Visie & Beleidsplein

U zoekt op "activering" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

45 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2019 Subsidieregeling sociale basis
Uitgever(s): Gemeente Amsterdam
2018 De sociale basis: terug van weggeweest
Uitgever(s): Movisie
2018 Monitor sportuitgaven gemeenten
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Social change through sport for development initiatives
Uitgever(s): Vrije Universiteit Brussel
2017 Vaste grond
Uitgever(s): Movisie
2017 Competentieontwikkeling via sport en bewegen een traject naar activering en tewerkstelling
Uitgever(s): De Sleutel, WeerWerk
2015 De Sportzomer van 2016; BeInspired & #BeActive
Uitgever(s): Arko Sports Media
2014 VoordeBuurt
Uitgever(s): RegioBank
2014 Beter zicht op langdurig werkzoekende met potentieel
Uitgever(s):
2013 Retirement in transition
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
2013 De kracht van sport
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Bureau Beweeg, IIS
2013 Study on a possible future sport monitoring function in the EU
Uitgever(s): Mulier Institute
2013 A systematic review of the psychological and social benefits of participation in sport for children and adolescents
Uitgever(s): Eime et al.
2011 European conference on local sports participation
Uitgever(s): Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw (ISB)
2011 Groen loont!
Uitgever(s): De Groene Stad
2010 KVLO peilt behoefte buitenschoolse schoolsportactiviteiten
Uitgever(s): KVLO
2010 Sportaanbod voor het onderwijs
Uitgever(s): KVLO
2008 Een goede buur
Uitgever(s): Margreet A. Frieling
2008 Balans van het bewegingsonderwijs aan het einde van de basisschool 3
Uitgever(s): CITO
2008 Scholingsbundel "ketenaanpak actieve leefstijl"
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2008 Sportaanbieders en buitenschoolse activiteiten
Uitgever(s): KVLO
2008 Vak LO in de hoofdrol bij 'actieve leefstijl'
Uitgever(s): KVLO
2007 Social support for youth physical activity
Uitgever(s): Hohepa et al.
2007 Handboek bewegen op recept
Uitgever(s): NIGZ, STIOM
2006 CIVIQ instituut vrijwillige inzet
Uitgever(s): CIVIQ
2005 De brede school in beweging
Uitgever(s):
2004 Weer meedoen door sport en bewegen als vorm van sociale activering
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut, LCO
2003 Kennismaken met voetbal
Uitgever(s): SLO
2002 Cliëntvolgsysteem Buurtgerichte Sociale Activering
Uitgever(s): NIZW Uitgeverij
2002 Handreiking kaderscholing voor kwetsbare groepen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2002 Sport en sociale activering
Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut
2002 Werkplan 2002
Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut
2000 Informatie- en servicepunt sociale activering
Uitgever(s): Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ISSA
2000 Determinants of adolescent physical activity and inactivity patterns
Uitgever(s): American Academy of pediatrics
1998 Zinvolle sociale activering
Uitgever(s): Vrijbaan, Ministerie van VWS
1997 RMO advies 5
Uitgever(s): Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO), Sdu Uitgevers
1997 Op zoek naar eigen kracht
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
1997 Balans van de lichamelijke oefening in het basis- en speciaal onderwijs
Uitgever(s): Cito Instituut voor Toetsontwikkeling
1996 Schoolsportagenda 1995-1996
Uitgever(s): Gemeente Maastricht, Publieke Werken en Sport, Afdeling Sportzaken
1995 The keys to success of the Barcelona games
Uitgever(s): Centre d'Estudis Olímpics i de l'Esport, Universitat Autonòma de Barcelona
1993 Sport uit de marge
Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC)
z.j. Databank effectieve sociale interventies
Uitgever(s): Movisie
z.j. Sociale vraagstukken
Uitgever(s): TSS tijdschrift voor sociale vraagstukken, de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), de Universiteit van Tilburg
z.j. Planning bulletin 16
Uitgever(s): Sport England