Visie & Beleidsplein

Kinderen in buitenspeelnood (intern rapport)

factoren en doelgroepen

Slot-Heijs, J.J., Suijlekom, A. van, & Singh, A.S. (2021). Kinderen in buitenspeelnood (intern rapport): factoren en doelgroepen. Utrecht: Mulier Instituut.

Buitenspelen is een belangrijk onderdeel van een gezonde ontwikkeling van kinderen (4-12 jaar).

Niet alle kinderen in Nederland hebben de ondersteuning of mogelijkheden om vrij buiten te spelen. Jantje Beton zet zich in voor speelruimte en kansen voor alle kinderen. Een van de speerpunten in het beleid van Jantje Beton voor de komende jaren is het ondersteunen van kinderen in kwetsbare speelposities, dus kinderen die geen of minder kansen hebben om vrij buiten te spelen.

Jantje Beton heeft het Mulier Instituut gevraagd om te onderzoeken wat maakt dat kinderen zich in kwetsbare speelposities bevinden en welke groepen kinderen dat betreft. Met de resultaten van het onderzoek kan Jantje Beton gerichte programma’s en ondersteuning bieden aan de kinderen die dit het hardst nodig hebben.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jorien Slot-Heijs
Agnes van Suijlekom
Amika Singh

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

(buiten) spelen
achterstandssituatie
beweegvriendelijke omgeving
gezondheid
kinderen
sociaal-economische positie