Visie & Beleidsplein

U zoekt op "kwaliteitsinstrumenten" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

43 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2019 Toolkit Hoe gendergelijkheid in de sport bevorderen
Uitgever(s): Sport Vlaanderen
2017 Evaluatie EVC-traject buurtsportcoaches
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Developing the EPODE academy
Uitgever(s): Mulier Institute
2016 Op weg naar een beroepsvereniging 'buurtsportcoaches'?
Uitgever(s): Kennispraktijk
2015 KWALO
Uitgever(s): KVLO
2014 Eindrapportage regulering full contact vechtsporten
Uitgever(s): NOC*NSF
2014 Gevolgen van de vrije markt voor voetbalmakelaars
Uitgever(s): Sport Management Institute Groningen
2013 Active design
Uitgever(s): NYC Departments of Planning, Design and Construction, and Health and Mental Hygiene
2013 'Een punt voor gym?!'
Uitgever(s): Fontys Sporthogeschool, Universiteit Gent
2012 Excellente trainer/coaches voor excellente sport
Uitgever(s): Arko Sports Media, Mulier Instituut
2012 Bewegingsonderwijs binnen het basisonderwijs op Aruba
Uitgever(s):
2012 Kwaliteit van methoden in het bewegingsonderwijs
Uitgever(s): KVLO
2012 Scholingsaanbod en -behoefte bij Nederlandse sportbonden
Uitgever(s): Hogeschool van Amsterdam
2011 Productiviteitsverbetering van bedrijven in toerisme, recreatie en vrije tijd
Uitgever(s): NRIT Media, NHTV Lectoraat Productiviteit
2010 Reflexieve monitoring in actie
Uitgever(s): Barbara van Mierlo et al.
2010 Bekwaamheidseisen in de school
Uitgever(s): Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs
2008 Scorende scholen?
Uitgever(s): DSP-groep BV
2008 De kwaliteit druipt er vanaf
Uitgever(s): KVLO
2007 Empowerment kwaliteit instrument
Uitgever(s): Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ)
2007 Empowerment kwaliteit instrument
Uitgever(s): Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ)
2007 Tools voor de coach
Uitgever(s): Uitgeverij Nelissen
2007 Handboek
Uitgever(s): Platform Praktijkonderwijs
2007 LeerKracht!
Uitgever(s): Commissie Leraren
2007 Aspecten van de kwaliteit van LO
Uitgever(s): Arko Sports Media, W.J.H. Mulier Instituut
2007 Het basisdocument onderbouw VO... Hoe werkt het?
Uitgever(s): KVLO
2005 SLO veldonderzoek kwaliteitszorg bewegingsonderwijs
Uitgever(s): SLO
2005 Besluit vaststelling bekwaamheidseisen leraren in het basisonderwijs, SO, VSO, VO en E en B
Uitgever(s): Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
2003 Managementmodellen voor kwaliteit
Uitgever(s): Kluwer
2003 De vakleraar lichamelijke opvoeding in het primair onderwijs
Uitgever(s): SLO, KVLO
2001 Collegiale visitatie in het primair onderwijs
Uitgever(s): CPS
2000 Kwaliteitszorg in de sportclub
Uitgever(s): Vrije Universiteit Brussel, Bloso, Publicatiefonds voor Lichamelijke Opvoeding
1999 Kwaliteitsmanagement
Uitgever(s): Kluwer
1997 Kwaliteitshandvesten in de praktijk
Uitgever(s): Ministerie van Binnenlandse Zaken
1994 Keurmerk buitensport
Uitgever(s):
1994 Een iso-certificaat voor de buitensport
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1994 Een iso-certificaat voor de buitensport
Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant
1993 Vakbekwame leraar bewegingsonderwijs via Pabo
Uitgever(s): SLO
1992 Professionalisering in de buitensport
Uitgever(s): Recreatie en Toerisme
1990 Advies kerndoelen voor de basisvorming in basisonderwijs en voortgezet onderwijs
Uitgever(s): Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
1988 Jeugd en sportvereniging
Uitgever(s): Vrije Universiteit Amsterdam
1986 Zwemwater in Zuid-Holland 1985
Uitgever(s): Dienst water en milieu, afdeling waterstaatzaken
1985 Zwemwater in Zuid-Holland 1984
Uitgever(s): Afdeling milieu, provinciale waterstaat