Visie & Beleidsplein

U zoekt op "wijken" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

224 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2023 De Futsal Battle: Meer dan een wijkcompetitie
Uitgever(s): HAN University of Applied Sciences
2022 Tipkaart samenwerken op het gebied van sport en bewegen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Kwetsbare ouderen thuis
Uitgever(s): Ineen
2021 Locations of physical activity: where are children, adolescents, and adults physically active?
Uitgever(s): MDPI
2021 Opgroeien in een kwetsbare wijk
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2021 Barriers and facilitators to implementing community-based physical activity interventions
Uitgever(s): Springer Nature
2021 Buurtsportcoaches in Den Haag
Uitgever(s): Haagse Hogeschool
2021 What matters most?
Uitgever(s):
2020 Stedenbouw gezondheid welzijn
Uitgever(s): Bob Horjus, Luc Bos
2020 Naar een gezonde stad te voet
Uitgever(s): College van Rijkadviseurs (CRa)
2020 Jeugdhulp in de wijken
Uitgever(s): De Haagse Hogeschool
2020 Het grote buitenspeelonderzoek
Uitgever(s): Kind & Samenleving vzw
2020 Ruimte voor sport in Zoetermeer
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Op naar een gezonde leefomgeving
Uitgever(s): Hogeschool Rotterdam Uitgeverij
2019 Kennisbouwstenen voor professionals die integraal werken in de wijk
Uitgever(s): Integraal Werken in de Wijk
2019 Evaluatie levensloopbestendige route in drie gebieden
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam /urban vitality
2019 Beter in het Bajes Kwartier
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam
2018 Evaluatieonderzoek naar de inzet van buurtsportcoaches
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Van buurtsportclub naar sportvereniging
Uitgever(s): Hogeschool Utrecht
2018 De buurtsportcoach: typen, taken en aanpak
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Vakgemeenschap wat werkt in de wijk
Uitgever(s): Platform31
2017 Sociale verbinding in de wijk
Uitgever(s): Annica Brummel
2017 Oases in de stad
Uitgever(s): Wageningen University & Research
2016 Praktische toolbox voor vrijwilligers die te maken hebben met ‘lastige’ jongeren
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Are brief interventions to increase physical activity cost-effective?
Uitgever(s):
2016 Feuilleton Hockeyclub Feijenoord
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Stads- en wijkmonitor gemeente Nijmegen 2016
Uitgever(s): Gemeente Nijmegen
2016 Community development through the sport canteen
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2016 Evaluatie ‘Fresh in de les’ gemeente Amsterdam
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Wijkgerichte aanpak JOGG Smallingerland
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Factsheet Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht 2014
Uitgever(s): ZonMw
2015 Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht
Uitgever(s): ZonMw
2015 Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht 2014
Uitgever(s): ZonMw
2015 Ontmoeten als keuze
Uitgever(s): DSP-groep
2015 Betrokken wijken
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2015 Courtdansers
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 De effecten van Thuis op Straat
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2015 Fitheid in een achterstandswijk
Uitgever(s): Academie voor Lichamelijke Opvoeding Domein Bewegen Sport en Voeding, Hogeschool van Amsterdam
2014 Zwolle gezonde stad
Uitgever(s): Wageningen University
2014 Fit en vitaal, bewegen in de wijk doen wij toch allemaal?
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
2014 Beweeggames
Uitgever(s): Gelderlander
2014 Sport en bewegen als middel voor een vitale buurt
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Verwey Jonker Instituut, Gemeente Amsterdam
2014 Van onderop!
Uitgever(s):
2014 Een wijkgericht aanpak
Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
2013 Neighbourhood safety and leisure-time physical activity among Dutch adults
Uitgever(s): Kramer et al.
2013 Gezondheidsrace Laarbeek
Uitgever(s):
2013 Evaluatie pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 2011-2012
Uitgever(s): NIVEL
2013 Schoon, heel en werkzaam?
Uitgever(s): Boom Lemma uitgevers
2013 Handreiking voor gezondheidsbevordering vanuit burgerinitiatief
Uitgever(s): Gemeente Laarbeek, GGD Brabant-Zuidoost
2013
Werk aan de wijk
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2013 Citytrainers
Uitgever(s): Hogeschool Utrecht, Mulier Instituut
2013 Succesverhalen Citytrainers
Uitgever(s): Citytrainer
2013 Jeugd ontwikkelt zich positiever bij duurzame lokale verbindingen
Uitgever(s):
2013 Bewegen zonder grenzen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2013 Burgers in beweging
Uitgever(s): CEPHIR
2012 Woonservicegebieden
Uitgever(s): SEV
2012 De wijkenwaaier
Uitgever(s): Nicis Institute
2012 Samenleven met verschillen
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam, Verwey Jonker Instituut
2012 De rem op de projectencarrousel
Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
2012 Tuinman in de wijk
Uitgever(s): Creatief Beheer
2012 Veerkracht!
Uitgever(s): VNG
2012 Opgroenen in de wijk
Uitgever(s): Stichting Alexander
2012 Wijktalententeam
Uitgever(s): Stichting Alexander
2012 Opvoeden samen met de buurt
Uitgever(s): DSP-groep BV
2012 De ROS wijkscan
Uitgever(s):
2012 Opvoeden en ontmoeten in de wijk
Uitgever(s): Hogeschool Utrecht
2012 Op weg naar een gezonde wijk
Uitgever(s): TNO
2012 Stijl van leven, stijl van bouwen
Uitgever(s): OTB Research Institute for the Built Environment
2012 Statusontwikkeling van wijken in Nederland 1998-2010
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 Obesity
Uitgever(s): National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
2011 Hier zit beweging in!
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2011 Pubers, panna's & playgrounds
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Wonen, wijken en interventies
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)
2011 Beweegstimulering voor kinderen in lage ses groepen in Laak en Transvaal
Uitgever(s): Haagse Hogeschool
2011 Buurtsport voor jeugd
Uitgever(s): Uitgeverij Jeugdzaken
2011 Samen inspireren, leren en sturen
Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), directie Wonen, Wijken en Integratie, Nicis Institute
2011 Doorzetten en loslaten
Uitgever(s): Visitatiecommissie wijkenaanpak
2011 Doorzetten en loslaten
Uitgever(s): Visitatiecommissie wijkenaanpak
2011 Werken aan wijken
Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
2011 Werken aan wijken
Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
2011 Cruyff Courts monitor 2011
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 City trainers
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Towards salutogenic health promotion
Uitgever(s): Wageningen Universiteit
2011 De maatschappelijke meerwaarde van de sportvereniging
Uitgever(s): Stichting De Sportbank
2011 Living together in multi-ethnic neighbourhoods
Uitgever(s): Wageningen Academic Publishers
2011 Aanbiedingsbrief en programma Sport en Bewegen in de Buurt
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2011 Natuur in de straat
Uitgever(s): Vereniging Nederlands Cultuurlandschap
2011 Opvoeden samen met de buurt
Uitgever(s): DSP-groep BV
2011 Oud worden in je eigen wijk
Uitgever(s): TNO
2011 Bevorderende en belemmerende factoren van twee best practices Hartslag Limburg en Gezonde Wijk Overvecht
Uitgever(s): Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ)
2011 Neighborhood social capital and individual health
Uitgever(s): Utrecht University, Nivel
2011 Maatschappelijke betekenis van Ten Cate Sportboulevard Enschede
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2011 Het bewegen van bewoners en bouwers
Uitgever(s): Tilburgse School voor Politiek en Bestuur (TSPB)
2011 Sportieve playgrounds in stadswijken
Uitgever(s): Arko Sports Media, W.J.H. Mulier Instituut
2011 "It takes a neighbourhood to raise a child"
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2010 Ruimtelijke concentratie van niet-westerse migranten
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Neighbourhood physical activity environments and adiposity in children and mothers
Uitgever(s): Timperio et al.
2010 De wijk
Uitgever(s):
2010 Registers over wijken
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Unequal networks
Uitgever(s): IOS Press BV
2010 Active design guidelines
Uitgever(s): City of New York
2010 Wijken in uitvoering! 2010
Uitgever(s): SDU
2010 Sport terug in de wijk
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2010 Een groene gezonde wijk
Uitgever(s): EMGO+ Instituut, Kenniscentrum Recreatie, ministerie van LNV, Plant Publicity Holland, GGD Nederland
2010 Beweegvriendelijke stadswijken voor kinderen
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2010 Beweegvriendelijke stadswijken voor kinderen
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2010 Bewegen moet beloond worden!
Uitgever(s): Dienst Ruimtelijke Ordening, gemeente Amsterdam
2010 Wijken voor de fiets
Uitgever(s): Fietsersbond
2010 "Maatschappelijke waarde van sport: easy to see, hard to proof"
Uitgever(s): John Verkoeyen
2010 Sportief in de buurt
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2010 Je gaat het pas zien als je het doorhebt
Uitgever(s): Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
2010 Sport voor cohesie, maar levert het ook iets op?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2010 "Samen ontwikkelen"
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2010 Geef jeugd de ruimte!
Uitgever(s): Gemeente Utrecht, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
2009 Promoting physical activity, active play and sport for pre-school and school-age children in family, pre-school, school and community settings
Uitgever(s): National Institute for health and Clinical Excellence
2009 Wijkscan Zeist
Uitgever(s): TNO Kwaliteit van Leven
2009 Socioeconomic differences in lack of recreational walking among older adults
Uitgever(s): Kamphuis et al;
2009 De wijk nemen
Uitgever(s): Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, SWP
2009 Stad en wijk verweven
Uitgever(s): VROM-raad
2009 Zakboekje gezonde wijk
Uitgever(s): Ministerie van VROM
2009 Sportief in de buurt!
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2009 Concepten voor een gezonde wijk
Uitgever(s): InnovatieNetwerk
2009 Sociale stijging in de praktijk
Uitgever(s): KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing
2009 Sport, een verdiende plek in de wijk
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2009 Netwerk gezonde leefomgeving
Uitgever(s): TNO Preventie en Zorg
2009 Het rendement van zalmgedrag
Uitgever(s): Nicis Institute
2009 De sociale staat van Nederland 2009
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2009 Gezond wonen en werken
Uitgever(s): RIVM Centrum Gezond Leven
2009 Organisatorische samenwerkingsverbanden binnen de eerste lijn - een verkenning
Uitgever(s): NIVEL
2009 Gezond in de wijk
Uitgever(s): Vilans
2009 Evaluation of the Ramblers family walking programme
Uitgever(s): British Heart Foundation National Centre for Physical Activity and Health, School of Sport, Exercise and Health Sciences, Loughborough University, British Heart
2009 Tussenverslag evaluatieonderzoek Doelbewust
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2009 Recommended community strategies and measurements to prevent obesity in the United States
Uitgever(s): CDC
2009 Tussen onderschatten en overvragen
Uitgever(s): SUN Trancity
2009 'Community development' door sport
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2008 Gezonde wijken voor kinderen
Uitgever(s): M.A. Reek
2008 Krachtwijken en de bijdrage van NISB
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2008 Van court naar community
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2008 Inspiratie voor kindvriendelijke wijken
Uitgever(s): Kennisplatform Verkeer en Vervoer
2008 Een 'playground', voor iedereen?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2008 Bewegingsstimulering jeugd met BOS-impuls
Uitgever(s): Vrijetijdsnetwerk
2008 Sport en beweging in de buurt
Uitgever(s): Vrijetijdsnetwerk
2008 Sportief in de buurt!
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2008 Betrekkelijke betrokkenheid
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2008 Naar een weerbare samenleving
Uitgever(s): Ministerie van VWS
2007 Hoe maak je het verschil in de wijk?
Uitgever(s): Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
2007 Nationaal actieplan sport en bewegen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2007 Samen buurten, samen binden
Uitgever(s): Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM); Wonen, Wijken en Integratie
2007 Actieplan prachtwijken
Uitgever(s): Ministerie van Wonen, Wijken en Integratie
2007 Aandacht voor de wijk
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
2007 Interventies voor integratie
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2007 De sociale infrastructuur van de 40 krachtwijken in beeld
Uitgever(s): DSP-groep BV
2007 Gezonde wijk
Uitgever(s): InnovatieNetwerk
2007 Ongedeeld Hatert
Uitgever(s): Gemeente Nijmegen
2007 Doe mee in Overvecht
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
2007 Kanaleneiland teert!
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
2007 Wijkactieplan Ondiep
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
2007 Wijkactieplan Zuilen (oost)
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
2007 Wijkactieplan Eindhovens krachtwijk de Bennekel
Uitgever(s): Gemeente Eindhoven
2007 Wijkactieplan Eindhovens krachtwijk Doornakkers
Uitgever(s): Gemeente Eindhoven
2007 Wijkactieplan Dordrecht
Uitgever(s): Gemeente Dordrecht
2007 Heechterp-Schieringen een prachtwijk, alle bewoners een stap vooruit!
Uitgever(s): Gemeente Leeuwarden
2007 Wijkactieplan Korrewegwijk
Uitgever(s): Gemeente Groningen
2007 De nieuwe aanpak voor krachtwijk Den Haag Zuidwest
Uitgever(s): Gemeente Den Haag
2007 Verdrag van de Schilderswijk
Uitgever(s): Gemeente Den Haag
2007 De nieuwe aanpak voor krachtwijk Transvaal
Uitgever(s): Gemeente Den Haag
2007 Actieplan Velve-Lindenhof
Uitgever(s): Gemeente Enschede
2007 Wijkactieplan De Hoogte
Uitgever(s): Gemeente Groningen
2007 Rotterdam vooruit!
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
2007 Wijkactieplan Poelenburg
Uitgever(s): Gemeente Zaanstad
2007 Wijkactieplan Rivierenwijk
Uitgever(s): Gemeente Deventer
2007 Wijkactieplan het Arnhemse Broek
Uitgever(s): Gemeente Arnhem
2007 Wijkactieplan Klarendal
Uitgever(s): Gemeente Arnhem
2007 Rotterdam vooruit!
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
2007 De nieuwe aanpak voor krachtwijk Stationsbuurt
Uitgever(s): Gemeente Den Haag
2007 Wijkactieplan Malburgen
Uitgever(s): Gemeente Arnhem
2007 Amersfoort vernieuwt
Uitgever(s): Gemeente Amersfoort
2007 Wijkactieplan Eindhovens krachtwijk Woensel-west
Uitgever(s): Gemeente Eindhoven
2007 Wijkactieplan Presikhaaf
Uitgever(s): Gemeente Arnhem
2007 Wat kan wél! kan
Uitgever(s): SEV
2007 "Doe relaxed en kom sporten!"
Uitgever(s): ISS Rotterdam
2007 When are neighbourhoods communities?
Uitgever(s): Beate Völker
2007 Building an active citizenry
Uitgever(s): Springer Science+Business Media
2007 Uitzicht op groen of groen uit zicht
Uitgever(s): Triple E
2006 Volksgezondheidsmonitor Utrecht 2005
Uitgever(s): GGD Utrecht
2006 De invloed van wijkgebonden sportfaciliteiten op overlast en criminaliteit onder jongeren
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2006 De gezonde wijk
Uitgever(s): EMGO instituut
2006 Bijlagenboek wijkanalyses
Uitgever(s): DSP-groep BV
2005 Interventies ter preventie van overgewicht in de wijk, op school, op het werk en in de zorg
Uitgever(s): RIVM
2005 Wijkkwaliteiten
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2005 Wijkontwikkeling op eigen kracht
Uitgever(s): LSA
2005 Beweging en veiligheid in de wijk
Uitgever(s): RIVM
2005 Vernieuwing van Angelslo, Emmerhout en Bargeres
Uitgever(s): Quintis
2005 Wijkgericht werken vergeleken
Uitgever(s): Landelijk Platform Buurt- en wijkgericht werken
2005 Sport- en beweeggedrag Zwolse kinderen
Uitgever(s): Sportservice Zwolle, Sportscan
2004 Sportbuurtwerk, iets voor elke gemeente
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2004 De sportvereniging in de wijk
Uitgever(s): NOC*NSF
2004 Sport- en beweegscan, 3e herziene versie
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2003 Sport- en beweegscan, 2e herziene versie
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2002 Sport- en beweegscan (concept)
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2002 Beweegmanagement
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2002 113 jaar tijdschrift voor de leefomgeving
Uitgever(s): KNHM, Arcadis
2001 Wijken voor bewoners
Uitgever(s): NIZW, Verwey-Jonker Insituut
2001 Meeting point Nederland
Uitgever(s): Boom
2000 Handboek buurt sport spelen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2000 The role of sport in regenerating deprived areas
Uitgever(s): Centre for Leisure Research, University of Edinburgh, The Scottish Executive Central Research Unit
2000 Voorzieningen op Vinex-uitleglocaties
Uitgever(s): Van Dijk, Van Soomeren en Partners BV (DSP)
2000 Buurtsportproject young united noord
Uitgever(s): Jongerenwerk Noord, Young United Noord
2000 Jaarverslag 1999
Uitgever(s): Alouan
1999 Door sport verbonden? De betekenis van sport voor de sociale opbouw van grootschalige nieuwbouwwijken
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Tilburg
1999 Planning bulletin 5
Uitgever(s): Sport England
1998 Sport, buurt en sociale integratie
Uitgever(s): LCO : LOSB
1998 Speelnota
Uitgever(s): Gemeente Zoetermeer, Hoofdafdeling Stadswerken, Afdeling Voorbereiding
1997 De meerwaarde van Meerhoven
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1996 Meerhoven
Uitgever(s): Stichting Maatschappij en Onderneming
1995 Rapportage minderheden 1995
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1995 Nota integrale stadsdeelaanpak
Uitgever(s): Gemeente Nijmegen
1995 De sport van het vernieuwen
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1994 Gebruik en waardering van binnen- en buitenstedelijk groen
Uitgever(s): Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO)
1980 Onderzoek speelplaatsen in oude woonbuurten
Uitgever(s): Gemeente Utrecht, Dienst voor Ruimtelijke Ordening, afdeling Onderzoek
z.j. Thuis op straat
Uitgever(s):
z.j. Richard Krajicek Foundation
Uitgever(s): Richard Krajicek Foundation
z.j. Cruyff Courts
Uitgever(s): Johan Cruyff Foundation, KNVB