Visie & Beleidsplein

U zoekt op "samenwerkingsverbanden" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

173 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024 Kies erkend, krijg erkenning : Criteria 2024 – 2027
Uitgever(s): Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies
2023 Alleen ga je sneller, samen kom je verder!
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2022 Tipkaart samenwerken met de zorg
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022
Hoofdlijnen Sportakkoord II
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2021 Evaluatie netwerkfase Living Labs Sport en Bewegen 2020
Uitgever(s): ZonMw
2021 De regionale aanpak voor sporten en bewegen voor mensen met een beperking
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 De kinderfysiotherapeut: verbinder tussen zorg, bewegen en sport
Uitgever(s): Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK)
2021 Barometer van sportdiensten in Vlaanderen
Uitgever(s): Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid, Faculteit Bewegings- & Revalidatiewetenschappen KU Leuven
2021 Barometer van sportdiensten in Vlaanderen
Uitgever(s): Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid, Faculteit Bewegings- & Revalidatiewetenschappen KU Leuven
2021 Traiectum: op weg naar inclusieve topsport?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2020 Samen werk maken van preventie
Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
2020 Sociale veiligheid is van iedereen
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
2020 Barometer van sportfederaties in Vlaanderen
Uitgever(s): Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid KU Leuven
2020 Samen naar een beweegvriendelijker omgeving
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Associations between partnership characteristics and perceived success in Dutch sport-for-health partnerships
Uitgever(s):
2019 Grenzeloos actief
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Tekort aan vrijwilligers? Ga eens langs bij de buren
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Drenthe Community of Sports
Uitgever(s): Drenthe Beweegt
2019 Samenwerken met lokaal beweegaanbod
Uitgever(s):
2018 En nu, doorpakken!
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018
Nationaal Sportakkoord
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2018 The national sports agreement
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2018 Welzijn op recept
Uitgever(s): Landelijk Kennisnetwerk Welzijn op recept
2018 Ketenaanpak: samen winst pakken
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 Het succes van Stichting Life Goals
Uitgever(s): Arko Sports Media
2017 Erasmus+: Europese subsidie beschikbaar voor sportprojecten
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Tijd om door te pakken in de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang
Uitgever(s): Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang
2017 10 tips voor buurtsportcoaches over samenwerking met het wijkteam
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 De buurtsportcoach en de verbinding tussen zorg, sport en bewegen
Uitgever(s): Wageningen Universiteit, Academische werkplaats AMPHI, Radboud Universiteit
2017 Onderzoek Jeugd, Zorg en Sport
Uitgever(s): Wageningen University & Research
2017 Stip op de horizon
Uitgever(s): Nederlandse Sportraad
2017 Lokaal samenspel sport en cultuur loont
Uitgever(s): Boekmanstichting
2016 De gecombineerde magie van dans, basketbal en rap
Uitgever(s): Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)
2016 Operationele context buurtsportcoach
Uitgever(s): Wageningen Universiteit
2016 E-book Sportveiligheid
Uitgever(s): Halt
2016 Stappenplan regionale samenwerking Grenzeloos actief
Uitgever(s): Grenzeloos actief, Kenniscentrum Sport
2016 Feuilleton Hockeyclub Feijenoord
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Samenwerken in de sport: wenselijk, gebrekkig en/of noodzakelijk
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2016 The connection between the primary care and the physical activity sector: professionals’ perceptions
Uitgever(s):
2016 The role of the care sport connector in the Netherlands
Uitgever(s):
2015 Op zoek naar kansrijke lokale verbindingen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Succes- en faalfactoren van lokale samenwerking
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Multidisciplinaire samenwerking in de sportzorgketen
Uitgever(s): Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG)
2015 Beweegcoach - Goes
Uitgever(s):
2015 Nóg meer focus op de regio in nieuw gehandicaptensportbeleid VWS
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Samenwerking tussen sportaanbieders en bedrijven op lokaal niveau, met als doel het verhogen van de sportparticipatie
Uitgever(s):
2015 Samenwerking tussen sportaanbieders en bedrijven op lokaal niveau, met als doel het verhogen van de sportparticipatie
Uitgever(s): Sport & Zaken
2015 On your mark, get set, share!
Uitgever(s): Sport Management Institute
2015 De succesfactoren van een regionaal samenwerkingsverband aangepast sporten
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Grenzeloos actief
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Ruimte en Gezondheid: drink eens een kopje koffie met elkaar
Uitgever(s):
2015 Het culturele sportevenement
Uitgever(s): Maryse Eindhoven
2015 Jeugd met overgewicht werven voor sport en leefstijlprogramma’s
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Facilitators and barriers in the collaboration between the primary care and the sport sector in order to promote physical activity
Uitgever(s):
2015 Sport als de bindende factor in jeugdzorg Amsterdam
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Sportaanbiedersmonitor 2015
Uitgever(s): NOC*NSF
2015 Youth, care & sports
Uitgever(s): Wageningen University
2015 Sportief werken: een transitie?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 Sport in de aanpak van jeugdwerkloosheid: het belang van netwerksamenwerking
Uitgever(s): Radboud Universiteit
2014 Communiceren en improviseren
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2014 Tackling physical inactivity
Uitgever(s): BHF National Centre for Physical Activity and Health
2014 Samenwerken met sportverenigingen voor een vitale samenleving
Uitgever(s): Penderfields, Rotterdam Sportsupport
2014 Energie in het sociale domein, de samenwerking met sport zorgt voor beweging!
Uitgever(s): Sport Knowhow XL
2014 Bussemaker afhankelijk van gemeenten voor cultuurambities
Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
2014 Samenwerken aan het gezond en veilig laten opgroeien van kinderen
Uitgever(s): Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
2014 Samenwerking in de exploitatie van gemeentelijke sportaccommodaties
Uitgever(s): Wagner Group
2014 PPS in perspectief
Uitgever(s): Projectbureau Sport en Bewegen in de Buurt
2014 Sport en cultuur
Uitgever(s): LKCA
2014 Alliantiekaartspel
Uitgever(s): Vakmedianet
2014 Werk aan de winkel
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2014 Zorg meer sportminded en sport meer zorgminded
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2014 Passend Bewegingsonderwijs: de rol van de professional
Uitgever(s): KVLO
2013 Eindevaluatie programma 'Professionals gezond versterkt'
Uitgever(s): Kwink Groep
2013 Samen werken, samen winnen
Uitgever(s): Academic Service
2013 Buurtalliantie 2008-2013
Uitgever(s): Stichting Buurtalliantie
2013 Iedereen kan een held zijn!
Uitgever(s): Arko Sports Media
2012 Leren samenwerken tussen organisaties
Uitgever(s): Kluwer
2012 Lokaal integraal gezondheidsbeleid
Uitgever(s):
2012 Samenwerken is mensenwerk
Uitgever(s): Christelijke Hogeschool Windesheim, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2012 Prioriteiten in preventie 2012 - 2015
Uitgever(s): Landelijk Overleg Thema-instituten (LOT-i)
2012 In ruimte naar de brede school
Uitgever(s): Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn)
2012 GGD en publiek-private samenwerking
Uitgever(s): GGD West-Brabant
2012 De ROS wijkscan
Uitgever(s):
2012 Inhoudelijke monitor lokale netwerken
Uitgever(s): Universiteit Maastricht
2012 Samen voor zichzelf
Uitgever(s): Kluwer
2012 Op weg naar een gezonde wijk
Uitgever(s): TNO
2012 Van samen zoeken naar samen werken
Uitgever(s): Movisie
2012 Sportplusverenigingen gestart, Rotterdam vooruit?
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2012 Publiek-private samenwerking
Uitgever(s):
2012 Training effectief samenwerken
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2012 Early movers
Uitgever(s): British Heart Foundation (BHF)
2012 Verdeeld in stukken, toch één
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2012 Organisatie van regionale ondersteuning van topsporters en talenten
Uitgever(s): Wagner Group, Sport Management Instituut
2012 Samenwerkingsvaardig organiseren
Uitgever(s): Twynstra Gudde
2012 Slimme sportbonden op weg naar Rome via Veenendaal of Zoetermeer?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2012 De playground georganiseerd
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2012 Samenwerken in de wijksportclub
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2012 Sportoriëntatie en -keuze in Almere
Uitgever(s): KVLO
2012 Welke richting gaan we op volgens de buitenwacht?
Uitgever(s): KVLO
2011 Zwaan, kleef aan
Uitgever(s):
2011 Samen inspireren, leren en sturen
Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), directie Wonen, Wijken en Integratie, Nicis Institute
2011 Public-private partnerships
Uitgever(s): Blackwell Publishing Ltd.
2011 Zaalvoetbal in Zeeburg
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2011 Samen sterker?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2011 Samen staan we sterk, toch?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2010 Strategische communicatie
Uitgever(s): Logeion
2010 Nieuwe verbindingen
Uitgever(s): Syntens
2010 Clustering: professionalisering voor kleine sportbonden?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2010 Samenwerking: maatwerk in alle opzichten
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2010 Protocol gedragsregels zwembaden
Uitgever(s): Samenwerkende zwembaden Zuid-Holland
2009 Bundelen van belangen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2009 Kans voor open doel
Uitgever(s): ...daM uitgeverij
2009 Koplopers
Uitgever(s): Eiffel
2009 NISB-onderzoek BOS-projecten
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2009 Netwerk gezonde leefomgeving
Uitgever(s): TNO Preventie en Zorg
2009 Organisatorische samenwerkingsverbanden binnen de eerste lijn - een verkenning
Uitgever(s): NIVEL
2009 Factsheet Verenigingspanel
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Insituut
2009 Old Action
Uitgever(s): Old Action - ondersteuning en advies voor (sport)organisaties
2009 Kansen voor bewegen en sport in het MBO!
Uitgever(s): KVLO
2009 Scoren met een één-tweetje
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2009 Omdat sportiviteit geen grenzen kent
Uitgever(s): NCDO
2008 Samen werken is samen sterker
Uitgever(s): Alliantie School & Sport, Arko Sports Media
2008 Samen werken is samen sterker
Uitgever(s): Alliantie School & Sport, Arko Sports Media
2008 Besturen van het onbekende
Uitgever(s): Uitgeverij Lemma
2008 Regimes in Zoetermeer
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2008 Adviesrapport draagvlak voor een sportbedrijf Amsterdam Groot Oost
Uitgever(s): DSP-groep BV
2008 Samenwerking: een reële oplossing?!
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2008 Sport matcht school
Uitgever(s): KVLO
2008 Combinatiefunctionaris: de toekomst in de praktijk
Uitgever(s): KVLO
2007 Steps to health
Uitgever(s): WHO Regional Office for Europe
2007 Effectief samenwerken sport en jeugd
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2007 Energie in balans 2007
Uitgever(s): Convenantbureau Overgewicht
2007 BOS uit de startblokken 2007
Uitgever(s): DSP-groep
2007 Canada's physical activity guides
Uitgever(s): NRC Canada, Canadian Public Health Association
2007 PPS in Nederland
Uitgever(s): Erasmus University Rotterdam
2007 Actiebegeleidend onderzoek ter bevordering van intersectorale samenwerking en bewonersparticipatie
Uitgever(s):
2007 Een leven in dienst van school en sport
Uitgever(s): KVLO
2007 Stand van zaken alliantie school & sport
Uitgever(s): KVLO
2007 Op weg naar sportieve (basis)scholen in Arnhem
Uitgever(s): KVLO
2007 Bewegen en sport terug in het MBO?!
Uitgever(s): KVLO
2007 LO verdwaald in leergebieden...Zoektocht naar een uitweg!
Uitgever(s): KVLO
2006 Verslag regionale werkconferenties "kiezen voor gezond leven"
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2006 Versterking door samenwerking?
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg, faculteit Sociale Wetenschappen
2006 Nederland en Australië 1606-2006
Uitgever(s): Wilton Hanford Hanover
2006 De BOS driehoek
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2006 School en sport samen werken
Uitgever(s): DSP-Groep
2006 Integrated health promotion strategies
Uitgever(s): S. F. Jackson et al.
2006 BOS van start
Uitgever(s): DSP-groep BV
2006 Stedenband Haarlem-Mutare
Uitgever(s): Stedenband Haarlem-Mutare, NCDO, International Year of Sport and Physical Education
2005 Energie in balans
Uitgever(s): Ministerie van VWS
2005 Discovering community power
Uitgever(s): Asset-Based Community Development Institute, School of Education and Social Policy, Northwestern University
2005 Wijkgericht werken vergeleken
Uitgever(s): Landelijk Platform Buurt- en wijkgericht werken
2005 Topsport, een kwestie van samenwerken?
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg
2005 Alliantie School & Sport samen sterker
Uitgever(s): Alliantie School & Sport samen sterker
2005 Nederland-Australië 1606-2006. Programma van activiteiten in Nederland
Uitgever(s): VOC Fonds, Australische Ambassade
2004 Manual publiek private samenwerking
Uitgever(s): Consument en Veiligheid
2004 "Een nieuwe agenda"
Uitgever(s): Nederlandse Sport Alliantie (NSA)
2002 Meerjarig actieplan school & sport
Uitgever(s): Samenwerkingsprogramma School & Sport
2001 De netwerkbenadering
Uitgever(s): NIGZ
2000 EK 2000 eindverslag
Uitgever(s): Nederlands Bureau voor Toerisme
2000 Samen in actie
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1998 Voorbij 2000
Uitgever(s): NOC*NSF
1998 Opzetten van of aansluiten bij een samenwerkingsverband
Uitgever(s): Kluwer
1997 Euro 2000 projectplan
Uitgever(s): Twynstra Gudde
1997 Samenwerking
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1996 Sommige zaken kun je maar beter samen aanpakken (intern rapport)
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1995 Convenant NOC*NSF bedrijfsleven
Uitgever(s): NOC*NSF
1995 Omni-sportverenigingen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Sociale Wetenschappen.
z.j. Speelruimte voor publiek private samenwerking
Uitgever(s): Twynstra Gudde
z.j. Netwerkanalyse
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Wageningen Universiteit (WUR)
z.j. Integraal beleid om sport en bewegen te stimuleren
Uitgever(s):
z.j. Topscore Amsterdam
Uitgever(s): Topscore Amsterdam