Visie & Beleidsplein

U zoekt op "valpreventie" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

77 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024 Monitor Valpreventie 2020-2022. Terug- en vooruitblik
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2024 Valpreventief bewegen bij ouderen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2023 The next step
Uitgever(s): Drukkerij Walters Maastricht bv
2023 Tipkaart valpreventie
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2023 Valpreventie voor ouderen met een lage sociaal-economische status (SES) en/of migratieachtergrond
Uitgever(s): VeiligheidNL
2022 World guidelines for falls prevention and management for older adults
Uitgever(s): Oxford University Press
2022 Effectiviteit van beweeginterventies bij valpreventie
Uitgever(s): VeiligheidNL
2021 Bevorder de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen met bewegen
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport & Bewegen
2020 Wat werkt in valpreventie bij thuiswonende ouderen
Uitgever(s): VeiligheidNL
2020 Naar een toekomstbestendig zorgstelsel
Uitgever(s): Inspectie der Rijksfinanciën
2020 Gekrenkte trots
Uitgever(s): Arko Sports Media
2019 Exercise for preventing falls in older people living in the community
Uitgever(s): Cochrane library
2019 The impact and prevention of fall-related injuries among older adults
Uitgever(s):
2019 Vallen & opstaan
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2018 Effectiviteit van valpreventie bij ouderen met cognitieve problemen en dementie
Uitgever(s): Veiligheid.nl
2018 What types of physical activities are effective in developing muscle and bone strength and balance?
Uitgever(s):
2016 A home-based program to manage concerns about falls
Uitgever(s): Maastricht University
2016 Sensor technologies and fall prevention
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen
2015 Onderzoek naar de haalbaarheid en toepasbaarheid van Health Impact Bonds voor gesubsidieerde projecten van ZonMw
Uitgever(s): ZonMw
2015 Injury prevention in young children
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2015 'Vallen met beleid'
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Zeker op je zadel
Uitgever(s): Uitgeverij Sportgericht
2014 Predicting falls
Uitgever(s): Kimberly S. van Schooten
2014 On one's own feet
Uitgever(s): Lotte Enkelaar
2013 Falls
Uitgever(s): National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
2013 Exergaming for balance training of elderly
Uitgever(s): van Diest et al
2012 Evaluatierapport haalbaarheidsstudie Bewegen op afstand met Zorg tv
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2012 Older people's preferences regarding programme formats for managing concerns about falls
Uitgever(s): T. Dorresteijn et al
2012 Integration of balance and strength training into daily life activity to reduce rate of falls in older people (the LiFE study)
Uitgever(s):
2012 In Balans en E-health
Uitgever(s):
2011 Factsheet 65+
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Consument en Veiligheid
2011 Goede praktijkvoorbeelden valpreventie
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Consument en Veiligheid
2011 Richtlijn osteoporose en fractuurpreventie
Uitgever(s): Nederlandse Vereniging voor Reumatologie
2011 Falls in older people and the effects of Tai Chi
Uitgever(s): Erasmus Universiteit
2011 Summary of the updated American Geriatrics Society / British Geriatrics Society clinical practice guideline for prevention of falls in older persons
Uitgever(s):
2011 One step at a time
Uitgever(s):
2011 Fear of falling in older patients
Uitgever(s): Alice Ch. L. Scheffer
2011 Effectiveness of interventions to prevent falls in people with alzheimer's disease and related dementias
Uitgever(s):
2011 Valpreventie als thema in bestaande lessen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Consument en Veiligheid
2010 Bewegen valt goed!
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Stichting Consument en Veiligheid (C&V)
2010 A multicentre randomised controlled trial of day hospital-based falls prevention programme for a screened population of communitydwelling older people at high risk of falls
Uitgever(s):
2010 Cost-effectiveness of a day hospital falls prevention programme for screened community-dwelling older people at high risk of falls
Uitgever(s):
2010 Over euro en effect
Uitgever(s): Consument en Veiligheid
2010 Campagne valpreventie op beleidsagenda
Uitgever(s): Pers Media Uitgeverij
2009 Preventie bij ouderen
Uitgever(s): Gezondheidsraad
2009 Effect of unsupervised home based proprioceptive training on recurrences of ankle sprain
Uitgever(s): VU Medisch Centrum
2009 Effects of a multicomponent cognitive behavioral group intervention on fear of falling and activity avoidance in community-dwelling older adults
Uitgever(s):
2009 Gezond in de wijk
Uitgever(s): Vilans
2009 The effects of resident and nursing home characteristics on activities of daily living
Uitgever(s): Wang et al
2008 Bewegen, gezondheid en vallen bij ouderen
Uitgever(s): TNO Preventie en Zorg
2008 Economic evaluation of prevention
Uitgever(s): RIVM
2008 Update on falls prevention for community-dwelling older adults
Uitgever(s): Department of Veterans Affairs
2008 Physical activity and falls in older persons
Uitgever(s): Universiteit Leiden
2008 Valpreventief werken
Uitgever(s): Femke de Vries
2008 Gemeenten aan de slag met valpreventie
Uitgever(s): GGD Nederland, Consument en Veiligheid
2007 The state of ageing and health in America 2007
Uitgever(s): Centers for Disease Control and Prevention, The Merck Company Foundation
2007 Evaluatie bewegingsstimulering en valpreventie bij allochtone ouderen
Uitgever(s): TNO Preventie en Zorg
2007 Bewegingsstimulering en valpreventie bij niet-Westerse allochtone ouderen
Uitgever(s): Stichting Consument en Veiligheid
2007 Reviews of socio-demographic factors related to falls and environmental interventions to prevent falls amongst older people living in the community
Uitgever(s): University of Manchester, London South Bank University
2007 Bewegen valt goed!
Uitgever(s): Stichting Consument & Veiligheid, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2007 Strategies to prevent falls and fractures in hospitals and care homes and effect of cognitive impairment
Uitgever(s): Oliver et al.
2006 Falls prevention for older persons
Uitgever(s):
2005 From the mechanisms of obstacle avoidance towards the prevention of falls
Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen
2004 Evaluatie van de cursus 'In balans' in het kader van het project Wonen Plus / 75+ in Beweging
Uitgever(s): TNO Preventie en Gezondheid, divisie Bewegen en Gezondheid
2004 What are the main risk factors for falls amongst older people and what are the most effective interventions to prevent these falls?
Uitgever(s): World Health Organization (WHO)
2003 De kosten-effectiviteit van preventie
Uitgever(s): RIVM
2000 Het cursusprogramma bewegen en gezondheid
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
z.j. A global report on falls prevention
Uitgever(s): Ageing and Life Course, Family and Community Health, World Health Organization
z.j. Biological, medical and behavioral risk factors on falls
Uitgever(s):
z.j. A WHO global report on falls among older persons
Uitgever(s): University of Cape Town
z.j. Falls and fall prevention in the elderly
Uitgever(s): Department of Community Health and Psychiatry, Mona Ageing and Wellness Centre, University of the West Indies
z.j. Falls in older people
Uitgever(s): Department of Geriatric Medicine, Madras Medical College and Government General Hospital, Chennai City, Tamil Nadu State, India
z.j. Falls prevention in older age in western pacific Asia region
Uitgever(s): School of Public Health, Fudan University, Intern, Ageing and Life Course, Family and Community Health, WHO
z.j. Zicht op evenwicht
Uitgever(s): Maastricht University, Trimbos Instituut, ZonMw
z.j. Health service impacts and costs of falls in older age
Uitgever(s):
z.j. Latin-American regional review on falls in older people
Uitgever(s): Centro de Geriatría y Gerontología UC