Visie & Beleidsplein

U zoekt op "data-analyse" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

28 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024 Data-infrastructuur Sport en Bewegen: beschikbaarheid van cijfers en preferente databron voor 164 indicatoren
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2023 Invloed van big data analytics op organisatorische prestaties binnen Nederlandse overheidsorganisaties
Uitgever(s): Hogeschool Utrecht
2022 Ruimte voor sport in Zaanstad (intern rapport)
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 Aantal zwembaden in Nederland
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Concurreren op kennis
Uitgever(s): Business contact
2019 Jaarrapport duurzame sportinfrastructuur 2019
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Voorzet Sportakkoord: data en sportparticipatie
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Verslag expertmeeting bezoekersaantallen op 14 mei 2018
Uitgever(s): Werkgroep Evaluatie SPortevenementen (WESP), Kenniscentrum Sport
2018 Dataverzameling voor (lokaal) sport- en beweegbeleid
Uitgever(s): Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport
2017 Data van waarde
Uitgever(s): Universiteit Leiden
2017 Duur van de zwemles
Uitgever(s): Hanzehogeschool Groningen
2016 Customer data: sleutelfactor voor succesvolle toekomst van kennisorganisaties?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Big data en (breedte)sport
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Weapons of math destruction
Uitgever(s): Broadway Books
2015 Innovations in digital research methods
Uitgever(s): SAGE Publications
2015 Factsheets on health-enhancing physical activity in the 28 European Union member states of the WHO European region
Uitgever(s): WHO Regional Office for Europe
2015 Data gedreven gemeente
Uitgever(s): KING
2012 Versterking data-infrastructuur sport
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Kinderen in tel databoek 2010
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2010 The Wall Street Journal guide to information graphics
Uitgever(s): Dow Jones & Company, Inc., Dona M. Wong
2008 A closer look at web questionnaire design
Uitgever(s): Vera Toepoel (Tilburg University, CentER Dissertation Series)
2007 Limitations of Canada's physical activity data
Uitgever(s): NRC Canada, Canadian Public Health Association
2006 Bijlagenboek wijkanalyses
Uitgever(s): DSP-groep BV
2005 Hybrid paired comparison analysis, with applications to the ranking of college football teams
Uitgever(s):
1999 Multiple regression
Uitgever(s): Pine Forge Press
1998 Trendanalyse sport
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1991 Grootschalig veldonderzoek
Uitgever(s): Dick Coutinho