Visie & Beleidsplein

U zoekt op "sociale wetenschappen" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

98 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024 European journal for sport and society
Uitgever(s): Routledge, Taylor and Francis Group
2024 European sport management quarterly
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2023 European sport management quarterly
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2023 European journal for sport and society
Uitgever(s): Routledge, Taylor and Francis Group
2023 International journal of sport policy and politics
Uitgever(s): Taylor & Francis Group (Routledge Journals)
2022 International review for the sociology of sport
Uitgever(s): SAGE Publications
2022 European journal for sport and society
Uitgever(s): Routledge, Taylor and Francis Group
2022 European sport management quarterly
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2022 International journal of sport policy and politics
Uitgever(s): Taylor & Francis Group (Routledge Journals)
2021 European sport management quarterly
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2021 European journal for sport and society
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2021 International review for the sociology of sport
Uitgever(s): SAGE Publications
2021 International journal of sport policy and politics
Uitgever(s): Taylor & Francis Group (Routledge Journals)
2020 International review for the sociology of sport
Uitgever(s): SAGE Publications
2020 Sport in the face of the COVID-19 pandemic: towards an agenda for research in the sociology of sport
Uitgever(s): Taylor & Francis Group
2020 International journal of sport policy and politics
Uitgever(s): Taylor & Francis Group (Routledge Journals)
2020 European sport management quarterly
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2020 European journal for sport and society
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2019 Gender diversity in European sport governance
Uitgever(s): Routledge Taylor & Francis Group
2019 European sport management quarterly
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2019 International review for the sociology of sport
Uitgever(s): SAGE Publications
2019 European journal for sport and society
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2019 International journal of sport policy and politics
Uitgever(s): Taylor & Francis Group (Routledge Journals)
2019 Transitie en systeeminnovatie in de sport (deel 2)
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 European journal for sport and society
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2017 European journal for sport and society
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2016 European journal for sport and society
Uitgever(s): Routledge, Taylor & Francis Group
2015 European journal for sport and society
Uitgever(s): Waxmann Verlag GmbH
2014 European journal for sport and society
Uitgever(s): Waxmann Verlag GmbH
2013 Sprekend op schrift
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2013 European journal for sport and society
Uitgever(s): Waxmann Verlag GmbH
2012 European journal for sport and society
Uitgever(s): Waxmann Verlag GmbH
2012 Varieties of narrative analysis
Uitgever(s): SAGE Publications, Inc.
2011 European journal for sport and society
Uitgever(s): Waxmann Verlag GmbH
2011 Creating capabilities
Uitgever(s): The Belknap Press of Harvard University Press
2011 Netherlands institute for advanced study in the humanities and social sciences
Uitgever(s): Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS)
2011 Transitions to sustainable development
Uitgever(s): Routledge Taylor & Francis Group
2011 The spirit level
Uitgever(s): Bloomsbury
2010 Sport and discrimination in Europe
Uitgever(s): Council of Europe Publishing
2010 European journal for sport and society
Uitgever(s): Waxmann Verlag GmbH
2010 Leven in de lage landen
Uitgever(s): Uitgeverij Acco
2009 21st century society
Uitgever(s): Academy of Social Science, Routledge Taylor & Francis Group
2009 European journal for sport and society
Uitgever(s): Waxmann Verlag GmbH
2009 Kennis en kennissen
Uitgever(s): Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR)
2008 De sterke kanten van Nederland
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2008 European journal of sport science, volume 8
Uitgever(s): Routledge Taylor & Francis Group
2008 European journal for sport and society
Uitgever(s): Waxmann Verlag GmbH
2008 Research group 2008/ 09
Uitgever(s): Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS)
2008 Sociology of sport journal
Uitgever(s): Human Kinetics
2007 Perspectives
Uitgever(s): ICSSPE, CIEPSS
2007 European journal for sport and society
Uitgever(s): Waxmann Verlag GmbH
2007 Women, football and Europe
Uitgever(s): Meyer & Meyer Sport (UK) Ltd.
2006 Gezond geluk
Uitgever(s): Erasmus Universiteit
2006 European journal for sport and society
Uitgever(s): Waxmann Verlag GmbH
2005 Sociologie
Uitgever(s): Uitgeverij Boom, Meppel
2005 De Nederlandse Culturele Sportbond
Uitgever(s): Universiteit van Tilburg, faculteit der Sociale Wetenschappen, Vrijetijdswetenschappen
2005 European journal for sport and society
Uitgever(s): Waxmann Verlag GmbH
2004 WJH Mulier instituut
Uitgever(s): Mulier Instituut
2004 Een eensgezinde vooruitstrevende natie
Uitgever(s): Vossiuspers UvA
2004 Programmaboek elfde sociaal-wetenschappelijke studiedagen
Uitgever(s): SISWO
2003 Sociology of sport journal
Uitgever(s): Human Kinetics
2003 Qualitative research practice
Uitgever(s): SAGE Publications Ltd
2003 Realist evaluation in practice
Uitgever(s): SAGE Publications
2002 Sociology of sport journal
Uitgever(s): Human Kinetics
2002 Handbook of sports studies
Uitgever(s): SAGE Publications Ltd
2001 Social capital
Uitgever(s): Cambridge University Press
2001 The tipping point
Uitgever(s): Abacus
2000 The Olympic Games
Uitgever(s): CABI Publishing
2000 The tipping point
Uitgever(s): Back Bay Books
2000 Sociale wetenschappen en beleid
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
2000 Sociology of sport journal
Uitgever(s): Human Kinetics
1999 De verzorgingsstaat voorbij
Uitgever(s): Diopter-Janssens & Van Bottenburg
1999 Statistiek voor de sociale wetenschappen
Uitgever(s): Wolters-Noordhoff
1999 Statistiek voor de sociale wetenschappen
Uitgever(s): Wolters-Noordhoff
1999 Doing social research
Uitgever(s): McGraw-Hill
1999 Sociology of sport journal
Uitgever(s): Human Kinetics
1998 Applied statistics for the behavioral sciences
Uitgever(s): Houghton Mifflin Company
1996 Een vitaal kennissysteem
Uitgever(s): Overlegcommissie verkenningen
1995 Omni-sportverenigingen
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Sociale Wetenschappen.
1994 The practice of social research
Uitgever(s): Wadsworth Publishing Company
1992 The protestant ethic and the spirit of capitalism
Uitgever(s): Routledge
1991 Grootschalig veldonderzoek
Uitgever(s): Dick Coutinho
1989 Opstellen over smaak, habitus en het veldbegrip
Uitgever(s): Van Gennep Amsterdam
1988 Psychologie und soziologie der freizeit
Uitgever(s): Leske + Budrich
1987 Strategieën voor kwalitatief onderzoek
Uitgever(s): Dick Coutinho
1986 Maluku muda onderweg
Uitgever(s): Trepico, Vrije Universiteit Amsterdam, faculteit sociale wetenschappen
1985 Samenlevingen
Uitgever(s): Wolters-Noordhoff bv
1984 Over gedrag
Uitgever(s): Uitgeverij Boom
1984 The constitution of society
Uitgever(s): Polity Press
1984 The division of labor in society
Uitgever(s): The Free Press (Afdeling van Simon & Schuster Inc.)
1983 Ethnography
Uitgever(s): Routledge
1982 Leisure sociology or the sociology of leisure?
Uitgever(s): Department of Extension Studies, Polytechnic of North London
1978 Soziologie der öffentlichen Verwaltung
Uitgever(s): C.F. Müller Juristischer Verlag
1977 Outline of a theory of practice
Uitgever(s): Cambridge University Press
z.j. Mulier Instituut
Uitgever(s): Mulier Instituut
z.j. Een strategie voor de sociale wetenschappen
Uitgever(s): Overlegcommissie Verkenningen
z.j. Football unites, racism divides
Uitgever(s): University of Leicester, Sir Norman Chester Centre for Football Research