Visie & Beleidsplein

U zoekt op "kunst" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

43 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2020 Werken met ouderen
Uitgever(s): Sport in de buurt
2018 Gewasbeschermingsmiddelen & biociden op kunstgrasvelden
Uitgever(s): Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek, Stowa
2018 De essentie van cultuurbeleid en –management
Uitgever(s): VOC Uitgevers
2017 Boekman 112
Uitgever(s): Boekmanstichting
2017 Kunstzinnig en creatief in de vrije tijd 2017
Uitgever(s): Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)
2016 Performance evaluation in the arts
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2016 Beoordeling gezondheidsrisico's door sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2016 Kamerbrief Rubbergranulaat in kunstgrasvelden
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2016 Zonderzoek
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2015 Feiten & cijfers over het gebruik van kunstgras in jeugdopleidingen topamateurs
Uitgever(s): NMC Bright
2015 Kunst als recept
Uitgever(s): Boekmanstichting
2015 Participatie in Vlaanderen 1
Uitgever(s): Uitgeverij Acco
2015 Participatie in Vlaanderen 2
Uitgever(s): Uitgeverij Acco
2015 Binden of overbruggen?
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2014 Mee-doen is de kunst
Uitgever(s): Raad voor Cultuur
2014 Evaluatie verhoging van het btw-tarief op podiumkunsten
Uitgever(s): Ministerie van Financiën
2014 Boekman 100
Uitgever(s): Boekmanstichting
2014 Wat kan kunstgras bijdragen aan de doeltreffendheid van de management stuurvariabelen bij een BVO?
Uitgever(s): Sport Management Institute Groningen
2014 The material culture of the surfing scene in the Netherlands
Uitgever(s): Vrije Universiteit van Amsterdam
2013 Kunstminnend Nederland?
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2013 Boekman 95
Uitgever(s): Boekmanstichting
2013 Arts, health and wellbeing
Uitgever(s): RSPH, Philipp Family Foundation
2013 Renovatie of ombouw?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2011 Participatie in Vlaanderen 1
Uitgever(s): Uitgeverij Acco
2011 Participatie in Vlaanderen 2
Uitgever(s): Uitgeverij Acco
2010 Toekomstverkenning kunstbeoefening
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Mogelijkheden tot kunstbeoefening in de vrije tijd
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 FAQ's over kunstbeoefening in de vrije tijd
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Kunst & cultuur, het investeren waard?
Uitgever(s): Berenschot
2009 Een les oosterse martiale bewegingskunst
Uitgever(s): KVLO
2007 Vrijetijdsmonitor 2007
Uitgever(s): Gemeente Amersfoort,Onderzoek en Statistiek
2006 Bevolkingsonderzoek sport en cultuur 2005
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2005 Culture lovers & leavers
Uitgever(s): Social and Cultural Planning Office & Ministry of Education, Culture ans Science
2005 Sport gedicht aan de K.U.Leuven
Uitgever(s): Acco
2004 Sports
Uitgever(s): Feierabend Verlag OHG
1998 Vernielde beelden
Uitgever(s): Boekmanstudies
1993 Sociaal-democratie, kunst, politiek
Uitgever(s): Wiardi Beckman Stichting, Boekmanstichting
1991 Herengracht 415
Uitgever(s): Boekmanstichting
1990 Kunst en overheid
Uitgever(s): Boekmanstichting, Universiteit van Amsterdam, Culturele Studies
1989 Een economie van de kunsten
Uitgever(s): Historische Uitgeverij Groningen
1988 In ons diaconale land
Uitgever(s): Boekmanstichting, Van Gennep
z.j. Conferenties
Uitgever(s): Gemeente Nijmegen, dienst educatie en welzijn