Visie & Beleidsplein

U zoekt op "gecombineerde leefstijlinterventies" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

52 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2023 Monitor Gecombineerde Leefstijlinterventie 2023
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2023 Jaarrapportage monitor gecombineerde leefstijl interventie (GLI) 2023
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2023 Bewegen in de gecombineerde leefstijlinterventies
Uitgever(s): Mulier Instituut
2022 Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van deelnemers aan X-Fittt 2.0
Uitgever(s):
2022 Wegwijzer ‘Leefstijlinterventies
Uitgever(s): Zorginstituut Nederland
2022 Jaarrapportage monitor GLI 2022
Uitgever(s): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
2021 Samenwerking organiseren voor preventie
Uitgever(s): Wageningen University & research
2020 Naar een toekomstbestendig zorgstelsel
Uitgever(s): Inspectie der Rijksfinanciën
2020 Handboek leefstijlgeneeskunde
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Loghum
2020 Richtlijn behandeling van kinderen met obesitas
Uitgever(s): Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
2019 Gecombineerde leefstijl interventie voor iedereen
Uitgever(s): Pharos
2019 Erkende sport- en beweeginterventies
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten
2019 Werkzame elementen van gecombineerde leefstijlinterventies
Uitgever(s): RIVM
2019 De gecombineerde leefstijlinterventie in het basispakket
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Evaluatie van de interventie Samen gezond eten en bewegen
Uitgever(s): CEPHIR
2019 Wetenschappelijk bewijs leefstijlgeneeskunde
Uitgever(s): Lifestyle4health
2019 Monitor Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI-Monitor)
Uitgever(s): RIVM
2018 De gecombineerde leefstijlinterventie nader bekeken
Uitgever(s): Zorginstituut Nederland
2018 Coaching op Leefstijl (CooL)
Uitgever(s): Maastricht University, Tranzo
2018 Prevention and treatment of obesity: the role of lifestyle coaches and health brokers
Uitgever(s): C.E. van Rinsum
2018
Nationaal preventieakkoord
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2018 Bewegen voor mensen met (een hoog risico op) diabetes type 2
Uitgever(s):
2017 Lifestyle counselling intervention to prevent gestational diabetes mellitus
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2016 Monitoring en evaluatie bij leefstijlinterventies
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport, Programma Sport en Bewegen in de Buurt
2016 SLIMMER-programma effectief bij voorkómen diabetes
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2016 Blijven bewegen na de BeweegKuur
Uitgever(s): Alterra Wageningen UR (University & Research centre)
2016 Targeting persons with low socioeconomic status of different ethnic origins with lifestyle interventions
Uitgever(s): Wageningen University
2016 Measurement and promotion of physical activity
Uitgever(s): Maastricht University
2016 Wat helpt lokale leefstijlnetwerken om bewoners van zorg naar sport en bewegen te verwijzen?
Uitgever(s):
2016 Werkt het vormen van implementatie intenties op het verkrijgen van een gezondere leefstijl?
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2016 Generieke werkzame elementen van gecombineerde leefstijlinterventies en duurzame uitvoerbaarheid
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2015 Effect of lifestyle intervention in patients with type 2 diabetes
Uitgever(s):
2014 Design of CIAO, a research program to support the development of an integrated approach to prevent overweight and obesity in the Netherlands
Uitgever(s): BioMed central
2014 Ouderbetrokkenheid in leefstijlinterventies in het onderwijs
Uitgever(s): RIVM
2014 Finding common ground in implementation
Uitgever(s):
2014 De succesfactoren van gecombineerde leefstijl interventies
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Academische Werkplaats AMPHI
2013 Beweeg- en voedingsprogramma's op de werkplek
Uitgever(s):
2013 Gecombineerde leefstijl interventies in Nederland
Uitgever(s):
2013 The long-term effectiveness of a lifestyle intervention in severely obese individuals
Uitgever(s): Elsevier b.v.
2013 Een pas op de plaats
Uitgever(s): IQ Healthcare
2013 Top 10 practical lessons learned from physical activity interventions in overweight and obese children and adolescents
Uitgever(s): Angela S. Alberga et al
2013 ALIFE@Work
Uitgever(s): Vrije Universiteit
2012 Een gedeelde passie voor gezonder leven
Uitgever(s): Wageningen Universiteit, Gezondheid en Maatschappij
2012 Evaluatie netwerken Amsterdam
Uitgever(s): Wageningen Universiteit, Gezondheid en Maatschappij
2012 Van zorg naar sport en bewegen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2012 De samenhang tussen depressieve symptomen, eigen-effectiviteit en het willen deelnemen aan een beweegprogramma in de eerstelijnsgezondheidszorg
Uitgever(s):
2010 De gecombineerde leefstijlinterventie
Uitgever(s): College voor zorgverzekeringen (CVZ)
2010 Zorgmonitor
Uitgever(s): GGD Rotterdam-Rijnmond
2009 Preventie bij overgewicht en obesitas
Uitgever(s): College voor zorgverzekeringen (CVZ)
2009 Rotterdams leefstijlprogramma van klacht naar kracht
Uitgever(s): GGD Rotterdam-Rijnmond
z.j. Onderbouwen, beschrijven en indienen van een leefstijlinterventies bij de Erkenningscommissie Interventie
Uitgever(s): RIVM Centrum Gezond Leven