Visie & Beleidsplein

U zoekt op "bewonersparticipatie" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

53 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2022 Gezonde stad
Uitgever(s): Uitgeverij de Graaff
2021 Vitaal ouder worden
Uitgever(s): KBO-PCOB
2021 Handboek De Ronde van …
Uitgever(s): GGD Gelderland-Zuid
2020 Toegang tot de stad
Uitgever(s): Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLi)
2017 Sociale verbinding in de wijk
Uitgever(s): Annica Brummel
2016 De dorpse doe-democratie
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2016 Handreiking bewonersparticipatie bij de inrichting van een gezonde leefomgeving
Uitgever(s): RIVM
2015 Dichtbij huis
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2015 Bewonerspanel Tourstart
Uitgever(s): Gemeente Utrecht
2015 Rio is not for amateurs
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2015 Betrokken wijken
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2015 Montessori-democratie
Uitgever(s): Amsterdam University Press
2014 Onderbouwing van argumenten voor een beweegvriendelijk omgeving
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2014 Rijk geschakeerd
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2014 Sport en bewegen als middel
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Verwey Jonker Instituut, Gemeente Amsterdam
2014 Gemeenten aan zet voor een beweegvriendelijke omgeving
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2014 Van onderop!
Uitgever(s):
2014 Identifying solutions to increase participation in physical activity interventions within a socio-economically disadvantaged community
Uitgever(s): Cleland et al.
2013 Passende ambities
Uitgever(s): Platform31
2013 De dorpenmonitor
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2013 Handreiking voor gezondheidsbevordering vanuit burgerinitiatief
Uitgever(s): Gemeente Laarbeek, GGD Brabant-Zuidoost
2013 De doe-democratie
Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
2012 Countries compared on public performance
Uitgever(s): The Netherlands Institute for Social Research (SCP)
2012 Tuinman in de wijk
Uitgever(s): Creatief Beheer
2012 Preparing the future
Uitgever(s): CECODHAS Housing Europe
2012 Buurt in beweging
Uitgever(s): Forum, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling
2012 Meedoen door toegankelijke omgeving
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2012 Evaluatie SEV-programma bewoners en invloed
Uitgever(s): SEV, Platform31
2012 Modder aan je broek
Uitgever(s): Landschapsbeheer Nederland
2011 Onderzoeksverslag naar het geven van aanbevelingen voor bewonersparticipatie bij (her)inrichting van een beweegvriendelijke omgeving
Uitgever(s): Jaap Kleinstapel
2011 Opvoeden samen met de buurt
Uitgever(s): DSP-groep BV
2011 Het bewegen van bewoners en bouwers
Uitgever(s): Tilburgse School voor Politiek en Bestuur (TSPB)
2010 Betrokkenheid loont
Uitgever(s): Ministerie van VROM, WWI
2010 Richtlijnenhandboek beleving
Uitgever(s): Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP)
2009 Bewonersparticipatie via vouchers
Uitgever(s): Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
2009 Tussen onderschatten en overvragen
Uitgever(s): SUN Trancity
2009 Who participates and why
Uitgever(s):
2008 Een goede buur
Uitgever(s): Margreet A. Frieling
2007 Wat kan wél! kan
Uitgever(s): SEV
2007 Actiebegeleidend onderzoek ter bevordering van intersectorale samenwerking en bewonersparticipatie
Uitgever(s):
2007 Building an active citizenry
Uitgever(s): Springer Science+Business Media
2005 Wijkontwikkeling op eigen kracht
Uitgever(s): LSA
2005 Vertrouwen door dialoog
Uitgever(s): Verwey-Jonker instituut
2005 Ruimte van ons allemaal
Uitgever(s): Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer (VROM)
2004 Citizen participation in decision making
Uitgever(s):
2003 Better together
Uitgever(s): Simon & Schuster Paperbacks
1998 Stadspanel november 1997 Deventer
Uitgever(s): Deventer bestuursdienst
1986 Het speelruimteplan
Uitgever(s): Stichting Ruimte
1980 Onderzoek speelplaatsen in oude woonbuurten
Uitgever(s): Gemeente Utrecht, Dienst voor Ruimtelijke Ordening, afdeling Onderzoek
1971 Onderzoek recreatie en sport in de Haagse agglomeratie
Uitgever(s): N.V. v, h Nederlandse Stichting voor Statistiek
z.j. Participatiekaart
Uitgever(s): PLAN terra BV
z.j. De beweegvriendelijke buurt
Uitgever(s): PLYGRND