Visie & Beleidsplein

U zoekt op "alcohol" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

61 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2022 Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2022 Inventarisatie Nederlandse COVID-19 onderzoeken
Uitgever(s): RIVM
2021 Inventarisatie aanvullende maatregelen Nationaal Preventieakkoord
Uitgever(s): RIVM
2021 Afhankelijkheid sportverenigingen en -evenementen van inkomsten uit alcohol en ongezonde voeding
Uitgever(s): Mulier Instituut
2021
Preventief gezondheidsbeleid 2006-2018
Uitgever(s): RIVM
2021 Inventarisatie Nederlandse COVID-19 onderzoeken: preventie en zorg & brede maatschappelijke vraagstukken
Uitgever(s): RIVM
2020 De gezondere sportkantine in 2019
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Bieden sportverenigingen een gezondere sportomgeving?
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Bestuurders over alcohol, roken en (on)gezond eten op de sportclub
Uitgever(s): Arko Sports Media
2020 Sport en alcohol onlosmakelijk verbonden?
Uitgever(s): Tabula Rasa
2020 Sportdeelname, alcoholconsumptie & gezondheid
Uitgever(s): Mulier Instituut
2020 Lichaamsbeweging bij de preventie en de behandeling van ziektes
Uitgever(s): EU physical activity on prescription (EUPAP)
2019 Beleidsmonitor Team:Fit 2018
Uitgever(s): Mulier Instituut
2019 Hoe denken de sportbestuurders over gezondheidsbevordering?
Uitgever(s): Arko Sports Media
2018 Sportdeelname & leefstijl
Uitgever(s): Mulier Instituut
2018 Inventarisatie alcoholmarketing
Uitgever(s): Breuer | Intraval
2018 Gezondheidsbevordering en leefstijl
Uitgever(s): Lex Lemmers, Jeroen de Greeff & Boom uitgevers
2018 Van verschil naar potentieel
Uitgever(s): Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
2018
Nationaal preventieakkoord
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2018 Jaarrapport landelijke jeugdmonitor 2018
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2018 Infographic Nationaal Preventieakkoord
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2017 Gezonde sportkantines, assortiment, roken en alcohol
Uitgever(s): Mulier Instituut
2017 Handboek bouw jouw leefstijlplan
Uitgever(s): BlackBoxPublishers
2017 Jaarrapport 2017
Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2017 Naleving leeftijdsgrens alcohol in sportkantines van Nederlandse sportbonden en zaalsporten
Uitgever(s): Nuchter, Kenniscentrum Leeftijdsgrenzen
2016 IBO gezonde leefstijl
Uitgever(s): Werkgroep IBO Gezonde leefstijl
2015 NIX18, ook in de sportkantine
Uitgever(s): Arko Sports Media
2015 Ongezond, maar toch actief?
Uitgever(s): Radboud Universiteit Nijmegen
2015 Alcoholcampagnes in de sport: schenk verantwoord
Uitgever(s): Arko Sports Media
2014 Stabiliteit en verandering van psychosociale gezondheid en leefstijl bij adolescenten en mogelijkheden voor interventies
Uitgever(s): UMCG
2014 Nationale drug monitor
Uitgever(s): Trimbos Instituut, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), Ministerie van Veiligheid en Justitie
2014 Comparative efficiency of health systems, corrected for selected lifestyle factors
Uitgever(s): European Union
2014 Alcoholgebruik binnen sportverenigingen, de (on)geschreven regels
Uitgever(s): Universiteit Utrecht
2012 Social determinants of health and well-being among young people
Uitgever(s): Copenhagen
2012 Het alcoholbeleid bij Amsterdamse sportverenigingen
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP)
2011 Nationale drug monitor
Uitgever(s): Trimbos-instituut
2011 Vechten tegen de bierkaai?
Uitgever(s): Onderzoek Integraal Toezicht Jeugdzaken
2011 Alcohol & sport
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2010 Equity, social determinants and public health programmes
Uitgever(s): World Health Organization (WHO)
2010 Kosteneffectiviteit van lokaal gezondheidsbeleid
Uitgever(s): RIVM
2010 Effecten van preventieve interventies voor lokaal gezondheidsbeleid
Uitgever(s): RIVM
2010 Handreiking gezonde gemeente
Uitgever(s): RIVM Centrum Gezond Leven (CGL)
2009 Alcoholmisbruik als reden voor ontslag
Uitgever(s): KVLO
2009 The availability of alcohol to minors in sport canteens
Uitgever(s): Universiteit Twente
2008 Gezondheid en leefstijl van jongeren in de regio Gelre-IJssel
Uitgever(s): GGD GelreIJssel, Kennis- en expertisecentrum
2008 Meervoudig ongezond gedrag in Nederland
Uitgever(s): RIVM
2008 Gezond voor elkaar!
Uitgever(s): Stichting De Nationale DenkTank
2007 What lessons can be learned from alcohol control for combating the growing prevalence of obesity?
Uitgever(s): Royal College of Physicians
2007 Nationaal prevalentie onderzoek middelengebruik 2005
Uitgever(s): IVO
2006 Verslag regionale werkconferenties "kiezen voor gezond leven"
Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
2006 Beleid onder invloed
Uitgever(s): STAP - Stichting Alcoholpreventie
2005 Sportsponsoring door alcoholproducenten; accepteren of reguleren?
Uitgever(s): STAP (Stichting Alcoholpreventie)
2004 Aandacht voor achterstandsgroepen
Uitgever(s): NIGZ
2001 Alcohol in sportkantines
Uitgever(s): NOC*NSF
2001 Allochtonen en verslavingszorg
Uitgever(s): Bureau NDM
1999 Inventarisatie alcohol- en tabaksbeleid in sportkantines
Uitgever(s): Intraval
1998 Verantwoord alcoholgebruik en sportverenigingen
Uitgever(s): NIGZ
1937 Alcohol en sport
Uitgever(s): Nijgh & Van Ditmar
z.j. Alcoholinfo publiek
Uitgever(s): Trimbos Instituut
z.j. Alcohol | Rijksoverheid
Uitgever(s): Rijksoverheid