Visie & Beleidsplein

U zoekt op "wijkaanpak" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

136 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024 Wijktekening Rotterdam Beverwaard
Uitgever(s): De Buitenspeelcoalitie
2023 Toolkit: 15 tips & instrumenten om inwoners te betrekken bij spelen, bewegen, sporten & ontmoeten in de openbare ruimte van Roosendaal
Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool
2023 Draaiboek Spelen, bewegen, sporten & ontmoeten in Roosendaal
Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool
2023 Heel Haarlem wandelt
Uitgever(s): Hogeschool Inholland
2021 Handboek De Ronde van …
Uitgever(s): GGD Gelderland-Zuid
2021 Negen kernelementen die volgens betrokken professionals bijdragen aan het succes van Zwolle Gezonde Stad
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2021 Kinderwerk anno 2021
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
2021 Opgroeien in een kwetsbare wijk
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2021 Buurtsportcoaches in Den Haag
Uitgever(s): Haagse Hogeschool
2020 Sociale veiligheid is van iedereen
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
2020 Toolbox Succesvol samenwerken in wijknetwerken
Uitgever(s): Project ‘Een Sterk Wijknetwerk: burgers, professionals en onderwijs Samen!’
2020 Jeugdhulp in de wijken
Uitgever(s): De Haagse Hogeschool
2019 The impact and prevention of fall-related injuries among older adults
Uitgever(s):
2019 Evaluatierapport Buurtgym
Uitgever(s): GGD Hollands Midden
2018 Samenwerken aan gezondheid in de wijk
Uitgever(s): Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2018 Toolkit preventie in de wijk
Uitgever(s): RIVM
2018 Naar een wendbare wijkaanpak
Uitgever(s): Platform31
2018 Bewegen naar elkaar
Uitgever(s): Vilans, Kenniscentrum Sport, FNO zorg voor kansen
2018 Samen werken aan bewegen
Uitgever(s): FNO zorg voor kansen, Vilans, Kenniscentrum Sport
2018 Vakgemeenschap wat werkt in de wijk
Uitgever(s): Platform31
2017 De buurtsportcoach als verbinder
Uitgever(s): Wageningen University & Research
2017 De waarde van sport en cultuur voor het sociale domein
Uitgever(s): LKCA
2017 Van onderop organiseren
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2017 De buurtsportcoach en de verbinding tussen zorg, sport en bewegen
Uitgever(s): Wageningen Universiteit, Academische werkplaats AMPHI, Radboud Universiteit
2017 Van top tot teen in verbinding
Uitgever(s): Hogeschool Utrecht
2016 Wat is het voordeel van wijkgericht coördineren van buurtsportcoaches?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Are brief interventions to increase physical activity cost-effective?
Uitgever(s):
2016 Promoting physical activity in socially vulnerable groups
Uitgever(s): Wageningen Universiteit
2016 Marion Herens : "Beweegleiders zijn blij met de wetenschappelijk onderbouwing"
Uitgever(s):
2015 Wijkgerichte aanpak JOGG Smallingerland
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Welke factoren zijn van invloed op duurzaam beweeggedrag bij vrouwen van niet-westerse herkomst?
Uitgever(s):
2015 Sport mag steviger partner zijn in gemeentelijke transformatie
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Betrokken wijken
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2015 Sport in de aanpak van jeugdwerkloosheid: het belang van netwerksamenwerking
Uitgever(s): Radboud Universiteit
2014 Twofold strategy reaps twice the benefits
Uitgever(s): International Sport and Culture Association (ISCA)
2014 Twintig jaar wijkaanpak in Arnhem
Uitgever(s): Gemeente Arnhem
2014 Improving neighbourhoods, improving health?
Uitgever(s): B. Jongeneel-Grimen
2014 Samenwerken met sportverenigingen voor een vitale samenleving
Uitgever(s): Penderfields, Rotterdam Sportsupport
2014 Samenwerken aan het gezond en veilig laten opgroeien van kinderen
Uitgever(s): Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
2014 Finding common ground in implementation
Uitgever(s):
2014 De vormgeving van sociale (wijk)teams
Uitgever(s): Platform 31
2014 Een wijkgericht aanpak
Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
2014 Werk aan de winkel
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2013 Gezonde wijk in praktijk
Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2013 Burgers maken hun buurt
Uitgever(s): Platform 31
2013 Gezondheidsrace Laarbeek
Uitgever(s):
2013 Schoon, heel en werkzaam?
Uitgever(s): Boom Lemma uitgevers
2013 Evidence-based medicine en de integrale gezonde wijkaanpak
Uitgever(s):
2013 Handreiking voor gezondheidsbevordering vanuit burgerinitiatief
Uitgever(s): Gemeente Laarbeek, GGD Brabant-Zuidoost
2013 Citytrainers
Uitgever(s): Hogeschool Utrecht, Mulier Instituut
2013 Succesverhalen Citytrainers
Uitgever(s): Citytrainer
2013 Gemeente Horst aan de Maas
Uitgever(s): Fontys Economische Hogeschool Tilburg
2013 Buurtalliantie 2008-2013
Uitgever(s): Stichting Buurtalliantie
2013 Handreiking gezonde gemeente
Uitgever(s): RIVM
2012 Duurzame wijkgerichte gezondheidsbevordering
Uitgever(s):
2012 De wijkenwaaier
Uitgever(s): Nicis Institute
2012 De rem op de projectencarrousel
Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
2012 Tuinman in de wijk
Uitgever(s): Creatief Beheer
2012 Opgroenen in de wijk
Uitgever(s): Stichting Alexander
2012 Wijktalententeam
Uitgever(s): Stichting Alexander
2012 Buurt in beweging
Uitgever(s): Forum, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling
2012 Wijken in uitvoering 2012
Uitgever(s): Rijksoverheid
2012 Wat werkt nu werkelijk?
Uitgever(s): Van Gennep
2012 Duurzaamheid van wijkgerichte gezondheidsbevordering
Uitgever(s): Anita Vermeer
2012 De playground georganiseerd
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2012 Samenwerken in de wijksportclub
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2011 Zwaan, kleef aan
Uitgever(s):
2011 Pubers, panna's & playgrounds
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Samen inspireren, leren en sturen
Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), directie Wonen, Wijken en Integratie, Nicis Institute
2011 Doorzetten en loslaten
Uitgever(s): Visitatiecommissie wijkenaanpak
2011 Doorzetten en loslaten
Uitgever(s): Visitatiecommissie wijkenaanpak
2011 Werken aan wijken
Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
2011 Werken aan wijken
Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
2011 City trainers
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Weten wat werkt?
Uitgever(s): Instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid (ISW)
2011 Bevorderende en belemmerende factoren van twee best practices Hartslag Limburg en Gezonde Wijk Overvecht
Uitgever(s): Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ)
2011 An EU-wide overview of community-based initiatives to reduce childhood obesity
Uitgever(s): RIVM
2011 Kosten en baten van de “Gezonde wijk”
Uitgever(s): LPBL
2010 De wijk
Uitgever(s):
2010 Community health promotion
Uitgever(s):
2010 Betrokkenheid loont
Uitgever(s): Ministerie van VROM, WWI
2010 Betrokkenheid loont
Uitgever(s): Ministerie van VROM, WWI
2010 Lessen uit de wijkenaanpak
Uitgever(s): Ministerie van Wonen, Wijken en Integratie
2010 Geef jeugd de ruimte!
Uitgever(s): Gemeente Utrecht, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
2009 Het spel én de knikkers
Uitgever(s): Aedes
2009 Sociaal en fysiek verbonden
Uitgever(s): KEI Kenniscentrum Stedelijke vernieuwing
2009 NISB report, april 2009
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2009 De wijk nemen
Uitgever(s): Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, SWP
2009 Stad en wijk verweven
Uitgever(s): VROM-raad
2009 Het rendement van zalmgedrag
Uitgever(s): Nicis Institute
2009 Gezond wonen en werken
Uitgever(s): RIVM Centrum Gezond Leven
2009 Bijvangsten van beleid
Uitgever(s): M.J.W. van Twist & W.J. Verheul
2009 Tussenverslag evaluatieonderzoek Doelbewust
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2009 Prevention for a healthier America
Uitgever(s): Trust for America's Health (TFAH)
2008 The community network solution
Uitgever(s): Booz Allen Hamilton Inc.
2008 Voortgangsrapportage wijkenaanpak 2008
Uitgever(s): Ministerie van VROM
2008 Cost effectiveness of community-based physical activity interventions
Uitgever(s): American Journal of Preventive Medicine
2008 Voel je thuis op straat!
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2007 Communities in Beweging
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2007 Community-projecten in Nederland
Uitgever(s): Janneke Harting, Patricia van Assema
2007 The "romsas in motion" community intervention
Uitgever(s): The Norwegian School of Sport Sciences
2007 Gezond gewicht Overvecht
Uitgever(s): GG&GD Utrecht
2007 Actieplan prachtwijken
Uitgever(s): Ministerie van Wonen, Wijken en Integratie
2007 Aandacht voor de wijk
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
2007 De kracht van sport in de wijk
Uitgever(s): Sociaal Platform Rotterdam (SPR)
2007 De wijkgerichte aanpak van gezondheidsachterstand in Den Haag
Uitgever(s): Gemeente Den Haag
2007 Gezond gewicht Overvecht
Uitgever(s): GG&GD Utrecht
2007 Planmatigheid in community-projecten
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum bv
2007 When are neighbourhoods communities?
Uitgever(s): Beate Völker
2007 Building an active citizenry
Uitgever(s): Springer Science+Business Media
2007 Op weg naar sportieve (basis)scholen in Arnhem
Uitgever(s): KVLO
2006 Wat kan uw gemeente doen aan sociaal-economische gezondheidsverschillen?
Uitgever(s): NIGZ
2006 Draaiboek gezonde leefgewoonten Westerpark
Uitgever(s): GGD Amsterdam
2006 Costs of the Hartslag Limburg community heart health intervention
Uitgever(s): BioMed Central Ltd
2006 Communities on the move
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2006 Promoting physical activity in a low-income multiethnic district
Uitgever(s): Norwegian School of Sport Sciences
2006 Big!Move
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum bv
2006 Evaluating the impact of health promotion programs
Uitgever(s): Oxford University
2006 Nota Speelruimte voor de jeugd in Zwolle
Uitgever(s): Gemeente Zwolle
2005 Vertrouwen door dialoog
Uitgever(s): Verwey-Jonker instituut
2005 Nieuwsberichten, nr. 11, augustus 2005
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2005 Discovering community power
Uitgever(s): Asset-Based Community Development Institute, School of Education and Social Policy, Northwestern University
2005 Wijkgericht werken vergeleken
Uitgever(s): Landelijk Platform Buurt- en wijkgericht werken
2004 The Dutch heart health community intervention Hartslag Limburg
Uitgever(s): Oxford University Press
2004 Health promotion practice
Uitgever(s): Sage publications
2003 Leidraad sociale wijkvisie
Uitgever(s): Ministeries van VROM en VWS
2003 Voorbeeldwijken
Uitgever(s): Ministeries van VROM en VWS
2002 Promoting physical activity in women
Uitgever(s): Oxford University Press
2002 Wijkgericht werken aan gezondheidsbevordering in vier achterstandswijken in Rotterdam
Uitgever(s): Vereniging V&W
2001 What do we know about capacity building?
Uitgever(s): World Health Organization
2000 The role of sport in regenerating deprived areas
Uitgever(s): Centre for Leisure Research, University of Edinburgh, The Scottish Executive Central Research Unit
2000 A planning framework for the accommodation of community empowerment goals within health promotion programming
Uitgever(s): Oxford University Press
1999 Evaluating the public health impact of health promotion interventions
Uitgever(s): American Public Health Association
1999 De gedroomde wijk
Uitgever(s): FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling
z.j. ROS-Wijkscan rapportage ‘Gezondheid, zorg en sport’
Uitgever(s):