Visie & Beleidsplein

U zoekt op "buitenschoolse opvang" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

30 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2021 Development of Australian physical activity and screen time guidelines for outside school hours care
Uitgever(s): BMC
2021 Een kansrijke start voor alle kinderen
Uitgever(s): Sociaal-Economische Raad (SER)
2016 Werkboek voor de buurtsportcoach
Uitgever(s): Jan Luiting Fonds
2015 Goed voorbeeld: ​sport TSO ‘t Ven in Veghel
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Topscore Amsterdam
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Samenvatting onderzoek Playing for Success 2013/2014
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2014 Analyse maatschappelijk rendement Playing for Success
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2013 De spin in het web van bewegen en sport in en rondom de school
Uitgever(s): KVLO
2013 Ouders en professionals over de activiteiten van ouderbetrokkenheid bij naschools onderwijsprogramma Playing for Success
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2012 Pedagogische kwaliteit van buitenschoolse opvang in Nederland
Uitgever(s): Kohnstamm Instituut
2011 Van de wetenschap, voor de praktijk
Uitgever(s): Expertisecentrum Ontwikkeling, Opvang en Onderwijs voor 0-12 jarigen (EC O3)
2011 Schooltennis
Uitgever(s): Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB)
2011 WhoZnext-junior
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2011 Combinatiefuncties; de brug tussen opvang en onderwijs?
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2010 Handreiking huisvesting BSO sportaccommodaties
Uitgever(s): Netwerkbureau Kinderopvang
2010 Sporten na school
Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool
2010 Het ontwerpen van een naschools sportaanbod
Uitgever(s): KVLO
2009 Leren zwemmen...
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2008 Chillen, skaten, gamen
Uitgever(s): SCO-Kohnstamm Instituut
2008 De school bestuurd
Uitgever(s): SCP : Sociaal en Cultureel Planbureau
2008 Groene kinderopvang
Uitgever(s): Alterra Wageningen
2008 De naschoolse opvang van de Mytylschool Tilburg in het bewegingsperspectief, gekoppeld aan de 'BOS-driehoek' en de 'Alliantie School en Sport'
Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool
2007 Liefst zoals thuis
Uitgever(s): Sociaal cultureel Planbureau (SCP)
2007 Verslag studiereis
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2007 Veel geluk in 2007
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2007 Slimme en creatieve huisvesting voor buitenschoolse opvang
Uitgever(s): Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
2007 Buitenschoolse opvang voor kinderen met een beperking
Uitgever(s): Sardes, CED-Groep
2005 Aan (de) slag met sporten in de BSO
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
z.j. Handboek generatietuin
Uitgever(s): Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Gemeente Den Haag, Milieu-educatie, Kinderopvang 2Samen, Saffier - de Residentiegroep