Visie & Beleidsplein

U zoekt op "krimpgebieden" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

36 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2020 Een verkenning van de visie van plattelandsgemeenten op de BVO
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2019 Atlas voor gemeenten 2019
Uitgever(s): VOC Uitgevers, Atlas voor gemeenten
2019 Buurtsportcoach
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)
2018 Gezond participeren aan de randen van het land
Uitgever(s): Platform 31
2017 Dorpsleven tussen stad en land
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2017 Toekomstbestendig verenigen in de Achterhoek
Uitgever(s): Boekmanstichting
2017 Sportverenigingen overleven in krimpregio's
Uitgever(s): Arko Sports Media
2016 Sport in transitieregio's
Uitgever(s): Mulier Instituut
2016 Zit er muziek in de dorpsvereniging?
Uitgever(s): NRIT Media
2016 Visie op krimp en leefbaarheid 2016-2020
Uitgever(s): Provincie Drenthe
2015 Sport en Kunsten gaan in Limburg samen de krimp te lijf
Uitgever(s):
2015 Sportdorp - Blijham
Uitgever(s):
2015 Sport mag steviger partner zijn in gemeentelijke transformatie
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Groot dromen, klein beginnen
Uitgever(s): Platform31
2015 Sportverenigingen in krimpkernen
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 Sportverenigingen in krimpkernen nog goed vertegenwoordigd
Uitgever(s): Mulier Instituut
2015 De NIVEL Zorgmonitor Krimpgebieden
Uitgever(s): NIVEL
2014 Gezondheid in krimpregio's
Uitgever(s): RIVM
2014 Themadossier sport en leefbaarheid in krimp- en anticipeerregio's
Uitgever(s): MOVISIE, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), NOC*NSF
2014 Grenzen aan de krimp
Uitgever(s): Rijksoverheid, Team Midterm Review Bevolkingsdaling
2014 Van onderop!
Uitgever(s):
2014 Nieuwe raden, nieuwe daden
Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, NNB
2014 VoordeBuurt
Uitgever(s): RegioBank
2014 Sport in krimpregio's
Uitgever(s): Arko Sports Media
2014 Demografische transitie en de maatschappelijke betekenis van de sportvereniging
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2012 Krimp, het nieuwe denken
Uitgever(s): Boom Lemma Uitgevers
2012 Trendrapportage krimp en sportverenigingen in Drenthe
Uitgever(s): STAMM
2012 Factsheet krimp
Uitgever(s): Huis voor de Sport Limburg
2012 Quick scan krimp en recreatie
Uitgever(s): Alterra Wageningen UR, LEI Wageningen UR
2012 Kennis door verbinding
Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, NNB
2012 Samen in bad
Uitgever(s):
2012 Maatschappelijke voorzieningen vanuit een krimpend perspectief
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2011 Gezinnen en kinderen in verstedelijkte- en plattelandsregio's
Uitgever(s): Provincie Noord-Holland
2011 Krimp
Uitgever(s): Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling, Werkgroep Voorzieningen en Leefbaarheid
2010 Krimpen met beleid
Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten