gemeenten
2007 Verchinisering van de sport in Nederland
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2007 Leisure studies
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2007 Combinatiefuncties
Uitgever(s): Sportservice.Net
2007 Van oude en nieuwe iconen
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
2007 Stand van zaken alliantie school & sport
Uitgever(s): KVLO
2007 Van mannenkracht tot vrouwenpracht (2)
Uitgever(s): KVLO
2007 Thuis raken in de bewegingscultuur (2)
Uitgever(s): KVLO
2006 Jeugd met beperkingen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2006 Vrijetijdstudies
Uitgever(s): Stichting Vrijetijdstudies
2006 Battles om aanzien en respect
Uitgever(s): Uitgeverij SWP
2006 Bevolkingsonderzoek sport en cultuur 2005
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2006 Het cultuurspel
Uitgever(s): Uitgeverij Thema
2006 Respect voor discipline
Uitgever(s): Uitgeverij SWP
2006 Onder Marokkanen
Uitgever(s): Nieuw Amsterdam Uitgevers
2006 Understanding football hooliganism
Uitgever(s): Vossiuspers UvA - Amsterdam University Press
2006 Sociaal en Cultureel Rapport 2006
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
2006 Leisure studies
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2005 Vrijetijdstudies
Uitgever(s): Stichting Vrijetijdstudies
2005 De grens als spiegel
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2005 Wat Amsterdam beweegt
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
2005 Making sense of sports
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2005 Sport in society
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2005 Culture lovers & leavers
Uitgever(s): Social and Cultural Planning Office & Ministry of Education, Culture ans Science
2005 Power and global sport
Uitgever(s): Routledge, Tayler & Francis Group
2005 Sport gedicht aan de K.U.Leuven
Uitgever(s): Acco
2005 Cultuur en migratie in Nederland
Uitgever(s): SDU
2005 Using football fot intercultural dialogue and anti-discrimination
Uitgever(s): FARE Network
2005 Mens & maatschappij
Uitgever(s): Amsterdam University Press
2005 Agenda vrijetijd 2006 - 2010
Uitgever(s): Provinciale Staten van Zuid-Holland
2005 Leisure studies
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2005 Sport- en topsportcultuur
Uitgever(s):
2004 Vrijetijdstudies
Uitgever(s): Stichting Vrijetijdstudies
2004 Meer samen samen beter
Uitgever(s): Programmabureau BrabantStad
2004 Sociaal en Cultureel Rapport 2004
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2004 Homoseksualiteit in Nederland van 1730 tot de moderne tijd
Uitgever(s): Meulenhoff Companion
2004 Football in Africa
Uitgever(s): Palgrave MacMillan, Hampshire, Brunel University, UK, Aberdeen University, UK
2004 Vrijetijdsmonitor 2004
Uitgever(s): Gemeente Amersfoort, Onderzoek en Statistiek
2004 Leisure studies
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2004 The magazine
Uitgever(s): Media Consulta International
2004 Wat Amsterdam beweegt
Uitgever(s): Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
2004 The meaning of sports
Uitgever(s): PublicAffairs
2003 Sport, media, culture
Uitgever(s): Frank Cass Publishers
2003 Topvoorzieningen Brabantstad
Uitgever(s): Brabantstad
2003 Vrijetijdstudies
Uitgever(s): VVS
2003 Leisure studies
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2003 Media spectacle
Uitgever(s): Routledge
2003 Allemaal anders in Zuid-Holland
Uitgever(s): Provincie Zuid-Holland
2002 Sociaal en Cultureel Rapport 2002
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2002 Cultuur op het web
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2002 Cultuurbeleid in Nederland
Uitgever(s): Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW)
2002 Vrijetijdstudies
Uitgever(s): VVS
2002 Landschapsbeleving en cultuurhistorie
Uitgever(s): Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte
2002 Planologische kengetallen
Uitgever(s): Kluwer bv
2002 Cultuurparticipatie van Rotterdammers 2001
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam, Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS)
2002 Leisure studies
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2002 OCW-monitor 2002
Uitgever(s): Gemeente Den Haag, dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn
2001 Sociaal en Cultureel Rapport 2000
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2001 Intercultureel leidinggeven in de sport
Uitgever(s): NFWS
2001 Vrijetijdsbesteding en culturele diversiteit
Uitgever(s): Stimulans
2001 Vrijetijdstudies
Uitgever(s): Stichting Cereales
2001 Richtlijn Cultuurparticipatie Onderzoek (RCO)
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam, Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS)
2001 Leisure studies
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2000 Sport
Uitgever(s): Koning Boudewijnstichting
2000 Cultuur tussen competentie en competitie
Uitgever(s): Krips
2000 Culture, globalization and the world-system
Uitgever(s): Universiyt of Minnesota Press
2000 Cultuur, koningen en democraten
Uitgever(s): Uitgeverij SUN
2000 Sport zonder grenzen
Uitgever(s): Diopter-Janssens & Van Bottenburg bv
2000 Vrijetijdstudies
Uitgever(s): Stichting Cereales
2000 Diversiteit in vrijetijdsbesteding
Uitgever(s): Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS)
2000 Recreatie van Turken, Marokkanen en Surinamers in Rotterdam en Amsterdam
Uitgever(s): Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte
2000 Leisure studies
Uitgever(s): E & FN SPON, Taylor & Francis Group
2000 OCW-monitor 2000
Uitgever(s): Gemeente Den Haag, dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn
2000 Brilliant orange
Uitgever(s): Bloomsbury Publishing Plc
2000 Power play
Uitgever(s): Pearson Education Limited
1999 Turkse organisaties in Nederland
Uitgever(s): Het Spinhuis
1999 Understanding sport
Uitgever(s): E & FN SPON
1999 Global sport
Uitgever(s): Polity Press
1999 Globalization and culture
Uitgever(s): The University of Chicago Press
1999 Belvedere
Uitgever(s): VNG uitgeverij
1999 Belvedere
Uitgever(s): VNG uitgeverij
1999 Vrijetijdstudies
Uitgever(s): Stichting Cereales
1999 Leisure studies
Uitgever(s): E & FN SPON
1999 Interkulturelle Bewegungserziehung
Uitgever(s): Academia Verlag
1998 Sociaal en Cultureel Rapport 1998
Uitgever(s): SCP
1998 De ontwikkeling van de sociale problematiek in (stedelijk) Nederland
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1998 Sociale en culturele verkenningen 1998
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1998 Leisure studies
Uitgever(s): E & FN SPON
1998 Cultuurbeleid in Nederland
Uitgever(s): Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW)
1998 Vrijetijdstudies
Uitgever(s): Landbouwuniversiteit
1998 Stadspanel november 1997 Deventer
Uitgever(s): Deventer bestuursdienst
1998 Nike culture
Uitgever(s): SAGE Publications
1998 FIFA and the contest for world football
Uitgever(s): Polity Press
1998 Bewegen Erfahren Denken
Uitgever(s): xOx Verlag
1998 Altijd beter dan mijn sporters
Uitgever(s): NOC*NSF
1997 Homo Ludens
Uitgever(s): Contact
1997 Werken in verre landen
Uitgever(s):
1997 Leisure studies
Uitgever(s): E & FN SPON
1997 Vrijetijdstudies
Uitgever(s): Stichting Recreatie, Kennis- en Innovatiecentrum
1997 Instituties, waarden, normen en groei
Uitgever(s): Sdu Uitgevers, NYFER
1996 Sociaal en Cultureel Rapport 1996
Uitgever(s): SCP
1996 Kenyan running
Uitgever(s): F. Cass
1996 Sociale en culturele verkenningen 1996
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1996 Leisure studies
Uitgever(s): E & FN SPON
1996 Vrijetijdstudies
Uitgever(s): Stichting Recreatie, Kennis en Innovatiecentrum
1995 Researching culture
Uitgever(s): SAGE publications
1995 Veelkleurig organiseren
Uitgever(s): Boom, sVM
1995 Ik heb niks tegen Nederlanders
Uitgever(s): Prometheus
1995 From post-industrial to post-modern society
Uitgever(s): Blackwell Publishers
1995 The cultures of cities
Uitgever(s): Blackwell Publishers Ltd
1995 Sociale en culturele verkenningen 1995
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1995 Typologie van toeristisch-recreatieve potenties
Uitgever(s): DLO-Staring Centrum, Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied
1995 Vrijetijd en samenleving
Uitgever(s): Stichting Recreatie
1994 Doe maar gewoon
Uitgever(s): Prometheus
1994 Sociaal en Cultureel Rapport 1994
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)
1994 Women and sport
Uitgever(s): Human Kinetics
1994 Vrijetijd en samenleving
Uitgever(s): Stichting Recreatie
1994 Sport en nationale cultuurverschillen
Uitgever(s):
1994 Voetbal als oorlog
Uitgever(s): Uitgeverij L.J. Veen
1993 Leven in een nieuw land
Uitgever(s): Jan van Arkel
1993 Binnen de grenzen
Uitgever(s): De Tijdstroom
1993 Nozems op de heuvel, tieners in de soos
Uitgever(s): Tilburg University Press
1993 Vreemde ogen
Uitgever(s): Prometheus
1993 De verleiding van het teveel
Uitgever(s): Amsterdam University Press
1993 Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek 1991
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
1993 The McDonaldization of society
Uitgever(s): Pine Forge Press
1993 Van patronaat tot soos
Uitgever(s): Tilburg University Press
1993 Vrijetijd, cultuur en identiteit
Uitgever(s): NIVON
1993 Sociale en culturele verkenningen 1993
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1993 Economische effecten van cultuur
Uitgever(s): Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven (IOO)
1993 Mapping the futures
Uitgever(s): Routledge
1993 Privé; hoezo privé?
Uitgever(s): NIVON
1993 Sociaal-democratie, kunst, politiek
Uitgever(s): Wiardi Beckman Stichting, Boekmanstichting
1993 Cultuurbeleid in Nederland
Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC), Directoraat-Generaal voor Culturele Zaken
1993 Vrijetijd en samenleving
Uitgever(s): Stichting Recreatie
1993 Statistisch vademecum jongeren 1993
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), SDU uitgeverij
1992 Jaarboek 1991
Uitgever(s): VVS
1992 Marokkaanse tienermeisjes
Uitgever(s): Jan van Arkel
1992 Allochtonen en sport
Uitgever(s): Stedelijk beheer, ISR
1992 Intimations of postmodernity
Uitgever(s): Routledge
1992 Nordic outdoor recreation
Uitgever(s): Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja, Finnish Forest Reearch Institute
1992 Sociale en culturele verkenningen 1992
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1992 Vrijetijd en samenleving
Uitgever(s): Stichting Recreatie
1992 Sociaal en cultureel rapport 1992
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
1991 Jaarboek 1990
Uitgever(s): VVS
1991 Women's sports
Uitgever(s): Columbia University Press
1991 Allemaal andersdenkenden
Uitgever(s): Contact
1991 Vrijetijd en samenleving
Uitgever(s): Stichting Recreatie
1991 Herengracht 415
Uitgever(s): Boekmanstichting
1991 VVS berichten, tweede jaargang, nummer 6
Uitgever(s): Vereniging voor de Vrijetijdssector
1991 VVS berichten, tweede jaargang, nummer 3
Uitgever(s): Vereniging voor de Vrijetijdssector
1991 VVS berichten, tweede jaargang, nummer 4
Uitgever(s): Vereniging voor de Vrijetijdssector
1990 Het civilisatieproces
Uitgever(s): Het Spectrum BV
1990 Volkscultuur in Europa 1500-1800
Uitgever(s): Uitgeversmaatschappij Agon BV
1990 The condition of postmodernity
Uitgever(s): Blackwell Publishers
1990 Samenhang en samenwerking tussen cultuur, recreatie, toerisme en sport
Uitgever(s): Provincie Zuid-Holand
1990 Kunst en overheid
Uitgever(s): Boekmanstichting, Universiteit van Amsterdam, Culturele Studies
1990 Jeugdbeleid en jeugdcultuur
Uitgever(s): IVA, Instituut voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek van de Katholieke Universiteit Brabant
1990 Vrijetijd en samenleving
Uitgever(s): Stichting Recreatie
1990 Sociaal en cultureel rapport 1990
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
1989 Vrijetijd en samenleving
Uitgever(s): Stichting Recreatie
1989 Opstellen over smaak, habitus en het veldbegrip
Uitgever(s): Van Gennep Amsterdam
1989 Van vaudeville tot video
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Utrecht, Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1989 Sport - Europe
Uitgever(s): Unione italiana sport popolare
1988 Beleidsnota van het Nederlands sportmuseum
Uitgever(s): Stichting het Nederlands sportmuseum
1988 The evolution of leisure
Uitgever(s): Venture Publishing, Inc
1988 In ons diaconale land
Uitgever(s): Boekmanstichting, Van Gennep
1988 Vrijetijd en samenleving
Uitgever(s): Stichting Recreatie
1987 Intiem, een cultuursociologische studie
Uitgever(s): Stichting PAX
1987 Alledaags leven
Uitgever(s): KUB
1987 Alledaags leven
Uitgever(s): KUB
1987 Vrijetijd en samenleving
Uitgever(s): Stichting Recreatie
1987 Sport als Kultur
Uitgever(s): Edition Interfrom
1986 Maluku muda onderweg
Uitgever(s): Trepico, Vrije Universiteit Amsterdam, faculteit sociale wetenschappen
1986 Vrijetijd en samenleving
Uitgever(s): Stichting Recreatie
1985 Leisure studies
Uitgever(s): E. & F.N. SPON LTD
1985 Vrijetijd en samenleving
Uitgever(s): Stichting Recreatie
1984 Distinction
Uitgever(s): Harvard University Press, Routlegde Kegan & Paul
1984 Sport a cultural history
Uitgever(s): Columbia University Press
1984 Cultuur en informatieverwerking
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Utrecht, Sociologisch Instituut, Vakgroep Theorie en Methodologie van de Sociologie
1984 Vrijetijd en samenleving
Uitgever(s): Stichting Recreatie
1983 Vrijetijd en samenleving
Uitgever(s): Stichting Recreatie
1982 Sport, culture and ideology
Uitgever(s): Routledge & Kegan Paul
1981 Filosofische antropologie
Uitgever(s): Het Spectrum
1979 Marokkaanse gezinnen in Nederland
Uitgever(s): Samson
1979 Spelen met rollen
Uitgever(s): Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
1979 Suburban youth in cultural crisis
Uitgever(s): Oxford University Press
1979 Achtergronden van niet-deelname aan cultuur en recreatie
Uitgever(s): IVA-Tilburg, Instituut voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek van de katholieke hogeschool te Tilburg
1979 Achtergronden van niet-deelname aan cultuur en recreatie
Uitgever(s): IVA-Tilburg, Instituut voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek van de katholieke hogeschool te Tilburg
1976 The cultural contradictions of capitalism
Uitgever(s): Basic Books (Division of Harper Collins Publishers)
1976 The secularization of leisure
Uitgever(s): Faber and Faber Limited
1976 Sociaal en cultureel rapport 1976
Uitgever(s): Staatsuitgeverij
1975 Leisure and popular culture in transition
Uitgever(s): The C.V. Mosby Company
1974 Homo ludens
Uitgever(s): H.D. Tjeenk Willink bv
1971 De overheid en de cultuur
Uitgever(s): Samsom Uitgeverij nv
1970 The harried leisure class
Uitgever(s): Columbia University Press
1969 Sociologie van de sport
Uitgever(s): Uitgeverij Het Spectrum N.V.
1965 De Amsterdamse sportbevolking
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
1962 De niet aanwezige huisvrouw
Uitgever(s): Uitgeverij Paul Brand
1954 De Amsterdamse sportbevolking
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
1954 De Amsterdamse sportbevolking
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
1928 Körperschonheit und Körpekultur
Uitgever(s): Deutsche Buch-Gemeinschaft
1926 Doel en plaats der lichamelijke opvoeding onder de huidige cultuuromstandigheden
Uitgever(s): Nijgh & Van Ditmar
z.j. VSB Fonds
Uitgever(s): VSB Fonds
z.j. Olympion
Uitgever(s):
z.j. Vrouw, sport & wetenschap
Uitgever(s):
z.j. Factsheet werkgeverschap bij een lokale partner
Uitgever(s): Verenging Sport en Gemeenten (VSG)
z.j. Factsheet kosten combinatiefunctionaris
Uitgever(s): Verenging Sport en Gemeenten (VSG)
z.j. Aan het werk met combinatiefuncties
Uitgever(s): Projectgroep Combifuncties Onderwijs
z.j. Combinatiefuncties onderwijs, sport en buurt
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam, Bewegen, Sport en Voeding
z.j. Exhibition traditional games in Europe
Uitgever(s): Sportmuseum Vlaanderen VZW
z.j. Conferenties
Uitgever(s): Gemeente Nijmegen, dienst educatie en welzijn