Visie & Beleidsplein

U zoekt op "beweegvriendelijke omgeving" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

206 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024 Data-infrastructuur Sport en Bewegen: beschikbaarheid van cijfers en preferente databron voor 164 indicatoren
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2024 Beweegtuinen voor ouderen
Uitgever(s): Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving
2024 Ontwerp skateparken ook voor meiden
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2023 De kunst van een beweegvriendelijke omgeving
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2023 Toekomstonderzoek beweegvriendelijk Zuid-Holland
Uitgever(s): Mulier Instituut, Molster Stedenbouw, CROW
2023 Gemeenten maken werk van Urban Sports
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2023 Argumenten voor een beweegvriendelijke omgeving
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2023 Toolkit: 15 tips & instrumenten om inwoners te betrekken bij spelen, bewegen, sporten & ontmoeten in de openbare ruimte van Roosendaal
Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool
2023 Beter meten en meer bewegen in de openbare ruimte
Uitgever(s): HAN University of Applied Sciences
2023 Draaiboek Spelen, bewegen, sporten & ontmoeten in Roosendaal
Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool
2023 Heel Haarlem wandelt
Uitgever(s): Hogeschool Inholland
2023 Changing Views
Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool
2023 Methoden om beweeggedrag in de buitenruimte te meten: een overzicht
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2023 Hoe ontwerp je een beweegvriendelijk (stads)park voor vrouwen en meiden?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2023 Wordt Nederland beweegvriendelijker?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Beweegvriendelijk Enschede
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Hoe beweegvriendelijk is Nederland?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 De maatschappelijke waarde van een gezonde en groene leefomgeving - een verkenning
Uitgever(s): RIVM
2023 Wordt Nederland beweegvriendelijker?
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2023 Sporten en bewegen in de openbare ruimte
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Creating inclusive cities through sport
Uitgever(s): Unesco, Association Sports and Municipalities, ACES Europe
2022 Whitepaper Speel, ren, fiets, skate, zwem, sup en bewandel... de route naar een beweegvriendelijke omgeving
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2022 Beweegvriendelijke omgeving in de omgevingsvisie van kleine gemeenten
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2022 Invloed van de fysieke leefomgeving op gezond gedrag
Uitgever(s): RIVM
2022 Urban design for health
Uitgever(s): WHO Regional Office for Europe
2022 Magazine beweegvriendelijke omgeving
Uitgever(s): CROW
2022 De beweegvriendelijke omgeving in Wageningen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Gebruik eerste jaar Gelderse pumptracks
Uitgever(s): HAN University of applied sciences, Han
2022 Realisatie van bikepark kent pieken en dalen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Tipsheet bouwstenen veilige en beweegvriendelijke schoolomgeving
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Factsheet Beweegvriendelijke omgeving
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen, Sportservice Flevoland, Provincie Flevoland
2021 Amsterdamse gezondheidslogica
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam, Programma Gezonde stad
2021 De ontwikkeling van het stedelijke loop- en wandelnetwerk
Uitgever(s):
2021 Buitenspelen in een beweegvriendelijke Omgevingswet
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Model beweegvriendelijke omgeving (BVO-model)
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 LEGO: bouwstenen voor leefomgeving en gezondheid
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
2021 Active travel and mid-life
Uitgever(s): Centre for Ageing Better, Sustrans
2021 Associations of changes in neighbourhood walkability with changes in walking activity in older adults: a fixed effects analysis
Uitgever(s): BMC, part of Springer Nature
2021 Sport en bewegen in de openbare ruimte
Uitgever(s): Mulier Instituut, Arko Sports Media
2021 Physical Activity Friendly Environment model
Uitgever(s): Knowledge Centre for Sport & Physical Activity Netherlands, Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Het schoolplein als beweeg- en leerplein
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Jaarrapport duurzame sportinfrastructuur 2021
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Bouwstenen van de beweegvriendelijke omgeving
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Een beweegvriendelijke omgeving is meer dan speelplekken
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 Kinderen in buitenspeelnood (intern rapport)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Actief Almelo
Uitgever(s): Gemeente Almelo
2021 De beweegvriendelijke openbare ruimte van de gemeente Utrecht
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Buitenkansen voor een uitnodigende buitenruimte
Uitgever(s): Urhahn
2020 Built environment for physical activity
Uitgever(s):
2020 Stedenbouw gezondheid welzijn
Uitgever(s): Bob Horjus, Luc Bos
2020 BVO-scan
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 Fietsen en lopen in een beweegvriendelijke Omgevingswet
Uitgever(s): CROW
2020 Praktijkproef afwegingskader Omgevingsvisie
Uitgever(s): Vereniging Nederlandse Gemeenten
2020 Eindrapportage onderzoeksproject ‘Evaluatie cocreatie ouderenvriendelijk Buitenveldert
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam, Urban Vitality
2020 Een sportvriendelijke omgeving in Gelderland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Startnotitie sport en recreatie
Uitgever(s): Provincie Zuid-Holland
2020 Victory compact city
Uitgever(s): TU Delft faculty of architecture and the built environment
2020 Werkzame elementen van de beweegvriendelijke omgeving
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Een verkenning van de visie van plattelandsgemeenten op de BVO
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2020
Nationale omgevingsvisie
Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
2020 Belangrijke buurtkenmerken voor een beweegvriendelijke omgeving
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Loop!
Uitgever(s): Molster Publishing
2020 An activity-friendly environment for all?
Uitgever(s): Universiteit Groningen
2020 Jaarrapport duurzame sportinfrastructuur 2020
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Buurtsportcoach
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2020 Samen naar een beweegvriendelijker omgeving
Uitgever(s): Arko Sports Media
2020 Beweegroutes
Uitgever(s): Howest Hogeschool, Vital Cities
2020 Urban design for physical activity
Uitgever(s): Susanne E.M. van Rijn
2019 Ruimte voor sport, spel en bewegen
Uitgever(s): De adviesraad voor de sport
2019 Waarom ik een model meer vertrouw dan een expert
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Gezondheid binnen de gebiedsontwikkeling
Uitgever(s): Breda University of Applied Sciences
2019 Jaarrapport duurzame sportinfrastructuur 2019
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 The effects of small-scale physical and social environmental interventions on walking behaviour among Dutch older adults living in deprived neighbourhoods
Uitgever(s): Springer Nature
2019 Sporten, spelen, bewegen en ontmoeten in Groningen
Uitgever(s): Humankind, Gemeente Groningen
2019 Evaluatie levensloopbestendige route in drie gebieden
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam /urban vitality
2019 Aanbevelingen en inrichtingsprincipes voor een gezonde leefomgeving
Uitgever(s): Provincie Utrecht
2019 Beter in het Bajes Kwartier
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam
2019 Lifestyle sports and public policy
Uitgever(s): Routledge
2018 Sportas: vitaal en zichtbaar
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam, Kenniscentrum bewegen, sport en voeding
2018 Gezond door sport in de openbare ruimte
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2018 De stad als gezonde habitat
Uitgever(s): Rli Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur
2018 Inspiratie- en werkboek gezondheid en ruimte
Uitgever(s): Platform 31, Pharos
2018 Waarom het plaatsen van beweegtoestellen niet tot meer sporten leidt
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 Bloed, zweet en zwanen: fitnessen in het park
Uitgever(s): Mulier Instituut, Universiteit Utrecht
2018 Sportieve openbare ruimte in Arnhem
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Het ruimtebeslag van de sport
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 Sportief gebruik van de openbare ruimte in Almere
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Vragenlijst voor ouderen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Handleiding voor huisbezoek met ouderen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Handleiding voor buurt/wijkwandeling met ouderen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Handleiding voor focusgroepen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 De Omgevingswet in relatie tot een succesvolle implementatie van het thema gezondheid, sport en bewegen in Amsterdam
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2017 Het sneeuwbaleffect van healthy offices
Uitgever(s): CBRE Research
2017 Spatial planning for health
Uitgever(s): Public Health England
2017 Towards more physical activity in cities
Uitgever(s): WHO Regional Office for Europe
2017 De beweegvriendelijke stad
Uitgever(s): Urhahn
2017 Een beweegvriendelijke omgeving: ook het pakkie-an van de dokter
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum, Springer Media B.V.
2017 Gebiedsontwikkeling Feyenoord City: gemeentelijke position paper
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
2017 Effects of urban motorways on physical activity and sedentary behaviour in local residents
Uitgever(s):
2017 Evaluatie succesfactoren Het Lint
Uitgever(s): TNO
2016 Report of the commission on ending childhood obesity
Uitgever(s): World Health Organization (WHO)
2016 Bewegen in de tuin van een zorgcentrum uitkomst voor ouderen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 De gezonde ondergrondse
Uitgever(s):
2016 Hoe creëer je een beweegvriendelijke omgeving? Zet kinderen aan tot bewegen met een app of trapschoolbus
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 De nieuwe generatie stadskinderen
Uitgever(s): Marcel Witvoet, nai010
2016 De rol van innovatieve technologie in het stimuleren van sport en bewegen in de steden Amsterdam en Eindhoven
Uitgever(s):
2016 De Rotterdamse integrale visie op spelen, sporten, bewegen en ontmoeten
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
2016 The neighbourhood physical environment and active travel in older adults
Uitgever(s): BioMed Central
2016 Aan de slag met de omgevingswet
Uitgever(s): Vereniging Nederlandse Gemeenten
2016 Beweeglogica in gebouwen
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2016 Arnhem wat beweegt jou?
Uitgever(s): Artez
2016 Causal pathways linking environmental change with health behaviour change
Uitgever(s):
2016 De kracht van buitenspelen
Uitgever(s): KVLO
2016 Handreiking bewonersparticipatie bij de inrichting van een gezonde leefomgeving
Uitgever(s): RIVM
2015 Amerikaanse studie bewijst economische meerwaarde van een beweegvriendelijke omgeving
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Wanneer is een woonomgeving beweegvriendelijk?
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Meer buitenspeelkansen voor kinderen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2015 Ruimte voor redzaamheid
Uitgever(s): Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ)
2015 Co-benefits of designing communities for active living
Uitgever(s):
2015 Making the case for designing active cities
Uitgever(s): Active Living Research
2015 Building healthy places
Uitgever(s): Urban Land Institute
2015 Stappenplan voor outdoor fitness
Uitgever(s): Haagse Hogeschool
2015 Samenwerking tussen woningcorporaties en sport in de wijk
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Active cities
Uitgever(s): Nike
2015 Ruimte en gezondheid, een vanzelfsprekende combinatie?
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2015 Beweegruimte voor ouderen: mogelijkheden en voorbeelden
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Creating places that promote physical activity
Uitgever(s): Active Living Research
2015 Ruimte en Gezondheid: drink eens een kopje koffie met elkaar
Uitgever(s):
2015 Zeeburgereiland: participatietraject voor een beweegvriendelijke omgeving
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 De geschiedenis van de toekomst van sportaccommodaties
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 De geschiedenis van de toekomst van sportaccommodaties
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2015 Ruimte en sport
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2015 Bewegen, jongeren en hun omgeving
Uitgever(s): Stichting Tijdschrift AGORA
2014 Ontwerpprincipes voor een beweegvriendelijke omgeving
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), TNO
2014 De bewegende stad
Uitgever(s): Gemeente Groningen
2014 Onderbouwing van argumenten voor een beweegvriendelijk omgeving
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2014 Characteristics of residential areas and transportational walking among frail and non-frail Dutch elderly
Uitgever(s): Etman et al.
2014 Fit en vitaal, bewegen in de wijk doen wij toch allemaal?
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
2014 De sportieve openbare ruimte
Uitgever(s): Vereniging Stadswerk Nederland
2014 A longitudinal study of children's outside play using family environment and perceived physical environment as predictors
Uitgever(s):
2014 Sport en bewegen in de openbare ruimte
Uitgever(s): Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB)
2014 Sport en bewegen als middel voor een vitale buurt
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Verwey Jonker Instituut, Gemeente Amsterdam
2014 Gemeenten aan zet voor een beweegvriendelijke omgeving
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2014 Moderators of the longitudinal relationship between the perceived physical environment and outside play in children
Uitgever(s):
2014 Park of perk?
Uitgever(s): EMGO+
2014 Achtergrondstudie: voorbeelden van ruimte in relatie tot gezond gedrag, redzaamheid en sociale verbanden
Uitgever(s): TNO, Earth, Life & Social Sciences
2014 Relaties van de fysieke omgeving met leefstijl, redzaamheid en sociale verbindingen
Uitgever(s): Erasmus MC, afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg
2014 Wat kan kunstgras bijdragen aan de doeltreffendheid van de management stuurvariabelen bij een BVO?
Uitgever(s): Sport Management Institute Groningen
2013 Actieprogramma Taskforce Belemmeringen Sport en Bewegen in de Buurt
Uitgever(s): Taskforce Belemmeringen Sport en Bewegen in de Buurt
2013 Physical activity
Uitgever(s): Erasmus University Rotterdam
2013 Buitenspelen 2013
Uitgever(s): TNS NIPO
2013 Gelderland sport!
Uitgever(s): Provincie Gelderland
2013 Beweegvriendelijke omgeving
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Kenniscentrum Sport
2013 Intersectorale samenwerking voor de realisatie van de beweegvriendelijke omgeving
Uitgever(s): TNO Behavioural and Societal Sciences
2013 De Beweegvriendelijke omgeving
Uitgever(s): Acquire Publishing BV
2013 Gemeente Horst aan de Maas
Uitgever(s): Fontys Economische Hogeschool Tilburg
2013 Beweegvriendelijke omgeving essentieel voor goede gezondheid
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2013 Labcahier
Uitgever(s): Gemeente Groningen
2013 Ten principles for building healthy places
Uitgever(s): Urban Land Institute
2013 De gemeente Rotterdam en een beweegvriendelijke omgeving
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
2013 Over de brug
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
2013 Evaluatie wijksportclub Hordijkerveld-Reyeroord
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
2013 Veilige beweegvriendelijke schoolpleinen
Uitgever(s): KVLO
2013 Een kijkje in de gymzaal van Yos Lotens
Uitgever(s): KVLO
2013 Luilekkerland?
Uitgever(s): Haagse Hogeschool
2013 The great outdoors
Uitgever(s):
2013 Zomerkolder
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2013 Maak ruimte voor bewegen!
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2012 Groen, gezond en productief
Uitgever(s): KPMG
2012 Versterking data-infrastructuur sport
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 The role of communities in promoting physical activity
Uitgever(s): Active Living Research
2012 Handleiding Rotterdamse norm voor buitenspeelruimte
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam, Sport en Recreatie
2012 Outdoor play among children in relation to neighborhood characteristics
Uitgever(s): Aarts et al.
2012
The physical environment and its association with physical activity and sedentary behaviors in adults and adolescents
Uitgever(s): Ghent University, Department of Movement and Sports Sciences
2012 Sport alliantie Rosmalen 5 jaar
Uitgever(s): Sport Alliantie Rosmalen
2012 Nieuwe perspectieven voor publieke ruimten
Uitgever(s): SEV, Platform31
2012 Aan de slag voor een eigen avontuurlijk terrein
Uitgever(s): Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid
2012 Buurttuin
Uitgever(s): Alterra Wageningen UR
2012 Early movers
Uitgever(s): British Heart Foundation (BHF)
2012 Are neighbourhood social capital and availability of sports facilities related to sports participation among Dutch adolescents?
Uitgever(s): Prins et al.; licensee BioMed Central Ltd.
2012 De tactiek op het maatschappelijk voetbalveld
Uitgever(s):
2011 Onderzoeksverslag naar het geven van aanbevelingen voor bewonersparticipatie bij (her)inrichting van een beweegvriendelijke omgeving
Uitgever(s): Jaap Kleinstapel
2011 Children, physical activity and the environment
Uitgever(s): Marie-Jeanne Aarts
2011 De invloed van de fysieke omgeving op lichamelijke activiteit
Uitgever(s):
2011 'Ruimte voor bewegen'
Uitgever(s): GGD Gooi & Vechtstreek
2011 Ruimte voor bewegen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2011 Beweegvriendelijke omgeving
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2011 Do all children have places to be active?
Uitgever(s): Robert Wood Johnson Foundation
2010 Vooronderzoek 'aanpak beweegvriendelijke omgeving'
Uitgever(s): DSP-groep BV
2010 Checklist bewegingsstimulerende beleidsbeslissingen
Uitgever(s): Integraal gezondheidsbeleid, GGD Fryslan
2010 Bewegen moet beloond worden!
Uitgever(s): Dienst Ruimtelijke Ordening, gemeente Amsterdam
2010 Bewegen in de ruimte
Uitgever(s): KVLO
2010 Akoestiek in gymzalen een blijvend aandachtspunt
Uitgever(s): KVLO
2009 Natuurlijk toegankelijk spelen
Uitgever(s): Bureau Fonkel
2009 De brede school en groene speelruimte
Uitgever(s): Sardes
2008 Public playground
Uitgever(s): Stimuleringsfonds voor Architectuur
2008 Zorg voor beweging in de ALO
Uitgever(s): Uitgeverij Esstede bv
2007 De gezonde wijk
Uitgever(s): EMGO Instituut
2002 Environmental factors associated with adults' participation in physical activity
Uitgever(s): Elsevier Science Inc.
2000 Recreatie = gezond!
Uitgever(s): Stichting Recreatie, Kennis- en Innovatiecentrum
z.j. The built environment assessment tool manual
Uitgever(s):
z.j. Healthy places
Uitgever(s): The National Heart Forum
z.j. Gelderse Gezondheidswijzer Quickscan gezonde leefomgeving
Uitgever(s): Provincie Gelderland, GGD Gelderland Midden, GGD Gelderland Zuid, GGD Noord- en Oost- Gelderland
z.j. De beweegvriendelijke buurt
Uitgever(s): PLYGRND
z.j. Monitoring Nationaal Sportakkoord
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu