Visie & Beleidsplein

U zoekt op "levensloop" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

39 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2019 Tracking of voluntary exercise behaviour over the lifespan
Uitgever(s): BMC
2019 Distinct trajectories of physical activity and related factors during the life course in the general population
Uitgever(s):
2019 Do generations differ in sports participation and physical activity over the life course?
Uitgever(s): Taylor & Francis Online
2019 The transition to adulthood: a game changer!?
Uitgever(s): Taylor & Francis
2019 Participation in sports in childhood and adolescence and physical activity in adulthood
Uitgever(s): Routledge
2018 Voorzet Sportakkoord: een leven lang sporten
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Sport & physical activity across the lifespan
Uitgever(s): Palgrave Macmillan
2018 ‘Physical literacy’
Uitgever(s): Kwartiermakersgroep Physical Literacy
2018 Inzicht in (werving en) behoud van zwemmers
Uitgever(s): Firma Leef! sportmarketing, KNZB
2017 Behavioral determinants of physical activity across the life course: a “DEterminants of DIet and Physical ACtivity” (DEDIPAC) umbrella systematic literature review
Uitgever(s): BioMed Central
2017 Sport en bewegen in de levensfase 18-35 jaar
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Physical literacy: verkenning naar het wat, wie en hoe…
Uitgever(s): Kennispraktijk
2017 Socio-cultural determinants of physical activity across the life course
Uitgever(s): Biomed Central
2016 Human motor development
Uitgever(s): Taylor & Francis
2014 Macht der gewoonte
Uitgever(s): Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)
2014 Een nieuwe levensfase, een nieuwe sport?
Uitgever(s):
2014 Positieve gezondheid in Nieuwegein en Nijkerk
Uitgever(s): Universiteit Twente
2014 Een nieuwe levensfase, een nieuwe sport?
Uitgever(s): Amsterdam University Press
2013 Wat beweegt u?
Uitgever(s): Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid-Holland
2013 Psychologie van de levensloop
Uitgever(s): Acco
2012 The experience of physical activity and the transition to retirement
Uitgever(s): Barnett et al.
2012 Nieuwe levensfase, nieuwe sport?
Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen
2011 Are parents of young children practicing healthy nutrition and physical activity behaviors?
Uitgever(s): American Academy of Pediatrics
2010 Sport op maat
Uitgever(s): Arko Sports Media
2010 Sport
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), W.J.H. Mulier Instituut
2010 Physical activity over the life course and its association with cognitive performance and impairment in old age
Uitgever(s):
2009 Henk Angenent
Uitgever(s): Spider Graphics
2009 Tracking of physical activity from childhood to adulthood
Uitgever(s): Karger
2008 Life-change events and participation in physical activity
Uitgever(s): University of Oxford, Division of Public Health and Primary Health Care
2006 Rapportage ouderen 2006
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2004 Mannen 45+, nieuwe kansen
Uitgever(s): Stichting september
1999 Familie-enquête Nederlandse bevolking 1998/ family survey Dutch population 1998
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Nijmegen, faculteit der Sociale Wetenschappen
1996 Family and opportunity
Uitgever(s): Tilburg University Press
1992 Physical activity at 36 years
Uitgever(s):
1992 Jongeren op de drempel van de jaren negentig
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1988 Van jeugdsporter tot volwassensporter
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen, Werkgroep Bewegingswetenschappen
1981 Leisure in your life
Uitgever(s): Saunders College Publishing
1975 Leisure and family life cycle
Uitgever(s): Routlegde & Kegan Paul