Visie & Beleidsplein

Wijkgericht werken vergeleken

Boer, N. de, Lugtmeijer, E., & Mier, P. (2005). Wijkgericht werken vergeleken. Landelijk Platform Buurt- en wijkgericht werken.

Het doel van dit onderzoek was om het wijkgericht werken in de zes gemeenten (Apeldoorn, Amersfoort, Delft, Leusden, Zaanstad en Zoetermeer) zo te beschrijven dat het mogelijk wordt om gezamenlijke leerpunten te vinden als basis voor een mogelijk vervolgtraject dat gericht zal zijn op het van elkaar leren. In hoofdstuk twee wordt het wijkgerichte werken in een bredere context geplaatst van een algemene typering van de belangrijkste opgaven waarvoor de onderzochte gemeenten zich momenteel geplaatst zien. Hoofdstuk drie beschrijft het wijkgerichte werken van A tot Z in algemene termen. Aan de orde komen onder meer de beschikbare formatie, de doelen, de geschiedenis, de gehanteerde instrumenten, de kansen en bedreigingen, de sterke en zwakke aspecten en het perspectief. In de drie hoofdstukken die daarop volgen, zoomen de auteurs in op drie 'meetpunten', respectievelijk: de positie van de unit wijkgericht werken in het gemeentelijk apparaat (hoofdstuk vier), de rol van de unit in het gemeentelijke apparaat (hoofdstuk vijf) en de rol van de unit in de wijk (hoofdstuk zes). De auteurs besluiten elk van de hoofdstukken twee tot en met zes met een paragraaf die 'enkele waarnemingen' heet. In hoofdstuk zeven, dat de titel 'Ten slotte' heeft meegekregen, staan 'enkele waarnemingen' op metaniveau: gedachten die bij de auteurs opkwamen toen zij al het materiaal nog eens overzagen en die mogelijk richting geven aan bedoelde inventarisatie van de leerpunten.

Uitgever(s): Landelijk Platform Buurt- en wijkgericht werken,

Download(s)

Wijkgericht werken vergeleken

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Nico de Boer
Eric Lugtmeijer
Peter Mier

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

ketenaanpak
samenwerkingsverbanden
sociaal werk
wijkaanpak
wijken