Visie & Beleidsplein

U zoekt op "arbeidsre-integratie" in trefwoorden binnen alle publicaties

1. Zoek binnenZoek binnen alle publicaties

Meerdere komma gescheiden waarden mogelijk bijv: 'voetbal, utrecht'

Specifiek


Type medium2. Filter resultaten

35 resultaten gevonden

Klik op jaar of titel om te sorteren.
  • Reset filters

Resultaten

Jaar:
Download: Titel:
2024 Handboek arbeid & gezondheid
Uitgever(s): Bohn Stafleu van Lochum
2018 Whitepaper door sport en bewegen naar werk
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Europees onderzoek inspiratiebron voor professionalisering rol sport bij arbeidsparticipatie
Uitgever(s): Kenniscentrum Sport
2018 Gezond participeren aan de randen van het land
Uitgever(s): Platform 31
2018 Infosheet sportief integreren
Uitgever(s): Rijksoverheid, VNG, Pharos, GGD GHOR Nederland
2017 Competentieontwikkeling via sport en bewegen een traject naar activering en tewerkstelling
Uitgever(s): De Sleutel, WeerWerk
2017 Wij! & sport
Uitgever(s): Vrije Universiteit Brussel - Onderzoeksgroep Sport & Society
2017 Study on the contribution of sport to the employability of young people in the context of the Europe 2020 strategy
Uitgever(s): European Commission
2017 Sport en bewegen als context voor re-integratie
Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap
2017 Rapportage Project Borne Werkt 2017-2018
Uitgever(s): Gemeente Borne
2016 Community development through the sport canteen
Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam
2016 Integratie in zicht?
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2015 Sport beweegt naar maatschappelijke- en arbeidsparticipatie
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Arbeidsparticipatie en sport: verbinden van wetenschap en praktijk
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2015 Evaluatie pilot "arbeidsreïntegratie via sport"
Uitgever(s): Gemeente Enschede
2014 Jaarrapport integratie 2013
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2014 Sport beweegt naar werk
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2014 Zelfredzaamheid als opstap naar werk
Uitgever(s):
2014 Inzicht in kosten en baten van sport en bewegen
Uitgever(s):
2013 De zorgende gemeente
Uitgever(s): Y-Publicaties
2010 Liever Mark dan Mohammed?
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2010 Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2008 HBO-sport werkt!
Uitgever(s): lectoraat Bewegen en Gedragsbeïnvloeding (Chr. Hogeschool Windesheim), Kennispraktijk - voor sport, onderwijs en gezondheid
2007 De mixfactor
Uitgever(s): Uitgeverij Boom
2007 Full-time working couples in the Netherlands
Uitgever(s): Wouter van Gils
2007 Discriminatiemonitor niet-westerse allochtonen op de arbeidsmarkt 2007
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
2006 Sociale atlas van vrouwen uit etnische minderheden
Uitgever(s): SCP: Sociaal Cultureel Planbureau
2003 Zwetend naar een baan
Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
2003 Beweging als warming-up voor reïntegratie
Uitgever(s): Rijksuniversiteit Groningen, sectie Experimentele en Arbeidspsychologie, UWV-Nederland
1995 Discrimination against migrant workers and ethnic minorities in access to employment in the Netherlands
Uitgever(s): International Labour Organization
1994 Rapportage gehandicapten
Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
z.j. Casemanager de regisseur van het re-integratietraject
Uitgever(s): KVLO
z.j. Stappenplan bij re-integratie
Uitgever(s): Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)
z.j. Veelgestelde vragen over de arbodienst - bedrijfsarts
Uitgever(s): KVLO