Visie & Beleidsplein

U zoekt op "demografie" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

46 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2021 Onbeperkt in beweging 2021
Uitgever(s): Sportservice Flevoland
2019 Atlas voor gemeenten 2019
Uitgever(s): VOC Uitgevers, Atlas voor gemeenten
2018 Behoefteonderzoek naar functioneel zwemwater in de gemeente Schiedam
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Sport in transitieregio’s
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Sport in transitieregio's
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Sport toekomst verkenning: de drijvende krachten van sport en bewegen
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)
2015 De geschiedenis van de toekomst van sportaccommodaties
Uitgever(s): Mulier Instituut
2014 Demografische transitie en de maatschappelijke betekenis van de sportvereniging
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2012 Krimp, het nieuwe denken
Uitgever(s): Boom Lemma Uitgevers
2012 Statusontwikkeling van wijken in Nederland 1998-2010
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2011 Demographic study of footballers in Europe 2011
Uitgever(s): Professional Football Players Observatory (PFPO)
2010 Ruimtelijke concentratie van niet-westerse migranten
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 De Nederlandse samenleving 2010
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2010 Leven in de lage landen
Uitgever(s): Uitgeverij Acco
2008 De Nederlandse samenleving 2008
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2007 Factsheet ouderen en bewegen, april 2007
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2007 Reviews of socio-demographic factors related to falls and environmental interventions to prevent falls amongst older people living in the community
Uitgever(s): University of Manchester, London South Bank University
2007 Bredase jeugd in beeld
Uitgever(s): Gemeente Breda
2007 Ruimte in debat 01/2007
Uitgever(s): Ruimtelijk Planbureau
2006 Achtergronden en veronderstellingen bij het model PEARL
Uitgever(s): NAI Uitgevers
2006 Provincie op maat 2004
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2006 Regionale bevolkings- en allochtonenprognose 2005-2025
Uitgever(s): Ruimtelijk Planbureau (RPB), Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2005 Demografische kerncijfers per gemeente 2005
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2005 Vernieuwing van Angelslo, Emmerhout en Bargeres
Uitgever(s): Quintis
2004 Demografische kerncijfers per gemeente 2003
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2004 Driving up participation
Uitgever(s): Sport England
2004 Demografische kerncijfers per gemeente 2004
Uitgever(s): CBS
2004 Demografie en leefstijlen
Uitgever(s): Uitgeverij Lemma bv
2001 Gewenste groei
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau
2001 Rapportage jeugd 2000
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau
2001 Oude en nieuwe allochtonen in Nederland
Uitgever(s): Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid
2001 Het nieuwe consumeren
Uitgever(s): SCP
2000 Statline
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2000 Korfbalverbond profielanalyse
Uitgever(s): PTT Post Mediaservice, data-analyse & consultancy
1999 Voorbij multiculturalisatie
Uitgever(s):
1998 De ontwikkeling van de sociale problematiek in (stedelijk) Nederland
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
1997 Recreatie 2020
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant, Vakgroep Vrijetijdwetenschappen, IVA
1994 Basismodel analyse van de leden van de bonden
Uitgever(s): NOC*NSF, sector Sportontwikkeling
1994 Epidemiologische en sociaal-demografische basisgegevens van de Eindhovense bevolking
Uitgever(s): Gemeentelijke Gezondheidsdienst Eindhoven
1992 Sociaal en cultureel rapport 1992
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
1990 Sociaal en cultureel rapport 1990
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
1988 Sociaal en cultureel rapport 1988
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau
1986 Sociaal en cultureel rapport 1986
Uitgever(s): Staatsuitgeverij
1984 Sociaal en cultureel rapport 1984
Uitgever(s): Staatsuitgeverij
1982 Sociaal en cultureel rapport 1982
Uitgever(s): Staatsuitgeverij