Visie & Beleidsplein

U zoekt op "sociaal werk" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

51 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2020 Samen in beweging met kwetsbare bewoners
Uitgever(s): Werkplaats Sociaal Domein regio Zwolle, GGD IJsselland, GGD Noord- en Oost-Gelderland, Academische Werkplaats AGORA
2019 Wat verandert
Uitgever(s): Movisie, kennis en aanpak van sociale vraagstukken.
2016 A consumerist turn in Dutch voluntary sport associations? (INTERN)
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2015 Verenigingsmonitor Heemskerk 2014
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Public sector achievement in 36 countries
Uitgever(s): The Netherlands Institute for Social Research, SCP
2014 Energie in het sociale domein, de samenwerking met sport zorgt voor beweging!
Uitgever(s): Sport Knowhow XL
2014 Vitale sportverenigingen Tilburg
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Maatschappelijke participatie 3.0
Uitgever(s): Tilburg University
2013 Wij sporten mee
Uitgever(s): Demos
2012 Waar voor ons belastinggeld?
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 Toekomstschets inrichting sociaal domein
Uitgever(s): Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
2012 Countries compared on public performance
Uitgever(s): The Netherlands Institute for Social Research (SCP)
2012 Opvoeden samen met de buurt
Uitgever(s): DSP-groep BV
2011 Op weg naar een interactieve benadering van evidence-based werken in de sociale sector in Nederland
Uitgever(s):
2010 Publieke dienstverlening in perspectief
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Tijd op orde?
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Komt tijd, komt raad?
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 In welke mate zijn sportverenigingen meer dan normaal maatschappelijk actief?
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2009 Betekenisvolle ervaringen in een voetbalcontext
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2009 Professionals in de beleidsarena
Uitgever(s): Koninklijke Van Gorcum BV
2009 Sportverenigingen
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2008 Handleiding voor kostenbatenanalyses in het sociale domein
Uitgever(s): ECORYS i.s.m. Verwey-Jonker Instituut
2007 Ouderen en bewegen
Uitgever(s): ResCon, research & consultancy
2006 Publieke productie en persoonlijk profijt
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
2006 Meervoudig bestuur
Uitgever(s): Uitgeverij LEMMA
2006 De kwaliteit van dienstverlening in een pluriforme sportmarkt
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2005 Wijkgericht werken vergeleken
Uitgever(s): Landelijk Platform Buurt- en wijkgericht werken
2004 Maten voor gemeenten 2004
Uitgever(s): SCP : Sociaal en Cultureel Planbureau
2004 ICT en maatschappelijke ondersteuning
Uitgever(s): Kenniscentrum Grote Steden
2004 ICT en sociale cohesie in buurten en wijken
Uitgever(s): Kenniscentrum Grote Steden
2004 Bewijzen van goede dienstverlening
Uitgever(s): Amsterdam University Press
2004 The leisure industries
Uitgever(s): Palgrave Macmillan
2001 Rapportage ouderen 2001
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2001 De welzijnssector in beeld
Uitgever(s): VOG, Verdiwel
2000 Even(t) quality is an event
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1996 Sociaal en Cultureel Rapport 1996
Uitgever(s): SCP
1994 Sociaal en Cultureel Rapport 1994
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)
1994 Rapportage gehandicapten
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1992 Consumptie van kwartaire diensten
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1992 Sociale en culturele verkenningen 1992
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1992 Economics of leisure services management
Uitgever(s): Longman Group UK Limited in association with Institute of Leisure and Amenity Management
1991 Sociale-zekerheidsbeleid anno 1992
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant, Studierichting Sociale Zekerheidswetenschap
1989 De organisatie van het maatschappelijk werk
Uitgever(s): De Walburg Pers
1989 The future of leisure services
Uitgever(s): Venture Publishing, Inc.
1984 Arbeid, een eigenaardig medicijn
Uitgever(s): Uitgeverij Ambo bv
1983 Vrijwilligerswerk
Uitgever(s): Stichting Welzijns Publikaties (SWP)
1976 Sociaal en cultureel rapport 1976
Uitgever(s): Staatsuitgeverij
z.j. Databank effectieve sociale interventies
Uitgever(s): Movisie
z.j. Sociale vraagstukken
Uitgever(s): TSS tijdschrift voor sociale vraagstukken, de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), de Universiteit van Tilburg
z.j. Opvoeden samen met de buurt
Uitgever(s): DSP Groep BV