Visie & Beleidsplein

U zoekt op "werkplannen" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

63 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2022 Antwoorden op veel gestelde vragen
Uitgever(s): KVLO
2018 Op weg naar een duurzaam zwemveilig Nederland in 2020
Uitgever(s): Nationaal Platform Zwembaden | NRZ
2018 Op naar een nieuw vakwerkplan
Uitgever(s): KVLO
2017 Kamerbrief Aanbieding werkplan Nederlandse Sportraad
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2016 Uit de startblokken
Uitgever(s): De Nederlandse Sportraad
2015 Paardensport voor iedereen
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS)
2015 Op weg naar een duurzaam zwemveilig Nederland in 2020
Uitgever(s): Nationaal Platform Zwembaden I NRZ
2015 Een methodische opbouw voor de salto voorover met behulp van de ringen
Uitgever(s): KVLO
2015 Vakwerkplan-ontwikkeling toen en nu
Uitgever(s): KVLO
2015 Plannen van bewegingsonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2015 Kompas bewegingsonderwijs, een planningstool voor vaksecties
Uitgever(s): KVLO
2014 Report from the commission to the European parliament, the council, the European economic and social committee and the committee of the regions on the implementation of the European Union work plan for sport 2011-2014
Uitgever(s): European Commission
2014 Doeltreffend werken aan sportparticipatie
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2013 Werkplan 2013
Uitgever(s): RIVM Centrum Gezond Leven (CGL)
2012 Samen naar concreet sportief en tastbaar respect
Uitgever(s): Mulier Instituut
2011 Preventie van sportblessures in Nederland
Uitgever(s): Stichting Consument en Veiligheid
2011 De KNSB op weg naar 2020
Uitgever(s): KNSB
2010 Sport, bewegen en onderwijs met beleid
Uitgever(s): Platform Sport, Bewegen en Onderwijs
2009 Samen scoren
Uitgever(s): KNVB
2009 10-puntenplan 'verbetering zwemvaardigheid'
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2009 Sport- en beweegplan De Baarsjes 2009-2012
Uitgever(s): DSP-groep BV
2009 Vakwerkplan bewegingsonderwijs gemeente Enschede
Uitgever(s): KVLO
2009 Evalueren binnen het vakwerkplan
Uitgever(s): KVLO
2008 Autoriteit naar Olympisch niveau
Uitgever(s): Dopingautoriteit
2008 Werkprogramma 2009
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2007 Een PTA voor LO
Uitgever(s): KVLO
2006 KNHB
Uitgever(s): VODW Marketing
2005 Meerjarenbeleidsplan 2005-2010
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2005 Meerjarenbeleid 2006-2009
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2005 Alliantie School & Sport samen sterker
Uitgever(s): Alliantie School & Sport samen sterker
2005 BOS(ch) - projecten
Uitgever(s): Servicepunt Sport en Bewegen
2003 Meerjaren strategisch beleidsplan
Uitgever(s): NebasNsg
2002 Activiteitenverslag NISB 2001
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2002 SPIN werkplan 2002
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2000 Meerjarenbeleidsplan 2001-2004
Uitgever(s): Judo Bond Nederland
2000 Ruim baan voor atletiek!
Uitgever(s): Koninlijke Nederlandse Atletiek Unie
2000 Jaarplan 2001
Uitgever(s): Koninlijke Nederlandse Atletiek Unie
1999 Strategisch plan
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB)
1998 Sport beweegt gezondheid
Uitgever(s): NOC*NSF
1998 KNAU-breedtesportbeleidsplan 1999 t/m 2003
Uitgever(s): Koninlijke Nederlandse Atletiek Unie
1998 Meerjarenplan 1999/2000 projectgroep jeugd in beweging
Uitgever(s): Jeugd in Beweging
1998 Nederland in Beweging!
Uitgever(s): NOC*NSF, Sector Sport en Gezondheid
1997 Topsport in perspectief
Uitgever(s): NOC*NSF
1997 Beleidsplan amateurvoetbal 1996-2000
Uitgever(s): KNVB
1997 Activiteitenplan publieksbeleid 1997-2000
Uitgever(s): KNVB, Wedstrijdzaken en Accommodaties
1997 Nederland in Beweging!
Uitgever(s): NOC*NSF, Sector Sport en Gezondheid
1997 Euro 2000 projectplan
Uitgever(s): Twynstra Gudde
1996 Ondersteuning op maat
Uitgever(s): KNZB
1996 Jaarplan 1996 Dienst voor Sport en Recreatie
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
1995 Nederland in Beweging!
Uitgever(s): NOC*NSF, Sector Sport en Gezondheid
1994 Vakwerkplan-voorbeeld lichamelijke opvoeding 2
Uitgever(s): Instituut voor Leerplanontwikkeling (SLO)
1993 Vakwerkplan op maat
Uitgever(s): Instituut voor Leerplanontwikkeling (SLO)
1991 Bronnenboek 1
Uitgever(s): Uitgeverij Bekadidact
1990 Bewegingsopvoeding op de lagere school
Uitgever(s): Acco
1984 Didactiek van het bewegingsonderwijs en de sport
Uitgever(s): Uitgeverij Ten Brink
1984 Naar een werkplan bewegingsonderwijs
Uitgever(s): Uitgeverij Ten Brink
1984 Bewegingsonderwijs (lichamelijke oefening) in het schoolwerkplan
Uitgever(s): SLO
z.j. Actieplan mbo 'focus op vakmanschap 2011-2015'
Uitgever(s): Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
z.j. Met loot naar de top
Uitgever(s): Stichting Loot, Sardes
z.j. Kiezen voor kwaliteit
Uitgever(s): Landelijke Contactraad
z.j. Beleids- en structuurplan NTTB 1993 t/m 1996
Uitgever(s): NTTB
z.j. Korfbal
Uitgever(s): Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV)