Visie & Beleidsplein

U zoekt op "armoede" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

80 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2023

De leefwereld van mensen in armoede
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen, Mulier Instituut
2023 Tussenevaluatie Fitness Loont: fitness voor mensen met een smalle beurs
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Beledigende broccoli 2.0
Uitgever(s): Van Gennep
2023 Mensen met een lage sociaaleconomische status
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Minimaregelingen voor sportdeelname
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 Bouncing back or staying inactive? The social inequality in sport participation before, during and after the COVID-pandemic
Uitgever(s): Routledge
2022 Zwemles voor kinderen die opgroeien in armoede
Uitgever(s): Mulier Intituut
2022 Omgaan met armoede op scholen
Uitgever(s): Hogeschool Rotterdam, Hanzehogeschool Groningen.
2021 Meedoen: inspiratiesheet over de inzet van sport en cultuur in relatie tot mensen die in armoede leven
Uitgever(s): Brede Regeling Combinatiefuncties
2021 Whitepaper Jeugd die arm opgroeit
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Citizen preferences regarding the public funding of projects promoting a healthy body weight among people with a low income
Uitgever(s): ScienceDirect
2021 Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein
Uitgever(s): Hogeschool Rotterdam, Hanzehogeschool Groningen
2021 Gezichten van een onzeker bestaan
Uitgever(s): Raad voor Volksgezondheid & Samenleving
2021 Vervolgevaluatie bestuurlijke afspraken kinderarmoede
Uitgever(s): i&o research
2021 Understanding and addressing inequalities in physical activity
Uitgever(s): Public Health England
2021 Kan ik meedoen?
Uitgever(s): Labyrinth Onderzoek & Advies
2021 Inspiratiesheet 'Kan ik Meedoen?
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2021 Omgaan met armoede in de jeugdgezondheid
Uitgever(s): Hogeschool Rotterdam, Hanzehogeschool Groningen, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
2020 Opgroeien en opvoeden in armoede
Uitgever(s): Nederlands Jeugdinstituut
2020 Sport and social inequality
Uitgever(s): Observatory of Sport in Scotland (OSS)
2020 ‘Altijd op een richeltje lopen’
Uitgever(s): Sam&
2019 Toolkit sport
Uitgever(s): Jeugdfonds Sport & Cultuur
2019 Armoede in kaart 2019
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau
2019 Kansen voor kinderen: een postcodetombola?
Uitgever(s): Save the children, Defence for children
2019 Armoede en sociale uitsluiting
Uitgever(s): Acco
2019 Armoede en sociale uitsluiting 2019
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2019 Sociaal-sportieve praktijken
Uitgever(s): Vrije Universiteit Brussel
2019 Praat niet langer over, maar mét mensen
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2019 Als een kind lekker in z'n vel zit, presteert het beter
Uitgever(s): KVLO
2018 Jeugdfonds Sport & Cultuur
Uitgever(s): Jeugdfonds Sport & Cultuur
2018 Haalbaarheid 'Sportfonds voor volwassenen'
Uitgever(s): DSP-groep
2018 Klein-en-fijn project
Uitgever(s): Academische Werkplaats Jeugd in Twente
2018 Jaarrapport landelijke jeugdmonitor 2018
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2018 Intersectoral action for positive youth development through sport
Uitgever(s): Wageningen University
2018 Oog voor Samen
Uitgever(s): Gemeente Emmen
2017 Promoting healthy behaviours among children living in disadvantaged neighbourhoods
Uitgever(s): Erasmus University Rotterdam
2017 Factsheet jeugd - armoede - sport
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2017 Child participation in a context of poverty in a wealthy Western nation
Uitgever(s): Asia Sarti
2017 Wat werkt en wie werkt?
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2017 Buurtsportcoach
Uitgever(s): Programma Sport en Bewegen in de Buurt
2016 Factsheet jeugd - armoede - sport
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 De relatie tussen langdurige armoede en sportende jeugd
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Boks het armoedebeleid voor elkaar!
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2016 Being poor, being benched?
Uitgever(s): KU Leuven
2016 Armoede in kaart 2016
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2016 Sport, an engine to empower youth well-being?
Uitgever(s): NHTV University of Applied Science
2016 Veelbetekenende kansen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 De feiten en cijfers
Uitgever(s): Jeugdsportfonds
2015 Een zwemdiploma voor 650 kinderen uit arme gezinnen in Zuid-Holland
Uitgever(s): Arko Sports Media
2014 Sportdeelname van kinderen in armoede
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Verzekerd bewegen met een minimum inkomen
Uitgever(s): GGD Hollands Midden
2014 Handreiking aan Nederlandse gemeenten voor effectief kindgericht armoedebeleid
Uitgever(s): Kinderombudsman
2014 Armoedesignalement 2014
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2013 Bevorderen sportdeelname 'arme' kinderen in Den Haag
Uitgever(s): Mulier Instituut
2013 Armoedesignalement 2013
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2013 Kinderen in armoede in Nederland
Uitgever(s): de Kinderombudsman
2013 Sportdeelname van kinderen en jongeren in armoede
Uitgever(s): Mulier Instituut
2012 Armoedesignalement 2012
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2011 Voorbestemd tot achterstand?
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)
2011 The spirit level
Uitgever(s): Bloomsbury
2010 Alle kinderen doen mee!
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Cultuurnetwerk
2010 Sociale uitsluiting bij kinderen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Unequal networks
Uitgever(s): IOS Press BV
2010 Socio-environmentally determined health inequities among children and adolescents
Uitgever(s): WHO
2009 Bewegingsarmoede als arbeidsrisico in de arbocatalogus
Uitgever(s): Reed Business bv
2009 Armoede en gezondheid van kinderen
Uitgever(s): GGD West-Brabant
2009 Sport en ontwikkelingssamenwerking
Uitgever(s): KVLO
2008 Armoedebericht 2008
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2007 Armoedemonitor 2007
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2007 Armoede en sociale uitsluiting bij kinderen
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)
2005 Armoedemonitor 2005
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Centraal bureau voor de statistiek (CBS)
2005 Mens & maatschappij
Uitgever(s): Amsterdam University Press
2001 Unlikely heroes
Uitgever(s): Uitgeverij De Arbeiderspers
1998 De rijke kant van Nederland
Uitgever(s): Uitgeverij en boekhandel Van Gennep bv
1997 Armoedemonitor 1997
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1997 Arm Nederland
Uitgever(s): Amsterdam University Press
1996 Arm Nederland
Uitgever(s): VUGA Uitgeverij B.V.
1987 Moderne armoede
Uitgever(s): H.E. Stenfert Kroese B.V.
1987 Geschiedenis van de onmaatschappelijkheidsbestrijding in Nederland, 1914-1970
Uitgever(s): Boom