VSG Agenda

Een overzicht van informatie- en inspiratiebijeenkomsten, congressen, kennisdagen en overleggen.

april, 2024

Kennissessie verduurzamen sporthallen Zuid-Nederland

Kennissessie verduurzamen sporthallen Zuid-Nederland

23 april - ‘s-Hertogenbosch

Het innovatieplatform Duurzame Sportsector organiseert in april 4 kennissessies in de regio Zuid-Nederland over het verduurzamen van zwembaden en sporthallen en de openbare ruimte en sportaccommodaties als bron van warmte, water en energie. Tijdens deze sessie hoor je o.a. meer over de maatschappelijke waarde van sporthallen, restwaarde, afschrijving, multifunctioneel gebruik en circulariteit.

Overige regionale bijeenkomst
Kennissessie accommodaties als bron van warmte, water en energie Zuid-Nederland

Kennissessie accommodaties als bron van warmte, water en energie Zuid-Nederland

25 april - Eindhoven

Het Innovatieplatform Duurzame Sportsector organiseert in april 4 kennissessies in Zuid-Nederland. Tijdens deze sessie hoor je meer over hoe je als gemeente omgaat met het realiseren van een sportaccommodaties die ook een bron van water, warmte of licht is.

Overige regionale bijeenkomst
Bijeenkomsten Gezond en Actief Leven, Integraal Zorgakkoord en Sportakkoord II

Bijeenkomsten Gezond en Actief Leven, Integraal Zorgakkoord en Sportakkoord II

12 maart tot en met 27 mei - Diverse locaties

Vanaf 12 maart organiseren de VNG en VSG in samenwerking met GGD GHOR Nederland, GGD-en, het RIVM en kennis- en ondersteuningspartners meerdere bijeenkomsten over het Integraal Zorgakkoord, Gezond en Actief Leven Akkoord en het Sportakkoord II. Om u bij te praten over nieuwe ontwikkelingen rondom de akkoorden, stil te staan bij regionale en lokale vraagstukken en ervaringen uit te wisselen met andere gemeenten of regio’s.

Overige regionale bijeenkomst

mei, 2024

Spreekuur Zwemles voor kinderen uit lage-inkomensgezinnen

Spreekuur Zwemles voor kinderen uit lage-inkomensgezinnen

31 mei - Digitaal

Uit onderzoek blijkt dat kinderen uit gezinnen met een laag inkomen minder vaak een zwemdiploma halen dan kinderen uit gezinnen met een hoog inkomen. Mulier Instituut neemt u mee in onderzoek naar de achterliggende redenen en de financiële ondersteuningsregelingen die er zijn.

Spreekuur

juni, 2024

Experttraining beleidsadviseur 3.0: ‘Bereik écht je doel’

Experttraining beleidsadviseur 3.0: ‘Bereik écht je doel’

5 tot en met 6 juni - Driebergen

Het belangrijk dat je als beleidsadviseur over vaardigheden beschikt die aansluiten bij de nieuwe rol van de overheid: flexibel, innovatief en slagvaardig zijn en interactief kunnen werken. Om je daarbij te helpen organiseert VSG de Experttraining Beleidsadviseur 3.0. Hoe weet je of je de goede dingen doet en doe je deze dan goed? Wat is eigenlijk de bedoeling? Complexe vraagstukken; hoe pak je dit aan? Binnen de training is een sleutelrol weggelegd voor het actief betrekken van burgers en instellingen.

Overige landelijke bijeenkomst
Spreekuur Sporten en bewegen inzetten voor mentale gezondheid

Spreekuur Sporten en bewegen inzetten voor mentale gezondheid

7 juni - Digitaal

Regelmatig sporten en bewegen kan mentale klachten verminderen of zelfs voorkomen. Tijdens dit spreekuur gaat Mulier Instituut dieper op dit thema in en geven zij tips en voorbeelden om sporten en bewegen in te zetten voor de mentale gezondheid.

Spreekuur
Spreekuur Monitor Topsport in Nederland

Spreekuur Monitor Topsport in Nederland

28 juni - Digitaal

De Monitor Topsport in Nederland (TiN) is een jaarlijkse rapportage waarin ontwikkelingen op de belangrijkste indicatoren binnen de Nederlandse topsport worden beschreven. In dit spreekuur worden de resultaten van de TiN rapportage 2024 besproken.

Spreekuur

juli, 2024

Spreekuur Monitoring Sportakkoord II

Spreekuur Monitoring Sportakkoord II

12 juli - Digitaal

Het Mulier Instituut monitort de voortgang van het Sportakkoord II. Onderdeel hiervan is de lokale monitoring van partnergemeenten waarbij gemeenten worden begeleid bij het opstellen van een monitorplan voor hun lokale sportakkoord. Tijdens dit spreekuur bespreekt Mulier Instituut voorbeelden van de monitoring in partnergemeenten en is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen.

Spreekuur

oktober, 2024

Studiereis VSG Zuid naar Manchester

Studiereis VSG Zuid naar Manchester

2 tot en met 5 oktober - Manchester

Manchester profileert zich nadrukkelijk als dé sportstad van Engeland. De stad herbergt twee van de grootste voetbalclubs ter wereld, er zijn tal van grootschalige sportevenementen en de stad kent vele hoogwaardige sportvoorzieningen. Sport en bewegen wordt op verschillende manieren ingezet als katalysator in de maatschappij. Tijdens deze studiereis laten ons inspireren door de goede voorbeelden die Manchester te bieden heeft.

VSG regionale bijeenkomst
Spreekuur Uitkomsten onderzoek Brede Regeling Combinatiefuncties

Spreekuur Uitkomsten onderzoek Brede Regeling Combinatiefuncties

18 oktober - Digitaal

Het Mulier instituut monitort jaarlijks de Brede Regeling Combinatiefuncties. Dit jaar is er extra aandacht voor de taken en opbrengsten van de profielen buurtsportcoach en clubkadercoach. In dit spreekuur worden de meest recente resultaten gepresenteerd en gaan we in gesprek over hoe de regeling in uw gemeente wordt ingezet.

Spreekuur

november, 2024

Spreekuur Gemeentelijke zorgplicht huisvesting bewegingsonderwijs

Spreekuur Gemeentelijke zorgplicht huisvesting bewegingsonderwijs

29 november - Digitaal

Basisscholen moeten vanaf 2024 minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs per week verzorgen. Belangrijk is dat er op gemeentelijk niveau voldoende sport- en beweeglocaties zijn. Mulier Instituut heeft onderzoek gedaan onder gemeenteambtenaren of ze aan deze verplichting kunnen doen. Tijdens dit spreekuur zal in discussie worden gegaan over de belangrijkste resultaten.

Spreekuur

Waar bent u naar op zoek?

Vereniging Sport en Gemeenten

Samen sterk voor lokale sport!