Visie & Beleidsplein

U zoekt op "beroepsprofielen" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

57 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2022 Het beroepsperspectief van de clubkadercoach
Uitgever(s):
2022 Handreiking clubkadercoaching
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Het wat en waarom van de clubkadercoach
Uitgever(s):
2022 De JOGG-regisseur
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021 De buurtsportcoach, van uitvoerder tot verbinder pur sang
Uitgever(s): Springer
2020 Guidelines regarding the minimum requirements in skills and competences for coaches
Uitgever(s): European Commission
2020 Buurtsportcoach
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2018 Het beroep van de buurtsportcoach
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Beroepsprofiel leraar lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
2017 De perfecte gymleraar
Uitgever(s): Arko Sports Media
2017 Praktijkgericht onderzoek met en voor docenten bewegingsonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2016 Op weg naar een beroepsvereniging 'buurtsportcoaches'?
Uitgever(s): Kennispraktijk
2016 Sportpedagogiek in de praktijk
Uitgever(s): KVLO
2016 Buurtsportcoach, bekroon je ervaring
Uitgever(s): Arko Sports Media B.V.
2014 Sport en bewegen
Uitgever(s): Calibris
2014 Ben jij een excellente gymleraar? (1)
Uitgever(s): KVLO
2014 Ben jij een excellente gymleraar in de praktijk? (3)
Uitgever(s): KVLO
2014 Beroepscompetentieprofielen zwembadbranche
Uitgever(s): Bestuur Georganiseerd Overleg Recreatie
2013 Beroepsprofiel sportmanager
Uitgever(s): SBM-6
2013 Beroepsprofiel schoolleiders voortgezet onderwijs
Uitgever(s): VO-academie
2013 Onderweg van student naar excellente leraar bewegen & sport
Uitgever(s): KVLO
2012 Competentieprofiel gezondheidsbevordering en preventie
Uitgever(s): Actiz, GGD Gelre-IJssel, GGD Nederland, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, NSPOH, NVPG, NIGZ, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Tactus Verslavingszorg, Trimbos-instituut, RIVM CGL
2012 Daar ben je goed in
Uitgever(s): BVjong, Beroepsvereniging Kinder- en Jongerenwerkers
2012 Kwalificatiestructuur Sport 2012
Uitgever(s): NOC*NSF
2012 Kwalificatiestructuur sport 2012
Uitgever(s): NOC*NSF
2012 Kwalificatiestructuur Sport 2012
Uitgever(s): NOC*NSF
2012 Ineens stond ik er helemaal alleen voor in de gymzaal
Uitgever(s): KVLO
2011 Competentiemanagement in de fitnesssector
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Leuven
2010 Beroepsprofiel leraar lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
2010 Beroepsprofiel leraar ‘bewegen & sport’ anno 2010
Uitgever(s): KVLO
2010 Het beroepsprofiel als spiegel
Uitgever(s): KVLO
2010 Beroepsprofiel in de praktijk
Uitgever(s): KVLO
2010 Het beroep van leraar stelt hoge eisen
Uitgever(s): KVLO
2010 De leraar als ‘adviseur en talentontwikkelaar’
Uitgever(s): KVLO
2009 Factsheet vrouwen in mannenwerelden
Uitgever(s): E-QUALITY, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit
2009 Onderwijsberoepen in Nederland
Uitgever(s): Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs
2008 Profielbeschrijving van kerntaken van BOS coördinator
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2008 Verschil van inzicht over het te voeren beleid....
Uitgever(s): KVLO
2007 Beroepscompetentieprofiel BOS-medewerker
Uitgever(s): Calibris, NOC*NSF, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2007 Competentieprofiel MRT
Uitgever(s): KVLO
2006 Vraag en aanbod van sport- en bewegingseducatoren
Uitgever(s): Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt
2006 Taakprofiel sportconsulent Groningen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2006 PCI LO/Sport 'fit for action'
Uitgever(s): Universiteit Twente
2005 De sport- en beweegleider senioren
Uitgever(s): Jaap Groot
2005 Bevordering en borging van kwaliteit bij de kwalificering van sporttechnisch kader (concept)
Uitgever(s): NOC*NSF
2005 Beroepscompetentieprofielen verenigingsadviseurs
Uitgever(s): NOC*NSF
2005 Opleiding tot assistent-sportleider
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2005 Profiel sport- en beweegleider senioren
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2004 Toekomstverkenning ten behoeve van een beroepenstructuur in zorg en welzijn
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2004 Beroepen en beroepscompetentieprofielen sportmanagement
Uitgever(s): NVMS
2004 Beroepscompetentieprofiel voor leraren lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
2003 Wos beoordelingssystematiek
Uitgever(s): Werkgeversorganisatie in de sport
2000 Beroepenstructuur sport en bewegen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW)
1996 Beroepsprofiel en beroepscode voor leraren lichamelijke opvoeding
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
1987 Beroepsprofiel sportschool- en fitnesscentrumhouder
Uitgever(s): Nederlandse Sport Federatie
z.j. Beroepscompetentieprofiel motorisch remedial teacher
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds