Visie & Beleidsplein

U zoekt op "niet-westerse allochtonen" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

38 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2020 De inclusieve buitenruimte
Uitgever(s): Mulier Instituut, Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd
2020 Inclusie van Nederlands-Turkse en -Marokkaanse tienermeiden in sport- en beweegaanbod
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Evaluatie en waardering van GoldenSports
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Buurtsportcoach
Uitgever(s): Programma Sport en Bewegen in de Buurt
2016 Integratie in zicht?
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2016 In beeld
Uitgever(s):
2015 Welke factoren zijn van invloed op duurzaam beweeggedrag bij vrouwen van niet-westerse herkomst?
Uitgever(s):
2015 Kleurrijk groen
Uitgever(s):
2014 Perceived discrimination in the Netherlands
Uitgever(s): The Netherlands Institute for Social Research (SCP)
2012 Jaarrapport integratie 2011
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2012 Physical activity in a multi-ethnic population
Uitgever(s): Jeroen S.L. de Munter
2012 Luister en hoor
Uitgever(s): GG&GD Utrecht
2011 Sociale verandering door sport
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Sociale Wetenschappen.
2011 Notitie 'Allochtonen in de BeweegKuur'
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2011 Onderzoek naar de motieven en beweegredenen van allochtone leden om wel of geen vrijwilligerswerk te doen voor de gymnastiekverenigingen
Uitgever(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
2010 Ruimtelijke concentratie van niet-westerse migranten
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Bewegen valt goed!
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Stichting Consument en Veiligheid (C&V)
2010 Minderheden in de mixed-mode
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Liever Mark dan Mohammed?
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Jaarrapport integratie 2010
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2009 Goede buren kun je niet kopen
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2009 Jaarrapport integratie 2009
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2009 Factsheet jaarrapport integratie 2009
Uitgever(s): Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)
2009 Healthy inclusion
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2008 Sportief in de buurt!
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2007 Discriminatiemonitor niet-westerse allochtonen op de arbeidsmarkt 2007
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2007 Resultaten monitoring meedoen allochtone jeugd Den Haag
Uitgever(s): Dienst OCW, Pg. Onderzoek en Integrale Vraagstukken
2005 Buiten gebeurt het!
Uitgever(s): Wageningen UR
2004 Aandacht voor achterstandsgroepen
Uitgever(s): NIGZ
1999 Vrijetijdsbesteding van jonge vluchtelingen
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
1997 Op zoek naar eigen kracht
Uitgever(s): Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO), Sdu Uitgevers
1994 De op(en)stelling van sportverenigingen
Uitgever(s): Erasmus Universiteit Rotterdam
1993 Allochtone sportorganisaties in Amsterdam, 1993
Uitgever(s): Amsterdamse Sportraad
1990 Allochtone sportorganisaties in Amsterdam, aug. 1990
Uitgever(s): Amsterdamse Sportraad
1985 Migranten op weg naar sport en recreatie
Uitgever(s): Gemeente Rotterdam
z.j. Sport & allochtonen
Uitgever(s): NOC*NSF