Visie & Beleidsplein

U zoekt op "achterstandssituatie" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

74 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2023 Eigentijdse ongelijkheid
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
2023 Coronamaatregelen en sociale ongelijkheid in het amateurvoetbal
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Bewoners in aandachtswijken sporten minder
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Bewoners in aandachtswijken sporten minder
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Mensen met een lage sociaaleconomische status
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Bouncing back or staying inactive? The social inequality in sport participation before, during and after the COVID-pandemic
Uitgever(s): Routledge
2023 Zwemles niet voor alle ouders betaalbaar
Uitgever(s): Arko Sports Media
2023 Bevorderende en belemmerende factoren voor deelname van kind en gezin aan aanpak Kind naar Gezonder Gewicht
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2022 Wereldmeiden
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Care to move!
Uitgever(s): Wageningen University & Research
2022 Inclusie in sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Does the COVID-pandemic affect the educational and financial inequality in weekly sport participation in the Netherlands?
Uitgever(s): Taylor & Francis Group
2022 Bereik
Uitgever(s): Arko Sports Media
2022 Gebruik ondersteuningsregelingen voor sportstimulering kwetsbare groepen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2021 Kloof tussen arm en rijk groeit in sportdeelname jeugd
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 Wat kost overgewicht?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Weinig extra aandacht bij gemeenten voor sociale ongelijkheid in sport- en bewegen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2021 De maatschappelijke waarde van sport en bewegen
Uitgever(s): Boom uitgevers Amsterdam
2021 Sporten en bewegen in tijden van corona
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Investeren in aanpak overgewicht bij kinderen loont
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 Coronapandemie vergroot de opleidingskloof in sportdeelname
Uitgever(s): Arko Sports Media
2021 De kracht van de lokale aanpak
Uitgever(s): Pharos, GezondIn, Platform 31
2021 Kinderen in buitenspeelnood (intern rapport)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Atlas van afgehaakt Nederland
Uitgever(s):
2020 Secundaire intersectionele analyse in kwalitatief gezondheidszorgonderzoek
Uitgever(s): Amsterdam UMC
2020 Nieuwe ronde, nieuwe kansen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2020 Overkoepelend evaluatieonderzoek Gezonde toekomst dichterbij
Uitgever(s): Wageningen University & Research, Wageningen Economic Research, Verwey-Jonker Instituut
2020 Back2track
Uitgever(s): Back2Track, Bulgarian Sports Development Association
2020 Engaging adolescents from disadvantaged neighbourhoods as knowledgeable social actors in health promotion
Uitgever(s): VU Amsterdam
2020 Bevorderen van sportgedrag en actieve leefstijl bij kwetsbare groepen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2019 Diversiteit in kaderfuncties
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 From exploitation back to empowerment
Uitgever(s): Peter Lang Publishers
2019 Maatschappelijke verantwoordelijkheid sportverenigingen
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Kansen voor kinderen: een postcodetombola?
Uitgever(s): Save the children, Defence for children
2019 Evaluatierapport Buurtgym
Uitgever(s): GGD Hollands Midden
2019 Sociaal-sportieve praktijken
Uitgever(s): Vrije Universiteit Brussel
2019 Praat niet langer over, maar mét mensen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2018 Vechtsport verleidt jongeren tot het maken van positieve keuzes
Uitgever(s):
2018 Social Inclusion Games 2018
Uitgever(s): DSP-groep
2018 Evaluatie projecten sport en sociaal domein in Vlaardingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Social change through sport for development initiatives
Uitgever(s): Vrije Universiteit Brussel
2017 Struggles for success
Uitgever(s): Abdallah, S.E
2017 Sport en sociaal domein in Vlaardingen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Promoting physical activity in socially vulnerable groups
Uitgever(s): Wageningen Universiteit
2016 Marion Herens : "Beweegleiders zijn blij met de wetenschappelijk onderbouwing"
Uitgever(s):
2015 Our kids
Uitgever(s): Simon & Schuster
2015 Opleiding als sociale scheidslijn
Uitgever(s): Garant
2015 KLIK
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Bewegingsonderwijs op praktijkscholen
Uitgever(s): Mulier Instituut, Wageningen Universiteit
2015 Participatory action research
Uitgever(s): Oxford University Press
2014 The impact of area-based initiatives on physical activity trends in deprived areas
Uitgever(s): Kramer et al.
2014 Improving neighbourhoods, improving health?
Uitgever(s): B. Jongeneel-Grimen
2014 Verzekerd bewegen met een minimum inkomen
Uitgever(s): GGD Hollands Midden
2014 Are interventions for low-income groups effective in changing healthy eating, physical activity and smoking behaviours?
Uitgever(s):
2014 Hoe krijgen we de jeugd in beweging?
Uitgever(s): Pharos Kennis- en adviescentrum, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
2014 Overbeweeglijk
Uitgever(s): KVLO
2013 Physical activity promotion in socially disadvantaged groups
Uitgever(s): World Health Organization (WHO), Europe
2013 Richard Krajicek Foundation
Uitgever(s): Richard Krajicek Foundation
2013 Wij sporten mee
Uitgever(s): Demos
2012 Social inclusion of socially excluded youth
Uitgever(s):
2012 Hoge sprongen, lage drempels
Uitgever(s): Jespo vzw
2009 Dragers van kwaliteit
Uitgever(s): KVLO
2009 Geef kinderen de ruimte waarbinnen ze kunnen
Uitgever(s): KVLO
2007 Vooronderzoek verbetering kwaliteit huisartsenzorg in achterstandsgebieden grote steden
Uitgever(s): NIVEL
2007 Rapportage monitor 1e en 2e tranche tijdelijke stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport
Uitgever(s): Berenschot
2006 Knowing the score
Uitgever(s): Positive Futures Team and Crime Concern
2005 Wijkontwikkeling op eigen kracht
Uitgever(s): LSA
2001 Wijken voor bewoners
Uitgever(s): NIZW, Verwey-Jonker Insituut
2001 Club extra
Uitgever(s): Nederlandse Bond voor Aangepast Sporten (NEBAS), 't Web - Werkgroep voor bewegingsonderwijs -therapie & -recreatie
1998 Sociale vernieuwing
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1995 De sport van het vernieuwen
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1994 Evaluatie sociale vernieuwing
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
z.j. Richard Krajicek Foundation
Uitgever(s): Richard Krajicek Foundation